ወዲ ሸውዓተ ዓመት ምስ ዝዀነ ወዱ ዜዕልል ዘሎ ኣቦ እሞ ኣብ ኣእምሮኻ ስኣል። እቲ ኣቦ ንወዱ፡ “ቅድሚ ነዊሕ እዋን፡ ኣምላኽ ንምድርን ኣብኣ ንዘሎ ዅሉ ነገራትን ንጸሓይን ንወርሕን ንኸዋኽብትን ፈጢርዎ” ኢሉ ይነግሮ። እቲ ወዱ ንእተወሰነ እዋን ምስ ሓሰበ፡ ንኣቦኡ፡ “ባባ፡ ንኣምላኽከ መን ፈጢርዎ፧” ኢሉ ይሓትቶ።

ኣቦኡ ኸኣ፡ “ንኣምላኽ እሞ ዋላ ሓደ ኣይፈጠሮን። ንሱ ዘለኣለማዊ እዩ” ኢሉ ይምልሰሉ። እዚ ቐሊል መግለጺ እዚ፡ ነቲ ቘልዓ ንግዜኡ የዕግቦ ይኸውን። እናዓበየ ምስ ከደ ግና፡ እታ ሕቶ ብዝያዳ ኸተተሓሳስቦ ትኽእል እያ። ‘ዝዀነ ይኹን ነገር ከመይ ኢሉ እዩ እሞ መጀመርታ ዘይብሉ ኪኸውን ዚኽእል፧’ ዚብል ሓሳብ ኣይወሓጠሉን ይኸውን። ከመይሲ፡ ዩኒቨርስ እውን እንተ ዀነ፡ መጀመርታ ኣለዎ። ‘ኣምላኽ ደኣ እሞ ካበይ እዩ መጺኡ፧’ ኢሉ ይሓስብ ይኸውን።

መጽሓፍ ቅዱስ ነታ ሕቶ ብኸመይ እዩ ዚምልሳ፧ መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ፡ ምስቲ እቲ ኣቦ ዝበሎ ዚመሳሰል እዩ። ሙሴ፡ “ጐይታየ፡ . . . ኣኽራን ከይተወልደ፡ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ፡ ኤረ ንስኻስ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ኣምላኽ ኢኻ” ኢሉ ጸሓፈ። (መዝሙር 90:1, 2) ነብዪ ኢሳይያስ እውን ብተመሳሳሊ፡ “እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዝዀነ፡ . . . ኣይትፈልጥንዶ ኣይሰማዕካንዶኸ ኢኻ፧” በለ። (ኢሳይያስ 40:28) ብዘይካዚ፡ ኣብታ ይሁዳ ዝጸሓፋ መልእኽቲ፡ ኣምላኽ “ካብ ዘለኣለም” ኣትሒዙ ኸም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ።—ይሁዳ 25

እዚ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ እዚ፡ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝገለጾ፡ ኣምላኽ “ናይ ዘለኣለም ንጉስ” ከም ዝዀነ ዜርኢ እዩ። (1 ጢሞቴዎስ 1:17) እዚ ኸኣ፡ ናብ ሕሉፍ ግዜ ይኹን ናብ መጻኢ፡ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለምን ናብ ዘለኣለምን ወትሩ ኸም ዝነበረን ከም ዚህሉን ዚሕብር እዩ። (ራእይ 1:8) ስለዚ፡ ዘለኣለምነቱ፡ ኵሉ ዚኽእል ምዃኑ ዚሕብር ቀንዲ መለለዪ እዩ።

ነዚ ሓሳብ እዚ ንኽንርድኦ እንጽገም ደኣ እሞ ስለምንታይ ኢና፧ ህይወትና ድሩት ስለ ዝዀነ፡ ብዛዕባ ግዜ ዘሎና ምርዳእ ካብቲ ናይ የሆዋ ምርዳእ ምሉእ ብምሉእ እተፈልየ እዩ። ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ስለ ዝዀነ፡ ሽሕ ዓመት ንዕኡ ልክዕ ከም ሓንቲ መዓልቲ እዩ። (2 ጴጥሮስ 3:8) ነዚ ብምሳሌ ንምርዳእ፦ እቲ ንኸባቢ 50 መዓልቲ ብህይወት ዚነብር ኣንበጣ፡ ነቲ ንሕና እንነብሮ 70 ወይ 80 ዓመት ኪርድኦ ይኽእልዶ፧ ኣይክእልን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ንሕና ምስቲ ፈጣሪና ዝዀነ ኣምላኽ ክንወዳደር ከለና፡ ልክዕ ከም ኣንበጣ ምዃንና ይገልጽ እዩ። ናይ ምሕሳብ ክእለትና እውን እንተ ዀነ፡ ምስቲ ናቱ ኺወዳደር ከሎ ኣዝዩ ድሩት እዩ። (ኢሳይያስ 40:22፣ 55:8, 9) ስለዚ፡ ደቂ ሰብ ንገሊኡ እንታይነት የሆዋ ምሉእ ብምሉእ ኪርድእዎ ዘይምኽኣሎም ኣየገርምን እዩ።

ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ዚብልዎ ኣምር ንኽትቅበሎ ኸቢድ እኳ እንተ ዀነ፡ ዘይርትዓዊ እዩ ማለት ግና ኣይኰነን። ንኣምላኽ ዝፈጠሮ ኻልእ ኣካል እንተ ኣልዩ፡ እቲ ኣካል እቲ ፈጣሪ እዩ ማለት እዩ። ኰይኑ ግና፡ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚገልጾ፡ ‘ንዅሉ ነገራት ዝፈጠሮ፡’ የሆዋ እዩ። (ራእይ 4:11) ብዘይካዚ፡ ዩኒቨርስ ዘይነበረሉ እዋን ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። (ዘፍጥረት 1:1, 2) እሞኸ ኻበይ እዩ መጺኡ፧ እቲ ንዕኡ ዝፈጠሮ ኣካል፡ ኣቐዲሙ ብህይወት ኪነብር ኣለዎ። የሆዋ፡ ከምቲ ሓደ ወዱን መላእኽትን ዝኣመሰሉ ኻልኦት ኣስተውዓልቲ ፍጡራት ናብ ህልውና ቕድሚ ምምጽኦም፡ ብህይወት ይነብር ነይሩ እዩ። (እዮብ 38:4, 7፣ ቈሎሴ 1:15) ብንጹር እምበኣር፡ የሆዋ በይኑ ብህይወት ዝነበረሉ እዋን ነይሩ እዩ። ንዕኡ ኺፈጥሮ ዚኽእል ቅድሚኡ ስለ ዘይነበረ፡ ኪፍጠር ኣይክእልን እዩ።

ንሕናን ኵሉ እዚ ዩኒቨርስን ናብ ህልውና ምምጻኡ፡ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዘሎ ዚሕብር እዩ። እቲ ንዩኒቨርስና ናብ ህልውና ዘምጸኦን ንዕኡ ዚቈጻጸር ሕጊ ዘውጽአን ፈጣሪ፡ ዘለኣለማዊ እዩ። ብኸምኡ ድማ እዩ ንኻልእ ነገራት ብእስትንፋሱ ገይሩ ናብ ህልውና ኼምጽኦም ዝኸኣለ።—እዮብ 33:4