ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ገበር

ኣምላኽ እንታይ ገይሩልካ፧

ኣምላኽ እንታይ ገይሩልካ፧

“ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።”—ዮሃንስ 3:16ትርጕም 1956።

እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ሓንቲ ኻብተን ፍሉጣትን ብብዝሒ ዚጥቀሳን ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ እያ። “ከምዛ ጥቕሲ እዚኣ ገይራ ነቲ ኣምላኽ ምስ ደቂ ሰብ ዘለዎ ርክብን ንመገዲ ድሕነትን እትገልጽ ካልእ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ የላን” ተባሂሉ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዩ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣብ ገሊአን ሃገራት፡ ኣብ ህዝባዊ በዓላት፡ ኣብ ማካይን፡ ኣብ መናድቕ ኰነ ኣብ ካልእ ቦታታት ተጻሒፋ እትርከብ።

እቶም ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ዚጽሕፉ ሰባት፡ ፍቕሪ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ድሕነት ከም ዜምጽኣሎም ኣሚኖም ኪዀኑ ኣለዎም። ንስኻኸ በዚ ትኣምን ዲኻ፧ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓኻ እንታይ ትርጕም ኣለዎ፧ ኣምላኽ ከም ዜፍቅረካ ንምግላጽ እንታይ ዝገበረ ይመስለካ፧

“ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ”

ሓያሎ ሰባት፡ ኣምላኽ ንዩኒቨርስን ንሰባትን ንኻልእ ኵሉ ፍጥረታትን ከም ዝፈጠረ ይኣምኑ እዮም። ህያዋን ነፍሳት፡ ኣዝዮም እተሓለለኹን ብጽቡቕ እተነድፉን ብምዃኖም፡ ኣስተውዕሎ ዘለዎ ነዳፊ ኺህልዎም ኣለዎ። ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ፡ ህይወት ስለ ዝሃቦም መዓልቲ መዓልቲ የመስግንዎ እዮም። ኵሉ እቲ ንህይወት ዜድሊ ነገራት፡ ማለት ኣየርን ማይን ምግብን ተፈጥሮኣዊ ዑደት ምድርን ኪረኽብዎ ዚኽእሉ፡ ምሉእ ብምሉእ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም።

ኣምላኽ ብሓቂ ፈጣሪናን መጋቢናን ስለ ዝዀነ፡ ንዅሉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ስለ ዝሃበና፡ ከነመስግኖ ኣሎና። (መዝሙር 104:10-28፣ 145:15, 16፣ ግብሪ ሃዋርያት 4:24) ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ብህይወት ንኽንነብር ኢሉ ዚገብረልና ነገራት ምስ እንሓስብ፡ ንፍቕሪ ኣምላኽ ክንፈልጣ ኢና። ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “[ኣምላኽ] ንዅሉ፡ ህይወትን ትንፋስን ኵሉ ነገርን ዚህብ ስለ ዝዀነ . . . ብእኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን፡ ብእኡ እውን ኢና ዘሎና” በለ።—ግብሪ ሃዋርያት 17:25, 28

 ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ ብስጋዊ ነገራት ዜድልየና ብምሃብ ጥራይ ኣይኰነን ፍቕሩ ገሊጹልና። መንፈሳውነት ከም እንሃርፍ ገይሩ ብምፍጣርን ንዕኡ ንኸነዕግብ ብምሕጋዝን እውን፡ ክብ ኣቢሉናን ኣኽቢሩናን እዩ። (ማቴዎስ 5:3) በዚ መገዲ እዚ፡ እዙዛት ደቂ ሰብ፡ ኣባላት ስድራ ቤት ኣምላኽ፡ ማለት “ደቂ ኣምላኽ” ናይ ምዃን ተስፋ ኺረኽቡ ኽኢሎም እዮም።—ሮሜ 8:19-21

ዮሃንስ 3:16፡ ኣምላኽ፡ ነቲ ሓደ ወዱ ዝዀነ የሱስ ብዛዕባ ኣምላኹን ኣቦኡን ንኺምህረናን ምእንታና ንኺመውትን ኢሉ ናብ ምድሪ ብምልኣኽ ፍቕሩ ኸም ዝገለጸልና እውን ትሕብር እያ። ይኹን እምበር፡ ሓያሎ ሰባት፡ የሱስ ምእንቲ ደቂ ሰብ ኢሉ ስለምንታይ ኪመውት ከም ዘድለዮን ሞት የሱስ ብኸመይ መግለጺ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝዀነን ብሓቂ ኣይርድኦምን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ የሱስ ስለምንታይ ከም ዝሞተን ሞቱ ኸኣ እንታይ ጥቕሚ ኸም ዘለዎን ብኸመይ ከም ዚገልጽ ንርአ።

“ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ”

