ኣብታ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዀነት መጽሓፍ ሩት፡ ብመሰረት ሕጊ ሙሴ ኺፍጽሞ ዚግብኦ ዝነበረ ሓላፍነት ከይፈጸመ ዝተረፈ ሰብኣይ፡ “ኣታ መን ኢኻ” ብዚብል ጥራይ እዩ ተጸዊዑ ዘሎ። (ሩት 4:1-12) እሞኸ፡ ኵሎም እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተጠቕሱ፡ ስሞም ግና ዘይተመዝገበ ሰባት፡ ሕማቕ ባህርያት ከም ዝነበሮም ወይ ከኣ ዘይረብሑ ሰባት ከም ዝነበሩ ጌርና ኽንድምድም ይግባእዶ፧

ኣይፋልናን። ካልእ ኣብነት ንርአ። የሱስ ንመወዳእታ ግዜ ፋስጋ ንኼብዕል ኣብ ዝገበሮ ምድላው፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ናብ ከተማ፡ ናብ እከለ ኺዱ” በሎም። ኣስዒቡ እውን ኣብ ቤት እቲ ሰብ እቲ ንበዓል ፋስጋ ዜድሊ ነገራት ኬዳልዉ ነገሮም። (ማቴዎስ 26:18) ካብዚ ተበጊስና እምበኣር፡ እቲ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ስሙ ዘይተረቝሐ “እከለ” እተባህለ ሰብ፡ ክፉእ ሰብ ከም ዝነበረ ወይ ከኣ ዘይረብሕ ሰብ ከም ዝነበረ ዲና ኽንድምድም፧ ኣይፋልናን። እቲ ኣብዚ “እከለ” ብዚብል እተጠቕሰ ሰብ፡ ወደ መዝሙር የሱስ ከም ዝነበረ ዜጠራጥር ኣይኰነን። ስሙ ኣብቲ ጸብጻብ ኪርቋሕ ኣገዳሲ ስለ ዘይነበረ ግና፡ ኣይተረቝሐን።

ብዘይካዚ፡ ስሞም ዘይተመዝገበ ኣብነት ዚዀኑ ሓያሎ እሙናት ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሶም ኣለዉ፣ ስም ሓያሎ እኩያት ሰባት እውን ተመዝጊቡ ኣሎ። ንኣብነት፡ ስም ሄዋን፡ እታ ቐዳመይቲ ሰበይቲ፡ ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ። ይኹን እምበር፡ ስስዐኣን ዘይተኣዛዝነታን ንሓጢኣት ኣዳም ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። እዚ ኸኣ ንዅላትና ሕማቕ ኣስዓበልና። (ሮሜ 5:12) ብኣንጻሩ ግና፡ ስም ሰበይቲ ኖህ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተመዝገበን። ይኹን እምበር፡ ሰበይቲ ኖህ፡ ኣብ ጥቕሚ ርእሳ ብዘይምትኳራን ንሰብኣያ ኣብቲ ኣገዳሲ ዕዮ እቲ ብምድጋፍ ናይ ተኣዛዝነት መንፈስ ብምርኣያን ኣዚና ነመስግና ኢና። ስማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይምጥቃሱ እምበኣር፡ ዘይትረብሕ ሰብ ከም ዝነበረት ወይ ከኣ ስምረት ኣምላኽ ከም ዘይነበራ ዚሕብር ከም ዘይኰነ ንጹር እዩ።

ኣብ ዕላማ ኣምላኽ ኣገዳሲ ተራ ዝነበሮም፡ ጅግንነት እውን ከይተረፈ ዘርኣዩ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተጠቕሱ ስሞም ግና ዘይተመዝገበ ኻልኦት ሰባት እውን ኣለዉ። ብዛዕባ እታ ኣብ ቤት ንእማን እቲ ሓለቓ ሰራዊት ኣገልጋሊት ዝነበረት ንእሽቶ እስራኤላዊት ጓል እሞ ንሕሰብ። ንሳ ብትብዓት ነታ ሰበይቲ ንእማን ዝነበረት እመቤታ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ነብዪ የሆዋ ተዛረበታ። በዚ ኸምዚ ዓብዪ ትእምርቲ ተፈጸመ። (2 ነገስት 5:1-14) ጓል እቲ እስራኤላዊ መስፍን ዝነበረ ይፍታሕ እውን ብዛዕባ እምነት፡ ብሉጽ ኣብነት ገዲፋትልና እያ። ነቲ ኣቦኣ ዝኣተዎ መብጽዓ ንኽትፍጽም ኢላ፡ ነቲ ንኽትምርዖን ንኽትወልድን ዝነበራ ተኽእሎ ብፍታው ሓደገቶ። (መሳፍንቲ 11:30-40) ብተመሳሳሊ፡ ልዕሊ 40 ዚዀኑ፡ ስሞም ዘይተመዝገበ ሰባት፡ መዝሙራት ጽሒፎም እዮም። ብዘይካዚ፡ ብተኣማንነት ኣገዳሲ ዕዮ ዝፈጸሙ፡ ስሞም ግና ዘይተመዝገበ ነብያት እውን ኣለዉ።—1 ነገስት 20:37-43

ብዝያዳ ኺማርኸና ዚኽእል ኣብነት እውን ኣሎ። እዚ ኸኣ እቶም እሙናት መላእኽቲ ዝሓደግዎ ኣብነት እዩ። ብኣማእታት ሚልዮናት ዚቝጸሩ መላእኽቲ እኳ እንተ ኣለዉ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሞም እተመዝገበ ግና ክልተ ጥራይ እዮም። ንሳቶም ከኣ ገብርኤልን ሚካኤልን እዮም። (ዳንኤል 7:10፣ ሉቃስ 1:19፣ ይሁዳ 9) ስም እቶም ካልኦት ግና ኣብ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተመዝገበን። ንኣብነት፡ ማኖኣ፡ ኣቦ ሲምሶን፡ ንሓደ መልኣኽ፡ “እቲ ቓልካ ምስ ተፈጸመ፡ ምእንቲ ኸነኽብረካስ፡ ስምካ መን እዩ፧” ኢሉ ሓተቶ። እቲ መልኣኽ እንታይ ኢሉ መለሰ፧ “ስለምንታይ ስመይ እትሐትት፧” ኢሉ እዩ መሊሱ። ትሑት ስለ ዝነበረ፡ ነቲ ንኣምላኽ ጥራይ ዚግባእ ክብሪ ኸይቅበል ኣበየ።—መሳፍንቲ 13:17, 18

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ስም ገሊኦም ውልቀ ሰባት እተመዝገበሉ፡ ስም ገሊኣቶም ግና ዘይተመዝገበሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ኣይገልጽን እዩ። ግናኸ፡ ካብቶም ዝና ወይ ተፈላጥነት ብዘይምድላይ ንኣምላኽ ዘገልገልዎ እሙናት ውልቀ ሰባትን መላእኽትን ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና።