ብዙሓት ዚኣምኑሉ፦

“እተን ዓበይቲ ኣብያተ ክርስትያን” ሃይማኖት ክርስትና፡ ማለት “ናይ ሮማ ካቶሊክን ምዕራባዊት ኦርቶዶክስን ፕሮተስታንትን፡ ‘ሓደ ኣምላኽ ኣብ ሰለስተ ኣካላት’ ብዚብል እየን ዚኣምና፣ እዚ ኸኣ፡ ብኣቦን ብወድን ብመንፈስ ቅዱስን ዝቘመ ማለት እዩ። ብመሰረት ትምህርቲ ክርስትና፡ እቲ እምነት፡ ሰለስተ ኣምላኽ ከም ዘለዉ ዘይኰነስ፡ እቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ምዃኖም እዩ ዚሕብር።”—ዘ ኒው ኢንሳይክሎፔድያ ብሪታኒካ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ፦

እቲ ወዲ ኣምላኽ ዝዀነ የሱስ፡ ምስ ኣቦኡ ሓደ ኣካል ከም ዝዀኑ ወይ ከኣ ማዕረ ኣቦኡ ኸም ዝዀነ ኣይተዛረበን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ‘ካባይ ኣቦ ይዓቢ’ በለ። (ዮሃንስ 14:28) ንሓንቲ ኻብ ሰዓብቱ እውን፡ “ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን፡ ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እዓርግ ኣለኹ” ኢልዋ ነይሩ እዩ።—ዮሃንስ 20:17

መንፈስ ቅዱስ ኣካል ኣይኰነን። ከመይሲ፡ ቀዳሞት ክርስትያናት፡ ‘ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም እዮም፣’ የሆዋ ድማ፡ “ካብ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዓይነት ሰብ ከፍስስ እየ” ኢሉ ነይሩ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 2:1-4, 17) ስለዚ፡ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኽፋል ስላሴ ዘይኰነስ፡ ንጡፍ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ።

ኣገዳሲ ዝዀነሉ ምኽንያት፦

ካርል ራነን ሀርበርት ፎርግሪምለን ዝስሞም ናይ ካቶሊክ ምሁራት ከም ዝገለጽዎ፡ ስላሴ “ብዘይ ራእይ ክትፈልጦ ኣይከኣልን እዩ፣ ራእይ ድሕሪ ምርኣይካ እውን እንተ ዀነ፡ ምሉእ ብምሉእ ክትርድኦ ኣይከኣልን እዩ” በሉ። ንኽትፈልጦ ወይ ንኽትርድኦ ኣጸጋሚ ንዝዀነ ኣካል ከተፍቅሮ ትኽእልዶ፧ ስለዚ፡ ሰረተ እምነት ስላሴ፡ ንኣምላኽ ንኸይንፈልጦን ንኸይነፍቅሮን ዚዓግት እዩ።

ኣብታ ኣቐዲማ ዝነበረት ዓንቀጽ እተጠቕሰ ማርኮ፡ ንስላሴ ኸም ዕንቅፋት ገይሩ እዩ ዚርእዮ። “ኣምላኽ ንመንነቱ ኻባይ ዚሓብኦ ዝነበረ ዀይኑ ስለ እተሰምዓኒ፡ ኪቕረብ ዘይከኣልን ምስጢርን ገይረ እየ ዝርእዮ ነይረ” በለ። ይኹን እምበር፡ ‘ኣምላኽ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቐ እዩ።’ (ግብሪ ሃዋርያት 17:27) ንመንነቱ ኻባና ኣይሓብኦን እዩ። የግዳስ፡ ክንፈልጦ እዩ ዚደልየና። የሱስ፡ “ንእንፈልጦ ኢና እነምልኽ” ኢሉ ነበረ።—ዮሃንስ 4:22

ማርኮ፡ “ኣምላኽ ሓደ ኽፋል ስላሴ ኸም ዘይኰነ ምስ ፈለጥኩ፡ ምስኡ ጥብቂ ርክብ ክምስርት ከኣልኩ” በለ። ንየሆዋ፡ ክንፈልጦ ኸም ዘይንኽእል ምስጢራዊ ኣካል ጌርና ዘይኰነስ፡ ኣጸቢቕና ኽንፈልጦ እንኽእል ኣካል ከም ዝዀነ ጌርና እንተ ርኢናዮ፡ ብቐሊሉ ኸነፍቅሮ ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ፡ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ” ይብል።—1 ዮሃንስ 4:8