ኵሎም ደቂ ሰብ መወትቲ እዮም፣ ባሮት ሕማምን እርጋንን ሞትን ድማ እዮም። እዚ ግና ናይ መጀመርታ ዕላማ የሆዋ ኣምላኽ ኣይነበረን። ነቶም ቀዳሞት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ምድራዊት ገነት ንዘለኣለም ናይ ምንባር ተስፋ ሂብዎም ነይሩ እዩ። ነዚ ግና፡ እንተ ተኣዚዞም ጥራይ እዮም ኪረኽብዎ ዚኽእሉ ነይሮም። እንተ ዘይተኣዚዞም፡ ከም ዝሞቱ ኣምላኽ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። (ዘፍጥረት 2:17) እቲ ናይ መጀመርታ ሰብኣይ ግና፡ ካብ ስልጣን ኣምላኽ ዓለወ፡ ንርእሱን ንዘርኡን ከኣ ሞት ኣምጽአ። ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ከምቲ ብሓደ ሰብ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ፡ ብሓጢኣት እውን ሞት፡ ኵላቶም ስለ ዝሓጥኡ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ” ብምባል ገለጸ።—ሮሜ 5:12

ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ ‘ፍትሒ ይፈቱ’ እዩ። (መዝሙር 33:5ትርጕም 1990) እቲ ቐዳማይ ሰብ ደይ መደይ ኢሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ ኣፍረሰ፡ ኣምላኽ ዕሽሽ ኪብሎ እኳ እንተ ዘይከኣለ፡ ብሰንኪ ዘይተኣዛዝነት ሓደ ሰብኣይ፡ ንዅሎም ደቂ ሰብ ንዘለኣለም ኣደዳ ስቓይን ሞትን ኪዀኑ ኣይኰነኖምን። ብኣንጻሩ ግና፡ ነቲ፡ “ነፍሲ ኣብ ክንዲ ነፍሲ” ዚብል ሕጋዊ ስርዓት ብምትግባር፡ ብሚዛን ፍትሒ ገይሩ፡ እዙዛት ደቂ ሰብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዚረኽቡሉ መገዲ ኸፈተ። (ዘጸኣት 21:23) ይኹን እምበር፡ ‘እቲ ኣዳም ዘጥፍኦ ፍጹም ሰብኣዊ ህይወት ብኸመይ እዩ ኺምለስ ዚኽእል፧’ ዚብል ሕቶ ኺለዓል ይኽእል እዩ። መልሱ፡ ‘ሓደ ሰብ ምስቲ ኣዳም ዘጥፍኦ ዚመዓራረ ፍጹም ሰብኣዊ ህይወት ኪህብ ወይ ኪስውእ ኣለዎ’ ዚብል እዩ።

የሱስ ንደቂ ሰብ ካብ ሓጢኣትን ሞትን ምእንቲ ኼድሕኖም፡ ብፍታው ናብ ምድሪ መጺኡ ህይወቱ ሃበ

ካብቶም ዘይፍጹማት ዘርኢ ኣዳም፡ ሓደ እውን ይኹን ነዚ ዋጋ እዚ ኪኸፍሎ ኸም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ። የሱስ ግና ኪኸፍሎ ኽኢሉ እዩ። (መዝሙር 49:6-9) ንሱ ሓጢኣት ኣዳም ከይወረሰ ስለ እተወልደ፡ ልክዕ ከም ኣዳም ፍጹም እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ ንህይወቱ ብምሃብ፡ ንደቂ ሰብ ካብ ባርነት ሓጢኣት ተበጀዎም፡ ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝነበሮም ፍጹም ህይወት ንኺረኽቡ ድማ ኣጋጣሚ ኸፈተሎም። (ሮሜ 3:23, 24፣ 6:23) ካብዚ ዕዙዝ መግለጺ ፍቕሪ እዚ ምእንቲ ኽንጥቀም፡ ብወገንና ኽንገብሮ ዘሎና ነገር ኣሎዶ፧

 “በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዅሉ”

ንዮሃንስ 3:16 እንደገና እንተ ኣንቢብናያ፡ “በቲ ሓደ ወዱ [ብየሱስ] ዝአመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ” ዚብል ቃላት ንረክብ ኢና። ስለዚ፡ ‘ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽንረክብ፡’ ብየሱስ ክንኣምንን ንዕኡ ኽንእዘዞን ኣሎና።

