ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ምስ ካልእ ሰብ ዚገብሮ ዝርርብ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኪመስል ይኽእል እዩ። ኣቤል ዚብሃል ናይ የሆዋ ምስክር ናብ እንዳ ሓደ ተመስገን ዚብሃል ሰብኣይ ከም ዝኸደ ጌርና እስከ ንሕሰብ።

ብየሱስ ምእማን ኣገዳሲ እዩ

ኣቤል፦ ተመስገን ደሓንዶ ቐኒኻ።

ተመስገን፦ ደሓን እየ። ንስኻኸ ኸመይ ቀኒኻ፧

ኣቤል፦ ናይ ቀረባ ግዜ መጽሔታት ግምቢ ዘብዐኛንቕሑ!ን ሒዘልካ መጺአ። ኣብዘን መጽሔታት ንዘሎ ዓንቀጻት ክትፈትዎ ኢኻ።

ተመስገን፦ የቐንየለይ። ሎሚ ብምምጻእካ ብሓቂ እየ ተሓጒሰ። ክሓትተካ ዝሓሰብክዎ ነገር ኣሎ።

ኣቤል፦ ሕራይ፡ እንታይ እዩ፧

ተመስገን፦ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ምስ መሳርሕተይ እዘራረብ ነይረ። እተን ዝሃብካኒ ጽሑፋት ኣገደስቲ ምዃነን ምስ ነገርክዎ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብየሱስ ስለ ዘይትኣምኑ ኸንብበን ከም ዘይብለይ ነጊሩኒ። ሓቁ ድዩ፧ ብዛዕባዚ ኽሓትተካ ምዃነይ ነጊረዮ እየ።

ኣቤል፦ ንዓይ ብምሕታትካ ጽቡቕ ኢኻ ጌርካ። ከመይሲ፡ ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዚኣምን ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ካብቲ ሰብ እቲ ንላዕሊ ኺነግረካ ዚኽእል የለን።

ተመስገን፦ ንዓይን እውን ከምኡ እዩ ዚመስለኒ።

ኣቤል፦ እቲ ሓቂ እምበኣር፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብየሱስ ኣጸቢቕና ንኣምን ኢና። አረ፡ ብየሱስ ምእማንሲ ንድሕነት ኣዝዩ ኣድላዪ ኸም ዝዀነ ኢና እንኣምን።

ተመስገን፦ ኣነ እውን ከምኡ ኸም እትኣምኑ እዩ ዚመስለኒ ነይሩ፣ መሳርሕተይ ብየሱስ ከም ዘይትኣምኑ ምስ ነገረኒ ግና፡ ንኽፈልጥ ተሃንጥየ እየ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እዚ እተመያየጥና ኣይመስለንን።

ኣቤል፦ ብየሱስ ምእማን ኣገዳሲ ኸም ዝዀነ ዜጕልሕ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስዶ ኸርእየካ፧ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ኣገልግሎቶም ብዙሕ ሳዕ ዚጥቀሙሉ ጥቕስታት እዩ።

ተመስገን፦ ሕራይ ጽቡቕ።

ኣቤል፦ በታ የሱስ ባዕሉ እተዛረባ ኣብ ዮሃንስ 14:6 እትርከብ ጥቕሲ ንጀምር። የሱስ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ምስ ሓደ ኻብ ሃዋርያቱ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ እዩ ጠቒስዋ። እንታይ ከም ዝበለ ኸንብበልካ፦ “መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይካ ብኣይ፡ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።” ብመሰረት እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ናብ ኣቦ ኽንቀርበሉ እንኽእል እንኮ መገዲ እንታይ እዩ ምበልካ።

ተመስገን፦ ብየሱስ ኣቢልና ጥራይ ኢና።

ኣቤል፦ ጽቡቕ ኣሎኻ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ነዚ ኣጸቢቖም እዮም ዚኣምኑሉ። እስከ ሓንቲ ሕቶ ኽሓትተካ፦ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ካባና ዚደልዮ ብቕዓታት ቅድሚ ሕጂ ብዝነበረካ ፍልጠት መሰረት፡ ሓደ ሰብ ኪጽሊ ኸሎ፡ ብስም መን እዩ ኺጽሊ ዚግብኦ፧

