ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ካብ መዛግብትና

እቲ ካፊተርያ ዚዓዪ ብፍቕሪ ምዃኑ ረኣየ

እቲ ካፊተርያ ዚዓዪ ብፍቕሪ ምዃኑ ረኣየ

ኣብ መኣዲ የሆዋ ብሓንሳእ ሓቢርካ ምምጋብ ኣብ ቲኦክራስያዊ ንጥፈታትና ወትሩ ጕሉሕ ቦታ እዩ ዘለዎ። ህዝቢ ኣምላኽ ንመንፈሳዊ ድግስ ኪእከቡ ኸለዉ፡ ስጋዊ ምግቢ ሓቢሮም ኪምገቡ ኸለዉ እውን ንሓጐሶም የዛይዶ እዩ።

ኣብ መስከረም 1919፡ ተመሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሴዳር ፖይንት፡ ኦሃዮ፡ ሕ.መ.ኣ. ሸሞንተ መዓልቲ ዝጸንሐ ዓብዪ ኣኼባ ገበሩ። ነቶም ተኣከብቲ ዚኸውን ክፍልን ምግብን ኣብ ሆቴላት መሰናድዎ ኺግበር ተመዲቡ እኳ እንተ ነበረ፡ ካብቲ እተጸበይዎ ንላዕሊ ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ሰባት መጹ። ኣሰሰይቲ እቲ ሆቴል ብብዝሒ ሰብ ዓቕሎም ስለ ዝጸበቦም ንግዜኡ ስራሖም ደው ኣበሉ። እቲ ተስፋ ቘሪጹ ዝነበረ ኣካያዲ እቲ ካፊተርያ እውን ካብቶም ተኣከብቲ ኺሕግዙ ዚኽእሉ መንእሰያት እንተ ኣልዮም ሓተተ እሞ፡ ብዙሓት ወለንተኛታት ተረኽቡ። ሓንቲ ኻባታቶም ሰይዲ ግሪን እያ ነይራ። ሰይዲ፡ “ኣሳሳይት ኰይነ ዝዓየኹ ንመጀመርታ ግዜይ እኳ እንተ ነበረ፡ ጽቡቕ ግዜ ኢና ኣሕሊፍና” በለት።

ሴራ ልዮን፡ 1982

ኣብቲ ቐጺሉ ዝነበረ ዓመታት፡ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ዚግበር ናይ ካፊተርያ መሰናድዎ ምስ ተገብረ፡ ማእለያ ዘይብሎም ወለንተኛታት ንኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ኣገልጊሎም እዮም። ሓያሎ መንእሰያት ምስ ክርስትያን ብጾቶም ኰይኖም ኬገልግሉ ምኽኣሎም መንፈሳዊ ሸቶታት ኬውጽኡ ሓጊዝዎም እዩ። ብ1937 ኣብ እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ ኣብ ካፊተርያ ዝዓየየት ግላደስ፡ “ካብ ካልእ ቦታታት ምስ ዝመጹ ሰባት ተራኺበ እየ። ንጸገማቶም ብኸመይ ከም ዝሰገርዎ ኸኣ ሰሚዐ እየ። ሽዑ ኸኣ እየ ንመጀመርታ ግዜይ ፈላሚት ኰይነ ኼገልግል ክምነ ዝጀመርኩ” በለት።

ሓንቲ ኻብቶም ተኣከብቲ ዝዀነት ብዩላ ኮቪ፡ “እቶም ዓየይቲ ዘርኣይዎ ተወፋይነት፡ ኵሉ ነገራት ብዘይ ዕንቅፋት ንኺካየድ ሓጊዙ እዩ” በለት። ይኹን እምበር፡ እቲ ዕዮ ናይ ርእሱ ብድሆታት ነይርዎ እዩ። ኣንፈሉ ማኔራ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ፡ ካሊፎርንያ ኣብ ዚርከብ ስታድዩም ዶድገር ምስ በጽሐ፡ ኣብ ካፊተርያ ኣገልጋሊ ዀይኑ ኺዓዪ ኸም እተሸመ ፈለጠ። “ከም ሽዑ ገይረ ሰምቢደ ኣይፈልጥን እየ” ድማ በለ። ሓደ ኻብቲ ነቲ ኣኼባ እተገብረ ምድላዋት፡ ነዳዲ ናብ ክሽነ ንምምሕልላፍ 400 ሜተር ዚንውሓቱ መትረብ ተዃዒቱ እዩ።

ፍራንክፈርት፡ ጀርመን፡ 1951

ብ1982 ኣብ ሴራልዮን፡ ህርኩታት ወለንተኛታት፡ ነቲ ቦታ ኣጽርዮም፡ ኣብ ኢዶም ብዘሎ ነገራት ተጠቒሞም ካፊተርያ ሃኒጾም እዮም። ብ1951 ኣብ ፍራንክፈርት፡ ጀርመን፡ ብልሓተኛታት ኣሕዋት ብሃፋ ዚዓዪ ሞተር ባቡር ተኻረዮም፡ 40 ድስቲ ብምስኽታት ምግቢ ኪኽሽኑ ኽኢሎም እዮም። ኣሳሰይቲ ኣብ ሰዓት ን30,000 ሰባት ምግቢ ኣቕሪቦም እዮም። ተኣከብቲ  ንዕዮ እቶም ኣቓሑ ኣብ ዚሕጸበሉ ኽፍሊ ዚዓይዩ 576 ዓየይቲ ምእንቲ ኬቕልሉ ኢሎም፡ ናይ ርእሶም ካራታትን ፋርኬታታትን ሒዞም መጹ። ኣብ ያንጎን፡ ሚያንማር ከኣ ሓለይቲ ዝዀኑ ኸሸንቲ ምግቢ ምእንቲ ኣህጉራውያን ልኡኻት ኢሎም ንመጠን እቲ ብልምዲ ዚጥቀሙሉ ዚመርር ቀመማት ነክዮምዎ እዮም።

