ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  መስከረም 2013

 ንደቅኻ ምሃሮም

ኣምላኽ ኪጕሂ ይኽእል እዩ—ብኸመይ ከነሐጕሶ ንኽእል፧

ኣምላኽ ኪጕሂ ይኽእል እዩ—ብኸመይ ከነሐጕሶ ንኽእል፧

ክሳዕ ምብካይ ዘብጽሓካ ማህሰይቲ ኣጋጢሙካ ይፈልጥዶ፧ * ኵላትና የጋጠመና እዩ። ሓድሓደ ግዜ ግና፡ ኣካላዊ ማህሰይቲ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ስምዒትካ ዚሃሲ ነገራት እውን የጋጥመና እዩ። ምናልባት ሓደ ሰብ ብዛዕባና ሓቂ ዘይኰነ ነገር ይዛረብ ይኸውን። እዚ እውን እንተ ዀነ፡ ኬጕሂ ይኽእል እዩ፡ ኣይመስለካን፧— ኣምላኽ እውን ብዛዕባኡ ሓሶት ኪውረ ኸሎ ኺጕሂ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ ንዘራረብ እሞ፡ ንኣምላኽ ኣብ ክንዲ እነጕህዮ፡ ብኸመይ ከነሐጕሶ ኸም እንኽእል ንርአ።

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ገለ ኻብቶም ንኣምላኽ ከም ዜፍቅርዎ ዚዛረቡ ዝነበሩ ሰባት፡ ከም ‘ዘጕህይዎ’ን ከም ‘ዘቘጥዕዎ’ን ይገልጽ እዩ። ቀጺልና፡ ነቲ የሆዋ ኽንገብሮ ዝነገረና ነገራት ምስ ዘይንገብር፡ ብኸመይ ከነጕህዮ ኸም እንኽእል ንርአ።

እቶም የሆዋ መጀመርታ ኣብ ምድሪ ዝፈጠሮም ክልተ ሰባት ኣዝዮም ኣጕህዮምዎ እዮም። የሆዋ ንዓታቶም ኣብ ምድሪ “ኣብ ገነት ኤድን” ኣንቢርዎም ነበረ። እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም መን እዮም ነይሮም፧— እወ፡ ጽቡቕ ኣሎኻ። መጀመርታ ኣዳም፡ ቍሩብ ጸኒሓ ኸኣ ሄዋን እያ ተፈጢራ። እንታይ ንየሆዋ ዜጕሂ ነገር ከም ዝገበሩ ንርአ።

የሆዋ ንኣዳምን ንሄዋንን ኣብ ገነት ምስ ኣንበሮም፡ ተኸናኺኖም ኪሕልውዋ ነገሮም። ብዘይካዚ፡ ቈልዑ ኺወልዱን ከይሞቱ ኺነብሩን ከም ዚኽእሉ ነጊርዎም እዩ። ቈልዑ ቕድሚ ምውላዶም ግና፡ ኣዝዩ ሕማቕ ነገር ተፈጸመ። እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዶ፧— ሓደ መልኣኽ መጀመርታ ንሄዋን፡ ቀጺሉ ኸኣ ንኣዳም ካብ የሆዋ ኸም ዚዓልዉ ገበሮም። እዚ ብኸመይ ከም እተፈጸመ ቐጺልና ንርአ።

እቲ መልኣኽ ንሓደ ተመን ከም ዚዛረብ ኣምሲሉ ኣቕረቦ። እቲ ተመን ንሄዋን “ከም ኣምላኽ” ከም እትኸውን ምስ ነገራ፡  ባህ በላ። ነቲ ኽትገብሮ ዝነገራ ነገር ድማ ገበረት። እንታይ ከም ዝገበረት ትፈልጥዶ፧

ሄዋን ካብታ የሆዋ ንኣዳም ካብኣ ንኸይበልዕ ዝኣዘዞ ኦም ወሲዳ በልዐት። ኣምላኽ ንሄዋን ቅድሚ ምፍጣሩ፡ ንኣዳም፡ “ካብ ኵሉ ኦም ገነት ከም ዝደሌኻ ብላዕ፡ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና፡ ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ፡ ካብኣ ኣይትብላዕ” ኢሉ ኣዚዝዎ ነይሩ እዩ።

ሄዋን ነዚ ሕጊ እዚ ትፈልጦ ነይራ እያ። ይኹን እምበር፡ ነታ ኦም ደጋጊማ ጠመተታ እሞ “ምብልዓ ጥዕምቲ፡ ነዒንቲ ኸኣ ጽብቕቲ፡ ጥበብ ብምሃባውን እተብህግ ኦም ምዃና ርእያ፡ ካብ ፍሪኣ ወሲዳ በልዔት።” ጸኒሓ ድማ ነታ ፍረ ንኣዳም ሃበቶ፡ “ንሱውን በልዔ።” ስለምንታይ እዩ በሊዑ፧— ምኽንያቱ፡ ንሄዋን ካብ የሆዋ ንላዕሊ ስለ ዝፈተዋ እዩ። ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ፡ ንዓኣ ኼሐጕስ መረጸ። ይኹን እምበር፡ ካብ ዝዀነ ይኹን ካልእ ንላዕሊ፡ ንየሆዋ ምእዛዝ እዩ ዝያዳ ዜገድስ።

እቲ ንሄዋን እተዛረባ ተመን ትዝክሮዶ፧ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ንባምቡላ ይዛረብ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ኬቕርቦ ዚኽእል፡ ሓደ ኣካል ነቲ ተመን ይዛረብ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ኣቕረቦ። ካብቲ ተመን ናይ መን ድምጺ እዩ ዚወጽእ ነይሩ፧— ድምጺ እቲ “ድያብሎስን ሰይጣንን ዚብሃል . . . ናይ ጥንቲ ተመን” እዩ።

ንየሆዋ ብኸመይ ከተሐጕሶ ኸም እትኽእል ትፈልጥዶ፧— ወትሩ ንኸተሐጕሶ ብምጽዓር፡ ከምኡ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ። ሰይጣን ንዅሎም ሰባት ኬስሕቶም ከም ዚኽእል ተዛሪቡ እዩ። ስለዚ ድማ የሆዋ፡ “ወደየ፡ ነቲ ዚጸርፈኒ ምላሽ ምሃቡ ክኽእልሲ፡ ጥበበኛ ኹን፡ ንልበይውን ኣሐጕሶ” ብምባል ይላበወና ኣሎ። ሰይጣን ንየሆዋ ይጸርፎ፡ ወይ የላግጸሉ እዩ ዘሎ። ንዅሎም ሰባት ንኣምላኽ ከም ዘየገልግሉ ኺገብሮም ከም ዚኽእል እዩ ዚዛረብ። ስለዚ እምበኣር፡ ንየሆዋ ብምእዛዝን ብምግልጋልን ንልቡ ኣሐጕሶ! ከምኡ ንምግባር ክትጽዕር ዲኻ፧

^ ሕ.ጽ. 3 ነዚ ጽሑፍ እዚ እተንብቦ ዘለኻ ምስ ቈልዓ እንተ ደኣ ዀይኑ፡ እዚ ፈላዪ ሕንጻጽ እዚ ሓንሳእ ብምዕራፍ፡ ነቲ ቘልዓ ሓሳባቱ ንኺገልጽ ከተተባብዖ ኸም ዘሎካ ዜዘኻኽር እዩ።