ተመስገን፦ ብስም የሱስ።

ኣቤል፦ ኣነ እውን ምሳኻ እሰማማዕ እየ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እየ ኽጽሊ ኸለኹ ብስም የሱስ እናበልኩ ዝጽሊ። ኵሎም ናይ የሆዋ መሰኻኽር እውን ከምኡ ኢሎም እዮም ዚጽልዩ።

ተመስገን፦ እንቋዕ ነገርካኒ።

ኣቤል፦ ካልእ እንርእያ ጥቕሲ ድማ ዮሃንስ 3:16 እያ። እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ኣዝያ ኣገዳሲት ስለ ዝዀነት፡ ገሊኦም ሰባት ፍረ ነገር ወንጌል ከም ዝዀነት ገይሮም እዮም ዚቘጽርዋ። ብኻልእ ኣዘራርባ ንዅሉ እቲ ምድራዊ ህይወትን ኣገልግሎትን የሱስ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ጠርኒፍካ እንተ ዚግለጽ፡ በዛ ጥቕሲ እዚኣ ጥራይ እዩ ኺግለጽ ዚኽእል ማለት እዩ። ነታ ጥቕሲ ኸተንብባዶ፧

ተመስገን፦ ሕራይ። ከምዚ ትብል፦ “ከመይሲ፡ ኣምላኽ፡  በቲ ሓደ ወዱ ዚኣምን ኵሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።”

ኣቤል፦ አመስግነካ። ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ቕድሚ ሕጂ ትፈልጣዶ፧

ተመስገን፦ እወ፡ ብዙሕ ሳዕ ሰሚዐያ እየ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣብ ኣባይቲ ተጻሒፋ እርእያ እየ።

ኣቤል፦ ፍልጥቲ ጥቕሲ እያ። ተጠንቂቕና እሞ ንርኣያ። የሱስ እንታይ ከም ዝበለ ኣስተብህል። ንሱ፡ ኣምላኽ ብፍቕሪ ተደሪኹ ንሰባት ናይ ዘለኣለም ህይወት ዚረኽቡሉ ኣጋጣሚ ኸም ዝኸፈተሎም እዩ ገሊጹ። እንታይ እንተ ጌርና ጥራይ ኢና ግና ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ እንኽእል፧

ተመስገን፦ ክንኣምን ኣሎና።

ኣቤል፦ እወ። ብፍላይ ከኣ በቲ ሓደ ወዲ ኣምላኽ ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ኣሎና። ብየሱስ ምእማን ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዚመርሕ ዚገልጽ ሓሳብ፡ ኣብ ገጽ 2 እዛ ዘምጻእኩልካ መጽሔት ተገሊጹ ኣሎ። ዕላማ ግምቢ ዘብዐኛ እንታይ ምዃኑ ኣብ እተዋህበ ሓሳባት፡ እዛ መጽሔት እዚኣ፡ “ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽንረክብ ኢሉ ዝሞተ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ሰማይ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ኰይኑ ዚገዝእ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ፡ እምነት ንኸነሕድር ተተባብዕ” ብዚብል ተገሊጹ ኣሎ።

ተመስገን፦ ዜገርም እዩ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብየሱስ ከም እትኣምኑ፡ ኣብ መጽሔትኩም ከይተረፈ ተገሊጹ ኣሎ!

ኣቤል፦ ብርግጽ።

ተመስገን፦ ስለምንታይ ደኣ እዮም ሰባት ብየሱስ ከም ዘይትኣምኑ ዚዛረቡ፧

ኣቤል፦ ሰባት ከምኡ ዚብሉሉ እተፈላለየ ምኽንያት እዩ ዘለዎም። ገሊኣቶም ከምኡ ዚብሉ፡ ካልኦት ኪብሉ ስለ ዝሰምዑ ጥራይ እዮም። ወይ ከኣ ቀሾም ከምኡ ስለ ዝበሎም ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ተመስገን፦ ሕጂ ሓደ ሓሳብ መጺኡለይ። ምናልባት ሰባት ብየሱስ ከም ዘይትኣምኑ ዚዛረቡሉ ምኽንያት፡ ናይ የሱስ መሰኻኽር ዘይኰነስ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተባሂልኩም ስለ እትጽውዑ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣቤል፦ እዚ ሓደ ኻብቲ ምኽንያት ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ተመስገን፦ ብዛዕባ የሆዋ ብዙሕ እትዛረቡ ስለምንታይ ኢኹም፧

ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ”

ኣቤል፦ ቅድም ቀዳድም፡ ልክዕ ከምቲ የሱስ ዚገብሮ ዝነበረ፡ ስም ኣምላኽ ምጽዋዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ እንኣምን እዩ። የሱስ ኣብቲ ናብ ኣቦኡ ዘቕረቦ ጸሎት እንታይ ከም ዝበለ ንርአ። ኣብ ዮሃንስ 17:26 ተጠቒሱ ኣሎ። ነታ ጥቕሲ ግዳ ኣንብባ።

ተመስገን፦ ሕራይ። “ከምታ ንዓይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ምእንቲ ኽትህልዎምን ኣነ ምሳታቶም ሓድነት ምእንቲ ኺህልወንን፡ ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ፡ ከፍልጦም እውን እየ።”

ኣቤል፦ አመስግነካ። ኣስተብህል፦ የሱስ ንስም ኣምላኽ ከም ዘፍለጠ እዩ ገሊጹ። ከምኡ ዝገበረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ምበልካ፧

ተመስገን፦ እንድዒ። ኣይፈልጥኩን።

ብየሱስ ምእማን ንድሕነት ወሳኒ እዩ

ኣቤል፦ ነዚ እተብርሃልና ኻልእ ጥቕሲ እስከ ንርአ። ግብሪ ሃዋርያት 2:21 እያ። ከምዚ ትብል፦ “ስም የሆዋ ዚጽውዕ ዘበለ ዅሉ ድማ ኪድሕን እዩ።” ሕጂ ነዚ ሓሳብ እዚ ኸም እትሰማማዓሉ መቸም ፍሉጥ እዩ፣ ማለተይ ስም ኣምላኽ ምፍላጥ ንድሕነት ዜድሊ ብቕዓት ካብ ኰነ፡ የሱስ ነዚ ብቕዓት እዚ ይፈልጦ ነይሩ ኪኸውን ኣለዎ።

ተመስገን፦ እወ፡ እዚ እሞ ፍሉጥ እዩ።

ኣቤል፦ ስለዚ፡ ሓደ ኻብቲ የሱስ፡ ደቀ መዛሙርቱ ንስም ኣምላኽ ከም ዚፈልጥዎን ከም ዚጽውዕዎን ዝገበረሉ ምኽንያት፡ ንድሕነቶም ኣገዳሲ ስለ ዝዀነ እዩ። እዚ ኸኣ ሓደ ኻብቲ ብዛዕባ የሆዋ ብዙሕ እንዛረበሉ ቐንዲ ምኽንያታት እዩ። ነቲ ብሕታዊ ስም ኣምላኽ ከም ዚፍለጥ ምግባርን ካልኦት ነቲ ስም እቲ ንኺጽውዕዎ ምሕጋዝን ኣገዳሲ ዀይኑ እዩ ዚስምዓና።

ተመስገን፦ ኰይኑ ግና፡ ሰባት ስም ኣምላኽ ዘይፈልጡ ወይ ብቐጥታ ዘይጽውዕዎ እኳ እንተ ዀኑ፡ ንኣምላኽ ብዚምልከት ኪዛረቡ ኸለዉ፡ ብዛዕባ መን ይዛረቡ ኸም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም።

ኣቤል፦ ምናልባት ይፈልጡ ይዀኑ። ምስናይዚ ግና፡ ኣምላኽ ስሙ መን ምዃኑ ብምንጋር፡ ብቐሊሉ ኽንቀርቦ ኸም እንኽእል ገይሩና እዩ።

 ተመስገን፦ እንታይ ክትብል ከም ዝደለኻ ኣይተረድኣንን።

ኣቤል፦ ብዛዕባ እዚ እሞ ሕሰብ፦ ንሙሴ ብስሙ ኽንፈልጦ ኣየድልየናን እዩ ነይሩ። ንቐይሕ ባሕሪ ኣብ ክልተ ዝመቐለ ሰብኣይ ወይ ከኣ ዓሰርተ ትእዛዛት እተቐበለ ሰብኣይ ብዚብል ጥራይ ክንፈልጦ ምኸኣልና። ብዛዕባ ኖህ እውን ከምኡ ኽንብል ንኽእል ኢና። ስሙ ምፍላጥ ንምንታይ እዩ ኣድልዩ፧ መርከብ ዝሰርሐ እሞ ንስድራ ቤቱን ንእንስሳታትን ዘድሓነ ሰብኣይ ተባሂሉ ጥራይ ኪጥቀስ ምተኻእለ። በዚ መሰረት እዚ፡ የሱስ ክርስቶስ እውን እንተ ዀነ፡ ካብ ሰማይ ዝመጸ ምእንቲ ሓጢኣትና ኸኣ ዝሞተ ተባሂሉ ጥራይ ኪፍለጥ ምተኻእለ። ኣይመስለካን፧

