ኣጸቢቕካ እተድንቖ ፈታዊ ኸም ዘሎካ ጌርካ እሞ ሕሰብ። እዚ ሰብ እዚ፡ ንዓኻ ኺርድኣካ ዘይክእል ነገር ገይሩ ንበል። ገሊኦም ሰባት ንፈታዊኻ፡ “ጨካን” እናበሉ፡ ብተግባራቱ ይወቕስዎ፡ ንድራኼኡ ኸኣ ይፈርድዎ። እሞኸ ተሃዊኽካ ምስኣቶም ምተሰማማዕካዶ፧ ወይስ ፈታዊኻ ዚብሎ እውን ክትሰምዕ ምደለኻ፧ ሓሳባቱ ንኺገልጽ ኣጋጣሚ እንተ ዘይረኺቡ፡ ኣጋጣሚ ኽሳዕ ዚረክብ ምተዓገስካዶ፧

መልሲ ቕድሚ ምሃብካ፡ ዝያዳ ሓበሬታ ኽትረክብ ትደሊ ትኸውን። ንርእስኻ፡ ‘ነዚ ፈታዊ እዚ ብሓቂ ኽሳዕ ክንደይ እየ ዝፈልጦ፧ ኣብ ምንታይ ተመርኲሰ እየ ዜድንቖ፧’ ኢልካ ትሓትታ ትኸውን። ከምኡ ምግባርካ ቕኑዕ እዩ። ነቲ፡ “ኣምላኽ ጨካን ድዩ፧” ዚብል ሕቶኸ ኸምኡ ጌርናዶ ኣይኰንናን ክንምልሰሉ ዘሎና፧

ንገለ ኻብቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ነገራት ንኽትርድኦ የጸግመካ ይኸውን፡ ወይ ከኣ ብዛዕባ እቲ ንኺፍጸም ዝፈቐዶ ነገራት ስለምንታይ ከም ዝፈቐዶ ይድንጽወካ ይኸውን። ሓያሎ ሰባት፡ ኣምላኽ ጨካን ከም ዝዀነ ይነግሩኻ፡ ከማታቶም ንድራኸታቱ ኽትፈርድ እውን ይደፋፍኡኻ እዮም። ዝያዳ ሓበሬታ ኽሳዕ እትረክብ፡ ሓሳባቱ ንኺገልጸልካ ኣጋጣሚ ምሃብካዮዶ፧ መልሱ፡ ንኣምላኽ ኣብ ዘሎካ ፍልጠት እዩ ዚምርኰስ። ንርእስኻ፡ ‘ኣምላኽ ንዓይ እንታይ ዓይነት ፈታዊ እዩ፧’ ኢልካ ሕተታ።

ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ጸገማት የጋጥመካ እንተ ኣልዩ፡ ‘ኣምላኽ ፈታውየይ ኰይኑ ኣይፈልጥን እዩ’ ንኽትብል ትፍተን ትኸውን። ግናኸ፡ ሓንሳእ እሞ ሕሰብ። ኣምላኽ በቲ ኣብ ህይወትካ ዜጋጥመካ ጸገማት ድዩ ብሓላፍነት ዚሕተት፡ ወይስ በቲ እትረኽቦ በረኸት፧ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ፡ “ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ” ሰይጣን ደኣ እምበር የሆዋ ኣይኰነን። (ዮሃንስ 12:31) ስለዚ፡ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዚርአ ዘሎ መብዛሕትኡ መከራን ግፍዕን ዜምጽኦ ሰይጣን እዩ። ብዘይካዚ፡ መብዛሕትኡ ጸገማትና ብሰንኪ ዘይፍጽምናን ዘይተሓስበ ዅነታትን ከም ዚመጽእከ ኣይትሰማማዓሉንዶ፧

ኣምላኽ በቲ ኣብ ህይወትካ ዜጋጥመካ ጸገማት ድዩ ብሓላፍነት ዚሕተት፡ ወይስ በቲ እትረኽቦ በረኸት፧

ኣምላኽ ብሓላፍነት ዚሕተተሉ ነገር ግና እንታይ እዩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ ከም ዚብል ርአ፦ “ሰማይን ምድርን ዝገበረ” ንሱ ምዃኑ፡ ንዓና እውን “ድንቂ” ገይሩ ኸም ዝፈጠረና፡ ከምኡውን “ንስትንፋስካ . . . ኣብ ኢዱ ዝሐዘ ኣምላኽ” ንሱ ምዃኑ ይገልጽ። (መዝሙር 124:8፣ 139:14፣ ዳንኤል 5:23) እዚ ዅሉ እንታይ ማለት እዩ፧

ሳላ ፈጣሪና ኢና እነስተንፍስን እንነብርን ዘለና። (ግብሪ ሃዋርያት 17:28) ህይወት፡ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጽባቐ ፍጥረት፡ ፍቕርን ምሕዝነትን፡ ከምኡውን እቲ ብምስትምቓርን ብምድህሳስን ብምስማዕን ብምሽታትን እንረኽቦ ደስታ ኻብ ኣምላኽ ዝረኸብናዮ ውህበት እዩ። (ያእቆብ 1:17) እዚ በረኸታት እዚ፡ ንኣምላኽ ከም ፈታዊና ንኸነኽብሮን ኣብኡ ንኽንእመንን ኪድርኸና ኸም ዚግባእ ኣይትሰማምዓሉንዶ፧

ኣብ ኣምላኽ ንኽትእመን ይኸብደካ ይኸውን። ምናልባት ኣብኡ ኸም እትእመን ዚገብር ዚኣክል ፍልጠት ዘይብልካ ዀይኑ ይስምዓካ ይኸውን። እዚ ርዱእ እዩ። ኣብዘን ሓጸርቲ ዓንቀጻት እዚአን፡ ንዅሉ እቲ ገሊኦም ሰባት ንኣምላኽ፡ ጨካን ከም ዝዀነ ገይሮም ንኺፈርድዎ ዝገበሮም ምኽንያታት ክንዝርዝሮ ኣይንኽእልን ኢና። ኰይኑ ግና፡ ንኣምላኽ ኣጸቢቕካ ንኽትፈልጦ ጻዕሪ እንተ ገበርካዶ ኣይምሓሸን፧ * ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ብዛዕባ ኣምላኽ እቲ ሓቂ ኸም እትፈልጥ ንተኣማመን ኢና። እሞኸ፡ ኣምላኽሲ ጨካን ድዩ፧ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ፡ “ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ።”—1 ዮሃንስ 4:8

^ ሕ.ጽ. 8 ንኣብነት፡ ኣምላኽ፡ እከይ ኪህሉ ስለምንታይ ከም ዝፈቐደ ተወሳኺ ሓበሬታ ኽትረክብ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 11 ርአ።