ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ (ሕታም መጽናዕቲ)  |  ግንቦት 2015

 ታሪኽ ህይወት

ነታ ቐዳመይቲ ፍቕረይ ምዝካረይ፡ ንኽጸንዕ ሓጊዙኒ

ነታ ቐዳመይቲ ፍቕረይ ምዝካረይ፡ ንኽጸንዕ ሓጊዙኒ

እዋኑ ኣብ ከባቢ መፋርቕ 1970 እዩ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ፊኒክስቪል፡ ፐንስልቨንያ፡ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዚርከብ ቫሊ ፎርጅ ዚብሃል ሆስፒታል ዓራት ሒዘ ነበርኩ። ሓደ ኣላዪ ሕሙማት፡ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ሓንሳእ እናመጸ ንጸቕጢ ደመይ ይዕቅኖ ነበረ። ወዲ 20 ዓመት ወተሃደር እየ ነይረ፣ ከቢድ ተላጋቢ ሕማም ድማ ሒዙኒ ነበረ። እቲ ኻባይ ብሒደት ዓመታት ዚዓቢ ኣላዪ ሕሙማት፡ ተረቢሹ እዩ ነይሩ። ጸቕጢ ደመይ እናነከየ ኪኸይድ ከሎ፡ “ሰብ ኪመውት ከሎ ርኢኻ እትፈልጥ ኣይመስለንን፡ ሓቀይዶ፧” በልክዎ። ኣመና ፈሪሁ ስለ ዝነበረ፡ “እወ፡ ርእየ ኣይፈልጥን እየ” ኢሉ መለሰለይ።

ኣብቲ እዋን እቲ፡ ተስፋይ ጸልመተ። ብኸመይ እየ ግና ኣብ ሆስፒታል ክኣቱ ኽኢለ፧ ንገሊኡ ታሪኽ ህይወተይ እስከ ኸዘንትወልኩም።

ናብ ውግእ ዝኸድኩሉ እዋን

ኣብ ግዜ ውግእ ቬትናም፡ ኣብቲ መጥባሕቲ ዚግበረሉ ኽፍሊ፡ ሓጋዚ ዀይነ ኽዓዪ ኸለኹ እየ ሓሚመ። ንሕሙማትን ንጕዱኣትን ምሕጋዝ ባህ ይብለኒ ነበረ፣ ሓኪም መጥባሕቲ ክኸውን ድማ እደሊ ነበርኩ። ኣብ ሓምለ 1969 ኣብ ቬትናም በጻሕኩ። ልክዕ ከምቲ ንሓደስቲ ዚግበረሎም ድማ፡ ነቲ እተፈልየ ሰዓታትን ሓያል ሙቐትን ክሳዕ ዝለምዶ፡ ሓደ ሰሙን ተዋህበኒ።

ኣብቲ ኣብ ዶንግ ታም ዚርከብ ሚኮንግ ደልታ ዚብሃል ቦታ ዝነበረ ሆስፒታል መጥባሕቲ እየ ተመዲበ ነይረ፣ ኣብዚ ቦታ እዚ ኻብ ዝበጽሕ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ኣብቲ ውግእ ዝሞቱን ዝቘሰሉን ብዙሓት ሰባት ዝመልኣ ሄሊኮፕተራት ኪመጻ ጀመራ። ሓያል ፍቕሪ ሃገርን ስራሕን ስለ ዝነበረኒ፡ ብኡብኡ ኣብ ስራሕ ኣተኹ። እቶም ቍሱላት ንመጥባሕቲ ምስ ተዳለዉ፡ ብቕልጡፍ ናብተን ክፍሊ መጥባሕቲ ዀይነን ዜገልግላ ዝነበራ ብሓጺን እተሰርሓን መመሻሸው ኣየር ዘለወንን ንኣሽቱ ኣባይቲ ይኣትዉ ነበሩ። ኣብኡ ኸኣ ሓደ ሓኪም መጥባሕትን ሓደ ኽኢላ መደንዘዝን ክልተ ኣለይቲ ሕሙማትን፡ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ዀይኖም፡ ህይወት ንምድሓን ዚከኣሎም ይጽዕሩ ነበሩ። ገሊኡ ብዓብይን ጸሊምን ፕላስቲክ ዚመጽእ ዝነበረ ነገራት፡ ካብተን ሄሊኮፕተራት ይራገፍ ከም ዘይነበረ ኣስተብሃልኩ። እቲ ፕላስቲክ፡ እተፈላለየ ኣካላት እቶም ኣብ ውግእ ሰብነቶም እተቘራረጸ ወተሃደራት ዝሓዘ ምዃኑ ድማ ተነግረኒ። በዚ ኸምዚ እየ ኣብ ውግእ ኣትየ።

ንኣምላኽ ክደልዮ ዝገበርክዎ ጻዕሪ

መንእሰይ ከለኹ፡ ብዛዕባ ሓቂ ብእተወሰነ እፈልጥ ነይረ

መንእሰይ ከለኹ፡ ብዛዕባ እቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚምህርዎ ሓቂ ብእተወሰነ እፈልጦ ነበርኩ። ኣደይ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ተጽንዕ እኳ እንተ ነበረት፡ ኣብ ጥምቀት ግና ኣይበጽሐትን። ንሳ ኸተጽንዕ ከላ፡ ምስኣ  ኾፍ ኢልካ ምስማዕ የሐጕሰኒ ነበረ። ሓደ መዓልቲ፡ ምስ ሰብኣይ ኣደይ ኰይነ ብጥቓ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እሓልፍ ነበርኩ። “እዚ እንታይ እዩ፧” ኢለ ኸኣ ሓተትክዎ። ንሱ ድማ፡ “ጥቓ እዞም ሰባት እዚኦም ከይትቐርብ!” በለኒ። ንሰብኣይ ኣደይ እፈትዎን እኣምኖን ስለ ዝነበርኩ፡ ነቲ ምኽሩ ተቐበልክዎ። በዚ ኸምዚ ኸኣ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዝነበረኒ ርክብ ኣቋረጸ።

ካብ ቬትናም ምስ ተመለስኩ፡ ምስ ኣምላኽ እንደገና ርክብ ክምስርት ዘሎኒ ዀይኑ ተሰምዓኒ። ዘሕለፍክዎ መሪር ተመክሮ፡ ንስምዒተይ ኣደንዚዝዎ ነበረ። ሰባት ነቲ ኣብ ቬትናም ዚግበር ዝነበረ ነገራት ዚርድእዎ ኣይመስሉን እዮም ነይሮም። ገሊኦም ተቓወምቲ፡ ወተሃደራት ኣመሪካ ንንጹሃት ቈልዑ ኣብ ውግእ ከም ዚቐትሉ ዚገልጽ ጸብጻብ ይቐርብ ስለ ዝነበረ፡ “ቀተልቲ ቘልዑ” እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ኺገብሩ ትዝ ይብለኒ።

ነቲ ዝነበረኒ መንፈሳዊ ጥሜት ምእንቲ ኸዕግብ፡ ናብ እተፈላለያ ሃይማኖታት ክኸይድ ጀመርኩ። ወትሩ ንኣምላኽ አፍቅሮ እኳ እንተ ነበርኩ፡ እቲ ኣብ እተፈላለያ ሃይማኖታት ዝረኣኽዎ ነገራት ግና ንልበይ ኣይተንከፎን። ኣብ መወዳእታኡ፡ ናብቲ ኣብ ደልረይ ቢች፡ ፍሎሪዳ ዝነበረ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከድኩ። እዋኑ፡ ሰንበት ለካቲት 1971 እዩ ነይሩ።

ህዝባዊ መደረ ዳርጋ ኺዛዘም ከሎ እየ ኣብቲ ኣዳራሽ በጺሐ፣ ነቲ ስዒቡ ዝነበረ መጽናዕቲ ግምቢ ዘብዐኛ ግና ኣርከብኩ። ነቲ ዚዝረብ ዝነበረ ዛዕባ ኣይዝክሮን እየ፣ ነቶም ጥቕስታት ንምርካብ መጽሓፍ ቅዱሶም ዚግንጽሉ ዝነበሩ ንኣሽቱ ቘልዑ ግና ክሳዕ ሕጂ እየ ዝዝክሮም። እዚ ብሓቂ ንልበይ ተንኪፍዎ እዩ። ጽን ኢለ እሰምዕን እዕዘብን ነበርኩ። ካብቲ ኣዳራሽ ክወጽእ ከለኹ፡ ሓደ ወዲ 80 ዓመት ኣቢሉ ዚኸውን ፍቑር ሓውና ናባይ መጸ። ጂም ጋርድነር እዩ ዚብሃል። ናብ ናይ ዘልአለም ህይወት እትመርሕ ሐቂ ዘርእስታ መጽሓፍ እናኣርኣየኒ ድማ፡ “ነዚኣ በጃኻ ተቐበለኒ፧” ኢሉ ሓተተኒ። ንመጀመርታ እዋን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ኽንገብር ድማ፡ ንሓሙስ ንግሆ ተቛጸርና።

ኣብታ ሰንበት እቲኣ፡ ምሸት ኣብ ስራሕ ሓደርኩ። ኣብ ቦካ ራቶን፡ ፍሎሪዳ ኣብ ዚርከብ ውልቃዊ ሆስፒታል፡ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት እየ ዝሰርሕ ነይረ። እቲ ኣነ ዝሰርሓሉ እብረ፡ ካብ ምሸት ሰዓት 11:00 ድ.ቐ. ኽሳዕ ወጋሕታ ሰዓት 7:00 ቅ.ቐ. እዩ ነይሩ። ብዙሕ ስራሕ ዘይበዝሖ ለይቲ ስለ ዝነበረ፡ ንመጽሓፍ ሐቂ ኸንብባ ኸኣልኩ። ሓንቲ ሓላፍነት ዘለዋ ኣላዪት ሕሙማት ናባይ መጺኣ፡ ነታ መጽሓፍ ካብ ኢደይ መንጠለትኒ እሞ፡ ነቲ ገበራ ምስ ረኣየቶ፡ “ንስኻ እውን ሓደ ኻባታቶም ክኸውን እየ ጥራይ ከይትብለኒ!” ኢላ ጨደረትለይ። ኣነ ድማ ነታ መጽሓፍ ካብ ኢዳ ወሲደ፡ “ነዛ መጽሓፍ ገና ኣንቢበ ኣይወዳእኩዋን ዘለኹ፣ ከማታቶም ምዃነይ ግና ኣይተርፍን እዩ” ኢለ መለስኩላ። ሓዲጋትኒ ኸኣ ከደት፣ ነታ መጽሓፍ ድማ ምሉእ ለይቲ ኣንቢበ ወዳእኩዋ።

እቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመርሓለይ ጂም ጋርድነር ዝስሙ ንቻርለስ ቴዝ ራስል ዚፈልጦ ቕቡእ ሓው

ኣብቲ ምስ ሓውና ጋርድነር ንመጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እተራኸብናሉ ናይ መጀመርታ እዋን፡ “እንታይ ኢና ኸነጽንዕ፧” ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ ኸኣ፡ “ነታ ዝሃብኩኻ መጽሓፍ” በለኒ። “ንዓኣ እሞ ኣንቢበ ወዲአያ እንድየ” በልክዎ። ሓውና ጋርድነር ድማ ብለውሃት፡ “ደሓን ጸገም የለን፣ ንምዕራፍ ሓደ እስከ ንመያየጠላ” በለኒ። ዘይተረዳእክዎ ብዙሕ ነገራት ምስ ረኸብኩ ድማ፡ ኣዝየ ተገረምኩ። ሓውና ጋርድነር፡ ካብቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ  ኪንግ ጀምስ ቨርሽን ዚብሃል መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዙሕ ጥቕስታት ከም ዘንብብ ገበረኒ። በዚ ኸምዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝዀነ የሆዋ ኽመሃር ጀመርኩ። እቲ ጂም ኢለ ዝጽውዖ ዝነበርኩ ሓውና ጋርድነር፡ ኣብታ ንግሆ እቲኣ ኻብ መጽሓፍ ሐቂ ሰለስተ ምዕራፍ ኣጽንዓኒ። ኵሉ ሳዕ ሓሙስ ንግሆ ድማ፡ ሰለስተ ምዕራፍ ነጽንዕ ነበርና። እቲ መጽናዕቲ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ ነበረ። ንሓውና ቻርለስ ቴዝ ራስል ብኣካል ዚፈልጦ ቕቡእ ሓው ንዓይ ኪምህረኒ፡ ዓብዪ መሰል እዩ ነይሩ።