“ደው ኢሎም እኮ እዮም ዚበልዑ”

ብ1950 ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ኣብ እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ፡ ኣኒ ቦጋንሲ ኣብ ካፊተርያ ኣብ ጸሓይ ደው ኢላ ነዊሕ ሪጋ ኽትሕዝ እኳ እንተ ኣድልያ፡ እዚ በረኸት ከም ዘምጽኣላ ኸምዚ ብምባል ገለጸት፦ “ካብ ኤውሮጳ ብመርከብ ዝመጻ ኽልተ ኣሓት ዜዕልላኦ ዝነበረ ባህ ዜብል ዕላል፡ ንኣቓልቦይ ስሒብዎ ነበረ።” እተን ኣሓት፡ የሆዋ ናብቲ ኣኼባ ንኺመጻ ብኸመይ ከም ዝሓገዘን ይዛረባ ነበራ። ኣኒ ኣስዒባ፡ “ኣብቲ ቦታ እቲ፡ ከምዘን ክልተ ኣሓት ገይሩ እተሓጐሰ ሰብ ኣይነበረን። በቲ ሪጋ ዀነ በቲ ሙቐት ዋላ ሓንቲ ኣይተሰምዐንን” በለት።

ሳውል፡ ኮርያ፡ 1963

ኣብ መብዛሕትኡ ዓበይቲ ኣኼባታት፡ እቲ ብዓብዪ ድንኳን እተሰርሐ ካፊተርያታት፡ ደው ኢልካ እትምገበሉ ነዋሕቲ ጠረጴዛታት ዝነበሮ ዀይኑ ቐልጢፍካ በሊዕካ ንኻልኦት ቦታ ኽትገድፈሎም ዜገድድ እዩ ነይሩ። ከምኡ እንተ ዘይግበር ነይሩ፡ ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ሰባት ኣብቲ ውሱን እዋን ምሳሕ ብኸመይ ኪምገቡ ምኸኣሉ፧ ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ዘይኰነ ሰብ፡ “ጕዳም ዝዀነ ሃይማኖት እዩ ዘለዎም። ደው ኢሎም እኮ እዮም ዚበልዑ” በለ።

ወተሃደራውን ሲቪላውን ሰበ ስልጣን፡ በቲ ዝርኣይዎ ስልጠትን ውዳበን ተደኒቖም እዮም። ኣባላት ሰራዊት ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ነቲ ኣብ ስታድዩም ያንኪ ከተማ ኒው ዮርክ ዝነበረ ካፊተርያ ምስ መርመርዎ፡ ነቲ ኣባል ክፍለ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝዀነ መጄር ፋውልክነር ከምኡ ዓይነት ምርመራ ኺገብር ተማሕጸንዎ። መጄር ፋውልክነር ምስ ሰበይቱ ዀይኑ፡ ናብቲ ብ1955 ኣብ ትዊኬንሃም፡ ዓዲ እንግሊዝ እተገብረ “ዕውትቲ መንግስቲ” ዘርእስቱ ዓብዪ ኣኼባ ኸደ እሞ፡ እቲ ካፊተርያ ዚዓዪ ብፍቕሪ ምዃኑ ኸም እተዓዘበ ገለጸ።

ንዓሰርተታት ዓመታት ዚኣክል፡ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ብወለንታ ዚዓይዩ ፈቃራት ኣገልገልቲ፡ ንጥቕሚ ተኣከብቲ ኢሎም ብምጡን ዋጋ መኣዛ ዘለዎ ምግቢ የቕርቡ ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር፡ እዚ ኸቢድ ዕዮ እዚ፡ ነቶም ወለንተኛታት ነዊሕ ሰዓታት ንኺሰርሑ ዜገድዶም ኣብ ርእሲ ምንባሩ፡ ገሊኡ ወይ እውን ኵሉ እቲ መደባት ኣኼባ የምልጦም እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ 1970ታት ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ምግቢ ዚቐርበሉ መሰናድዎ ቕልል ከም ዚብል ተገብረ። ድሕሪኡ ኣብ መጀመርታታት 1995 ከኣ፡ ተኣከብቲ ናብቲ ዓብዪ ኣኼባ ናይ ርእሶም ምግቢ ሒዞም ኪመጹ ተነግሮም። እዚ ኸኣ፡ ነቶም ምግቢ ዜዳልዉን ዜቕርቡ ዝነበሩ ወለንተኛታት ነቲ መንፈሳዊ መደብ ንኺከታተልዎን ምስ ክርስትያን ብጾቶም ግዜ ንኼሕልፉን ሓጊዝዎም እዩ። *

የሆዋ ነቶም ንክርስትያናት ብጾቶም ኬገልግሉ ዝጸዓሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣኽቢሩ እዩ ዚርእዮም። ገሊኦም ነቲ ኣብ ካፊተርያ ንምግልጋል ዘሕለፍዎ ዜሕጕስ እዋን ኪዝክሩ ኸለዉ ይደፋነቑ ይዀኑ። ይኹን እምበር፡ ሕጂ እውን እንተ ዀነ፡ ፍቕሪ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታትና ቐንዲ እጃም ከም ዘለዋ ርግጸኛታት ኢና።—ዮሃ. 13:34, 35

^ ሕ.ጽ. 12 ወለንተኛታት ኣብ ካልእ ክፍልታት እቲ ዓብዪ ኣኼባ ኺሕግዙሉ ዚኽእሉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ።