ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚመባጽዖ ተስፋ ትንሳኤ ትኣምን ዲኻ፧ * ምስቶም ሞይቶም ዘለዉ እነፍቅሮም ሰባት ምርኻብ፡ ኣዝዩ ዜሐጕስ ተስፋ እዩ። ኰይኑ ግና፡ እዚ ተስፋ እዚ ናይ ሓቂ ድዩ፧ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ፡ ነቲ ሃዋርያት የሱስ ክርስቶስ ዝሓደግዎ ኣብነት ክንምርምሮ ጽቡቕ እዩ።

ሃዋርያት ብዛዕባ ትንሳኤ ምዉታት ኣጸቢቖም ይኣምኑ ነበሩ። ስለምንታይ፧ እንተ ወሓደ፡ ብኽልተ ምኽንያት። ቀዳማይ፡ ተስፋኦም ኣብቲ የሱስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ዚገልጽ ሓቂ እተመስረተ እዩ ነይሩ። ንሳቶምን ‘ካብ 500 ዚበዝሑ ኣሕዋትን ብሓንሳእ’ ነቲ ኻብ ሞት ዝተንስአ የሱስ ርእዮምዎ እዮም። (1 ቈረንቶስ 15:6) ብዘይካዚ፡ ከምቲ ኣብተን ኣርባዕተ ወንጌላት ተገሊጹ ዘሎ፡ ትንሳኤ የሱስ ብሰፊሑ እተረጋገጸን ተቐባልነት ዝረኸበን እዩ።—ማቴዎስ 27:62–28:20፣ ማርቆስ 16:1-8፣ ሉቃስ 24:1-53፣ ዮሃንስ 20:1–21:25

ካልኣይ፡ ሃዋርያት፡ የሱስ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሳዕ ንምዉታት ኬተንስእ ከሎ ርእዮም እዮም፦ ፈለማ ኣብ ናይን፡ ቀጺሉ ኣብ ቅፍርናሆም፡ ድሕሪኡ ኸኣ ኣብ ቢታንያ። (ሉቃስ 7:11-17፣ 8:49-56፣ ዮሃንስ 11:1-44) እቲ ኣብዛ ሕታም እዚኣ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ናይ መወዳእታ ትንሳኤ፡ ንሓንቲ ንየሱስ ኣዝያ እትቐርቦ ስድራ ቤት ዚምልከት እዩ ነይሩ። እንታይ ከም ዘጋጠመ እስከ ንርአ።

‘ትንሳኤ ኣነ እየ’

የሱስ ነታ ኣልኣዛር ሓዋ ኻብ ዚመውት ኣርባዕተ መዓልቲ ዝገበረ ማርታ፡ “ሓውኪ ኺትንስእ እዩ” በላ። ንሳ ኣብ ፈለማ፡ የሱስ እንታይ ማለቱ ኸም ዝነበረ ኣይተረድኣን። “በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ኸም ዚትንስእሲ፡ እፈልጥ እየ” ድማ በለቶ። የሱስ ንማርታ፡ “ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ” ድሕሪ ምባል፡ ንሓዋ ኻብ ሞት ምስ ኣተንስኦ እንታይ ከም እተሰምዓ እሞ ገምቶ!—ዮሃንስ 11:23-25

ኣልኣዛር ንኣርባዕተ መዓልቲ ኣበይ እዩ ነይሩ፧ ኣብ ካልእ ቦታ ብህይወት ከም ዝነበረ ኣይተዛረበን። እወ፡ ኣልኣዛር ናብ ሰማይ ዝኸደት ዘይትመውት ነፍሲ ኣይነበረቶን። ኣብ ጥቓ ኣምላኽ ብምዃን፡ ዜሐጕስ ሰማያዊ ናብራ ኣየሕልፍን እዩ ነይሩ፣ ስለዚ፡ የሱስ ንኣልኣዛር፡ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ብምምላስ ኣይኰነን ኣተንሲእዎ። እሞ ደኣ ኣልኣዛር ንኣርባዕተ መዓልቲ ኣበይ እዩ ነይሩ፧ ኣብ መቓብር እዩ ኣዕሪፉ ነይሩ።—መክብብ 9:5, 10

የሱስ ንሞት ምስ ድቃስ ከም ዘመሳሰሎ፡ ሓደ ሰብ ድማ እንተ ሞይቱ ኺትንስእ ዚኽእል ብትንሳኤ ምዃኑ ትዝክሮ ኢኻ። እቲ ብዛዕባ ኣልኣዛር ዚገልጽ ጸብጻብ፡ ከምዚ ይብል፦ “‘ኣልኣዛር ዓርክና ደቂሱ ኣሎ፣ ኣነ ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ  ኸተንስኦ፡ ክኸይድ እየ’ በሎም። ሽዑ፡ ደቀ መዛሙርቱ፡ ‘ጐይታይ፡ ደቂሱ እንተ ዀይኑስ፡ ኪሓዊ እዩ’ በልዎ። ግናኸ፡ የሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ እተዛረበ። ንሳቶም ግና ብዛዕባ ድቃስ ዕረፍቲ እተዛረበ መሰሎም። ሽዑ፡ የሱስ ብግህዶ፡ ‘ኣልኣዛር ሞይቱ፣’ በሎም።” (ዮሃንስ 11:11-14) የሱስ ንኣልኣዛር ኬተንስኦ ኸሎ፡ ህይወት ብምሃብ ምስ ስድራ ቤቱ እንደገና ኸም ዚሓብር ገበሮ። ነታ ስድራ ቤት ከመይ ዝኣመሰለ ዜደንቕ ህያብ ኰን እዩ ሂብዋ!

የሱስ ኣብ ምድሪ ኸሎ ምዉታት ምትንስኡ፡ ናይቲ ኣብ መጻኢ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ኰነ ዚገብሮ ነገራት መርኣዪ እዩ ነይሩ። * እቲ ኣብ ሰማይ ዚነብር የሱስ፡ ኣብ ምድሪ ኣብ ዚገዝኣሉ እዋን፡ ነቶም ኣብ መቓብር ዘለዉ ምዉታት ኬተንስኦም እዩ። ብኸምኡ ኸኣ እዩ ‘ትንሳኤ ኣነ እየ’ ኺብል ዝኸኣለ። ነቶም እተፍቅሮም ሰባት እንደገና ምስ ረኸብካዮም ንዚስምዓካ ሓጐስ እሞ ሕሰቦ! እቶም ካብ ሞት ዚትንስኡ እውን ከምኡ ዓይነት ሓጐስ ኪስምዖም እዩ።—ሉቃስ 8:56

ነቶም እተፍቅሮም ሰባት እንደገና ምስ ረኸብካዮም ንዚስምዓካ ሓጐስ እሞ ሕሰቦ!

ንህይወት ዘለኣለም እተድሊ እምነት

የሱስ ንማርታ፡ “እቲ ብኣይ ዚኣምን፡ እንተ ሞተ እኳ፡ ህያው ኪኸውን እዩ፣ ብህይወት ዘሎ እሞ ብኣይ ዚኣምን ኵሉ ኸኣ፡ ከቶ ኣይኪመውትን እዩ” በላ። (ዮሃንስ 11:25, 26) እቶም የሱስ ኣብቲ ናይ ሽሕ ዓመት ግዝኣቱ ዜተንስኦም ሰባት፡ ብእኡ ኽሳዕ ዝኣመኑ፡ ንዘለኣለም ናይ ምንባር ተስፋ ኣለዎም።

“እቲ ብኣይ ዚኣምን፡ እንተ ሞተ እኳ፡ ህያው ኪኸውን እዩ።”—ዮሃንስ 11:25

የሱስ ብዛዕባ ትንሳኤ ኸምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ምስ በለ፡ ንማርታ፡ “ነዚዶ ትኣምኒ ኢኺ፧” ኢሉ ኣገዳሲ ሕቶ ሓተታ። ንሳ ድማ፡ “እወ ጐይታይ፣ ንስኻ . . . ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚነ ኣለኹ” በለቶ። (ዮሃንስ 11:26, 27) ንስኻኸ ኸምታ ማርታ ብዛዕባ ተስፋ ትንሳኤ ዝነበረታ ዓይነት እምነት ክትህልወካ ትደሊዶ፧ ፈለማ፡ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዘለዎ ዕላማ ፍለጥ። (ዮሃንስ 17:3፣ 1 ጢሞቴዎስ 2:4) ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ድማ፡ ናብ እምነት ኪመርሓካ እዩ። ንምንታይ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ እንታይ ከም ዚምህር ንኼርእዩኻ ዘይትሓትቶም፧ ብዛዕባ እቲ ዜደንቕ ተስፋ ትንሳኤ፡ ተሓጒሶም ኪገልጹልካ ይኽእሉ እዮም።

^ ሕ.ጽ. 2 ነታ ኣብ ገጽ 6 እዛ ሕታም እዚኣ ዘላ፡ “ሞት መወዳእታ ዅሉ ኣይኰነን” እትብል ዓንቀጽ ርአ።

^ ሕ.ጽ. 9 ብዛዕባ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ተስፋ ትንሳኤ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 7 ርአ።