ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ጥቅምቲ 2013

ሕብሪ ብኸመይ ይጸልወካ፧

ሕብሪ ብኸመይ ይጸልወካ፧

ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ነገር ክትጥምት ከለኻ፡ ዓይንኻን ኣእምሮኻን ሓበሬታ ንምእካብ ሓቢሩ እዩ ዚዓዪ። ኣብ ጥቓኻ ሓንቲ ፍረ ትርኢ እሞ፡ ንኽትበልዓ ወይ ንኸይትበልዓ ትውስን። ናብ ሰማይ ቍሊሕ ኢልካ ትጥምት እሞ፡ ሎሚ ዝናብ ከም ዘይዘንም ትውስን። ነዚ ሕጂ እተንብቦ ዘሎኻ ቓላት ትርኢ እሞ፡ ትርጕሙ ኽትርድኦ ትጅምር። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት፡ ሕብሪ ብሓቂ ጽልዋ ይገብረልካ እዩ።

ንኣብነት፡ ሕብሪ እታ ዝረአኻያ ፍረ፡ ብስልትን ተባሃጊትን እንተ ዀይና ንኽትውስን ይሕግዘካ። ሕብሪ ሰማይን ደበናን፡ ኵነታት ኣየር ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ። ንቓላት እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ኸተንብብ ከለኻ፡ ኣዒንትኻ ንሕብሪ እቲ ጽሑፍን ነቲ እትፈልየ ሕብሪ ዘለዎ ድሕረ ባይታኡን ከይተጨነቓ ይጥምታኦ። እወ፡ ምናልባት ከይተፈለጠካ እውን እንተ ዀነ፡ ብዛዕባ እታ ኣብ ከባቢኻ ዘላ ዓለም ሓበሬታ ንኽትረክብ ወትሩ ሕብሪ ትጥቀም ኢኻ። ይኹን እምበር፡ ሕብሪ ኣብ ስምዒታትካ እውን ጽልዋ ኣለዎ።

ሕብሪ ኣብ ስምዒት ዜሕድሮ ጽልዋ

ኣብ ሓደ መኽዘን ክትዘውር ከለኻ፡ ንኣዒንትኻ ንምስሓብ ተባሂሉ እተዳለወ እተፈላለየ ዕሹግ ነገራት ከም እትርኢ ፍሉጥ እዩ። ፍለጦ ኣይትፍለጦ ብዘየገድስ፡ መዋዓዋዕቲ ንባህግታትካ፡ ንጾታኻ፡ ከምኡውን ንዕድመኻ ኣብ ግምት ብምእታው ኪማርኸካ ዚኽእል ሕብሪ ተጠንቂቖም እዮም ዚመርጹ። ሰለምቲ ኣባይቲ፡ ንድፊ ወይ ቅዲ ኽዳውንቲ ዜውጽኡ ኽኢላታት ኰኑ ስነ ጥበባውያን፡ ሕብሪ ኣብ ስምዒት ዓብዪ ጽልዋ ኼሕድር ከም ዚኽእል ይፈልጡ እዮም።

ሰባት ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ባህልን ልምድን ብምስዓብ ንሕብሪ ብእተፈላለየ መገዲ ይትርጕምዎ ይዀኑ። ንኣብነት፡ ኣብ እስያ ዚነብሩ ገሊኣቶም ሰባት ንቐይሕ ምስ ጽቡቕ ዕድልን በዓልን ኬተሓሕዝዎ ኸለዉ፡ ኣብ ገሊአን ሃገራት ኣፍሪቃ ግና፡ ቀይሕ ከም ናይ ሓዘን ምልክት እዩ ዚቝጸር። ይኹን እምበር፡ ደቂ ሰብ፡ ኣተዓባብያኦም ብዘየገድስ፡ ብዛዕባ ገሊኡ ሕብርታት ሓደ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለዎም። እስከ እምበኣር ቀጺልና ሰለስተ ሕብሪ ኸም ኣብነት ንውሰድ እሞ፡ ብኸመይ ኪጸልወካ ኸም ዚኽእል ንርአ።

ቀይሕ ቀልጢፉ እዩ ዚርአ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ምስ ሓይልን ውግእን ሓደጋን እዩ ዚተሓሓዝ። እዚ ሕብሪ እዚ፡ ስምዒት፡ እቲ ምግቢ ኣብ ኣካላት ሰብ ዚቕየረሉ መስርሕ፡ ኣተነፋፍሳ፡ ከምኡውን ጸቕጢ ደም ደረጃኡ ኸም ዚውስኽ ናይ ምግባር ሓያል ጽልዋ ኣለዎ።

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ እታ “ቐይሕ” እትትርጐም ናይ እብራይስጢ ቓል፡ “ደም” ዚብል ትርጕም ካብ ዘለዋ ቓል እተወስደት እያ። መጽሓፍ ቅዱስ ንሓንቲ ጁዅን ቀይሕን ክዳን እተኸድነት፡ ኣብ ሓደ “ስማት ጸርፊ ዝመልኦ ቐይሕ ኣራዊት” እተቐመጠት ቀታሊት ነፍሲ ዝዀነት ኣመንዝራ ኺዝከር ብዚኽእል ምስሊ ንኺገልጻ፡ ድሙቕ ቀይሕ፡ ወይ ጁኽ እዩ ዚጥቀም።—ራእይ 17:1-6

ቀጠልያ ኣብ ስምዒት ዜሕድሮ ጽልዋ ድማ ኣንጻር ናይቲ ቐይሕ ሕብሪ ዜሕድሮ ጽልዋ እዩ። ንኣብነት፡ እቲ ምግቢ ኣብ ኣካላት ሰብ ዚቕየረሉ መስርሕ፡ ደረጃኡ ኸም ዚንኪ ናይ ምግባርን ናይ ምህዳእን ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ሕብሪ እዚ፡ ዕረፍቲ ኸም ዚስምዓካ ይገብር፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ምስ ህድኣት እዩ ዚተሓሓዝ። ቀጠልያ ኣታኽልትን ጎቦታትን ክንርኢ ኸለና ፍዅስ እዩ ዚብለና። እታ ብዛዕባ ፍጥረት እትገልጽ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዀነ መጽሓፍ ዘፍጥረት፡ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ቀጠልያ ሳዕርን ኣሕምልትን ከም ዝቐረበሎም ትገልጽ።—ዘፍጥረት 1:11, 12, 30

ጻዕዳ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ብርሃንን ድሕነትን ጽሬትን እዩ ዚተሓሓዝ። ብዘይካዚ፡ ምስ ሕያውነትን ግርህነትን ንጽህናን እውን ይተሓሓዝ እዩ። እዚ ሕብሪ እዚ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ሳዕ እዩ ዚጥቀስ። ኣብ ራእይ፡ ደቂ ሰብን መላእኽትን ጻዕዳ ተኸዲኖም ተራእዮም እዮም። እዚ ኸኣ  ጽድቅን መንፈሳዊ ጽሬትን የጕልሕ። (ዮሃንስ 20:12፣ ራእይ 3:4፣ 7:9, 13, 14) ጻዕዳን ጽሩይን ቅጭን በፍታ እተኸድኑ ኣብ ጸዓዱ ኣፍራስ እተወጥሑ ጋለብቲ ተጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ኸኣ ንሓደ ጽድቃዊ ውግእ የጕልሕ። (ራእይ 19:14) ኣምላኽ፡ ሓጢኣት ኪሓድግ ፍቓደኛ ምዃኑ ንምጕላሕ፡ ጻዕዳ ተጠቒሙ ኣሎ። “ሓጢኣትኩም ከም ጁዅ እኳ እንተ ቔሔ፡ ከም በረድ ኪጽዕዱ . . . እዩ” በለ።—ኢሳይያስ 1:18

ሕብሪ ንምዝካር ይሕግዝ

መጽሓፍ ቅዱስ ሕብሪ ዚጥቀም ምዃኑ፡ ኣምላኽ ነቲ ሰባት ብዛዕባ ሕብሪ ዘለዎም ስምዒት ከም ዚፈልጦ ይሕብር። ንኣብነት፡ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ሎሚ እንርእዮ ዘሎና ነገራት፡ እንተላይ ብዛዕባ ውግእን ጥሜትን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ብሰንኪ ዋሕዲ ምግብን መዓትን ዚመጽእ ሞት ተነብያ እያ። ነዚ ንኽንዝክሮ ምእንቲ ኺሕግዘና ድማ ኣብ ኣፍራስ እተወጥሑ ጋለብቲ ብዚምስጥ መገዲ ተገሊጾም ኣለዉ። እቶም ኣፍራስ ተራ ኣፍራስ ዘይኰኑስ ናይ ሕብሪ ኮድ ዘለዎም ኣፍራስ እዮም።

መጀመርታ፡ ንጹህ ጻዕዳ ፈረስ እዩ ተራእዩ፣ እዚ ነቲ ጽድቃዊ ውግእ ክርስቶስ የሱስ የመልክት። ቀጺልና፡ ሓመር ወይ ቀይሕ ፈረስ ኢና እንርኢ፣ እዚ ኸኣ ኣብ መንጎ ሃገራት ዚግበር ውግእ የመልክት። ደድሕሪ እዚ ፈረስ እዚ፡ መጋል ወይ ጸሊም ዚሕብሩ ፈረስ ይርአ፣ እዚ ድማ ጥሜት የመልክት። እቲ ቐጺልና እንርእዮ ኸኣ፡ “ጨላይ [ወይ፡ ሓምዅሽታይ]፣ ስም እቲ እተወጥሖ ድማ ሞት እዩ።” (ራእይ 6:1-8) ሕብሪ ነፍሲ ወከፍ ፈረስ ምስቲ መግለጺኡ ዚሰማማዕ ስምዒት ኬሕድረልና ይኽእል እዩ። ነዞም እተፈላለየ ዝሕብሮም ኣፍራስ ኰነ ነቲ ብዛዕባ ግዜና ዜመሓላልፍዎ ትምህርቲ ብቐሊሉ ኽንዝክሮ ንኽእል ኢና።

መጽሓፍ ቅዱስ ንጹር ስእላዊ ዘረባ ንምምሕልላፍ ሕብሪ ኸም ዚጥቀም ዜብርህ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ። እወ፡ እቲ ብርሃንን ሕብርን ሰብኣዊ ዓይንን ዝፈጠረ ኣምላኽ፡ ንኣንበብቲ ብቐሊሉ ኺርድኦምን ኪዝከሮምን ዚኽእል ምስሊ ንምቕራጽ፡ ንሕብሪ ኸም መምሃሪ ገይሩ ብውሕልነት ይጥቀመሉ እዩ። ሕብሪ ሓበሬታ ንምእካብን ንምትግባርን ይሕግዘና፡ ኣብ ስምዒታትና ጽልዋ የሕድር፡ ከምኡውን ኣገደሲ ሓሳባት ንኽንዝክር ኪሕግዘና ይኽእል እዩ። እወ፡ ሕብሪ፡ ብህይወት ተሓጒስና ንኽንነብር ብፈጣሪና እተዋህበና ፍቕራዊ ውህበት እዩ።