ኣብ መላእ ዓለም ዚነብሩ ብዙሓት ሰባት፡ ኣብ ታሕሳስ፡ የሱስ ሕጻን ኰይኑ ኣብቲ እንስሳታት ዚበልዑሉ ዓብዪ መብልዒ ሓሰር ደቂሱ ኸሎ ዜርኢ ስእሊ ይርእዩ እዮም። ኰይኑ ግና፡ ንየሱስ ከም ሕጻን ጌርና ጥራይ ዲና ኽንዝክሮ ዘሎና፧ * ንየሱስ እንዝክረሉ ብዝያዳ ኣገዳሲ ዝዀነ መገዲ እስከ ንርአ። ነዚ ጕዳይ እዚ ብዚምልከት፡ ካብቲ ሓደ ምሸት ነቶም ኣብ ጥቓ ቤት-ልሄም ዝነበሩ ጓሶት ዘጋጠሞም ነገራት፡ ትምህርቲ ኽንረክብ ንኽእል ኢና።

ሓደ መልኣኽ ብሃንደበት ነቶም ጓሶት ተራእዮም። “ሎሚ መድሓኒ፡ ንሱ ድማ ክርስቶስ ጐይታ፡ . . . ተወሊዱልኩም ኣሎ” ኢሉ ኸኣ ነገሮም። ኣስዕብ ኣቢሉ ብዛዕባ የሱስ ኪነግሮም ከሎ፡ “ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ሕጻን ደቂሱ ኽትረኽቡ ኢኹም” በሎም። ብኡብኡ ኸኣ፡ ብዙሓት ካልኦት መላእኽቲ እውን መጺኦም “ንኣምላኽ ወደስዎ።”

መላእኽቲ ንኣምላኽ ኪውድስዎ ኸለዉ እንተ ትሰምዕ፡ እንታይ ምተሰምዓካ፧— እቶም ጓሶት ኣዝዮም ተሓጐሱ። “ናብ ቤት-ልሄም ኬድና፡ ነዚ . . . ኽዉን ነገር ንርአ” ድማ ተባሃሃሉ። ኣብኡ ኸኣ፡ “ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝደቀሰ ሕጻንን . . . ረኸብዎም።”

ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ብዙሓት ካልኦት ሰባት፡ ናብቲ ማርያምን ዮሴፍን ዝነበርዎ ኣብ ቤት-ልሄም ዚርከብ ቦታ መጹ። እቶም ጓሶት ነቶም ሰባት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ነገራት ምስ ነገርዎም፡ ኵላቶም ኣዝዮም ተደነቑ። ንስኻኸ ብዛዕባ እቲ ዜደንቕ ነገራት ብምፍላጥካ ተሓጒስካዶ፧— ኵሎም እቶም ንኣምላኽ ዜፍቅርዎ ሰባት ይሕጐሱ እዮም። ውልደት የሱስ ኣዝዩ ዜሐጕስ ዝዀነ ስለምንታይ ምዃኑ እስከ ንርአ። ብዛዕባ እዚ ንምፍላጥ ድማ፡ ናብቲ ማርያም ቅድሚ ምምርዓዋ ዝነበረ እዋን ምልስ ኢልና ኽንምርምር ኣሎና።

ሓደ መዓልቲ፡ ሓደ ገብርኤል ዝስሙ መልኣኽ ናብ ማርያም መጸ። ወዲ ኸም እትወልድ፡ እቲ ወዲ ድማ “ዓብዪ ኪኸውን፡ ወዲ እቲ ልዑል እውን ኪብሃል” ምዃኑ ነገራ። ኣስዕብ ኣቢሉ ኸኣ፡ “ኪነግስ እዩ፣ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብላን” በላ።

ማርያም፡ ምስ ሰብኣይ ብስጋ ኸይተራኸበት እዚ ኸመይ ኢሉ ኸም ዚኸውን ክትፈልጥ ደለየት። በዚ ምኽንያት እዚ፡ ገብርኤል፡  “ሓይሊ እቲ ልዑል . . . ኬጽልለኪ እዩ። ስለዚ ኸኣ፡ እቲ ዚውለድ፡ ቅዱስ፡ ወዲ ኣምላኽ ኪብሃል እዩ” በላ። ንወዲ ኣምላኽ፡ ሕጻን ኰይኑ ምእንቲ ኺውለድ፡ ንህይወቱ ኻብ ሰማይ ናብ ውሽጢ ማህጸን ማርያም ምስጋር፡ ኣዝዩ ዜደንቕ ተኣምር እዩ።

ሰለስተ “ሰብ ጥበብ” ምስቶም ጓሶት ኰይኖም ንየሱስ ኪበጽሕዎ ኸለዉ ዜርኢ ስእሊ ርኢኻዶ ትፈልጥ፧— ኣብ በዓል ልደት፡ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ልሙድ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ቅኑዕ ኣይኰነን። እቶም “ሰብ ጥበብ፡” ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ እዮም ነይሮም፣ እዚ ኸኣ ኣምላኽ ዚዅንኖ ተግባር እዩ። እቶም ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ ናብ ቤት-ልሄም ምስ መጹ እንታይ ከም ዘጋጠመ እስከ ንርአ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ናብ ቤት ምስ ኣተዉ ኸኣ፡ ነቲ ሕጻን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ” ይብል። ስለዚ፡ የሱስ ኣብ መብልዕ ማል ዘይኰነስ፡ ምስ ዮሴፍን ማርያምን ኣብ ቤት እዩ ዚነብር ነይሩ።

እቶም ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ ንየሱስ ብኸመይ እዮም ረኺቦምዎ፧— ብሓደ “ኰዀብ” እዮም ተመሪሖም፣ እቲ ኰዀብ ግና ናብ ቤት-ልሄም ዘይኰነስ፡ ፈለማ ናብቲ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረ ንጉስ ሄሮድስ እዩ መሪሕዎም። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሄሮድስ ንየሱስ ኪቐትሎ ይደሊ ኸም ዝነበረ ይገልጽ እዩ። ሕስብ እሞ ኣብሎ። ምንጪ እቲ ነቶም ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ ናብ ሄሮድስ ዝመርሖም ኰዀብ መን እዩ ነይሩ፧— እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝዀነ የሆዋ ዘይኰነስ፡ እቲ ጸላኢ ኣምላኽ ዝዀነ ሰይጣን ድያብሎስ እዩ ነይሩ።

ሎሚ ሰይጣን፡ ሰባት ንየሱስ ከም መስኪን ሕጻን ጥራይ ገይሮም ኪርእይዎ እዩ ዚደሊ። ገብርኤል መልኣኽ ግና ንማርያም፡ “ኪነግስ እዩ፣ መንግስቱ እውን መወዳእታ የብላን” እዩ ኢልዋ። ሕጂ የሱስ ንጉስ ኰይኑ ኣብ ሰማይ ይገዝእ ኣሎ፣ ድሕሪ ሓጺር እዋን ድማ ንዅሎም ጸላእቲ ኣምላኽ ኬጥፍኦም እዩ። ብዛዕባ የሱስ ክንሓስብ ከለና፡ ነዚ ኢና ኽንዝክር ዘሎና፣ ንኻልኦት እውን ክንነግሮም ኣሎና።

^ ሕ.ጽ. 3 ነዚ ጽሑፍ እዚ እተንብቦ ዘለኻ ምስ ቈልዓ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ እዚ ፈላዪ ሕንጻጽ እዚ፡ ሓንሳእ ብምዕራፍ፡ ነቲ ቘልዓ ሓሳባቱ ንኺገልጽ ከተተባብዖ ኸም ዘሎካ ዜዘኻኽር እዩ።