ክንጽሊ ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

የሆዋ ኣምላኽ፡ ከይተሰከፍና ኣዘውቲርና ብዛዕባ ዜሻቕለና ነገራት ክንነግሮ ይደልየና እዩ። (ሉቃስ 18:1-7) ስለ ዚግደሰልና ድማ ይሰምዓና እዩ። ሰማያዊ ኣቦና ንኽንጽሊ ብለውሃት ካብ ዓደመና፡ ንዕድሚኡ ንምንታይ ዘይንቕበሎ፧—ፊልጲ 4:6 ኣንብብ።

ጸሎት፡ ሓገዝ ንኺህበና ኢልና ንኣምላኽ እንሓትተሉ መገዲ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንኽንቀርቦ ዚሕግዘና መገዲ እውን እዩ። (መዝሙር 8:3, 4) ንኣምላኽ ስምዒታትና ኣዘውቲርና ምስ እንገልጸሉ፡ ምስኡ ናይ ቀረባ ዕርክነት ንምስርት ኢና።—ያእቆብ 4:8 ኣንብብ።

ብኸመይ ኢና ኽንጽሊ ዘሎና፧

ክንጽሊ ኸለና፡ ኣምላኽ ናይ ርኣዩለይ ቃላት ክንጥቀም ወይ ዝሸምደድናዮ ጸሎት ክንደጋግም ኣይደልየናን እዩ። ፍሉይ ኣቃውማ ሰብነት ከነዘውትር እውን ኣይሓትተናን እዩ። ካብ ልቢ ኽንጽሊ እዩ ዚዕድመና። (ማቴዎስ 6:7) ንኣብነት፡ ኣብ ጥንታዊት እስራኤል፡ ሃና ኣብ ስድራ ቤታ ብዛዕባ ዘጋጠማ ዜጕሂ ነገር ጸልያ እያ። ጓሂኣ ናብ ሓጐስ ምስ ተቐየረ ግና፡ ልባዊ ጸሎት ብምቕራብ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ።—1 ሳሙኤል 1:10, 12, 13, 26, 27፣ 2:1 ኣንብብ።

ኣየ ኸመይ ዝበለ ዜደንቕ መሰል ኰን እዩ ተዋሂቡና ዘሎ! ንፈጣሪ ሻቕሎትና ኽንገልጸሉ ንኽእል ኢና። ብዝገበሮ ነገራት ከኣ ክንውድሶን ከነመስግኖን ንኽእል ኢና። ነዚ ኽቡር መሰል እዚ ዕሽሽ ክንብሎ የብልናን። —መዝሙር 145:14-16 ኣንብብ።

[ኣብ ገጽ 16 ዘሎ ስእሊ]

መልሲ ተወሳኺ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ኢንተርነት ርአ

[ኣብ ገጽ 16 ዘሎ ስእሊ]