ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ሓምለ 2015

ንስራሕካ ዜስተብህለሉ መን ምዃኑ ኽሳዕ ክንድቲ ኣገዳሲ ድዩ፧

ንስራሕካ ዜስተብህለሉ መን ምዃኑ ኽሳዕ ክንድቲ ኣገዳሲ ድዩ፧

በሳልኤልን ኦሆልያብን ምስ ህንጸት ጽቡቕ ሌላ ነይርዎም እዩ። ባሮት ኰይኖም ኣብ ግብጺ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፡ ክዝክርዎ ኻብ ዚኽእሉ ንላዕሊ ኣዝዩ ብዙሕ ሕጡብ ሰሪሖም ነይሮም እዮም። እቲ ኸምኡ ዚገብሩሉ ዝነበሩ ዓመታት ግና ሓሊፉ እዩ። ኣብ ህንጸት ማሕደር የሆዋ መሪሕ ግደ ኺህልዎም ምስ ተመርጹ፡ ኣዝዩ ፍሉይ ብዝዀነ መገዲ ኢደ ጥበበኛታት ኰይኖም ዓየዩ። (ዘጸ. 31:1-11) ኰይኑ ግና፡ ነቲ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ዜደንቕ ነገራት ኪርእይዎ ዚኽእሉ፡ ሒደት ጥራይ እዮም ነይሮም። እሞኸ ንዕዮኦም ብዙሕ ሰብ ዘይርእዮ ምንባሩ ኣበሳጭይዎምዶ፧ ንስርሖም ዜስተብህለሉ መን ምዃኑ ኽሳዕ ክንድቲ ኣገዳሲ ድዩ ነይሩ፧ ንስኻኸ ንስራሕካ ዜስተብህለሉ መን ምዃኑ ኽሳዕ ክንድቲ ኣገዳሲ ድዩ፧

ሒደት ጥራይ ዝረኣይዎ ዜደንቕ ስራሕ

ኣብቲ ማሕደር ዝነበረ ገሊኡ ኣቕሑ፡ ኣዝዩ ዜደንቕ ስርሓት ኢደ ጥበብ እዩ ነይሩ። ነቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ኪዳን ዝነበሩ ብወርቂ እተሰርሑ ኪሩቤል እስከ ኸም ኣብነት ንውሰድ። ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ናይ ክብሪ ኪሩቤል” ምንባሮም ጠቒሱ ነበረ። (እብ. 9:5) ንጽባቐ እቶም ተወቒሮም ብወርቂ እተሰርሑ ኣዝዮም ዜደንቑ ኪሩቤል እሞ ኣብ ኣእምሮኻ ስኣሎ።—ዘጸ. 37:7-9

እቲ በሳልኤልን ኦሆልያብን ዝሰርሕዎ ነገራት ሎሚ እንተ ዚርከብ ነይሩ፡ ኣብቲ ዝበለጸ ዚብሃል ቤተ መዘክር ንምርኢት ምቐረበ። ኰይኑ ግና፡ ኣብቲ እቲ ኣቕሓ እተሰርሓሉ እዋን፡ ክንደይ ሰባት እዮም ኪርእይዎ ዚኽእሉ ነይሮም፧ እቶም ኪሩቤል ኣብቲ ቕድስተ ቕዱሳን ይቕመጡ ስለ ዝነበሩ፡ በቲ ሓንሳእ ኣብ ዓመት ኣብ መዓልቲ ምትዕራቕ ኪኣቱ ዚኽእል ዝነበረ ሊቀ ኻህናት ጥራይ እዮም ኪርኣዩ ዚኽእሉ ነይሮም። (እብ. 9:6, 7) በዚ ምኽንያት እዚ፡ ነቶም ኪሩቤል ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ዝነበሮም ሰባት፡ ኣዝዮም ሒደት ሰባት እዮም።

ካልኦት እኳ እንተ ዘይነኣዱኻ፡ ዕጉብ ኩን

በሳልኤል ወይ ኦሆልያብ እንተ ትኸውን፡ ዝበለጸ ስርሓት ኢደ ጥበብ ድማ እንተ ተዳሉ ኔርካ፡ ንስራሕካ ዚርእይዎ ሰባት ኣዝዮም ሒደት ምዃኖም እንተ ትፈልጥ ከመይ ምተሰምዓካ፧ ሎሚ ሰባት ካብ መሳቱኦም ናእዳን ኣድናቖትን ኪረኽቡ ኸለዉ፡ ሓደ ነገር ዝዓመሙ ዀይኑ ይስምዖም እዩ። ንጻዕሮም በቲ ዚረኽብዎ መጠን ናእዳ እዮም ዚዕቅንዎ። ኣገልገልቲ የሆዋ ግና እተፈልዩ እዮም። ልክዕ ከም በሳልኤልን ኦሆልያብን፡ ፍቓድ የሆዋ ብምፍጻምን ሞገሱ ብምርካብን ኢና ዕግበት ክንረክብ እንጽዕር።

ብግዜ የሱስ ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ንኻልኦት ዚምስጥ  ጸሎት ብምቕራብ እዮም ዚፍለጡ ነይሮም። ይኹን እምበር፡ የሱስ ካልእ መገዲ ኽንስዕብ፡ ማለት ካብ ካልኦት ናእዳ ኸይተጸበና ኻብ ልቢ ኽንጽሊ እዩ ነጊሩና። ብዛዕባ ውጽኢቱ ኺገልጽ ከሎ ድማ፡ “እቲ ብሕቡእ ዚርኢ ኣቦኻ ድማ፡ ኪኽሕሰካ እዩ” በለ። (ማቴ. 6:5, 6) ብንጹር እምበኣር፡ ካልኦት ብዛዕባ ጸሎትና ዘለዎም ኣረኣእያ ዘይኰነስ፡ የሆዋ ዘለዎ ኣረኣእያ እዩ ብዝያዳ ዜገድስ። ናቱ ኣረኣእያ እዩ ንጸሎትና ብሓቂ ኣገዳሲ ዚገብሮ። ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን እንፍጽሞ ቕዱስ ኣገልግሎት እውን ከምኡ ኺብሃል ይከኣል እዩ። ዕዮና ኣገዳስነት ኪህልዎ ዚኽእል፡ ካልኦት ስለ ዝነኣዱና ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ ነቲ “ብሕቡእ ዚርኢ” የሆዋ ስለ ዜሐጕሶ እዩ።

እታ ማሕደር ምስ ተዛዘመት፡ “ነቲ ድንኳን ምርኻብ ደበና ኣጐልበቦ፡ ክብሪ እግዚኣብሄር ከኣ ነቲ ማሕደር መልኦ።” (ዘጸ. 40:34) እዝስ ከመይ ዝበለ ሞገስ የሆዋ ዜርኢ ንጹር ምልክት ኰን እዩ! በሳልኤልን ኦሆልያብን ኣብታ ህሞት እቲኣ እንታይ እተሰምዖም ይመስለካ፧ ስማቶም ኣብቲ ዘዳለውዎ ነገራት እኳ እንተ ዘይተቐርጸ፡ ኣምላኽ ንዅሉ ጻዕርታቶም ከም ዝባረኾ ብምፍላጥ ግና ዕግበት ረኺቦም ኪዀኑ ኣለዎም። (ምሳ. 10:22) ኣብቲ ስዒቡ ዝነበረ ዓመታት፡ ዕዮኦም ኣብ ኣገልግሎት የሆዋ ኣብ ጥቕሚ ኺውዕል ከሎ ምርኣዮም፡ ንልቦም ባህ ኣቢልዎ ኪኸውን ኣለዎ። ኣብ ሓዳስ ዓለም ምስ ተንስኡ፡ እቲ ማሕደር ንኣስታት 500 ዓመት ኣብ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ኣብ ጥቕሚ ኸም ዝወዓለ ብምፍላጥ ኪሕጐሱ እዮም።

ነቲ ብትሕትናን ብፍታውን እትገብሮ ኣገልግሎት ካልእ ሰብ እኳ እንተ ዘይረኣዮ፡ የሆዋ ግና ይርእዮ እዩ

ኣብቲ ሎሚ ዘሎ ውድብ የሆዋ፡ ስማት እቶም ፊልምታት ዜዳልዉን ስነ ጥበባውያንን ሙዚቀኛታትን ሰኣልትን ተርጐምትን ጸሓፍትን ኣይፍለጥን እዩ። ስለዚ፡ ንዕዮኦም “ዚርእዮ የለን” ኪብሃል ይከኣል እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብተን ኣብ መላእ ዓለም ዚርከባ ልዕሊ 110,000 ጉባኤታት ዚግበር ብዙሕ ዕዮ እውን ከምኡ ኺብሃል ይከኣል እዩ። ኣገልጋሊ ሕሳብ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ዚሰርሖ ስራሕ መን ይርእዮ፧ ጸሓፊ ጉባኤ፡ ጸብጻብ ኣገልግሎት ወፍሪ ጉባኤኡ ኼዳሉ ኸሎ መን ይርእዮ፧ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኣድላዪ ጽገና ንዚገብር ሓው ወይ ሓብቲ መን ይርእዮም፧

በሳልኤልን ኦሆልያብን ብምኽንያት እቲ ዘዳለውዎ ዜደንቕ ናውትን ጽፉፍ ህንጸትን፡ ኣብ መወዳእታ ህይወቶም እተቐበልዎ ዋንጫ፡ መዳልያ፡ ወይ ሽልማት የለን። ኰይኑ ግና፡ ካብኡ ዚበልጽ ነገር ረኺቦም እዮም፣ ንሱ ኸኣ ሞገስ የሆዋ እዩ። የሆዋ ንዕዮኦም ከም ዘስተብሃለሉ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ንሕና እውን ነቲ በሳልኤልን ኦሆልያብን ብትሕትናን ብፍታውን ዝገበርዎ ኣገልግሎት ክንቀድሖ ኣሎና።