ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

የሆዋ ብኸመይ እዩ ዜፍቅረና፧

የሆዋ ብኸመይ እዩ ዜፍቅረና፧

“ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ኸም ዝሃበና እሞ ርኣዩ።”—1 ዮሃ. 3:1

መዝሙር፦ 51, 13

1. ሃዋርያ ዮሃንስ ንክርስትያናት እንታይ ኪሓስቡ እዩ ተማሕጺንዎም፧ ስለምንታይከ፧

ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ 1 ዮሃንስ 3:1 ዝጸሓፎ ቓላት ብሓቂ ብዕምቈት ከነስተንትነሉ ዚግብኣና እዩ። ዮሃንስ፡ “ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ኸም ዝሃበና እሞ ርኣዩ” ኺብል ከሎ፡ ክርስትያናት ብዛዕባ ባህርይን ዕቤትን እቲ ኣምላኽ ንዓታቶም ዘለዎ ፍቕሪ ኺሓስቡን ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዘፍቀሮም ኬስተንትኑን እዩ ዚምሕጸኖም ነይሩ። በዚ ኸምዚ ፍቕሪ የሆዋ ምስ እንርዳእ፡ ንዕኡ ዓሚቝ ፍቕሪ ይህልወና፣ ነቲ ምስኡ ዘሎና ርክብ ድማ የደልድል።

2. ገሊኦም፡ ኣምላኽ ከም ዜፍቅሮም ምርዳእ ዚኸብዶም ስለምንታይ እዩ፧

2 ንገሊኦም ግና፡ ‘ኣምላኽ ንደቂ ሰብ የፍቅሮም እዩ’ ዚብል ሓሳብ ሓድሽ እዩ ዚዀኖም። ንኣምላኽ ክትፈርሆን ክትእዘዞን ከም ዘሎካ ጥራይ ገይሮም እዮም ዚሓስቡ። ወይ ከኣ፡ ብሰንኪ ገሊኡ ሱር ዝሰደደ ግጉይ ትምህርትታት፡ ኣምላኽ ዘየፍቅርን ዘይፍቀርን ኰይኑ እዩ ዚስምዖም። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግና፡ ኣምላኽ ብዘይ ቅድመ ዅነት ከም ዜፍቅር፡ እቲ ዝገበርዎ ወይ ዘይገበርዎ ነገር ብዘየገድስ እውን፡ ከም ዜፍቅሮም ዚኣምኑ ሰባት ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ከለኻ፡ ፍቕሪ ዝዓበየት ባህርይ የሆዋ ምዃናን ንወዱ ኣብ ክንዳና በጃ ገይሩ ኺህብ ከም ዝደረኸቶን ተማሂርካ ኢኻ። (ዮሃ. 3:16፣ 1 ዮሃ. 4:8) ኰይኑ  ግና፡ ኣተዓባብያኻ ነቲ ኣምላኽ ንዓኻ ብዛዕባ ዘለዎ ፍቕሪ ዚስምዓካ ስምዒት ጸልይዎ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

3. ነቲ ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ኽንርድኦ ዚሕግዘና እንታይ መሰረታዊ ሓቂ እዩ፧

3 የሆዋ ብኸመይ እዩ ዜፍቅረና፧ መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ ንምርካብ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎናን ዘሎ መሰረታዊ ርክብ ክንርድኦ ኣሎና። የሆዋ ፈጣሪ ዅሎም ደቂ ሰብ እዩ። (መዝሙር 100:3-5 ኣንብብ።) ስለዚ ኸኣ እዩ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣዳም፡ “ወዲ ኣምላኽ” ዚብሎ፣ የሱስ ከኣ ንሰዓብቱ፡ “ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና” ኢሎም ኪጽውዕዎ ምሂርዎም እዩ። (ሉቃ. 3:38፣ ማቴ. 6:9) የሆዋ ወሃብ ህይወትና ስለ ዝዀነ፡ ኣቦና እዩ፣ እቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎናን ዘሎ ርክብ ድማ፡ ከምቲ ኣብ መንጎ ኣቦን ውሉዳቱን ዘሎ ርክብ እዩ። ብሓጺሩ፡ የሆዋ ኸምቲ ሓደ ውፉይ ኣቦ ንውሉዳቱ ዜፍቅሮም ገይሩ የፍቅረና እዩ።

4. (ሀ) የሆዋ ኻብ ሰብኣውያን ኣቦታት እተፈልየ ዝዀነ ብኸመይ እዩ፧ (ለ) ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣን ኣብታ እትቕጽልን እንታይ ክንመሃር ኢና፧

4 ሰብኣውያን ኣቦታት፡ ዘይፍጹማት እዮም። ዝገበሩ እንተ ገበሩ፡ ነቲ የሆዋ ኣባታዊ ፍቕሩ ዜርእየሉ መገዲ ምሉእ ብምሉእ ኬንጸባርቕዎ ኣይክእሉን እዮም። ገሊኦም ሰባት፡ ኣተዓባብያኦም ዓሚቝ ስምዒታውን ስነ ኣእምሮኣውን በሰላ ስለ ዝሓደገሎም፡ ብዛዕባ ስድራ ቤቶም ሕማቕ ተዘክሮ እዩ ዘለዎም። እዚ ኸኣ ዜሳቕን ኣዝዩ ዜሕዝንን እዩ። የሆዋ ግና ከምኡ ዓይነት ኣቦ ኣይኰነን። (መዝ. 27:10) የሆዋ ብኸመይ ከም ዜፍቅረናን ከም ዚሓልየልናን ምፍላጥና ድማ፡ ናብኡ ንኽንቀርብ ኪሕግዘና ይኽእል እዩ። (ያእ. 4:8) ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ የሆዋ ንዓና ዘላቶ ፍቕሪ ዜርእየሉ ኣርባዕተ መገዲ ኽንርኢ ኢና። ኣብታ እትቕጽል ዓንቀጽ ከኣ፡ ንዕኡ ዘሎና ፍቕሪ ኸነርኢ እንኽእለሉ ኣርባዕተ መገዲ ኽንርኢ ኢና።

የሆዋ፡ ፈቃር ኣላዪና እዩ

5. ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኣቴና ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኢልዎም፧

5 ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣቴና፡ ግሪኽ ከሎ፡ እታ ኸተማ ብጣኦታት ኣማልኽቲ ኸም ዝመልአት ኣስተብሃለ፣ እቶም ህዝቢ ኸኣ እቶም ኣማልኽቲ ህይወትን ንህይወት ዜድሊ ነገራትን ከም ዝሃብዎም ይኣምኑ ነበሩ። ጳውሎስ ድማ፡ “እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ፡ . .  ንሱ ንዅሉ፡ ህይወትን ትንፋስን ኵሉ ነገርን ዚህብ ስለ ዝዀነ . . . ብእኡ ኢና እንነብርን እንወሳወስን፡ ብእኡ እውን ኢና ዘሎና” ኺብል ተደረኸ። (ግብ. 17:24, 25, 28) እወ፡ የሆዋ ብፍቕሪ ተደሪኹ፡ ብህይወት ክንነብር ዜድልየና ዘበለ “ዅሉ ነገር” ሂቡና እዩ። እዚ ቐሊል መግለጺ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ሓሳብ እሞ ሕስብ ኣብለሉ።

6. ምድሪ ነቲ ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ እተንጸባርቕ ብኸመይ እያ፧ (ኣብ ገጽ 18 ዘላ ስእሊ ርአ።)

6 ብዛዕባ እዛ የሆዋ ‘ንደቂ ሰብ ዝሃቦም’ ምድሪ እሞ ሕሰብ። (መዝ. 115:15, 16) ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ ንምድርና ዚመስላ ፕላነታት ኪረኽቡ ብዙሕ ገንዘብ ኣውጺኦም ንጠፈር ዳህሲሶምዎ እዮም። ኣማእታት ፕላነታት እኳ እንተ ረኸቡ፡ ሰብ ኪነብረሉ ዜኽእል ሚዛኑ ዝሓለወ ዅነታት ዘማልአት ከም ምድሪ ዝበለት ሓንቲ ፕላነት እኳ ኺረኽቡ ኣይከኣሉን። ካብ ኵሉ ፍጥረት ኣምላኽ፡ ምድሪ ፍልይቲ እያ። ሕስብ እሞ ኣብሎ! ኣብ ጋላክሲ ሊሐን ኣብ ካልእ ጋላክሲታትን ማእለያ ዘይብለን ፕላነታት እኳ እንተ ኣለዋ፡ የሆዋ ንምድርና ጥራይ እዩ ኺንበረላ እትከኣልን ምሽእትን ጽብቕትን ንዅሎም ሰብኣውያን ፍጥረታቱ እተዕቍብን መንበሪት ገይሩ ዝፈጠራ። (ኢሳ. 45:18) እዚ ኸኣ፡ የሆዋ ኽሳዕ ክንደይ ከም ዜፍቅረና የርኢ።—እዮብ 38:4, 7፣ መዝሙር 8:3-5 ኣንብብ።

7. ኣፈጣጥራና የሆዋ ኸም ዜፍቅረና ዜርኢ ብኸመይ እዩ፧

7 የሆዋ እተደንቕ መንበሪት እኳ እንተ  ፈጠረልና፡ ሕጉሳትን ዕጉባትን ክንከውን ግና ካብ ስጋዊ ነገራት ንላዕሊ ኸም ዜድልየና ይፈልጥ እዩ። ሓደ ውሉድ ወለዱ ኸም ዜፍቅርዎን ከም ዜቕልብሉን እንተ ኣስተውዒሉ፡ ናይ ሓቂ ቕሳነት ይስምዖ እዩ። የሆዋ ንደቂ ሰብ፡ ፍቕሩን ሓልዮቱን ኣስተውዒሎም ምላሽ ኪህቡ ዜኽእሎም መንፈሳዊ ኽእለት ሂቡ ብመልክዑ ፈጢርዎም እዩ። (ዘፍ. 1:27) የሱስ እውን፡ “መንፈሳውነት ዚሃርፉ . . . ሕጉሳት እዮም” ኢሉ እዩ። (ማቴ. 5:3) የሆዋ ፈቃር ኣቦ ስለ ዝዀነ፡ ‘ክንሕጐስ ኢሉ ዅሉ ስጋውን መንፈሳውን ነገራት ኣብዚሑ ሂቡና’ እዩ።—1 ጢሞ. 6:17፣ መዝ. 145:16

የሆዋ ብፍቕሪ ተደሪኹ ሓቂ ይምህረና

8. “ኣምላኽ ሓቂ” ፍቕሪ ኺህበና ዚኽእል ስለምንታይ እዩ፧

8 ኣቦታት ንደቆም ስለ ዜፍቅርዎም፡ ከይታለሉ ወይ ከይዕሸዉ ኺሕልውዎም ይጽዕሩ እዮም። ይኹን እምበር፡ ብዙሓት ወለዲ ነቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዚርከብ ስርዓታት ዕሽሽ ስለ ዚብልዎ፡ ንደቆም ግቡእ መምርሒ ኺህብዎም ኣይከኣሉን። እዚ ኸኣ፡ ምድንጋርን ጓህን ኣስዒቡ እዩ። (ምሳ. 14:12) የሆዋ ግና፡ “ኣምላኽ ሓቂ” እዩ። (መዝ. 31:5) ንደቁ ስለ ዜፍቅሮም፡ ኣብ ኵሉ መዳያት ህይወቶም፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኣምልኾኦም ምእንቲ ኺመርሖም ብርሃን ሓቂ ኼብርሃሎም ባህ ይብሎ እዩ። (መዝሙር 43:3 ኣንብብ።) የሆዋ እንታይ ሓቂ እዩ ኣብሪሁ፧ እዚኸ ኸም ዜፍቅረና ዜርኢ ብኸመይ እዩ፧

ክርስትያን ኣቦታት ንደቆም ሓቂ ብምምሃርን ምስ ሰማያዊ ኣቦኦም ርክብ ኪህልዎም ብምሕጋዝን ንየሆዋ ይመስልዎ (ሕጡብ ጽሑፍ 8-10 ርአ)

9, 10. የሆዋ፡ (ሀ) ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ (ለ) ብዛዕባና፡ ሓቂ ብምግላጽ ከም ዜፍቅረና ዘርኣየ ብኸመይ እዩ፧

9 ቅድሚ ዅሉ፡ የሆዋ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ሓቂ ገሊጹ እዩ። ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልእ ስም ንላዕሊ ብብዝሒ ዚርከብ ናይ ብሕቲ ስሙ ገሊጹልና እዩ። በዚ ኸምዚ ቐሪቡናን ክንፈልጦ ፈቒዱልናን እዩ። (ያእ. 4:8) የሆዋ ባህርያቱ፡ ማለት እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ከም ዝዀነ እውን ገሊጹልና እዩ። በቲ ዚርአ ዩኒቨርስ ኣቢሉ ሓይሉን ጥበቡን፡ ብቕዱሳት ጽሑፋት ኣቢሉ ድማ ፍትሑን ብፍላይ ደረት ኣልቦ ፍቕሩን ገሊጹልና እዩ። (ሮሜ 1:20) ንሱ ሓያልን ጥበበኛን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ፍትሓውን ፈቃርን ኣቦ እዩ፣ ደቁ ምስኡ ናይ ቀረባ ርክብ ብቐሊሉ ኸም ዚምስርቱ ድማ ይገብር።

10 የሆዋ ንጥቕምና ኢሉ ብዛዕባና፡ ማለት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዕላማኡ ዘሎና ቦታ ዚምልከት ሓቂ ገሊጹልና ኣሎ። እዚ ኸኣ፡ ኣብ ሰላምን ስርዓትን እቲ ንዅሎም ፍጥረታቱ ዚጥርንፍ ስድራ ቤቱ ኣበርክቶ ይገብር እዩ። ደቂ ሰብ ካብ ኣምላኽ ተፈልዮም ብርእሶም ናይ ምውሳን መሰል ተዋሂብዎም ከም ዘይተፈጥሩ፡ ነዚ መሰረታዊ ሓቂ እዚ ዕሽሽ ምባል ከኣ ሕማቕ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ ተማሂርና ኢና። (ኤር. 10:23) እዚ ኸኣ፡ ንድሕንነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሰላምን ስኒትን ኪህልወና ዚኽእል፡ ንስልጣን ኣምላኽ ምስ እንቕበል ጥራይ እዩ። የሆዋ ነዚ ሓቂ እዚ ምግላጹ፡ ክሳዕ ክንደይ ፈቃር ምዃኑ ዜርኢ እዩ።

11. ኣየናይ የሆዋ ዘተስፈዎ ተስፋ እዩ ኸም ዜፍቅረናን ከም ዚሓልየልናን ዜርኢ፧

11 ሓደ ፈቃር ኣቦ፡ ደቁ ናይ ሓቅን ትርጉም ዘለዎን ህይወት ኪህልዎም ስለ ዚደሊ፡ ብዛዕባ መጻኢኦም ይጭነቕ እዩ። እቲ ዜሕዝን ግና፡ መብዛሕትኦም ሰባት ብዛዕባ መጻኢ ዚፈልጥዎ የብሎምን፡ ወይ ከኣ ምሉእ ህይወቶም ነባሪ ጥቕምታት ንዘይረኽቡሉ ሸቶታት ኣብ ምስዓብ እዮም ዜሕልፍዎ። (መዝ. 90:10) ንሕና ግና፡ ውሉዳት ኣምላኽ ከም ምዃንና መጠን፡ የሆዋ ዜደንቕ መጻኢ ስለ ዘተስፈወና፡ ብሓቂ ኸም እንፍቀር ኰይኑ ይስምዓና እዩ። እዚ ኸኣ፡ ህይወትና ናይ ሓቂ ትርጉምን ዕላማን ከም ዚህልዋ ይገብር።

የሆዋ ንደቁ ይመክርን ይግስጽን

12. የሆዋ ንቃየልን ንባሩኽን ምምካሩ፡ ከም ዜፍቅሮምን ከም ዚሓልየሎምን ዜርኢ ብኸመይ እዩ፧

12 “ስለምንታይ ኰሬኻ፧ ስለምንታይከ ገጽካ  ጸለመ፧ ጽቡቕ እንተ ትገብርሲ፡ ገጽካዶ ትኽ ኣይምበለን፧ . . . [ንሓጢኣት] ክትገዝኣ ይግብኣካ።” (ዘፍ. 4:6, 7) እዚ እዋናውን ጽቡቕን ምኽሪ እዩ ነይሩ። ቃየል ሓደገኛ መገዲ ይስዕብ ከም ዘሎ ንጹር ምስ ኰነ፡ የሆዋ ኣጠንቂቕዎ ነበረ። እቲ ዜሕዝን ግና፡ ቃየል ነቲ ምኽሪ ስለ ዘየቕለበሉ፡ ሳዕቤኑ ዓጸደ። (ዘፍ. 4:11-13) እቲ ጸሓፊ ኤርምያስ ዝነበረ ባሩኽ ምስ ደኸመን ምስ ተሓለለን እውን፡ ቀንዲ ምንጪ ጸገሙ ምእንቲ ኺርኣዮ የሆዋ ምኽሪ ሂብዎ እዩ። ባሩኽ ከም ቃየል ዘይኰነስ፡ ምኽሪ የሆዋ ስለ እተቐበለ፡ ህይወቱ ደሓነት።—ኤር. 45:2-5

13. የሆዋ እሙናቱ ኺፍተኑ ዚፈቅድ ስለምንታይ እዩ፧

13 ጳውሎስ፡ “የሆዋሲ ነቲ ዜፍቅሮ እዩ ዚግስጾ፣ ነቲ ኸም ውሉዱ ዚቕበሎ ዘበለ እውን ይገርፎ እዩ” ኢሉ ጸሓፈ። (እብ. 12:6) ተግሳጽ ግና፡ መቕጻዕቲ ጥራይ ኣይኰነን። ብእተፈላለየ መገዲ ኺውሃብ ይከኣል እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ እቶም ተግሳጽን ስልጠናን ዜጠቓልል ከቢድ ፈተናታት ዝሓለፉ እሙናት ኣገልገልቲ ብዙሕ ኣብነታት ንረክብ ኢና። ብዛዕባ ዮሴፍን ሙሴን ዳዊትን እስከ ሕሰብ። እቲ ብዛዕባ ህይወቶም ዚገልጽ ጸብጻባት፡ ገለ ኻብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝርዝርን ብንጹር መገዲ እተገልጸ ጸብጻባት እዩ። የሆዋ ኣብ ፈተናታቶም ብኸመይ ምሳታቶም ከም ዝነበረን ከመይ ገይሩ ብልዑል መገዲ ኸም እተጠቕመሎምን ከነንብብ ከለና፡ የሆዋ ንኣገልገልቱ ኸም ዜፍቅሮምን ከም ዚሓልየሎምን ዝያዳ ይስምዓና።—ምሳሌ 3:11, 12 ኣንብብ።

14. የሆዋ ኺግስጸና ኸሎ፡ ፍቕሩ ኸነስተውዕል እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

14 ተግሳጽ የሆዋ ነቲ ኻልእ መዳይ ፍቕሩ ኽንርኢ ይሕግዘና እዩ። የሆዋ ነቶም እተጋገዩ ምስ ገሰጾም፡ ንሳቶም ከኣ ሰሚዖም ምስ ተነስሑ፡ “ኣዝዩ ይቕረ ይብል” እዩ። (ኢሳ. 55:7) እዚ እንታይ ማለት እዩ፧ ዳዊት ብዛዕባ ይቕረታ  የሆዋ ልብኻ ብዚትንክፍ መገዲ ኺገልጽ ከሎ፡ “ንሱ ንዅሉ ኣበሳኺ ዚሐድገልኪ፡ ንዅሉ ሕማምኪ ዚፍውስ፡ ንህይወትኪ ኻብ ጥፍኣት ዚብጀዋ፡ ብሳህልን ምሕረትን ዚኽልለኪ፡ ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዚርሕቕ፡ ከምኡ ንኣበሳና ኻባና ኣርሐቖ” በለ። (መዝ. 103:3, 4, 12) ንሕና እውን፡ ንምኽርን ንተግሳጽን የሆዋ ኸነስተውዕሎ ኣሎና፣ መግለጺ እቲ ንዓና ዘለዎ ደረት ዘይብሉ ፍቕሩ ኸም ዝዀነ ፈሊጥና ኸኣ ቀልጢፍና ምላሽ ንሃብ።—መዝ. 30:5

የሆዋ የዕቍበናን ይሕልወናን

15. የሆዋ ንህዝቡ ኣኽቢሩ ኸም ዚርእዮም ዜመልክት እንታይ እዩ፧

15 ሓደ ኻብቲ ፈቃር ኣቦ ቐዳምነት ዚህቦ ነገራት፡ ኣባላት ስድራ ቤቱ ጕድኣት ወይ ከቢድ ሓደጋ ኸየጋጥሞም ምዕቋብን ምሕላውን እዩ። እቲ ሰማያዊ ኣቦና ዝዀነ የሆዋ እውን ከምኡ እዩ ዚገብር። ሓደ ኻብቶም ጸሓፍቲ መጽሓፍ መዝሙር ብዛዕባ የሆዋ፡ “ነፍሲ ቕዱሳኑ ይሕሉ፡ ካብ ኢድ ረሲኣን የናግፎም” ኢሉ ጸሓፈ። (መዝ. 97:10) ሓደ ኣብነት እስከ ንርአ። ንኣዒንትኻ ኽሳዕ ክንደይ ክቡራት ጌርካ ዀን ኢኻ እትርእየን! የሆዋ እውን ብዛዕባ ህዝቡ ኸምኡ እዩ ዚስምዖ። (ዘካርያስ 2:8 ኣንብብ።) የሆዋ ንህዝቡ ኽሳዕ ክንደይ ኰን እዩ ኣኽቢሩ ዚርእዮም!

16, 17. ኣብ ግዜና እውን ከይተረፈ፡ የሆዋ ብኸመይ ንህዝቡ ኸም ዘዕቈበን ከም ዝሓለወን ግለጽ።

16 ሓደ ኻብቲ የሆዋ ንህዝቡ ዚከላኸለሉ መገዲ፡ ብመላእኽቱ ኣቢሉ እዩ። (መዝ. 91:11) ሓደ መልኣኽ ኣብ ሓንቲ ለይቲ፡ 185,000 ወተሃደራት ብምጥፋእ፡ ንየሩሳሌም ካብ ወራሪ ሰራዊት ኣሶር ኣድሒንዋ እዩ። (2 ነገ. 19:35) መላእኽቲ ንሃዋርያ ጴጥሮስን ንሃዋርያ ጳውሎስን ንኻልኦትን ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውጺኦምዎም እዮም። (ግብ. 5:18-20፣ 12:6-11) ኣብዚ ግዜና እውን እንተ ዀነ፡ ኢድ የሆዋ ሓጻር ኣይኰነትን። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዚርከብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ምብጻሕ ዝገበረ ተወካሊ ቐንዲ ቤት ጽሕፈት፡ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ግጭታት ነታ ሃገር ከም ዘዕነዋ ገለጸ። እታ ሃገር ብሰንኪ ውግእን ዘመተን ምዕማጽን ቅትለትን ናብ ዕግርግርን ስርዓት ኣልቦነትን ኣትያ ነበረት። ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንብረቶምን ጥሪቶምን እኳ እንተ ሰኣኑ፡ ካባታቶም ሓደ እኳ ህይወቱ ኣይሰኣነን። ብዛዕባ ድሕንነቶም ኪሕተቱ ኸለዉ ድማ፡ ኵላቶም ፍሽኽ እናበሉ፡ “የሆዋ ይመስገን፡ ኵሉ ደሓን እዩ!” ኢሎም ይምልሱ ነበሩ። የሆዋ ኸም ዜፍቅሮም ተሰሚዕዎም እዩ።

17 ሓድሓደ ግዜ፡ የሆዋ ኸም እኒ እስጢፋኖስ ዝበሉ እሙናት ኣገልገልቱ ብጸላእቲ ኪቕተሉ ፈቒዱ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ኣምላኽ ብዛዕባ ፍሕሶታት ሰይጣን እዋናዊ መጠንቀቕታታት ብምሃብ፡ ንህዝቡ ብሓፈሻ ኣዕቊብዎም እዩ። (ኤፌ. 6:10-12) ብቓሉን ውድቡ ብእተዳልዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ጽሑፋትን ኣቢሉ፡ ብዛዕባ መታለሊ ሃብትን ብዛዕባ እቲ ርኽሰትን ዓመጻን ዝመልኦ መዘናግዕን ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ኢንተርነትን ካልእ ነገራትን ሓቂ ኽንፈልጥ ሓጊዙና እዩ። የሆዋ ኸም ፈቃር ኣቦ መጠን፡ ብዛዕባ ድሕንነት ህዝቡ ይሓሊ እዩ።

ዓብዪ መሰል

18. ብዛዕባ እቲ የሆዋ ንዓኻ ዘለዎ ፍቕሪ ኸመይ ይስምዓካ፧

18 ሕጂ ገለ ኻብቲ የሆዋ ኸም ዜፍቅረና ዘርኣየሉ ብሉጽ መገድታት ምስ ረኣና፡ ከም ሙሴ ተሰሚዑና ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሙሴ ብዛዕባ እቲ ንየሆዋ ብምግልጋል ዘሕለፎ ነዊሕ ዓመታት ኪሓስብ ከሎ፡ “ኵለን መዓልትታትና ኽንሕጐስን ባህ ኪብለናንሲ፡ ንግሆ ጸጋኻ ኣጽግበና” በለ። (መዝ. 90:14) ነቲ የሆዋ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ምርዳእን ምስትምቓርን፡ ሓደ ኻብቲ ሎሚ ኽንረኽቦ እንኽእል ዓብዪ መሰልን በረኸትን እዩ። ንሕና እውን ከም ሃዋርያ ዮሃንስ፡ “ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ኸም ዝሃበና እሞ ርኣዩ” ክንብል ንድረኽ ኢና።—1 ዮሃ. 3:1