ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ሓምለ 2013

 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

“ሕጂ፡ ንዓለም ክቕይራ ኸም ዘሎኒ ዀይኑ ኣይስምዓንን እዩ”

“ሕጂ፡ ንዓለም ክቕይራ ኸም ዘሎኒ ዀይኑ ኣይስምዓንን እዩ”
  • ዓመተ ልደት፦ 1966

  • መበቈል ሃገር፦ ፊንላንድ

  • ታሪኽ፦ ማሕበራዊ ለውጢ ንምምጻእ ዚቃለስ

ሕሉፍ ህይወተይ፦

ካብ ቍልዕነተይ ጀሚረ ተፈጥሮ እፈቱ እየ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ናብቲ ኣብ ከባቢ እታ እንነብረላ ዝነበርና ኣብ ማእከላይ ፊንላንድ እትርከብ ዩቫስኩላ ዘሎ ባህ ዜብል ጫካን ምልኩዕ ቀላያትን ወትሩ ምስ ስድራ ቤተይ እኸይድ ነበርኩ። እንስሳ እውን አፍቅር ነበርኩ። ቈልዓ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንዝረኣኽዎ ድሙን ከልብን ክሓቍፍ እደሊ ነበርኩ። ምስ ዓበኹ እውን፡ በቲ ሰባት ንእንስሳ ዚሕዙሉ መገዲ እበሳጮ ነበርኩ። ድሕሪ ገለ ግዜ፡ ኣባል ውድብ መሰል እንስሳታት ምስ ኰንኩ፡ ከም ናተይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስ ዘለዎም ሰባት ተራኸብኩ።

መሰል እንስሳታት ንኺሕሎ፡ ወፈራ ንገብር ነበርና። ሓበሬታ ንዝርግሕ፡ ኣንጻር ጸምሪ ዚሸጡ ድኳናትን ቤተ ምርምር እንስሳታትን ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ንውድብ ነበርና። ሕሉፍ ሓሊፍና፡ እንስሳታት ዜዕቍብ ሓድሽ ውድብ መስረትና። ጕዳይና ንኸነሳልጥ ሱር በተኽ ዝዀነ ስጕምታት ንወስድ ስለ ዝነበርና፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ምስ ሰበ ስልጣን ንጋጮ ነበርና። ብዙሕ ሳእ፡ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትየ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ቐሪበ እየ።

ኣብ ርእሲ እቲ ብዛዕባ እንስሳታት ዝነበረኒ ሻቕሎት፡ በቲ ኣብ ዓለም ዚርአ ኻልእ ጸገማት እጭነቕ ነበርኩ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡ ኣብ ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ግሪንፒስን ዝኣመሰላ ውድባት ኢደይ አእቱ ነበርኩ። ንጥፈታቶም ንምድጋፍ ምሉእ ሓይለይ እውፊ ነበርኩ። ንድኻታትን ብጥሜት ንዚሳቐዩን ንእተገፍዑን ሰባት እጣበቐሎም ነበርኩ።

ይኹን እምበር፡ ንዓለም ክቕይራ ኸም ዘይክእል በብቝሩብ ክግንዘብ ጀመርኩ። እዞም ውድባት እዚኦም ሒደት ንኣሽቱ ጸገማት ኪፈትሑ እኳ እንተ ኸኣሉ፡ እቲ ዓበይቲ ጸገማት ግና እናገደደ ዚኸይድ እዩ ዚመስል ነይሩ። ምልእቲ ዓለም ብእከይ እተዓብለለት፡ ዚግደስ ሰብ ከኣ ዘየሎ ዀይኑ እዩ ዚስምዓኒ ነይሩ። ዋላ ሓንቲ ኽገብር ከም ዘይክእል ኰይኑ ድማ ተሰምዓኒ።

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወተይ ዝቐየረሉ መገዲ፦

ክሕግዝ ብዘይምኽኣለይ ስለ ዝጐሃኹ፡ ብዛዕባ ኣምላኽን ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስን ክሓስብ ጀመርኩ። ኣቐድም ኣቢለ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ አጽንዕ ነበርኩ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ለዋሃት ብምዃኖምን ብሕታዊ  ተገዳስነት ስለ ዘርኣዩንን እፈትዎም እኳ እንተ ነበርኩ፡ ናብራ ህይወተይ ክቕይር ድሉው ኣይነበርኩን። ሕጂ ግና ዅነታተይ ተቐየረ።

መጽሓፍ ቅዱሰይ ከንብብ ምስ ጀመርኩ፡ ብዙሕ ተጸናናዕኩ። ንእንስሳታት ብለውሃት ክንሕዝ ከም ዘሎና ዚገልጽ ሓያሎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርትታት ረኺበ እየ። ንኣብነት፡ ምሳሌ 12:10፡ “ጻድቕ ንነፍሲ እንስሳኡ ይርሕርሓሉ” ትብል። ኣብ ዓለም ዘሎ ጸገማት ዘምጽኦ፡ ኣምላኽ ከም ዘይኰነ እውን ተገንዘብኩ። ጸገማትና እናገደደ ዚኸደሉ ዘሎ ምኽንያት፡ ሓያሎ ሰባት ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና መምርሒ ስለ ዘይስዕቡ እዩ። ብዛዕባ ፍቕሪ የሆዋን ዓቕሉን ምስ ፈለጥኩ፡ ኣዝየ ተመሰጥኩ።—መዝሙር 103:8-14

ኣብቲ ግዜ እቲ ኣቢሉ፡ ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ ንኽትለኣኸልካ ዚምላእ ኩፖን ረኸብኩ፡ መሊአ ኸኣ ለኣኽክዎ። ድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ሰብ ሓዳር ዝዀኑ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤተይ መጺኦም፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኪመርሑለይ ምስ ሓተቱኒ ፍቓደኛ ዀንኩ። ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ዚግበር ክርስትያናዊ ኣኼባታት እውን ኪካፈል ጀመርኩ። በዚ ኸምዚ፡ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ኣብ ልበይ ሱር ኪሰድድ ጀመረ።

ሳላ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓያሎ ለውጥታት ክገብር ከኣልኩ። ምትካኽ ሽጋራን ምብዛሕ ኣልኰላዊ መስተን ኣቋረጽኩ፣ ትርኢተይ ኣጽፈፍኩ፣ ሕማቕ ዘረባ ምዝራብ ኣቋረጽኩ፣ ብዛዕባ ሰበ ስልጣን ዝነበረኒ ኣመለኻኽታይ ድማ ቀየርኩ። (ሮሜ 13:1) ብዘይካዚ፡ ነቲ ኸም ድላየይ ኰይነ ዝመላለሰሉ ዝነበርኩ ዘይስነ ምግባራዊ ናብራይ ገደፍክዎ።

ብዛዕባ እተን መሰል እንስሳታትን ሰባትን ዝጣበቓ ውድባት ቅኑዕ ኣመለኻኽታ ኸማዕብል ግና ኣዝዩ ኣሸጊሩኒ ነበረ። ነተን ውድባት ብሓንሳእ ክሓድገን ኣይክኣልኩን። ኣብ መጀመርታ፡ ካብተን ውድባት ምውጻእ፡ ከም ክሕደት ኰይኑ ተሰማዓኒ። ይኹን እምበር፡ ንዓለምና ናይ ሓቂ ተስፋ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ ከም ዝዀነት ተገንዘብኩ። ኵሉ ሓይለይ ወፍየ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንምድጋፍን ሰባት ብዛዕባኣ ንኺመሃሩ ንኽሕግዞምን ወሰንኩ።—ማቴዎስ 6:33

ዝረኸብክዎ ጥቕሚ፦

ማሕበራዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝቃለሰሉ ዝነበርኩ እዋን፡ ንሰባት ኣብ ክልተ ጕጅለ፡ ማለት ሕያዎት ወይ ክፉኣት ኢለ እፈላልዮም ነበርኩ። ኣንጻር እቶም ክፉኣት ኢለ ዝሓስቦም ሰባት፡ ስጕምቲ ኺወስድ ከኣ ድሉው ነበርኩ። ሕጂ ግና፡ መጽሓፍ ቅዱስ ሳላ እተመሃርኩ፡ ብዛዕባ ኻልኦት ሰባት ሱር ዝሰደደ ጽልኢ የብለይን። ንዅሎም ሰባት ክርስትያናዊት ፍቕሪ ኸርእዮም እየ ዝጽዕር። (ማቴዎስ 5:44) ሓደ ኻብቲ ነዛ ፍቕሪ እዚኣ ዝገልጸሉ መገዲ ኸኣ፡ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ብምንጋር እዩ። እዚ ሰናይ ግብሪ እዚ፡ ሰላምን ሓጐስን ዜደንፍዕ፡ ንሰባት ከኣ ናይ ሓቂ ተስፋ ዚህቦም ምዃኑ ኺርኢ ኸለኹ እሕጐስ እየ።

ንነገራት ኣብ ኢድ የሆዋ ብምግዳፈይ ናይ ኣእምሮ ሰላም ረኺበ እየ። ንሱ ኸም ፈጣሪ መጠን እንስሳታትን ሰባትን ንዘለኣለም ኪግፍዑ ወይ እዛ ውቅብቲ ምድርና ኽትዓኑ ኸም ዘይፈቅድ፡ ኣብ ክንዳኡስ፡ በታ መንግስቱ ኣቢሉ ነቲ እተፈጥረ ጕድኣት ኬዐርዮ ምዃኑ ኣሚነ እየ። (ኢሳይያስ 11:1-9) ነዚ ሓቅታት እዚ ምፍላጠይ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ሰባት ነዚ ሓቅታት ንኺኣምኑሉ ኽሕግዞም ብምኽኣለይ ብዙሕ እዩ ዜሐጕሰኒ። ሕጂ፡ ንዓለም ክቕይራ ኸም ዘሎኒ ዀይኑ ኣይስምዓንን እዩ።