የሱስ ወዲ ኣምላኽ እተባህለ ስለምንታይ እዩ፧

ኣምላኽ፡ ቃል ብቓሉ ቘልዑ እትወልደሉ ሰበይቲ የብሉን። ንሱ ፈጣሪ ዅሉ ፍጥረት እዩ። ሰባት ባህርያት ኣምላኽ ኬንጸባርቑ ኸም ዚኽእሉ ዀይኖም እዮም ተፈጢሮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዩ ኣዳም፡ እቲ ብኣምላኽ እተፈጥረ ናይ መጀመርታ ሰብ፡ “ወዲ ኣምላኽ” እተባህለ። የሱስ እውን ብተመሳሳሊ፡ ምስ ባህርያት ኣቦኡ ሕደ ዝዀነ ባህርያት ሒዙ ስለ እተፈጥረ “ወዲ ኣምላኽ” ተባሂሉ ኣሎ።—ሉቃስ 3:38፣ ዮሃንስ 1:14, 49 ኣንብብ።

የሱስ መዓስ እዩ ተፈጢሩ፧

ኣምላኽ ንየሱስ ቅድሚ ኣዳም እዩ ፈጢርዎ። ስለዚ፡ መጀመርታ ንየሱስ ፈጠሮ እሞ፡ ብየሱስ ኣቢሉ ኻልእ ኵሉ ነገራት፡ እንተላይ መላእኽቲ ፈጠረ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንየሱስ፡ “በዅሪ ዅሉ ፍጥረት” ዚብሎ።—ቈሎሴ 1:15, 16 ኣንብብ።

የሱስ ኣብ ቤት-ልሄም ከይተወልደ ኸሎ፡ መንፈሳዊ ፍጡር ኰይኑ ኣብ ሰማይ ይነብር ነይሩ እዩ። ግዜኡ ምስ ኣኸለ፡ ኣምላኽ ንየሱስ ሰብ ኰይኑ ምእንቲ ኺውለድ ኢሉ፡ ካብ ሰማይ ናብ ማህጸን ማርያም ኣመሓላለፎ።—ሉቃስ 1:30-32፣ ዮሃንስ 6:38፣ 8:23 ኣንብብ።

ኣምላኽ ንየሱስ ሰብ ኰይኑ ኣብ ምድሪ ኸም ዚውለድ ዝገበሮ ስለምንታይ እዩ፧ የሱስ እንታይ ፍሉይ ዕማም እዩ ዓሚሙ፧ መልሲ እዚ ሕቶታት እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽን የሱስ ዝገበሩልካ ነገራት ዘሎካ ፍልጠትን ሞሳን ድማ ኬዕብዮ እዩ።