ይኹን እምበር፡ ‘ምእዛዝ እንታይ ኣምጽኦ፧ እታ ጥቕሲ፡ “በቲ ሓደ ወዱ ዝአመነ ዅሉ” ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዚረክብ ደይኰነትን እትገልጽ፧’ ኢልካ ትሓትት ትኸውን። እወ፡ እምነት ኣገዳሲት እያ። ግናኸ፡ እታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተጠቕሰት እምነት፡ ኣብ ሓደ ነገር ካብ ምእማን ንላዕሊ እያ እትሓቍፍ። ብመሰረት ቫይንስ ኤክስፖዚቶሪ ዲክሽነሪ ኦቭ ኦልድ ኤንድ ኒው ተስታመንት ዎርድስ፡ እታ ዮሃንስ ኣብቲ በዅሪ ቛንቋ እተጠቕመላ ቓል፡ “ንሓደ ነገር ምቕባል ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኣብ ሓደ ነገር ትውክልቲ ምግባር” እውን ተመልክት እያ። ስለዚ እምበኣር፡ ሓደ ሰብ ሞገስ ኣምላኽ ንኺረክብ፡ የሱስ መድሓኒ ምዃኑ ብኣእምሮኡ ኻብ ምቕባል ንላዕሊ ኺገብር ኣለዎ። እቲ ኣማኒ፡ ነቲ የሱስ ዝመሃሮ ብቕንዕና ኣብ ግብሪ ኼውዕሎ ኣለዎ። እምነት፡ ግብሪ እንተ ዘይብላ፡ ባዶ እያ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “እምነት ብዘይ ግብሪ ምውትቲ እያ” ይብል። (ያእቆብ 2:26) ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ብየሱስ ዚኣምን ሰብ፡ ምስ እምነቱ ተሰማሚዑ ኺነብር ወይ ኪመላለስ ኣለዎ።

ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ እዚ ኸምዚ ዚስዕብ ብምባል ኣብሪህዎ ኣሎ፦ “እታ ክርስቶስ ዘላቶ ፍቕሪ ደሪኻትና እያ፣ ምኽንያቱ፡ ሓደ ሰብ ምእንቲ ዅሉ ኸም ዝሞተ ደምዲምና ኢና፣ . . . እቶም ብህይወት ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር፡ ደጊም ንርእሶም ከይነብሩ፡ ንሱ ምእንቲ ዅሎም ሞይቱ እዩ።” (2 ቈረንቶስ 5:14, 15) ንመስዋእቲ የሱስ ካብ ልቢ ነማስወሉ እንተ ዄንና፡ ኣብ ህይወትና ለውጢ ንኽንገብር ክንድረኽ ኢና፣ ማለት ኣብ ጥቕሚ ርእስና ጥራይ ብምትኳር ንርእስና ኣብ ክንዲ እንነብር፡ ነቲ ምእንታና ዝሞተ የሱስ ክንነብር ኢና። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ነቲ የሱስ ዝመሃሮ ነገራት ብምትግባር ኣብ ህይወትና ቐዳምነት ንህቦ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ለውጢ፡ ንስነ ምግባራዊ ስርዓታትናን ንምርጫታትናን ንዅሉ ተግባራትናን ይጸልዎ እዩ። እቶም ብየሱስ ዚኣምኑን ብእኡ ዚመላለሱን ሰባት እንታይ ዓስቢ ኣለዎም፧

“ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ”

ዮሃንስ 3:16፡ ኣምላኽ ነቶም ብበጃ ዚኣምኑን ብመለኮታዊ ስርዓታት ዚመላለሱን ሰባት እንታይ ከም እተመባጽዓሎም ትገልጽ እያ። ኣምላኽ ነዞም እሙናት ሰባት እዚኦም፡ ‘ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪረኽቡ እምበር፡ ኪጠፍኡ’ ኣይደልዮምን እዩ። ይኹን እምበር፡ እቶም ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዚጥቀሙ ሰባት እተፈላለየ መጻኢ እዩ ዘለዎም።

የሱስ ንኣባላት ሓንቲ ጕጅለ ኣብ ሰማይ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዚረኽቡ ተመባጺዑሎም እዩ። ንእሙናት ደቀ መዛሙርቱ፡ ብኽብሪ ምስኡ ምእንቲ ኺነግሱ፡ ቦታ ኼዳልወሎም ምዃኑ ብግልጺ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። (ዮሃንስ 14:2, 3፣ ፊልጲ 3:20, 21) እቶም ናብ ሰማያዊ ህይወት ዚትንስኡ ሰባት፡ “ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ኪዀኑ፡ ምስኡ እውን 1,000 ዓመት ኪነግሱ እዮም።”—ራእይ 20:6

እቶም ነዚ ፍሉይ መሰል እዚ ዚረኽቡ ሰዓብቲ ክርስቶስ፡ ቍጽሮም ውሱን እዩ። የሱስ ብዛዕባኦም፡ “ኣታ ሒደት መጓሰ፡ መንግስቲ ኺህበኩም ኣቦኹም ሰሚርዎ እዩ እሞ፡ ኣይትፍራህ” በለ። (ሉቃስ 12:32) ቍጽሪ እቲ “ሒደት መጓሰ” ኽንደይ እዩ፧ ራእይ 14:1, 4፡ “እንሆ ድማ፡ እቲ ገንሸል [እቲ ዝተንስአ የሱስ ክርስቶስ] ኣብ [ሰማያዊ] ከረን ጽዮን ደው ኢሉ፡ ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግምባሮም እተጻሕፎም 144,000 እውን ምስኡ ረኣኹ። . . . ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በዅራት ኪዀኑ ድማ፡ ካብ ሰብ እተዓደጉ እዮም” ትብል። እዞም 144,000 ምስቶም ብህይወት ዝነበሩ ብቢልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ኪነጻጸሩ ኸለዉ፡ “ሒደት መጓሰ” እዮም። ነገስታት ተባሂሎም ስለ ዘለዉ፡ ኣብ ልዕሊ መን እዮም ዚገዝኡ፧

የሱስ ረብሓታት ሰማያዊት መንግስቲ ኣምላኽ ዚረኽቡ እሙናት ኣባላት ዝሓቘፈት ካልእ ጕጅለ ኸም ዘላ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ዮሃንስ 10:16፡ “ካብዚ ደምበ እዚ ዘይኰና ኻልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ፣ ንዓታተን ድማ ከምጽአን ኣሎኒ፡ ድምጸይ እውን ኪሰምዓ እየን፣ ሓደ መጓሰ ኪዀና እየን፡ ጓሳአን እውን ሓደ” በለ። እዞም ብ“ኣባጊዕ” ተመሲሎም ዘለዉ ሰባት፡ ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ብመጀመርታ ዝነበሮም ተስፋ፡ ኣብ ምድሪ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪረኽቡ እዮም ዚጽበዩ። መጻኢኦም ምድራዊ ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ፧

 መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓያሎ ቦታታት፡ ምድሪ፡ ገነት ከም እትኸውን ይገልጽ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስካ ገንጺልካ ኣብዚ ዚስዕብ ጥቕስታት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፦ መዝሙር 37:9-11፣ 46:8, 9፣ 72:7, 8, 16፣ ኢሳይያስ 35:5, 6፣ 65:21-23፣ ማቴዎስ 5:5፣ ዮሃንስ 5:28, 29፣ ራእይ 21:4። እዘን ጥቕስታት እዚአን፡ ውግእን ጥሜትን ሕማምን ሞትን ከም ዜኽትም ይንበያ እየን። ብዘይካዚ፡ ጻድቃን ኣባይቶም ብምህናጽ፡ መሬቶም ብምሕራስ፡ ደቆም ኣብ ሰላማዊ ዅነታት ብምዕባይ ተሓጒሶም ዚነብሩሉ ግዜ ኸም ዚመጽእ ይገልጻ እየን። * እዚ ተስፋ እዝስ ኣይማርኸካንዶ፧ እዚ መብጽዓታት እዚ ድሕሪ ቐረባ ግዜ ኸም ዚፍጸም እንኣምነሉ ብቑዕ ምኽንያት ኣሎና።

ኣምላኽ ብዙሕ ነገራት ገይሩ

ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንዓኻን ንደቂ ሰብ ብሓፈሻን ዝገበረልኩም ነገራት ምስ እትሓስበሉ፡ ዛጊት ብዙሕ ነገራት ከም ዝገበረ ንጹር እዩ። ህይወትን ፍልጠትን ጥዕናን ንህይወት ዜድሊ ዘበለ ነገራትን ኣሎና። ብዘይካዚ፡ ካብ ዮሃንስ 3:16 ኸም እተመሃርናዮ፡ እቲ ኣምላኽ በቲ ምእንታና ዝሞተ ወዱ የሱስ ኣቢሉ ዝሃበና ውህበት በጃ፡ ዓብዪ በረኸት ኬምጽኣልና ይኽእል እዩ።

ዜስግእ ሕማምን ውግእን ጥሜትን ሞትን ኣብ ዘይብሉ ሰላማውን ባህ ዜብልን ኵነታት ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትረክብሲ፡ ኣየ ኸመይ ዘበለ ዜሐጕስ በረኸት ኰን እዩ! እሞኸ፡ ነዚ በረኸት እዚ ኽትረኽቦ ዲኻ፧ እቲ መልሲ ምሉእ ብምሉእ ኣባኻ እዩ ዚምርኰስ። እቲ ቐጺሉ ዚቐርብ ሕቶ እምበኣር፡ ‘ንስኻኸ ንኣምላኽ እንታይ ትገብረሉ ኣሎኻ፧’ ዚብል እዩ።

^ ሕ.ጽ. 24 ብዛዕባ እዚ ትንቢታት እዚ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 3 ርአ።