“ጐይታይ፡ . . . ምጽላይ ምሃረና።” (ሉቃስ 11:1) እዛ ሕቶ እዚኣ፡ ሓደ ወደ መዝሙር እዩ ንየሱስ ሓቲትዎ። የሱስ ኪምልሰሉ ኸሎ፡ ኣምላኽ ከም ዚሰምዓና ጌርና ብኸመይ ከም እንጽሊ ዚሕብር ክልተ ምሳሌታት መሰለ። ኣምላኽ ንጸሎትና ምስማዑ ዜተሓሳስበካ እንተ ዀይኑ፡ ምላሽ የሱስ ኬገድሰካ እዩ።—ሉቃስ 11:5-13 ኣንብብ።

እታ ቐዳመይቲ ምሳሌ፡ ኣብቲ ዚጽሊ ሰብ እያ እተተኵር። (ሉቃስ 11:5-8) ኣብቲ ዛንታ፡ ሓደ ሰብኣይ ብለይቲ ጋሻ መጾ፣ ግናኸ፡ ዚቕርበሉ ምግቢ ኣይነበሮን። ነቲ ተቐባሊ ጋሻ፡ እቲ ጕዳይ ብህጹጽ ፍታሕ ኪረኽበሉ ዚግባእ እዩ ነይሩ። እዋኑ ለይቲ እኳ እንተ ነበረ፡ እንጌራ ኺልቃሕ ናብ ቤት ዓርኩ ኸደ። ኣብ ፈለማ፡ እቲ ዓርኩ፡ ስድራ ቤቱ ለጥ ኢሎም ደቂሶም ስለ ዝነበሩ፡ ተንሲኡ ኺህቦ ኣይደለየን ነይሩ። እቲ ተቐባል ጋሻ ኸይሓፈረ ደጋጊሙ ምስ ለመኖ ግና፡ እቲ ዓርኩ ተንሲኡ ዝደለዮ ሃቦ። *

እዛ ምሳሌ እዚኣ ብዛዕባ ጸሎት እንታይ ትምህረና፧ የሱስ ከይተሓለልና ብቐጻሊ ኽንልምንን ክንደልን ክንኵሕኵሕን እዩ ዚነግረና ነይሩ። (ሉቃስ 11:9, 10) ስለምንታይ እዩ ኸምኡ ኢሉ፧ የሱስ ከምኡ ኺብል ከሎ፡ ኣምላኽ ንጸሎትና ቐልጢፉ ኸም ዘይሰምዕ ድዩ ዚእምት ነይሩ፧ ኣይፋሉን። የሱስ ኬመሓላልፎ ዝደለየ ነጥቢ፡ ኣምላኽ ከምቲ ቕልጡፍ ምላሽ ዘይህብ ዓርኪ ዘይኰነስ፡ ነቲ ግቡእ ልማኖ እቶም ብእምነት ዚጽልዩ ሰባት ንምምላእ ህንጡይ ከም ዝዀነ እዩ ነይሩ። ከምዚኣ ዝበለት እምነት ከኣ በቲ ኸይተሓለልና ብቐጻሊ እነቕርቦ ልማኖ ኣቢላ ትግለጽ። ብተደጋጋሚ ብምልማን፡ እቲ እንልምነሉ ዘለና ነገር ብሓቂ ኸም ዜድልየና፡ ኣምላኽ ፍቓዱ እንተ ዀይኑ ድማ ኪህበና ኸም ዚኽእል ብሓቂ ኸም እንኣምን ነርኢ።—ማርቆስ 11:24፣ 1 ዮሃንስ 5:14

እታ ኻልአይቲ ምሳሌ ኣብቲ ‘ሰማዕ ጸሎት’ ዝዀነ የሆዋ እያ እተተኵር። (መዝሙር 65:2) የሱስ፡ “ካባኻትኩምከ እንታዋይ ኣቦ እዩ ወዱ ዓሳ እንተ ለሚንዎ፡ ኣብ ክንዲ ዓሳስ ተመን ዚህቦ፧ ወይስ እንቋቝሖ እንተ ለሚንዎ፡ ዕንቅርቢትዶ ይህቦ፧” ኢሉ ሓተተ። መልሲ እዘን ሕቶታት እዚአን ፍሉጥ እዩ፣ ዋላ ሓደ ሓላዪ ኣቦ ንውሉዳቱ ጐዳኢ ነገር ኣይህብን እዩ። ድሕርዚ፡ የሱስ ነቲ እታ ምሳሌ ሒዛቶ ዘላ መልእኽቲ ገለጸ። ዘይፍጹማት ሰብኣውያን ኣቦታት ንደቆም “ጽቡቕ ውህበት” ዚህቡ ኻብ ኰኑ፡ “እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ ግዳ” ነቶም ዚልምንዎ ምድራውያን ደቁ “ኽንደይ ኣብዚሑ [እቲ ዝበለጸ ውህበት ዝዀነ] መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም!” *ሉቃስ 11:11-13፣ ማቴዎስ 7:11

ኣምላኽ ነቲ ቕቡል ልማኖ እቶም ብእምነት ዚጽልዩ ሰባት ንምምላእ ህንጡይ እዩ

እዛ ምሳሌ እዚኣ ብዛዕባ እቲ ‘ሰማዕ ጸሎት’ ዝዀነ የሆዋ እንታይ ትምህረና፧ የሱስ፡ ንሕና ንየሆዋ፡ ንደቁ ዜድልዮም ኬማልእ ህንጡይ ከም ዝዀነ ሓላዪ ኣቦ ጌርና ኽንርእዮ እዩ ዓዲሙና። ስለዚ፡ ኣምለኽቲ የሆዋ ኣብ ልቦም ዘሎ ልማኖ ሒዞም ከይተሰከፉ ኪቐርብዎ ይኽእሉ እዮም። ንሱ ንጽቡቖም ከም ዚሓስብ ምፍላጦም ከኣ፡ ነቲ ንልማኖኦም ዝሃቦም ምላሽ፡ ዋላ እኳ ኸምቲ እተጸበይዎ እንተ ዘይኰነ፡ ከይተሸገሩ ኪቕበልዎ ይኽእሉ። *

ንሚያዝያ ዚኸውን ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ

ሉቃስ 7-21

^ စာပိုဒ်၊ 4 የሱስ ዝመሰሎ ምሳሌ ኣብ ህይወት ንዜጋጥም ናይ ሓቂ ልምድታትን ተግባራትን እዩ ዜንጸባርቕ ነይሩ። ኣይሁድ ንጋሻ ምቕባል ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ግዴታ ገይሮም እዮም ዚርእይዎ ነይሮም። ሓንቲ ስድራ ቤት ነታ መዓልቲ እትኣኽላ እንጌራ ጥራይ እያ እትስንክት ነይራ፣ ስለዚ፡ እቲ እተሰንከተ እንተ ተወዲኡ፡ እንጌራ ምልቃሕ ልሙድ እዩ ነይሩ። ድኻታት እንተ ዀይኖም ከኣ፡ ኵሎም ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ሓንቲ ኽፍሊ፡ ኣብ ባይታ እዮም ዚድቅሱ ነይሮም።

^ စာပိုဒ်၊ 6 የሱስ ብዙሕ ሳዕ ካብ ዝነኣሰ ጕዳይ ተበጊሱ ናብ ዝዓበየ ጕዳይ ብምምልካት፡ “ክንደይ ኣብዚሑ” ዚብል መጐተ ተጠቒሙ ኣሎ። ሓደ ምሁር፡ “እቲ መጐተ፡ ‘“ሀ” ሓቂ እንተ ዀይኑ፡ “ለ” ግዳ ኽንደይ ብዝያዳ ሓቂ ዘይከውን’ ዚብል ሓሳብ እዩ ዜቕርብ” ኢሉ ገሊጹ ኣሎ።

^ စာပိုဒ်၊ 7 ኣምላኽ ከም ዚሰምዓና ጌርና ብኸመይ ክንጽሊ ኸም እንኽእል ብዚምልከት ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 17 ርአ።