ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ሕቶታት ኣንበብትና

የሱስ ነቲ ገባር ክፉእ ኣብ ሰማይ ህይወት ከም ዚረክብ ድዩ ተመባጺዑሉ፧

የሱስ ነቲ ገባር ክፉእ ኣብ ሰማይ ህይወት ከም ዚረክብ ድዩ ተመባጺዑሉ፧

እዛ ሕቶ እዚኣ እተላዕለት፡ የሱስ ነቲ ምስኡ ተሰቒሉ ዝነበረ ገበነኛ ኣብ መጻኢ ኣብ ገነት ህይወት ከም ዚረክብ ተመባጺዑሉ ስለ ዝነበረ እዩ። የሱስ ንዕኡ፡ “ሎሚ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ፦ ምሳይ ኣብ ገነት ክትከውን ኢኻ” በሎ። (ሉቃስ 23:43) ግናኸ፡ ገነት ኣበይ ከም እትኸውን ከም ዘይገለጸ ኣስተብህል። ስለዚ፡ ነቲ ገባር ክፉእ ምስኡ ኣብ ሰማይ ከም ዚነብር ድዩ ኣተስፍይዎ፧

መጀመርታ፡ እቲ ገባር ክፉእ ንሰማያዊ ህይወት ዚበቅዕ ተግባራት እንተ ነይርዎ ንመርምር። እቶም ሰማያዊ ተስፋ ዘለዎም ሰባት ብማይን ብመንፈስን ተጠሚቖም፡ ብመንፈስ እተወልዱ ደቀ መዛሙርቲ የሱስ እዮም ዚዀኑ። (ዮሃንስ 3:3, 5) ካልእ ብቕዓት ከኣ፡ ንስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኣምላኽ ይሕልዉ፡ ከም ሓቀኝነትን ንጽህናን ርሕራሐን ዝኣመሰለ ባህርያት ከኣ የማዕብሉ እዮም። (1 ቈረንቶስ 6:9-11) ብዘይካዚ፡ ክሳዕ መወዳእታ ምድራዊ ህይወቶም ንኣምላኽን ንክርስቶስን እሙናት ኰይኖም እዮም ዚነብሩ። (ሉቃስ 22:28-30፣ 2 ጢሞቴዎስ 2:12) ነዚ ብቕዓታት እዚ ምስ ዜማልኡ ጥራይ ከኣ እዮም ተንሲኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዚጽበዮም ከቢድ ሓላፍነት ኪስከሙ፡ ማለት ምስ ክርስቶስ ሓቢሮም ካህናትን ነገስታትን ብምዃን ንደቂ ሰብ ንሓደ ሽሕ ዓመት ኬመሓድርዎም ዚኽእሉ።—ራእይ 20:6

እቲ ምስ የሱስ ተሰቒሉ ዝነበረ ገባር ክፉእ ግና፡ ክሳዕ ግዜ ሞቱ ገበነኛ እዩ ነይሩ። (ሉቃስ 23:32, 39-41) ሓቂ እዩ፡ ንየሱስ፡ “መንግስትኻ ምስ ሓዝካ፡ ዘክረኒ” ምባሉ፡ ኣኽብሮት ከም ዝነበሮ ዜርኢ እዩ ነይሩ። (ሉቃስ 23:42) ይኹን እምበር፡ ተጠሚቑ፡ ብመንፈስ እተወለደ ወደ መዝሙር የሱስ ኣይኰነን። ኣብ ህይወቱ እውን ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ኣይተመላለሰን። ስለዚ፡ የሱስ ምስቶም ክሳዕ መወዳእታ ንጽህናኦም ዝሓለዉ እሙናት ሰዓብቱ ሰማያዊ ንግስነት ከም ዚረክብ ኪመባጽዓሉስ ርትዓዊ ድዩ፧—ሮሜ 2:6, 7

ንመረዳእታ፡ ሓደ ገንዘብ ዝሰረቐካ ሰብ፡ ይቕረታ ምስ ዚሓትተካ፡ ንኸይትኸስሶ ትውስን ትኸውን። ግናኸ፡ ስራሕካ ንኼካይድ ወይ ከኣ ንስድራ ቤትካ ንኺኣሊ ሓላፍነት ምሃብካዮዶ፧ ነዚ ሓላፍነት እዚ፡ ነቶም ዝያዳ እትተኣማመነሎም ሰባት ጥራይ ኢኻ እትህቦም። ብተመሳሳሊ፡ እቶም ኣብ ሰማይ ብህይወት ንኺነብሩ ተስፋ እተዋህቦም ሰባት እውን፡ ንሰባት ኬመሓድርዎም ከለዉ፡ ነቲ ጽድቃዊ ስርዓታት ኣምላኽ ከም ዜኽብርዎ ዜርኢ ዜተኣማምን መሰረት ኪህልዎም ኣለዎ። (ራእይ 2:10) እቲ ገባር ክፉእ ግና፡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ህሞት፡ ቅኑዕ ምዃኑ እኳ እንተ ኣርኣየ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ መሰረት ኣይነበሮን።

ይኹን እምበር፡ የሱስ ነቲ ገባር ክፉእ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ፡ ምስኡ ኣብ ሰማይ ከም ዚነብርዶ ኣይተመባጽዓሉን እዩ፧ እዚ ኪኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ምኽንያቱ የሱስ ንባዕሉ እውን ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ኣብ “ኣብ ውሽጢ ምድሪ፡” ማለት ኣብ መቓብር፡ ሰለስተ መዓልቲ ገይሩ እዩ። (ማቴዎስ 12:40፣ ማርቆስ 10:34) ድሕሪ ትንሳኤኡ እውን ናብ ሰማይ ቅድሚ ምድያቡ፡ ኣብ ምድሪ 40 መዓልቲ ጸኒሑ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 1:3, 9) ስለዚ፡ እቲ ገባር ክፉእ፡ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ምስ የሱስ ናብ ሰማይ ኪኸይድ ኣይክእልን እዩ ነይሩ።

የሱስ ነቲ ገባር ክፉእ ናብ ኣየነይቲ ገነት ኪኣቱ ደኣ እዩ እሞ ተመባጺዑሉ፧ ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ፡ ኣብታ የሱስ ዜመሓድራ ገነት እትኸውን ምድሪ ኺነብር እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 24:15፣ ራእይ 21:3, 4) ብዛዕባ ገነትን ብቕዓታት ኣምላኽን ዝያዳ ፍልጠት ክትረክብ እንተ ደሊኻ፡ ንሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ተወከሶ።