ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ሰነ 2013

 ገበር፦ ጽልኢ ዘይህልወላ ዓለም—መዓስ፧

ጽልኢ—ዓለምለኻዊ ጸገም

ጽልኢ—ዓለምለኻዊ ጸገም

ጆናታን ዝስሙ መበቈሉ ኮርያዊ ዝዀነ ኣመሪካዊ፡ ካብ ቍልዕነቱ ጀሚሩ ግዳይ ዓሌታዊ ጽልኢ ዀይኑ ነበረ። ምስ ዓበየ ግና፡ ብምኽንያት ሕብሪ ቘርበቱ ወይ ዓሌቱ ኸይተጸልአ ኺነብረሉ ዚኽእል ከባቢ ኸናዲ ጀመረ። ኣብ ሰሜናዊ ኣላስካ፡ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ፡ ኣብ እትርከብ ከተማ ሓኪም ኰይኑ ኺዓዪ ጀመረ። ኣብታ ኸተማ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ተሓከምቲ ኸምቲ ናቱ ዓይነት ቈርበት ዝነበሮም እዮም። ኣብቲ ቘራሪ ንፋስ ዝነበሮ ኣርክቲካዊ ዓንኬል እቲ፡ ካብቲ ዝያዳ ቘራሪ ዝዀነ ጽልኢ ኣምሊጡ ኺነብር ዚኽእል ኰይኑ ተሰሚዕዎ ነበረ።

ይኹን እምበር፡ ንሓንቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ሕክምናዊ ሓገዝ ኪገብረላ ኸሎ፡ ኵሉ እቲ ዝነበሮ ተስፋ በነነ። እታ ተሓካሚት ውኖኣ ምስ ፈለጠት፡ ንጆናታን ገጹ ረኣየቶ እሞ፡ ንኮርያውያን ካብ ቍልዕነታ ኣትሒዛ ትጸልኦም ስለ ዝነበረት፡ ተጻረፈቶ። እዚ፡ ቍስሉ እዩ ኣዘኻኺርዎ፣ ማለት ኵሉ እቲ ምስቶም ንዕኡ ዚመስሉ ሰባት ኪተሓዋወስ ኢሉ ናብ ኣላስካ ንምግዓዝ ዝገበሮ ጻዕሪ፡ ካብ ዓሌታዊ ጽልኢ ኼዕቝቦ ኸም ዘይክእል ዚሕብር እዩ ነይሩ።

ንጆናታን ዘጋጠሞ ተመክሮ፡ ሓደ ሓቂ ዜጕልሕ እዩ። ጽልኢ ኣብ ኵሉ ዅርናዓት ምድሪ እዩ ዘሎ። ኣብ ኵሉ እቲ ሰባት ዚነብሩሉ ቦታ፡ ጽልኢ ዘሎ እዩ ዚመስል።

 ጽልኢ ኣብ ፈቐዶኡ ኣስፋሕፊሑ እኳ እንተሎ፡ መብዛሕትኦም ነዚ ባህርይ እዚ ይዅንንዎ እዮም። እዚ ብሓቂ ግርምቢጥ እዩ። ሓደ ዘይፍቶ ነገር ከመይ ገይሩ እዩ እሞ ኼስፋሕፍሕ ዚኽእል፧ ሓያሎ ነዚ ባህርይ እዚ ዘይፈትውዎ ሰባት፡ ኣብ ገዛእ ርእሶም እውን ከም ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም። ንዓኻኸ እዚ ባህርይ እዚ ኺህልወካ ይኽእል ድዩ፧ እንታይ ኢልካ ኢኻ እትምልስ፧

ብሕታዊ ጕዳይ

ኣብ ልብና እተወሰነ ጽልኢ እንተ ኣልዩና፡ ንኸነለልዮ ኣሸጋሪ እዩ። ከመይሲ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ልቢ ኻብ ኵሉ ጐራሕን ኣዝዩ ሕሱምን እዩ፡ መንከ የስተውዕሎ፧” እዩ ዚብል። (ኤርምያስ 17:9) ስለዚ፡ ርእስና ብምጥባር ንዅሎም ዓይነት ሰባት ክንጻወሮም ከም እንኽእል ኰይኑ ይስምዓና ይኸውን። ወይ ከኣ፡ ንገሊኦም ሰባት ብኣሉታ ንኽንርእዮም ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘሎና ጌርና ንሓስብ ንኸውን።

ከምዚ ዓይነት ኵነታት ኬጋጥመካ ኸሎ እንታይ ይስምዓካ፧

ሕቡእ ጽልኢ እንተ ኣልዩና ንኽትፈልጥ ኪሕግዘና ዚኽእል ኣብነት ንርአ። ምሸት ብጸልማት ኣብ ሓደ መገዲ በይንኻ ትጓዓዝ ከም ዘሎኻ ጌርካ እሞ ሕሰብ። ቅድሚ ሕጂ ርኢኻዮም ዘይትፈልጥ ክልተ ኣጕባዝ ናባኻ ገጾም ይቐርቡ ኣለዉ። ክልቲኦም ድልዱላት እዮም ዚመስሉ፡ አረ ሓደ ኻብታቶምሲ ኣብ ኢዱ ገለ ነገር ዝሓዘ እዩ ዚመስል።

እሞኸ እቶም ኣጕባዝ ከም ዜስግኡኻ ጌርካ ዲኻ እትድምድም፧ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመካ ተመክሮ፡ ክትጥንቀቕ ከም ዘሎካ ኺሕብረካ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ፡ ብሓቂዶ ነዞም ክልተ ኣጕባዝ እዚኦም ሓደገኛታት ከም ዝዀኑ ጌርካ ንኽትርእዮም ብቝዕ ምኽንያት ይኸውን እዩ፧ ብዝያዳ ኸኣ፡ ነዞም ክልተ ኣጕባዝ እዚኦም ካበየናይ ዓሌት ከም ዝዀኑ ጌርካ ኢኻ እትሓስቦም፧ ነዛ ሕቶ እዚኣ እትህቦ መልሲ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ዚገልጽ እዩ። ብእተወሰነ ደረጃ እውን ይኹን፡ ጽልኢ ኸም ዘሎካ ዚሕብር ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ብቕንዕና ርእስና ምስ እንምርምር፡ ኵላትና ኣብ ውሽጥና ደረጃኡ እተፈላለየ ጽልኢ ኸም ዘሎና ንእመን ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ሰባት ንኻልኦት ብትርኢቶም ይፈርድዎም እዮም” ብምባል፡ እዚ ዓይነት ባህርይ እዚ ኣብ ሰባት ከም ዘሎ ይገልጽ እዩ። (1 ሳሙኤል 16:7ኮንቴምፖራሪ ኢንግሊሽ ቨርሽን) እምበኣር፡ ኵላትና እዚ ባህርይ እዚ ስለ ዘሎና፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ሕማቕ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ፡ ‘ነዚ ባህርይ እዚ ኸሰንፎ ወይ ከኣ ከወግዶ እኽእል ድየ፧’ ኢልና ንርእስና ኽንሓትታ ኣሎና። ምልእቲ ዓለም ካብዚ ናጻ እትዀነሉ ግዜኸ ንርኢ ዶዀን ንኸውን፧