ተመስገን፦ ሓቅኻ።

ኣቤል፦ ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ ነዞም ሰባት እዚኦም ብስሞም ከም እንፈልጦም ገይሩ እዩ። ዝያዳ ጋህዲ ዀይኖም ከም ዚርኣዩኒ ኺገብር ዚኽእል ስሞም እዩ። ንሙሴን ንኖህን ንየሱስን ርኢናዮም ዘይንፈልጥ እኳ እንተ ዀንና፡ ብስሞም ስለ ዝፈለጥናዮም ግና፡ ከምዛ ዝርኣናዮም ኰይኑ እዩ ዚስምዓና።

ተመስገን፦ ከምኡ ገይረ ሓሲበሉ ኣይፈልጥን እየ። ዝዀነ ዀይኑ ተዋሒጡለይ እዩ።

ኣቤል፦ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ስም ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ዘዘውትሩሉ ኻልእ ምኽንያት ድማ እዚ እዩ። ሰባት ንየሆዋ ኪቐርብዎ ዚኽእሉ ኣምላኽ ከም ዝዀነ ገይሮም ምእንቲ ኺኣምኑ፡ ክንሕግዞም ንደሊ ኢና። ምስናይዚ እውን፡ ብዛዕባ እቲ የሱስ ንድሕነትና ዘለዎ ግደ ኣጸቢቕና ነጕልሕ ኢና። ነዚ ነጥቢ እዚ መእሰሪ ምእንቲ ኽንገብረሉ ሓንቲ ተወሳኺት ጥቕሲ እንተ ኣንበብና እንታይ ይመስለካ፧

ተመስገን፦ ጽቡቕ።

ኣቤል፦ ኣቐድም ኣቢልና ዮሃንስ 14:6 ኣንቢብና ኔርና። የሱስ ኣብታ ጥቕሲ እቲኣ፡ “መገድን ሓቅን ህይወትን” ንሱ ኸም ዝዀነ ገሊጹ እዩ። ሒደት ፍቕድታት ተመሊስና፡ ኣብ ዮሃንስ 14:1 እንታይ ከም ዝበለ ንርአ። ኣብ ካልኣይ ክፋል እታ ጥቕሲ፡ የሱስ እንታይ ከም ዝበለዶ ኸተንብበልና፧

ተመስገን፦ ሕራይ። ከምዚ ትብል፦ “ብኣምላኽ እመኑ፡ ብኣይ እውን እመኑ።”

ኣቤል፦ አመስግነካ። እሞኸ ብየሆዋ ኸይኣመንካ ብየሱስ ጥራይ ምእማንሲ፡ ናይ ሓቂ እምነት ኪብሃል ይከኣልዶ፧

ተመስገን፦ ኣይከኣልን እዩ። የሱስ ክልቲኡ ኸም ዜድልየና እዩ ገሊጹ።

ኣቤል፦ ጽቡቕ ኣሎኻ። ብዘይካዚ፡ ብኣምላኽን ብየሱስን ከም እንኣምን ምዝራብ ጥራይ እኹል ከም ዘይኰነ፡ ከም እትሰማምዓሉ ርግጸኛ እየ። ከም እንኣምን ብናብራና እውን ከነርኢ ኣሎና።

ተመስገን፦ ብርግጽ።

ኣቤል፦ ይኹን እምበር፡ ሓደ ሰብ ብኣምላኽን ብየሱስን ብሓቂ ኸም ዚኣምን ብናብራኡ ኼርኢ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧ ነዛ ሕቶ እዚ ኻልእ ግዜ ኽንመያየጠላ ንኽእል ኢና። *

ተመስገን፦ ደስ ይብለኒ።

ክትዘራረበሉ እትደሊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ርእሰ ነገር ኣሎካዶ፧ ብዛዕባ እምነትን ሃይማኖታዊ ልምድታትን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዝያዳ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ከይተሰከፍካ ንሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ሕተቶ። ንሱ እውን ተሓጒሱ ኺምልሰልካ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 60 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 12 ርአ። ኣብ jw.org/ti እውን ትርከብ እያ።