ሓንቲ እትኣምና ሃይማኖት እንተ ኣጕህያትካ፡ ንኻልእ ሃይማኖት ንኽትኣምን ኬጸግመካ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ክትኣምና እትኽእል ሃይማኖት ከም ዘላ ኸነረጋግጸልካ ንፈቱ። የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ንእሙናት ሰዓብቱ ኣከቦም፡ ብስርዓታት ኣምላኽ ኪነብሩ ድማ መሃሮም። ኣብዚ ግዜና እውን እንተ ዀነ፡ ተጠንቂቖም ብክርስትያናዊ ስርዓታት ኪመላለሱ ዚጽዕሩ ናይ ሓቂ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣለዉ። ነዞም ሰባት እዚኦም፡ ኣበይ ኢኻ ኽትረኽቦም እትኽእል፧

ኣብ ሓንቲ ኻብተን ቀዳሞት ዓንቀጻት እተጠቕሰት ኤስተል፡ “ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከጽንዕ ምስ ጀመርኩ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ተመሃርኩ። ነታ ኣብ ዮሃንስ 8:32 እትርከብ፡ ‘ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፣ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ’ እትብል ጥቕሲ ንኽርዳኣ፡ ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደለይን” በለት።

እቲ ኣቐዲሙ እተጠቕሰ ረይ እውን፡ “ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ኣጽናዕኩ፡ ኣምላኽ በቲ ኣብ ደቂ ሰብ ዚወርድ መከራ ተሓታቲ ኸም ዘይኰነ ተመሃርኩ። ኣምላኽ ኣብዚ እዋን እዚ እከይ ንኺህሉ ዝፈቐደሉ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘለዎን ድሕሪ ቐረባ ግዜ ንኼጥፍኦ ኸም እተማባጽዐን ምፍላጠይ የሐጕሰኒ እዩ” በለ።

ኣብዚ መብዛሕትኦም ሰባት ብሕሱር ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ዚመላለሱሉ ዘለዉ እዋን፡ ቅኑዕ ክትገብር ኣሸጋሪ እኳ እንተ ዀነ፡ ይከኣል እዩ። ሓያሎ ሰባት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ንኺፈልጡን ኣብ ግብሪ ንኼውዕልዎን ሓገዝ ኪውሃቦም ይደልዩ እዮም። በዚ ድማ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ መላእ ዓለም ንዚርከቡ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ብናጻ መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህርዎም ዘለዉ። ሓያሎ ሰባት ኣብ ሰሰሙን መጽሓፍ ቅዱስ ይመሃሩ እዮም።በዚ ኸምዚ ናብ ፈጣሪኦም ይቐርቡን ዜሐጕስ ህይወት ይመርሑን ኣለዉ። *

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሃይማኖቶም ከም ዚኣምንዋ ዝገበሮም ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ንኺነግሩኻ ንምንታይ ዘይትሓቶም፧

ካልእ መዓልቲ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክትራኸብ ከለኻ፡ ንሃይማኖቶም ከም ዚኣምንዋ ዝገበሮም ምኽንያት ንምንታይ ዘይትሓቶም፧ ንትምህርትታቶምን ንታሪኾምን መርምሮ። ሽዑ፡ ክትኣምና እትኽእል ሃይማኖት እንተ ኣልያ፡ ባዕልኻ ወስን።

^ ሕ.ጽ. 5 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ርአ።