ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ግንቦት 2013

 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

‘ቀሺ ክኸውን እምነ ነበርኩ’

‘ቀሺ ክኸውን እምነ ነበርኩ’
  • ዓመተ ልደት፦ 1957

  • መበቈል ሃገር፦ መክሲኮ

  • ታሪኽ፦ ተመሃራይ ስነ ሃይማኖት፣ ቍጡዕ

ሕሉፍ ህይወተይ፦

ቴክስኮኮ ኣብ እትብሃል ንእሽቶ ኸተማ እየ ተወሊደ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ መብዛሕትኡ ጐደናታት፡ ጽርግያ ኣይነበሮን፡ ዶራን ድማ እዩ ነይሩ። ደቂ እቲ ኸባቢ ዚሽየጥ ነገራት ኣብ ኣእዱግ ጽዒኖም ናብታ ኸተማ ኺመጹ፡ ልሙድ ተርእዮ እዩ ነይሩ። ስድራ ቤትና ትሽዓተ ቘልዑ ዝሓዘት፡ ኣዝያ ድኻ እያ ነይራ፣ ኣነ ኸኣ ሻውዓይ ነበርኩ። ኣቦይ ንስድራ ቤትና ንምእላይ ግዋራቸስ (ሰንደል) ይጽግን ነበረ። ኰይኑ ግና፡ ወዲ ሸውዓተ ዓመት ከለኹ ሞተ። ኣደይ ካብ ሽዑ ኣትሒዛ ንስድራ ቤትና ኽትኣሊ ትቃለስ ነበረት።

ኣቦሓጎይ ቫዮሊን ይጻወት ነበረ፣ መራሕ እቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ሙዚቃ ፍሉይ ክእለት ዝነበሮ ኦርኬስትራ ኸኣ ነበረ። ዳርጋ ዅሎም ኣባላት ስድራ ቤተይ፡ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ይጻወቱ ነበሩ። ኣደይ ኣብ ቤተ ክርስትያን መዝሙር ትዝምር፡ ኣኮይ ከኣ ኦፐራ ይዝምር፡ ፕያኖ ኸኣ ይጻወት ነበረ። ውፉያት ካቶሊክ ስለ ዝነበርና፡ ኣብ ጠረጴዛ ቝርባን እሕግዝ፡ ሚስዮናዊ ካቶሊክ ክኸውን ከኣ እምነ ነበርኩ። ምስናይዚ ግና፡ ናይ ካራተ ፊልምታት ብምርኣይ እዘናጋዕ ነበርኩ። ነዚ ፊልምታት እዚ ኣዘውቲረ እርእዮ ስለ ዝነበርኩ ድማ ቍጡዕ ኰንኩ።

ኣብ ከተማ ፕወብላ፡ ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ ኣተኹ። ሸቶይ፡ ቀሺ ካቶሊክ ክኸውን እዩ ነይሩ። ኰይኑ ግና፡ ኣብታ ትምህርተይ ዝዛዝመላ ዓመት፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ተስፋ ዜቝርጽ ኵነታት ኣጋጠመኒ። ሓንቲ ኻብተን ደናግል ምስኣ ጾታዊ ርክብ ንኺፍጽም ትደፋፍኣኒ ነበረት። ነቲ ፈተና ተቓወምክዎ፣ ግናኸ እቲ ኣጋጣሚ እቲ ንኽምርዖ ድሌት ኣሕደረለይ። ብዘይካዚ፡ ሓያሎ ኣቕሽሽቲ፡ ግቡዛት ከም ዝነበሩ ኣስተብሂለ እየ። ኣብ መወዳእታ፡ ነቲ ቐሺ ክኸውን ዝነበረኒ ሸቶ ሰረዝክዎ።

ኣብ ጠረጴዛ ቝርባን እሕግዝ፡ ሚስዮናዊ ካቶሊክ ክኸውን ከኣ እምነ እኳ እንተ ነበርኩ፡ ናይ ካራተ ፊልምታት ብምርኣይ እዘናጋዕ ነበርኩ፣ ቍጡዕ ድማ ኰንኩ

 ኣብ ሃገራዊ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኸተማ መክሲኮ፡ ሙዚቃ ኽመሃር ወሰንኩ። ምስ ተመረቕኩ፡ ተመርዓኹ፣ ኣርባዕተ ቘልዑ ኸኣ ወለድኩ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ፡ ኣብ እዋን ቅዳሴ መዝሙር ብምዝማር ንስድራ ቤተይ እኣሊ ነበርኩ።

ኣብ ሓዳርና ኻብ ፈለማ ኣትሒዙ ህውከት ነበረ። ኣነን ሰበይተይን ንሓድሕድና ንቋየቝ ነበርና፣ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ከኣ ንቀናናእ ስለ ዝነበርና እዩ። መጀመርታ ብቓላት፡ ጸኒሕና ድማ ብኣካል ንተሃራረም ነበርና። ኣብ መወዳእታ፡ ድሕሪ 13 ዓመት፡ ክንፈላለ፡ ጸኒሕና ኸኣ ክንፋታሕ ወሰንና።

መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወተይ ዝቐየረሉ መገዲ፦

ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንመጀመርታ ግዜ እተራኸብኩ፡ ምስ ሰበይተይ ቅድሚ ምፍልላየይ እዩ ነይሩ። ክልተ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤትና መጺአን፡ መጽሓፍ ቅዱስ ክንመያየጥ ሓተታና። ብዛዕባ ሃይማኖት ብዙሕ ፍልጠት ከም ዘሎኒ ዀይኑ ስለ እተሰምዓኒ፡ ግጉያት ምዃነን ከእምነን እጽዕር ነበርኩ። መልሲ ኸም ዘይብሉ ገይረ ዝሓስቦ ዝነበርኩ፡ ኣጸጋሚ ሕቶታት እሓተን ነበርኩ። ኰይኑ ግና፡ ወትሩ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ ባህ ዜብል መልሲ ይህባኒ ስለ ዝነበራ፡ ይድንጽወኒ ነበረ። ብዙሕ ፍልጠት ከም ዘይብለይ ድማ ክግንዘብ ጀመርኩ። ይኹን እምበር፡ ሰበይተይ ነተን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ትጸልአን ስለ ዝነበረት፡ ኣነ ኸኣ ግዜ እስእን ስለ ዝነበርኩ፡ ምስኣተን ዝነበረኒ ርክብ ተቛረጸ።

ሓሙሽተ ዓመት ጸኒሐ፡ ምስ ሓንቲ ኤልቪራ ዝስማ ኻልእ ሰበይቲ ኽነብር ምስ ጀመርኩ፡ እንደገና ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተራኸብኩ። ኤልቪራ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣይትጻረሮምን እያ ነይራ፣ ስለዚ ኸኣ ኣዘውቲረ መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕ ከኣልኩ። ይኹን እምበር፡ ህይወተይ ንክቕይር እተወሰነ ዓመታት ወሲዱለይ እዩ።

ንየሆዋ ብምሉእ ልበይ ከገልግሎ እንተ ደልየ፡ ዓበይቲ ለውጥታት ክገብር ከም ዜድልየኒ ተገንዘብኩ። መጀመርታ፡ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ናይ ቅዳሰ መዝሙር ብምዝማር ዝዓይዮ ዝነበርኩ ዕዮ ኣቋሪጸ፡ ንናብራ ዜድልየና ነገራት ንምምእራር ዚሕግዘኒ ኻልእ መገዲ ኸናዲ ጀመርኩ። (ራእይ 18:4) ብዘይካዚ፡ ምስ ኤልቪራ ዝመስረትክዎ ሓዳር ሕጋዊ ኽገብሮ ኣድልዩኒ እዩ።

ሓደ ኻብቲ ኣዝዩ ዝኸበደኒ ለውጥታት ግና፡ ቍጥዐይ ምቍጽጻር እዩ። ነዚ ለውጢ እዚ ንኽገብር፡ ብፍላይ ክልተ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ሓጊዘናኒ እየን። እታ ሓንቲ፡ የሆዋ ዓመጻ ኸም ዚጸልእ እትገልጽ፡ መዝሙር 11:5 እያ፣ እታ ኻልአይቲ ኸኣ፡ የሆዋ ንጸሎተይ ክሰምዖ እንተ ደልየ፡ ንሰበይተይ ከኽብራ ኸም ዘሎኒ ዝመሃረትኒ፡ 1 ጴጥሮስ 3:7 እያ። ብዛዕባ እዘን ጥቕስታት እዚአን ከስተንትንን የሆዋ ንኺሕግዘኒ ኽጽልን ከለኹ፡ በብቝሩብ ቍጥዐይ ክቈጻጸር ከኣልኩ።

መጽሓፍ ቅዱስ፡ የሆዋ ንጸሎተይ ክሰምዖ እንተ ደልየ፡ ንሰበይተይ ከኽብራ ኸም ዘሎኒ መሃረኒ

ዝረኸብክዎ ጥቕሚ፦

ኣብዚ ግዜ እዚ ዜሐጕስ ናብራ ስድራ ቤት እነብር ኣለኹ። ምስቶም ካብታ ቐዳመይቲ ሰበይተይ እተወልዱ ደቀይ ዘሎኒ ርክብ ንኸመሓይሽ፡ ንስድራ ቤተይ ድማ ወትሩ ብእምነት ንኽትድልድል ክሕግዛ እጽዕር ኣሎኹ።

ቈልዓ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ቀሺ ክኸውንን ንሰባት ክሕግዝን እምነ ነበርኩ። ሕጂ ግና ህይወተይ ናይ ሓቂ ትርጕም ዘለዋ ዀይኑ እዩ ዚስምዓኒ። ሙዚቃ ብምስትምሃር ንስድራ ቤተይ እኣሊ ኣለኹ። ንየሆዋ ስለ እቲ ዘርኣየኒ ትዕግስቲ፡ ማለት ንክቕየርን ዝሓሸ ሰብ ንክኸውንን ኣጋጣሚ ስለ ዝኸፈተለይ ኣዝየ አመስግኖ እየ።