ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ጥቅምቲ 2013

 ገበር | መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ መልእኽቲ ሒዙ ኣሎ፧

ከመይ ኢልና ኢና መጺእና፧

ከመይ ኢልና ኢና መጺእና፧

እታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጀመርታ እትርከብ መጽሓፍ፡ ማለት ዘፍጥረት፡ “ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ” ብምባል፡ ዩኒቨርስ ብኸመይ ከም ዝመጸ፡ ብሒደት ቃላት ገሊጻቶ ኣላ። (ዘፍጥረት 1:1) ኣምላኽ፡ ኣትክልትን እንስሳታትን ድሕሪ ምፍጣሩ፡ ነቶም ቀዳሞት ሰባት፡ ማለት ንኣዳምን ንሄዋንን ፈጠሮም። ሰባት ብእተወሰነ ደረጃ ባህርያት ኣምላኽ፡ እንተላይ ናይ ምምራጽ ናጽነት ስለ ዘለዎም፡ ኣብቲ ግዜ እቲ እውን እንተ ዀነ፡ ካብ እንስሳ እተፈልዩ እዮም ነይሮም። ስለዚ፡ ብተግባራቶም ተሓተትቲ እዮም ነይሮም። ስርዓታት ኣምላኽ እንተ ዚእዘዙ ነይሮም፡ ንሳቶምን ዘርኦምን ኣብ ምድሪ ፍጹማት ኰይኖም ንዘለኣለም ብሰላም ምነበሩ ነይሮም።

ይኹን እምበር፡ ሓደ መልኣኽ፡ ወይ መንፈሳዊ ፍጡር በቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ንሰባት ምእንቲ ስሱዕ ረብሓታቱ ኺጥቀመሎም ጀመረ። በዚ ኸምዚ፡ ሰይጣን፡ ማለት “ተጻራሪ” ዀነ። ሰይጣን ንሄዋን፡ ብዘይ መምርሒ ኣምላኽ ዝሓሸ ናብራ ኽትነብር ከም እትኽእል ብተመን ኣቢሉ ብምዝራብ ኣታለላ። ኣዳምን ሄዋንን ንሰይጣን ሰዓብዎ፡ ምስ ፈጣሪኦም ዝነበሮም ርክብ ድማ ኣበላሸዉ። እቶም ቀዳሞት ወለድና ብዝገበርዎ ሕማቕ ምርጫ፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣጥፍኡ፡ ንዅላትና ድማ ሓጢኣትን ዘይፍጽምናን ሞትን ኣውረሱና።

ኣምላኽ ብኡብኡ ነዚ ሕማቕ ኵነታት እዚ ኼዐሪ ህቃነ ኸም ዘለዎ ገለጸ፡ ንዘርኢ ኣዳም ከኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዚረኽቡሉ መገዲ ኸፈተሎም። እወ፡ ኣብ መወዳእታ፡ ብሓደ “ዘርኢ፡” ማለት ብሓደ ፍሉይ ፍጡር ኣቢሉ፡ ንሰይጣን ከም ዜጥፍኦ፡ ንዅሉ እቲ ሰይጣንን ኣዳምን ሄዋንን ዜምጽእዎ ስቓይን መከራን ድማ ከም ዜወግዶ ተነበየ። (ዘፍጥረት 3:15) እቲ “ዘርኢ” መን እዩ፧ ነዚ ሕቶ እዚ፡ ግዜ እዩ መሊስዎ።

እቲ ዘርኢ ኽሳዕ ዚመጽእ ግና፡ ሰይጣን ነቲ ጽቡቕ ዕላማ ኣምላኽ ኬበላሹ ህርድግ ካብ ምባል ዓዲ ኣይውዓለን። ሓጢኣትን እከይን ብቕልጡፍ ኣስፋሕፊሑ እዩ። ኣምላኽ ንእኩያት ሰባት ብማይ ኣይሂ ኼጥፍኦም ወሰነ። ነቲ ጻድቕ ዝነበረ ኖህ ንርእሱን ንስድራ ቤቱን ንእንስሳን ምእንቲ ኼድሕን መርከብ ኪሰርሕ መምርሒ ሃቦ።

ካብቲ ማይ ኣይሂ ኺዘንም ዝጀመረሉ እዋን፡ ሓደ ዓመት ዚኸውን ጸኒሑ፡ ኖህን ስድራ ቤቱን ካብታ መርከብ ወጺኦም፡ ኣብታ ዝጸረየት ምድሪ ኺነብሩ ጀመሩ። ግናኸ፡ እቲ “ዘርኢ” ኻብኡ ንደሓር ምቕልቃሉ ዘይተርፍ እዩ ነይሩ።

ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1-11፣ ይሁዳ 6, 14, 15፣ ራእይ 12:9 እተመስረተ።