“ዕድሜና ሰብዓ ዓመት፥ እንተ በዝኅ ኸኣ ሰማንያ ዓመት እዩ፥ እዚ ኸኣ ጻዕርን መከራን እዩ ዜምጽኣልና።”መዝሙር 90:10፡ ትርጕም 1990።

እዘን ቃላት እዚአን ኣብ ምድሪ ዚወድቃ ኣይኰናን። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘሎና ህይወት፡ “ጻዕርን መከራን” ዝመልኦ እዩ። ምናልባት፡ ‘ንምዃኑ ናይ ሓቂ ትርጕም ዘለዎ ህይወት ኪርከብ ይከኣልዶ፧’ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን።

ንኣብነት፡ ንማሪያ ንውሰድ። ኵሉ ሳዕ ኣዝያ ንጥፍቲ እያ ነይራ፣ ሕጂ፡ ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኣ ግና፡ ዓዲ ውዒል ኰይና ኣላ። ኣእምሮኣ ንጡፍ እኳ እንተ ዀነ፡ ሰብነታ ግና ጠሊምዋ እዩ። እዚ ዓይነት ህይወት እዚ እሞ ኸመይ ኢሉ እዩ ትርጕም ከም ዘለዎ ዀይኑ ኺስምዓ፧

ንዓኻ እውን ህይወትካ ትርጕም ዘለዎ እንተ ዀይኑ ሕቶ ተላዒሉካ ይኸውን። ስራሕካ ተደጋጋምን ኣድካምን ኣሰልካይን ኰይኑካ ይህሉ ይኸውን። ንእትገብሮ ጻዕሪ ወይ ስራሕ ብዙሓት ኣየቕልቡሉን ይዀኑ። እተወሰነ ኣሳልጦ እኳ እንተ ረኸብካ፡ ብዛዕባ መጻኢኻ ግና ትሰግእ ትኸውን። ሓድሓደ ግዜ፡ ጽምዋ ወይ ጭንቀት ይስምዓካ ይኸውን። ናብራ ስድራ ቤትካ ግጭትን ባእስን ዝመልኦ ዀይኑ ይህሉ ይኸውን። እትፈትዎ ሰብካ ሞይቱካ ይኸውን። ንኣብነት፡ ኣንድሬ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ኣቦኡ ኣዝዩ ይቀራረብ ነበረ፣ ግናኸ፡ ኣቦኡ ብሃንደበት ሓሚሙ ሞተ። ሽዑ፡ ኣንድሬ ኣዝዩ ሰምበደ፡ ኣብ ውሽጡ ኸኣ ፈጺሙ ኺመልኦ ዘይክእል ባዶነት ተሰምዖ።

ዜጋጥመና መከራ ብዘየገድስ፡ ሓደ ኽንፈልጦ እንህንጠዮ ነገር ኣሎ። እዚ ኸኣ፡ ‘ትርጕም ዘለዎ ህይወት ምንባር ይከኣልዶ፧’ ዚብል እዩ። መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ፡ ኣብ ህይወት እቲ ኣስታት 2,000 ዓመት ይገብር ኣብ ምድሪ ዚነብር ዝነበረ የሱስ ክርስቶስ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። የሱስ ብዙሕ ዕንቅፋታት እኳ እንተ ኣጋጠሞ፡ ብሓቂ ትርጕም ዘለዎ ህይወት እዩ ነይርዎ። ንሕና እውን ኣብነቱ እንተ ስዒብና፡ ከምኡ ትርጕም ዘለዎ ህይወት ኪህልወና ይኽእል እዩ።