ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ጥሪ 2014

 ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዚግበር ዝርርብ

ኣምላኽ፡ መከራ ኺህሉ ዝፈቐደ ስለምንታይ እዩ፧

ኣምላኽ፡ መከራ ኺህሉ ዝፈቐደ ስለምንታይ እዩ፧

ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ምስ ካልእ ሰብ ዚገብሮ ዝርርብ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኪመስል ይኽእል እዩ። ምሕረት እትብሃል ናይ የሆዋ ምስክር፡ ናብ እንዳ ሓንቲ ሶፍያ እትብሃል ሰበይቲ ኸም ዝኸደት ጌርና እስከ ንሕሰብ።

ኣምላኽ ብዛዕባ መከራና እንታይ ይስምዖ፧

ምሕረት፦ ሶፍያ ኸመይ ኣለኺ፧ ደሓንዶ ቐኒኺ፧

ሶፍያ፦ ደሓን እየ፡ ጽቡቕ ኣሎኹ።

ምሕረት፦ ኣብ ዝሓለፈ መጺአ ኸለኹ፡ ኣምላኽ ብዛዕባ ዚወርደና መከራ ኸመይ ከም ዚስምዖ ተመያይጥና ኔርና። * ብፍላይ ኣዴኺ ብሓደጋ መኪና ምስ ተጐድኣ፡ ንነዊሕ እዋን ከምኡ ኢልኪ ትሓስቢ ኸም ዝነበርኪ ጠቒስክለይ ኔርኪ። ንምዃኑ ኣዴኺ ኸመይ ኣለዋ፧

ሶፍያ፦ ሓድሓደ ግዜ ደሓን እያ፡ ሓድሓደ ግዜ ግና ትሓምም እያ። ሎሚ እኳ ደሓን እያ ዘላ።

ምሕረት፦ ዜሐጕስ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ብሩህ ኣመለኻኽታ ኽትሕዝ መቸም ብሓቂ ኣጸጋሚ ኪኸውን ኣለዎ።

ሶፍያ፦ እወ፡ ኣጸጋሚ እዩ። አረ ሓድሓደ ግዜስ፡ ‘ክሳዕ መዓስ እያ እናተሳቐየት ክትነብር፧’ ኢለ እሓስብ እየ።

ምሕረት፦ ከምኡ ኢልኪ ኽትሓስቢ ባህርያዊ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ምይይጥና፡ ኣምላኽ፡ ንዜጋጥመና መከራ ንምውጋድ ሓይሊ እናሃለዎ ኽነሱ፡ መከራ ኪቕጽል ስለምንታይ ከም ዝፈቐደ ሕቶ ኣበጊሰልኪ ነይረ።

ሶፍያ፦ እወ፡ እዝክሮ እየ።

ምሕረት፦ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ ኸም ዚምልስ ቅድሚ ምምይያጥና፡ ንገለ ኻብቲ ኣብ ዝሓለፈ እተመያየጥናሉ ነጥብታት ንድገሞ።

ሶፍያ፦ ሕራይ።

ምሕረት፦ ሓደ ኻብቶም ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበሩ እሙናት ሰብኡት እውን ከይተረፈ፡ ኣምላኽ ስለምንታይ መከራ ኺህሉ ኸም ዝፈቐደ እኳ እንተ ሓተተ፡ ከምኡ ኢሉ ብምሕታቱ ኣምላኽ ከም ዘይገንሖ፡ ዝያዳ እምነት ከም ዜድልዮ እውን ከም ዘይነገሮ ርኢና ኔርና።

ሶፍያ፦ እቲ ሓሳብ እቲ፡ ንዓይ ሓድሽ እዩ ነይሩ።

ምሕረት፦ ብዘይካዚ፡ የሆዋ ኣምላኽ ክንሳቐ ኸም ዘይደልየና ርኢና ኔርና ኢና። ንኣብነት፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ‘ኣብ ኵሉ ጸበባ ህዝቡ ኸም ዝጸበቦ’ ዚገልጽ ምዃኑ ርኢና ኔርና። * ኣምላኽ ክንሳቐ ኸለና ዚስምዖ ምዃኑስ ዜጸናንዕዶ ኣይኰነን፧

ሶፍያ፦ እወ፡ የጸናንዕ እዩ።

ምሕረት፦ ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡ ነቲ ፈጣሪና ዘለዎ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ንመከራ መወዳእታ ኺገብረሉ ኸም ዚኽእል ርኢና ኔርና።

