ብዛዕባ መንነትን ባህርያትን ፍቓድን ኣምላኽ እቲ ሓቂ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧ ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ዝዀነ መጽሓፍ ቅዱስ፡ የሆዋ ኣምላኽ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ እቲ ሓቂ ገሊጹልና ኣሎ። ኰይኑ ግና፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢቡ ነቲ ሓቂ ምሉእ ብምሉእ ኪርድኦ ዚኽእል ኵሉ ሰብ ኣይኰነን። ስለምንታይ፧ ንኸምዚ ዝበለ መንፈሳዊ ሓቂ ኽትርድኦ ምኽኣል፡ ፍሉይ መሰል ስለ ዝዀነ እዩ፣ ነቲ ፍሉይ መሰል ኪቕበሎ ዚኽእል ከኣ ኵሉ ሰብ ኣይኰነን። የሱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዝበለ እስከ ንርአ።—ማቴዎስ 11:25 ኣንብብ።

እታ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “በታ ግዜ እቲኣ፡ የሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰ” ኢላ እያ እትጅምር። ስለዚ፡ እቲ የሱስ ኣስዒቡ እተዛረቦ ነገራት፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዘጋጠመ ፍጻመታት ዚኸውን ምላሽ እዩ ነይሩ። የሱስ ነቶም ብዙሕ ግብርታት ሓይሊ ርእዮም ክነሶም ዘይኣመኑ ተቐማጦ ሰለስተ ኸተማታት ገሊላ እዩ ዚነቕፎም ነይሩ። (ማቴዎስ 11:20-24) ‘ንተኣምራት የሱስ ርእዩ ነቲ ንሱ ዚምህሮ ዝነበረ ሓቅታት ዘይቅበሎ እሞ መን ኣሎ፧’ ኢልካ ትሓትት ትኸውን። እቶም ህዝቢ ዘይኣመኑ፡ ብምኽንያት ትሪ ልቦም እዩ ነይሩ።—ማቴዎስ 13:10-15

የሱስ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ መንፈሳዊ ሓቂ ኽንፈልጦ እንተ ደሊና፡ ክልተ ነገራት ከም ዜድሊ ይፈልጥ ነበረ። እዚ ኸኣ፡ ሓገዝ ኣምላኽን ቅኑዕ ዝንባለ ልብን እዩ። የሱስ፡ “ኦ ኣቦይ፡ ጐይታ ሰማይን ምድርን፡ ነዚ ነገራት እዚ ኻብ ጥበበኛታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ፡ ንሕጻናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ፡ ብግህዶ እውድሰካ ኣለኹ” በለ። ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ መንፈሳዊ ሓቂ ምርዳእ ፍሉይ መሰል ዝዀነ ስለምንታይ ምዃኑ ተረዲኡካዶ፧ እቲ “ጐይታ ሰማይን ምድርን” ዝዀነ የሆዋ፡ ብዛዕባ ሓቂ ንመን ከም ዚገልጸሉ ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎ። ኰይኑ ግና፡ ብዛዕባ ሓቂ ኺገልጽ ከሎ ኣድልዎ ኣይገብርን እዩ። ንገሊኦም ሰባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ዚገልጸሎም ንገሊኣቶም ከኣ ዘይገልጸሎም ኣብ ምንታይ ተመስሪቱ እዩ፧

የሆዋ ንዕቡያት ዘይኰነስ፡ ንትሑታት እዩ ሞገሱ ዚህቦም። (ያእቆብ 4:6) ንሓቂ ኻብ “ጥበበኛታትን ኣስተውዓልትን፡” ማለት ካብቶም ብዓለም ከም ጥበበኛታትን ምሁራትን ጌርካ ዚርኣዩ፡ ብትዕቢትን ብርእሰ ተኣማንነትን ተደሪኾም ድማ ሓገዝ ከም ዘየድልዮም ኰይኑ ዚስምዖም ሰባት ይሓብኣ እዩ። (1 ቈረንቶስ 1:19-21) ብኣንጻሩ ግና፡ “ንሕጻናት፡” ማለት ነቶም ብቕኑዕ ልቢ ናብኡ ዚቐርቡን ከም ናይ ሕጻን ዓይነት ትሕትና ዜርእዩን ሰባት ብዛዕባ ሓቂ ይገልጸሎም እዩ። (ማቴዎስ 18:1-4፣ 1 ቈረንቶስ 1:26-28) ነቲ ወዲ ኣምላኽ ዝነበረ የሱስ፡ ከምቶም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ዓይነት ሰባት ኣጋጢሞምዎ ይፈልጡ እዮም። ብዙሓት ዝለዓለ ትምህርቲ እተማህሩ ዕቡያት መራሕቲ ሃይማኖት፡ ንመልእኽቲ የሱስ ኣይተረድእዎን፣ እቶም ትሑታት ዝነበሩ ገፈፍቲ ዓሳ ግና ተረድእዎ። (ማቴዎስ 4:18-22፣ 23:1-5፣ ግብሪ ሃዋርያት 4:13) ብዘይካዚ፡ ብሓቂ ትሑታት ዝነበሩ ሃብታማትን ምሁራትን ሰባት፡ ሰዓብቲ የሱስ ኰይኖም እዮም።—ሉቃስ 19:1, 2, 8፣ ግብሪ ሃዋርያት 22:1-3

ሕጂ ናብቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስናዮ ሕቶ እስከ ንመለስ፣ ብዛዕባ ኣምላኽ እቲ ሓቂ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ ኣምላኽ ነቶም ብዓለም ከም ጥበበኛታት ጌርካ ዚርኣዩ ሰባት ከም ዘይመርጾም ምፍላጥካ፡ ኬጸናንዓካ ይኽእል እዩ። ከመይሲ፡ ኣምላኽ ነቶም ብጥበበኛታት እዛ ዓለም እዚኣ ዚነዓቑ ሰባት እዩ ዚመርጾም። ንቓል ኣምላኽ ብቕኑዕ ዝንባለ እንተ ኣጽኒዕካዮ፡ ካብ መንጎ እቶም የሆዋ ኽቡር ውህበት ዚህቦም፡ ማለት ብዛዕባኡ እቲ ሓቂ ንኺርድኡ ዚሕግዞም ሰባት ክትከውን ኢኻ። ነቲ ሓቂ እቲ ምርዳእካ፡ ሎሚ ንህይወትካ ትርጕም ዘለዎ ኺገብሮ እዩ፣ ናብቲ ኣብታ ድሕሪ ሓጺር እዋን እትመጽእ ኣምላኽ እተመባጽዓ ጽድቃዊት ሓዳስ ዓለም ዚህሉ “ናይ ሓቂ ህይወት” ከኣ ኪመርሓካ እዩ። *1 ጢሞቴዎስ 6:12, 19፣ 2 ጴጥሮስ 3:13

ንጥሪ ዚኸውን ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ

ማቴዎስ 1-21

^ စာပိုဒ်၊ 7 ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ብዛዕባ ኣምላኽን ብዛዕባ ዕላማኡን እቲ ሓቂ ንኽትፈልጥ ተሓጒሶም ኪሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። በታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ ገይሮም፡ ብናጻ መጽሓፍ ቅዱስ ንኸተጽንዕ ኪሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።