ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ካብ ዮሃና እንታይ ንምሃር፧

ካብ ዮሃና እንታይ ንምሃር፧

ሓያሎ ሰባት፡ የሱስ 12 ሃዋርያት ከም ዝነበርዎ ዚፈልጡ እኳ እንተ ዀኑ፡ ገለ ኻብቶም ዚቐርብዎ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ኣንስቲ እውን ከም ዚርከባኦም ኣይፈልጡን ይዀኑ። ሓንቲ ኻብተን ኣንስቲ ድማ ዮሃና እያ ነይራ።—ማቴ. 27:55፣ ሉቃ. 8:3

ዮሃና ኣብ ኣገልግሎት የሱስ እንታይ ተራ እዩ ነይርዋ፧ ካብ ኣብነታኸ እንታይ ንምሃር፧

ዮሃና መን እያ ነይራ፧

ዮሃና፡ “ሰበይቲ እቲ ኩዛ ዚብሃል ኣዛዝ ቤት ሄሮድስ” እያ ነይራ። ኩዛ ኣብ ቤት ሄሮድስ ኣንቲጳስ መጋቢ ዀይኑ ዜገልግል ዝነበረ ሰብ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ዮሃና ሓንቲ ኻብተን ካብ ሕማማተን ዝሓወያ ኣንስቲ እያ ነይራ። ምስ ካልኦት ኣንስቲ ዀይና ኸኣ ምስ የሱስን ምስ ሃዋርያቱን ተጓዒዛ እያ።—ሉቃ. 8:1-3

ረቢታት ኣይሁድ፡ ኣንስቲ፡ ኣዝማደን ምስ ዘይኰኑ ሰብኡት ይትረፍዶ ሓቢረን ኪጐዓዛስ፡ ምስኣቶም ግዜ ኼሕልፋ እውን ከም ዘይብለን እዮም ዚምህሩ ነይሮም። ሕሉፍ ሓሊፎም ኣይሁዳውያን ሰብኡት ንኣንስቲ ኣይዛረብወንን እዮም ነይሮም። የሱስ ግና ነዚ ልምድታት እዚ ግዲ ብዘይምግባር፡ ንዮሃናን ንኻልኦት ኣመንቲ ዝዀና ኣንስትን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዀይነን ኬሰንያኦ ፈቒዱለን እዩ።

ዮሃና ምስ የሱስን ምስ ሃዋርያቱን ብምሕባራ በቲ ማሕበረ ሰብ ክትንቀፍ ትኽእል ነይራ እያ። ኵሎም እቶም ምስ የሱስ ዚሓብሩ ዝነበሩ ሰባት፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ምትዕርራያት ምእንቲ ኺገብሩ ድሉዋት ኪዀኑ ኣድልይዎም እዩ። የሱስ ብዛዕባ እዞም ሰዓብቱ እዚኦም፡ “ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዚሰምዕዎን ዚገብርዎን እዮም” በለ። (ሉቃ. 8:19-21፣ 18:28-30) ንሱ ነቶም ምእንቲ ኺስዕብዎ ኢሎም እተፈላለየ መስዋእቲ ዚኸፍሉ ሰባት፡ ኣዝዩ ኸም ዚቐርቦም ምፍላጥካስ ኣየተባብዓካንዶ፧

ብገንዘባ ኣገልገለት

ዮሃናን ካልኦት ኣንስትን ንየሱስን ነቶም ዓሰርተ ኽልተን “ብገንዘበን” ኣገልጊለናኦም እየን። (ሉቃ. 8:3) ሓደ ጸሓፊ፡ “ሉቃስ፡ እተን ኣንስቲ ምግቢ ይሰርሓ፡ ኣቕሑ ይሓጽባ፡ ክዳውንቲ ይልግባ ኸም ዝነበራ ኣይኰነን ዚነግር ነይሩ” በለ። ኣስዒቡ እውን፡ “ምናልባት ከምኡ ገይረን ኪዀና ይኽእላ እየን . . . ግናኸ ሉቃስ ከምኡ ኣይኰነን ዚብል ነይሩ” በለ። ምናልባት እተን ኣንስቲ ንብጾተን ብገንዘበን፡ ብኣቕሑአን፡ ወይ ብጥሪተን የገልግላኦም ነይረን ኪዀና ይኽእላ እየን።

የሱስ ኰነ ሃዋርያቱ፡ ኣብ ዕዮ ስብከቶም ዓለማዊ ስራሕ ኣይሰርሑን እዮም ነይሮም። ስለዚ፡ ምናልባት ነታ 20 ሰባት ዝሓቘፈት ጕጅለኦም ዚኸውን ምግብን ካልእ ነገራትን ዚኸፍሉሉ ኣታዊ ኣይነበሮምን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሰባት ኣብ ቤቶም የአንግድዎም ነይሮም ኪዀኑ ዚኽእሉ እኳ እንተ ዀኑ፡ ክርስቶስን ሃዋርያቱን “ሳጹን ገንዘብ” ሒዞም ይጐዓዙ ምንባሮም ግና፡ ኣብ እንግዶት ዚምርኰሱ ወትሩ ኸም ዘይነበረ ዚሕብር  እዩ። (ዮሃ. 12:6፣ 13:28, 29) ዮሃናን እተን ካልኦት ኣንስትን ወጻኢታቶም ንምሽፋን ገንዘብ የዋጽኣ ነይረን ኪዀና ይኽእላ እየን።

ገሊኦም፡ ‘ሓንቲ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ገንዘብ እትረኽበሉ ምንጪ ኺህልዋ ኣይክእልን እዩ ነይሩ’ ይብሉ ይዀኑ። ይኹን እምበር፡ ኣብቲ ግዜ እቲ እተጻሕፈ ጽሑፋት ከም ዚሕብሮ፡ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ገንዘብ እትረኽበሉ እተፈላለየ ምንጭታት ነይርዋ እዩ። እዚ ኸኣ ነዚ ዚስዕብ የጠቓልል፦ (1) ኣቦኣ ኣወዳት ከይወለደ እንተ ሞይቱ እትወርሶ ውርሲ፡ (2) ዚውሃባ ጥሪት፡ (3) ብመሰረት ሕጊ መውስቦ ኻብ ሰብኣያ እንተ ተፋቲሓ ዚውሃባ ገንዘብ፡ (4) ሰብኣያ ምስ ሞተ እትወርሶ ሃብቲ፡ (5) ብጻዕራ እትረኽቦ ገንዘብ።

ሰዓብቲ የሱስ ብእተኻእሎም መጠን ገንዘብ የዋጽኡ ኸም ዝነበሩ ፍሉጥ እዩ። ገለ ኻብቶም ሰዓብቱ ኸኣ ሃብታማት ኣንስቲ ነይረን ኪዀና ይኽእላ እየን። ገሊኦም ሰባት፡ ዮሃና፡ ሰበይቲ እቲ መጋቢ ቤት ሄሮድስ ስለ ዝነበረት፡ ርብሕቲ ነይራ ኽትከውን ከም እትኽእል ይገልጹ። ከምኣ ዝኣመሰለ ሰብ ጥራይ እዩ፡ ነቲ የሱስ ዚኽደኖ ዝነበረ ስፋይ ዘይነበሮ ኽዳን ኪውፊ ዚኽእል ነይሩ። ሓደ ጸሓፊ ኸም ዝሓበሮ፡ ነቲ ኽዳን እቲ፡ “ኣንስቲ ገፈፍቲ ዓሳ ኺውፍያኦ ኣይክኣላን እየን ነይረን።”—ዮሃ. 19:23, 24

ቅዱሳት ጽሑፋት፡ ዮሃና ገንዘብ ተዋጽእ ከም ዝነበረት ዘይገልጽ እኳ እንተ ዀነ፡ ዚከኣላ ትገብር ከም ዝነበረት ፍሉጥ እዩ። እዚ ኸኣ ሓደ ትምህርቲ ይምህረና። ንረብሓታት መንግስቲ ኣምላኽ ሓደ ነገር ክንህብ እንተ ኣልዩና ወይ እንተ ዘይብልና እንውስኖ ባዕልና ኢና። ንኣምላኽ ዜገድሶ፡ ነቲ ኽንገብሮ እንኽእል ነገራት ብሓጐስ ክንገብሮ እዩ።—ማቴ. 6:33፣ ማር. 14:8፣ 2 ቈረ. 9:7

ብግዜ ሞት የሱስን ብድሕሪኡን

የሱስ ኪስቀል ከሎ፡ ዮሃና ምስ ካልኦት ኣንስቲ ኣብቲ ቦታ እቲ ነይራ ኽትከውን ትኽእል እያ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባአን፡ “ንሳተን ኣብ ገሊላ ኸሎ ዜሰንያኦን ዜገልግላኦን ዝነበራ እየን፣ ብዙሓት ካልኦት ኣንስቲ እውን ምስኡ ናብ የሩሳሌም ዝደየባ ነበራ” ይብል። (ማር. 15:41) ንየሱስ ኪቐብርዎ ኢሎም ካብቲ ጕንዲ ምስ ኣውረድዎ፡ “እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ኣንስቲ ስዒበን፡ ነቲ መቓብርን ሬሳኡ ኸመይ ከም እተነብረን ረኣያ፣ ሽቱን ቅዱይ ቅብእን ኬዳልዋ ድማ ተመልሳ።” እዘን ኣንስቲ እዚአን ከምቲ ሉቃስ ዝመዝገቦ፡ “ማርያም መግደላዊትን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያእቆብን” እየን ነይረን። ንሳተን ሰንበት ምስ ሓለፈት ናብቲ መቓብር ተመልሳ እሞ፡ መላእኽቲ ረኣያ፣ እቶም መላእኽቲ ድማ የሱስ ከም ዝተንስአ ነገርወን።—ሉቃ. 23:55–24:10

ዮሃናን ኣመንቲ ዝዀና ኻልኦት ኣንስትን ንጐይታአን ንምሕጋዝ ዚከኣለን ገበራ

ዮሃና ኣብ መንጎ እቶም ብጰንጠቈስጠ 33 ድ.ክ. ኣብ የሩሳሌም እተኣከቡ፡ ኣደ የሱስን ኣሕዋቱን ከኣ ዚርከብዎም ደቀ መዛሙርቲ ነይራ ኽትከውን ትኽእል እያ። (ግብ. 1:12-14) ንሳ ምስ ቤተ መንግስቲ ርክብ ስለ ዝነበራ፡ ካብቶም ጸሓፍቲ ወንጌላት ብስማ ዝጠቐሳ ኸኣ ሉቃስ ጥራይ ብምዃኑ፡ ከምቲ ገሊኦም ዚብልዎ ሉቃስ ብዛዕባ ሄሮድስ ኣንቲጳስ ዝሃቦ ሓበሬታ ኻብኣ ረኺብዎ ኪኸውን ይኽእል እዩ።—ሉቃ. 8:3፣ 9:7-9፣ 23:8-12፣ 24:10

ታሪኽ ዮሃና ጠቓሚ ትምህርቲ የመሓላልፈልና እዩ። ንሳ ንየሱስ ብእተኻእላ መጠን ኣገልጊላቶ እያ። እቲ ዝወፈየቶ ገንዘብ፡ ንየሱስን ነቶም ዓሰርተ ኽልተን ንኻልኦት ደቀ መዛሙርትን ብሓንሳእ ሓቢሮም ንኺጐዓዙን ንኺሰብኩን ዚሕግዞም እንተ ነይሩ፡ በዚ ትሕጐስ ነይራ ኽትከውን ኣለዋ። ንየሱስ ኣገልጊላቶ እያ፡ ኣብ ግዜ ፈተና ኸኣ ንዕኡ እምንቲ እያ ነይራ። ክርስትያን ኣንስቲ ነቲ ዮሃና ዝገደፈቶ ሰናይ ኣብነት ኪስዕባ ኣለወን።