ሶፍያ፦ እዚ እዩ ኸኣ ዘይርድኣኒ። ኣምላኽ ነዚ ዅሉ መከራ ኼቋርጾ እናኸኣለ ኽነሱ፡ ስቕ ኢሉ ዚርኢ ዘሎ ስለምንታይ እዩ፧

ሓቂ እተዛረበ መን እዩ፧

ምሕረት፦ ንሕቶኺ መልሲ ምእንቲ ኽንረኽበሉ፡ መጀመርታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ንገንጽል። ንታሪኽ ኣዳምን ሄዋንን እታ እተኸልከለት ፍረን ትፈልጥዮዶ፧

ሶፍያ፦ እወ፡ እፈልጦ እየ። ነቲ ታሪኽ እቲ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ተማሂረዮ እየ። ኣምላኽ ካብ ሓንቲ ኦም ከይበልዑ እኳ እንተ ነገሮም፡ ንሳቶም ግና በሊዖም።

 ምሕረት፦ ልክዕ ኣለኺ። ሕጂ፡ ናብቲ ንኣዳምን ሄዋንን ከም ዚሓጥኡ ዝገበሮም ነገራት ነተኵር። እቲ ሽዑ እተፈጸመ ነገራት፡ ምስቲ መከራ ዜጋጠመና ስለምንታይ ምዃኑ ዚለዓል ሕቶ ብቐጥታ እተተሓሓዘ እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ኻብ ፍቕዲ 1 ኽሳዕ ፍቕዲ 5 ተንብብያዶ፧

ሶፍያ፦ ሕራይ። “እግዚኣብሄር ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ዅሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጐርሕ ነበረ። ነታ ሰበይቲ ኸኣ ኣምላኽሲ፤ ካብ ኵሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ፡ ኢሉዶ አዚዙ እዩ፧ በላ። እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ፤ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና። ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ኦም ግና ኣምላኽ፤ ከይትሞቱስ፡ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንክይዋውን፡ በለ። እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ፤ ኣይፋልኩም፡ ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዚኽፈታ፡ ከም ኣምላኽውን ከም እትዀኑ፡ ጽቡቕን ክፉእን ከኣ ከም እትፈልጡ፡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር፡ ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም፡ በላ።”

ምሕረት፦ አመስግነኪ። ሓንሳእ እሞ ነታ ጥቕሲ ንመርምራ። መጀመርታ፡ ንሄዋን እተዛረባ፡ ተመን ምዃኑ ኣስተብህሊ። ኣብ ካልእ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ንሄዋን ብተመን ገይሩ እተዛረባ፡ ሰይጣን ድያብሎስ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። * ሰይጣን ንሄዋን፡ ኣምላኽ ብዛዕባ ሓንቲ ኦም እንታይ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ እዩ ሓቲትዋ። ኣዳምን ሄዋንን ካብታ ኦም እንተ በሊዖም፡ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ዚወርዶም መቕጻዕቲ እንታይ ከም ዝበለ ኣስተብሂልኪዶ፧

ሶፍያ፦ ከም ዝሞቱ እዩ ነጊርዎም።

ምሕረት፦ ልክዕ ኣለኺ። ቀጺሉ ሰይጣን፡ ኣንጻር ኣምላኽ ዓብዪ ኽሲ ኣበጊሱ። ሰይጣን፡ “ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም” ከም ዝበለ ኣስተብህሊ። ሰይጣን ንኣምላኽ “ሓሳዊ” እዩ ዚብሎ ነይሩ።

ሶፍያ፦ ነዚ ኽፋል እዚ ታሪኽ እዚ፡ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐዮ ኣይፈልጥን እየ።

ምሕረት፦ ሰይጣን ንኣምላኽ “ሓሳዊ” ብምባሉ፡ መዕለቢ ንኺረክብ ግዜ ዜድልዮ ጕዳይ እዩ ኣልዒሉ። ግዜ ዜድልዮ ስለምንታይ ይመስለኪ፧

ሶፍያ፦ እንድዒ። ኣይተረድኣንን።

ምሕረት፦ ነዚ ዜብርህ ሓደ ኣብነት ክህበኪ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሜኺ ቐሪበ፡ ‘ካባኺ ኣነ እሕይል’ ከም ዝበልኩኺ ጌርና እሞ ንሕሰብ። ካባኺ ኸም ዘይሕይል ከተርእዪኒ እንተ ትደልዪ፡ እንታይ ምገበርኪ፧

ሶፍያ፦ ምፈተንኩኺ።

ምሕረት፦ እወ፡ ጽቡቕ ኣለኺ። ምናልባት ዓብዪ ኣቕሓ ኣምጺእና፡ መንና ኼልዕሎ ኸም ዚኽእል ምፈተንና። ብሓቂ መን ከም ዚሕይል ንምፍላጥ፡ ግዜ ዜድልዮ ኣይኰነን።

ሶፍያ፦ እንታይ ክትብሊ ኸም ዝደለኺ ተረዲኡኒ።

ምሕረት፦ ግናኸ፡ ኣነ ኻባኺ ኸም ዝሕይል ዘይኰነስ፡ ካባኺ ኣነ ብዝያዳ ሓቀኛ ኸም ዝዀንኩ እንተ ዝዛረብከ፧ እዚ እተፈልየ ጕዳይ እዩ። ኣይመስለክንዶ፧

ሶፍያ፦ እወ። እተፈልየ ይመስለኒ።

ምሕረት፦ ሓቀኛነት፡ ከምቲ ሓይሊ ንምፍላጥ እትገብሮ ዓይነት ፈተና ጌርካ ኺረጋገጽ ኣይከኣልን እዩ።

ሶፍያ፦ እወ፡ ጽቡቕ ኣለኺ።

ምሕረት፦ እቲ ጕዳይ ኪፍትሓሉ ዚኽእል መገዲ፡ ሰባት ካብ ክልቴና ብዝያዳ መን ሓቀኛ ምዃኑ ምእንቲ ኺርእዩ፡ እኹል ግዜ ብምሃብ ጥራይ እዩ።

ሶፍያ፦ ነዚ እሰማምዓሉ እየ።

ምሕረት፦ ሕጂ ኸኣ ነቲ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ታሪኽ እንደገና ንርኣዮ። ሰይጣን ካብ ኣምላኽ ከም ዚሕይል ተዛሪቡ ድዩ፧

ሶፍያ፦ ኣይተዛረበን።

ምሕረት፦ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ እንተ ዚኸውን፡ ኣምላኽ ንሰይጣን፡ ካብኡ ኸም ዚሕይል ቀልጢፉ መርኣዮ ነይሩ። ብኣንጻሩ ግና፡ ሰይጣን ካብ ኣምላኽ ብዝያዳ ሓቀኛ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ንሄዋን፡ ‘ኣምላኽ ሓስዩኩም እዩ፣ ኣነ ግና ሓቂ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ’ እዩ ኢልዋ።

ሶፍያ፦ ዜገርም እዩ።

ምሕረት፦ ስለዚ፡ ኣምላኽ፡ ጥበብ ስለ ዘለዎ፡ እቲ ጕዳይ ብዝበለጸ መገዲ ኺድቅስ ዚኽእል፡ ግዜ ብምሃብ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ግዜ ብምሃብ ከኣ፡ መን ሓቂ ይዛረብ ከም ዝነበረ፡ መን ከኣ ይሕሱ ኸም ዝነበረ ይፍለጥ።

ኣገዳሲ ጕዳይ

ሶፍያ፦ ሄዋን ብሙማታ ግና፡ ሓቂ እተዛረበ ኣምላኽ ምዃኑ ዜረጋግጽዶ ኣይነበረን፧

ምሕረት፦ ብእተወሰነ ደረጃ፡ ዜረጋግጽ እዩ ነይሩ። ግናኸ፡ እቲ ሰይጣን ዘልዓሎ ጕዳይ ካልእ ነገራት እውን ዝሓቘፈ እዩ ነይሩ። ፍቕዲ 5 እሞ እንደገና ንርኣያ። ሰይጣን ንሄዋን እንታይ ካልእ ነገራት ከም ዝነገራ ኣስተብሂልኪዶ፧

 ሶፍያ፦ ካብታ ፍረ እንተ በሊዓ፡ ኣዒንታ ኸም ዚኽፈታ እዩ ነጊርዋ።

ምሕረት፦ እወ፡ ንሳ እውን ‘ከም ኣምላኽ ከም እትኸውን፡ ጽቡቕን ክፉእን ከኣ ከም እትፈልጥ’ እዩ ነጊርዋ። ስለዚ፡ ሰይጣን፡ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዝሓብኣሎም ጽቡቕ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሉ እዩ ተዛሪቡ።

ሶፍያ፦ ኣሃ። ተረዲኡኒ።

ምሕረት፦ እዚ እውን ዓብዪ ጕዳይ እዩ ነይሩ።

ሶፍያ፦ እንታይ ማለትኪ እዩ፧

ምሕረት፦ ሰይጣን በዘን ቃላት እዚአን ገይሩ፡ ሄዋን፡ ብተዘዋዋሪ ኸኣ ኵሎም ደቂ ሰብ፡ ካብ ግዝኣት ኣምላኽ ወጻኢ ብዝሓሸ መገዲ ኺነብሩ ኸም ዚኽእሉ እዩ ዚገልጽ ነይሩ። የሆዋ ኣብዚ መዳይ እዚ እውን፡ ነቲ ጕዳይ ኬደቅስ ዚኽእል ዝሓሸ መገዲ፡ ንሰይጣን ግዜ ምሃቡ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ፡ ኣምላኽ ንሰይጣን፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ንእተወሰነ ግዜ ኼመሓድራ ፈቒዱሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ኢና ኣብ ዙርያና፡ እዚ ዅሉ መከራ ኺፍጸም እንርኢ ዘለና። እቲ ምኽንያት፡ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ፡ ኣምላኽ ዘይኰነስ፡ ሰይጣን ስለ ዝዀነ እዩ። * ይኹን እምበር፡ ብስራት እውን ኣሎ።

ሶፍያ፦ እቲ ብስራት እንታይ እዩ፧

ምሕረት፦ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣምላኽ ባህ ዜብል ክልተ ሓቂ ይነግረና እዩ። ቀዳማይ፡ መከራ ኺወርደና ኸሎ፡ የሆዋ ይሓልየልና እዩ። ንኣብነት፡ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 31:7 እንታይ ከም ዝበለ ንርአ። ዳዊት ኣብ ህይወቱ ብዙሕ መከራ ኣሕሊፉ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ናብ ኣምላኽ ኪጽሊ ኸሎ እንታይ ከም ዝበለ ኣስተብህሊ። ነታ ጥቕሲ ኸተንብብያዶ፧

ሶፍያ፦ ሕራይ። ከምዚ ትብል፦ “ንመከራይ ርኢኻዮ፡ ንጸበባ ነፍሰይ ፈሊጥካዮ፡ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሀብካንን፡ ነእጋረይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየን ኢኻ እሞ፡ ብምሕረትካ ኽፍሳህ ክሕጐስውን እየ።”

ምሕረት፦ ስለዚ፡ ዳዊት መከራ እኳ እንተ ኣጋጠሞ፡ የሆዋ ንዅሉ መከራኡ ኸም ዚርእዮ ምፍላጡ ኣጸናኒዕዎ እዩ። ብስምዒታዊ መዳይ ክንሳቐ ኸለና እውን ከይተረፈ፡ ሽሕ እኳ ኻልኦት ሰባት ምሉእ ብምሉእ ዘይርድእዎ እንተ ዀኑ፡ የሆዋ ግና ንዅሉ ዚርእዮ ምዃኑ ምፍላጥናስ ዜጸናንዕዶ ኣይኰነን፧

ሶፍያ፦ እወ፡ ዜጸናንዕ እዩ።

ምሕረት፦ እቲ ኻልአይ ባህ ዜብል ነገር ከኣ፡ ኣምላኽ፡ መከራ ንዘለኣለም ኪቕጽል ዘይፈቅድ ምዃኑ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ድሕሪ ቐረባ ግዜ ነዚ እኩይ ግዝኣት ሰይጣን ከም ዜጥፍኦ ይምህረና እዩ። ንዅሉ እቲ ዜጋጥም ዘሎ ሕማቕ ነገራት፡ እንተላይ ነቲ ንስኽን ኣዴኽን እተሕልፋኦ ዘለኽን መከራ እውን ከይተረፈ ምሉእ ብምሉእ ኬልግሶ እዩ። ዚመጽእ ሰሙን መጺአ፡ ኣምላኽ ድሕሪ ቐረባ ግዜ ንእከይ ከም ዜወግዶ ርግጸኛታት ክንኰነሉ እንኽእል ምኽንያት እንታይ ምዃኑ እንተ ኣርኣኹኺ እንታይ ይመስለኪ፧ *

ሶፍያ፦ ደስ ይብለኒ።

ክትዘራረበሉ እትደሊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ርእሰ ነገር ኣሎካዶ፧ ብዛዕባ እምነትን ሃይማኖታዊ ልምድታትን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዝያዳ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ከይተሰከፍካ ንሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ሕተቶ። ንሱ እውን ተሓጒሱ ኺምልሰልካ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 7 ኣብ ናይ 1 ሓምለ 2013 ሕታም እዛ መጽሔት እዚኣ፡ “ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዚግበር ዝርርብ—ኣምላኽ ብዛዕባ መከራና ይግደስ ድዩ፧” ዘርእስታ ዓንቀጽ ርአ።

^ ሕ.ጽ. 61 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 9 ርአ።

ዝያዳ ፍለጥ

መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧

ኣብተን “ዳሕሮት መዓልትታት” ዲና እንነብር ዘለና፧

እቲ ኣብ ከባቢና እንርእዮ ተግባራትን ኣረኣእያታትን ኣብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብትንቢት እተነግረ “ዳሕሮት መዓልትታት” ንነብር ከም ዘለና ዜረጋግጽ እዩ።