ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ጥሪ 2014

 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

‘የሆዋ ኣይረስዓንን’

‘የሆዋ ኣይረስዓንን’
  • ዓመተ ልደት፦ 1922

  • መበቈል ሃገር፦ ስጳኛ

  • ታሪኽ፦ መምህር ሃይማኖታዊ ትምህርቲ

ሕሉፍ ህይወተይ፦

ኣብ ሰሜናዊ ስጳኛ ኣብ እትርከብ ቢልባኦ እትብሃል ከተማ፡ ማእከላይ መነባብሮ ኣብ ዝነበሮ ኸባቢ እየ ተወሊደ። ካብ ኣርባዕተ ውሉዳት፡ ካልአይቲ እየ ነይረ። ስድራ ቤትና ውፉያት ካቶሊክ እዮም ነይሮም፣ በብመዓልቱ ድማ ናብ ቅዳሴ እኸይድ ነይረ። ጓል 23 ዓመት ከለኹ፡ መምህር ኰይነ፣ ንስራሐይ እፈትዎ ስለ ዝነበርኩ፡ ን40 ዓመት ምሂረ እየ። ካብቲ ዝምህሮ ዝነበርኩ ርእሰ ነገራት፡ ብዛዕባ እምነት ካቶሊክ ምምሃር እየ ዝፈቱ ነይረ፣ ምሸት ምሸት ከኣ፡ ነተን ንፈለማ እዋን ቅዱስ ቍርባን ዚወስዳ ደቂ ኣንስትዮ፡ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ እምህረን ነይረ።

ካብ ዝምርዖ ድሕሪ 12 ዓመት፡ ሰብኣየይ ስለ ዝሞተ፡ ምስተን ኣርባዕተ ደቀይ ተሪፈ። ሽዑ ጓል 33 ዓመት እየ ነይረ። ካብቲ ናይ ካቶሊክ እምነተይ ምጽንናዕ ክረክብ እኳ እንተ ጸዓርኩ፡ ዘይተመለሰለይ ሕቶታት ግና ነይሩ እዩ። ‘ክርስቶስ ንኺብጀወና ኢሉ እንተ ሞይቱ፡ ደቂ ሰብ ስለምንታይ እዮም ዚሞቱ ዘለዉ፧ ጻድቃን ናብ ሰማይ ዚኸዱ እንተ ዀይኖም፡ ስለምንታይ ኢና መንግስቲ ኣምላኽ ክትመጽእ እንጽሊ፧’ ዚብል ሕቶታት የተሓሳስበኒ ነይሩ። ልዕሊ ዅሉ ግና፡ ‘ኣምላኽ ምስ ሞትና ዚፈርደና እንተ ዀይኑ፡ ንናይ መወዳእታ ፍርዲ ኻብ ሰማይ፡ ካብ ቦታ ንስሓ፡ ወይ ካብ ገሃነም ኣብ ቅድሚኡ እንቐርብ ስለምንታይ ኢና፧’ እትብል ሕቶ ተጨንቐኒ ነይራ።

ንገሊኦም ኣቕሽሽቲ፡ ነታ ሕቶ ሓቲተዮም እየ። ሓደ ኻባታቶም፡ “እንድዒ። ነቲ ኣቡን ሕተትዮ። ክሳዕ ክንድቲ ግና ኣገዳሲ ኣይኰነን። ኣብ ኣምላኽ ትኣምኒ እንዲኺ ሓቀይ፧ በቃ ነቲ ጕዳይ ሕደግዮ” ኢሉኒ። ኣነ ግና መልሲ ኻብ ምድላይ ዓዲ ኣይወዓልኩን። ጸኒሑ፡ ብኣመንቲ ጀስዊትን ጰንጠቈስጠን ግኖስቶስን ኣብ ዚቐርብ ትምህርቲ ተኻፊለ እየ። ይኹን እምበር፡ ንሕቶታተይ ዜዕግብ መልሲ ዝሃበኒ ኣይነበረን።

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወተይ ዝቐየረሉ መገዲ፦

ኣብ 60ታት ዕድመይ ከለኹ፡ ሓንቲ ጓል ሸውዓተ ዓመት ተመሃሪት፡ ናብ ኣኼባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክኸይድ ዓደመትኒ። ነቲ ኣብኡ ዝረኣኽዎን ዝሰማዕክዎን ድማ ፈትየዮ እየ፣ ኰይኑ ግና፡ ብስራሕ ትሕዝቲ ስለ ዝነበርኩ፡ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዙሕ ርክብ ኣይነበረንን። ይኹን እምበር፡ ድሕሪ ኽልተ ዓመት፡ እቶም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዝዀኑ ኹዋንን ሚታን ዝስሞም ሰብ ሓዳር፡ ናብ ቤተይ መጺኦም። ንሰለስተ ወርሒ ድማ፡ ብሕቶን መልስን ዓሚቝ ምይይጥ ጌርና፣ ድሕሪኡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጀሚረ።

ንነፍሲ ወከፍ መጽናዕቲ፡ ብሃንቀውታ እየ ዝጽበዮ ነይረ። እቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚምህርዎ ትምህርቲ፡ ሓቂ እንተ ዀይኑ ንምርግጋጽ፡ ንዅሉ ትምህርትታት ብሰለስተ ትርጕማት መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒመ ብዕምቈት  ምርምር እገብረሉ ነይረ። ነዊሕ ከይጸናሕኩ ድማ፡ ክሳዕ ክንደይ ብሃይማኖት ተደናጊረ ኸም ዝነበርኩ ተረዲኡኒ። እቲ ኣብ መንጎ ናይ ቀደም እምነተይን ኣብ መንጎ እቲ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ትምህርትን ዝነበረ ዓብዪ ፍልልይ፡ ኣመና ኣሰምቢዱኒ እዩ። እቲ ልክዕ ከም ነዊሕ ሱር ዘለዎ ኦም ዝነበረ ዝኣምነሉ ዝነበርኩ ነገራት ኪምሖ ኸሎ ድማ፡ ኣመና እዩ ኸቢዱኒ።

መዝገብ ከም ዝረኸብኩ እፈልጥ ነይረ እየ

ድሕርዚ፡ እቲ ኻልኣይ ሰብኣየይ ብምኽንያት ከቢድ ሕማም ኣብ ዝሞተሉ እዋን፡ ካብ ስራሐይ ጡረታ ስለ ዝወጻእኩ፡ ንግዜኡ ኻብ ቢልባኦ ናብ ካልእ ቦታ ኸይደ። ኹዋንን ሚታን እውን ግዒዞም ነይሮም። እቲ ዜሕዝን ድማ፡ እቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተቛሪጹ። ብውሽጠይ ግና፡ ክቡር መዝገብ ከም ዝረኸብኩ እፈልጥ ነይረ እየ። ፈጺመ ድማ ኣይረሳዕክዎን።

ዳርጋ 20 ዓመት ጸኒሑ፡ ጓል 82 ዓመት ምስ ኰንኩ፡ ኹዋንን ሚታን ናብ ቢልባኦ መጺኦም በጺሖምኒ። እንደገና ብምርኻብና ኣዝየ እየ ተሓጒሰ። የሆዋ ኸም ዘይረስዓኒ ድማ ተገንዚበ፣ ንመጽናዕተይ ከኣ ቀጺለዮ። ኹዋንን ሚታን፡ ንገሊኡ ሕቶታት ብተደጋጋሚ እሓትቶም እኳ እንተ ነበርኩ፡ ብትዕግስቲ እዮም ዚምልሱለይ ነይሮም። ምስቲ ናይ ቀደም እምነተይ ንዝነበረኒ ስምዒታዊ ርክብ ንምብታኽ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓሳብ ብተደጋጋሚ ኽመሃሮ የድልየኒ ነይሩ። ብዘይካዚ፡ ንፈተውተይን ንስድራ ቤተይን ብዛዕባ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ምእንቲ ኽገልጸሎም፡ ዕጥቕቲ ክኸውን እደሊ ነይረ።

ከምታ ኣብ መበል 87 ዕድመይ እተጠመቕኩላ መዓልቲ ገይረ ተሓጒሰ ኣይፈልጥን እየ። እቲ ስነ ስርዓት ጥምቀት፡ ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር እዩ ተገይሩ። ሓደ ክርስትያን ሽማግለ ድማ፡ ብፍላይ ኣብቶም ተጠመቕቲ ዘተኰረ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ መደረ ኣቕሪቡ ነይሩ። ነቲ መደረ ምስ ሰማዕኩ፡ በኽየ እየ። የሆዋ ብቐጥታ ንዓይ ዚዛረበኒ ዘሎ ዀይኑ እዩ ተሰሚዑኒ። ድሕሪ ጥምቀት፡ ብዙሓት ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ዋላ እውን እቶም ዘይፈልጡኒ፡ መጺኦም ‘እንቋዕ ሓጐሰኪ’ ኢሎምኒ እዮም።

ዝረኸብክዎ ጥቕሚ፦

የሱስ ክርስቶስ “መገዲ” ምዃኑ፡ ካብ ቀደመይ እፈልጥ ነይረ እየ። (ዮሃንስ 14:6) ኰይኑ ግና፡ እቲ ዝገበርክዎ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ የሱስ ናብ የሆዋ ዚወስድ መገዲ ኸም ዝዀነ ንኽፈልጥ ሓጊዙኒ እዩ። ሕጂ ናብቲ ፍቑር ኣቦይን ዓርከይን ዝዀነ ኣምላኽ ክጽሊ እኽእል እየ። ነታ ንየሆዋ ቕረቦ * ዘርእስታ መጽሓፍ ምንባበይ፡ ንህይወተይ ለዊጥዎ እዩ። ኣብ ፈለማ፡ ምሉእ ለይቲ ኣንቢበ ወዲአያ። የሆዋ ብሓቂ መሓሪ ምዃኑ ምፍላጠይ ንልበይ ተንኪፍዎ እዩ።

ነቲ ሃይማኖታዊ ሓቂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ምልስ ኢለ ኽሓስቦ ኸለኹ፡ ነቲ፡ “ብቐጻሊ ለምኑ እሞ፡ ኪውሃበኩም እዩ፣ ብቐጻሊ ድለዩ እሞ፡ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ብቐጻሊ ዃሕኵሑ እሞ፡ ኪኽፈተልኩም እዩ” ዚብል ቃላት የሱስ እዩ ዜዘክረኒ። (ማቴዎስ 7:7) ነቲ ንነዊሕ እዋን ዘናድዮ ዝነበርኩ መልሲ ስለ ዝረኸብክዎ፡ ንኻልኦት ብዛዕባኡ ብምንጋር ሓጐስ እረክብ ኣለኹ።

ሕጂ ጓል 90 ዓመት እኳ እንተ ዀንኩ፡ ብመንፈሳዊ መዳይ ግና ገና ጐርዞ እየ ዘለኹ። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ዝካፈሎ ኣኼባ፡ ክቡር ፍልጠት ዝረኽበሉን ምስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዝዀነሉን ኣጋጣሚ ስለ ዝዀነ፡ ንዓይ ፍሉይ እዩ። ኣብታ ገነት እትኸውን ምድሪ እንደገና መምህር ክኸውን እናፍቕ እየ። (ራእይ 21:3, 4) ብፍላይ ግና፡ ነቲ እቶም ዘፍቅሮም ሰባት ዚትንስኡሉን ንዓታቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ንምምሃር ኣጋጣሚ ዝረኽበሉን እዋን፡ ብሃንቀውታ እየ ዝጽበዮ። (ግብሪ ሃዋርያት 24:15) የሆዋ ኣብ ግዜ እርጋነይ ክቡር ህያብ ከም ዝሃበኒ ንኽነግሮም፡ ኣዝየ እየ ተሃንጥየ ዘለኹ።

^ ሕ.ጽ. 15 ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት።