ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ ሕዳር 2013

ሰባት ንኣምላኽ ከም ዘየፍቅርዎ ዚገብሮም ሓሶታት

ንዘመናት ኪደጋገም ዝጸንሐ ሃይማኖታዊ ሓሶታት፡ ሰባት ንኣምላኽ ከም ዘየፍቅርዎን ከም ዘይቀርብዎን ገይርዎም እዩ። ኣምላኽ ኪቕረብ ዘይከኣል ወይ ከኣ ጨካን ዘይምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ፧

ሰባት ንኣምላኽ ምፍቃር ዓቐብ ኰይኑዎም

ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕካ ዀይኑ ድዩ ዚስምዓካ፧ ኣምላኽ ኪፍቀር ዘይከኣል ድዩ፧ ገሊኦም ክርስትያናት ከምኡ ዚስምዖም ስለምንታይ ምዃኑ ኣንብብ።

ንኣምላኽ ስም ኣልቦ ዝገበሮ ሓሶት

ንስም ኣምላኽ ክንፈልጦን ክንጥቀመሉን ንኽእል ዲና፧ ኣገዳሲ ዝዀነኸ ስለምንታይ እዩ፧

ንኣምላኽ ምስጢር ዚገብሮ ሓሶት

ሰረተ እምነት ስላሴ ንኣምላኽ ብሓቂ ንኸይትፈልጦን ንኸይተፍቅሮን ዚዓግት እዩ። ንኽትፈልጦ ወይ ንኽትርድኦ ኣጸጋሚ ንዝዀነ ኣካል ከተፍቅሮ ትኽእልዶ፧

ንኣምላኽ ጨካን ዚገብሮ ሓሶት

ብዙሓት ሰባት፡ ኣምላኽ ንሓጥኣን ንዘለኣለም ከም ዚቐጽዖም ይኣምኑ እዮም። ኰይኑ ግና፡ ኣምላኽ ረሲእ ድዩ፧ ምስ ሞትና ብሓቂ እንታይ ኢና እንኸውን፧

ሓራ ኸተውጽኣካ እትኽእል ሓቂ

የሱስ፡ ገሊኡ ሃይማኖታዊ ትምህርትታት ሓቂ እንተ ዀይኑ ንኽንግምግም ዚሕግዘና እንታይ መለክዒ እዩ ሂቡ፧

ምስ ውሉድካ ብዘይ ቈይቊ ተዘራረብ

ውሉድካ ገና ንመንነቱ ይሃንጽ ስለ ዘሎ፡ ርእይቶኡ ዚገልጸሉ ሃዋህው የድልዮ እዩ። ብኸመይ ክትሕግዞ ትኽእል፧

‘ነቶም ዚደልይዎ ዓስቦም ዚህቦም’

ንየሆዋ እንታይ ዓይነት እምነት እያ ባህ እተብሎ፧ ነቶም እሙናት ኣምለኽቱ ዓስቦም ዚህቦምከ ብኸመይ እዩ፧

‘ብግብሪ ጸደቐት’

ዛንታ ረሃብ፡ ኵላትና ኣብ ቅድሚ የሆዋ ዋጋ ኸም ዘሎና ዜርኢ ብኸመይ እዩ፧ ካብታ ረሃብ ዝነበረታ እምነት እንታይ ክንምሃር ንኽእል፧

መልሲ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ

ኵሎም ጻድቃን ድዮም ናብ ሰማይ ዚኸዱ፧ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዚብል መርምር።

ኣብ ኢንተርነት ዝወጸ ተወሳኺ ዓንቀጻት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ሃይማኖቶም ጥራይ ናይ ሓቂ ኸም ዝዀነት ድዮም ዚኣምኑ፧

የሱስ፡ ናብ ድሕነት ዚወስድ ብዙሕ መገድታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ ድዩ፧