ድሕሪ ሒደት ሰሙናት፡ ኣስፋሒ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ክኸውን ተፈቕደለይ። ጂም ብዛዕባ ብዙሕ ዜተሓሳስበኒ ዝነበረ ነገራት፡ እንተላይ ብዛዕባ እቲ ኻብ ቤት ናብ ቤት ዚግበር ኣገልግሎት ሓጊዙኒ እዩ። (ግብ. 20:20) ምሳይ ኣብ ኣገልግሎት ይዓዪ ስለ ዝነበረ፡ ንዕዮ ስብከት ኣዝየ ፈተኽዎ። ሕጂ እውን እንተ ዀነ ንኣገልግሎት ከም ዓብዪ መሰል ገይረ እየ ዝርእዮ። እወ፡ መዓይይቲ ኣምላኽ ምዃን ኣዝዩ ዜሐጕስ እዩ።—1 ቈረ. 3:9

ቀዳመይቲ ፍቕሪ የሆዋ

ሕጂ ኸኣ ብዛዕባ ውልቃዊ ጕዳየይ፡ ማለት ብዛዕባ እታ ንየሆዋ ዝነበረትኒ ቐዳመይቲ ፍቕሪ እስከ ኸዘንትወልኩም። (ራእ. 2:4) እታ ንየሆዋ ዝነበረትኒ ፍቕሪ እቲኣ፡ ነቲ ምስ እዋን ውግእ ተተሓሒዙ ዚመጸኒ ዝነበረ ዜሳቒ ተዘክሮታትን ንኻልእ ብዙሕ ፈተናታትን ንኽጾሮ ሓጊዛትኒ እያ።—ኢሳ. 65:17

ንየሆዋ ዘላትኒ ፍቕሪ፡ ነቲ ምስ እዋን ውግእ ተተሓሒዙ ዚመጸኒ ዜሳቒ ተዘክሮታትን ንኻልእ ብዙሕ ፈተናታትን ንኽጾሮ ሓጊዛትኒ እያ

ኣብ ሓምለ 1971 ኣብቲ ኣብ ስታድዩም ያንኪ እተገብረ “መለኮታዊ ስም” ዘርእስቱ ኣኼባ ኣውራጃ ተጠመቕኩ

ኣብ 1971 ንዝነበረት ሓንቲ ፍልይቲ መዓልቲ ፈጺመ ኣይርስዓን እየ። ካብቲ ወለደይ ንኽነብረሉ ዝፈቐዱለይ ቤት ካብ ዝስጐጕ ነዊሕ ኣይገበርኩን ነይረ። ሰብኣይ ኣደይ፡ ኣብቲ ቤቱ ናይ የሆዋ ምስክር ኪነብር ስለ ዘይደለየ እየ ተሰጒጐ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ሒደት ገንዘብ ጥራይ እዩ ነይሩኒ። እቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ሆስፒታል፡ ኣብ ከክልተ ሰሙን እዩ ደሞዘይ ዚኸፍለኒ ነይሩ፣ ንመብዛሕትኡ ደሞዘይ ድማ ኣብ ኣገልግሎት ምእንቲ ኽካፈልን ንየሆዋ ብግቡእ መገዲ ምእንቲ ኽውክሎን ኢለ፡ ክዳን ዓዲገሉ ነበርኩ። እተወሰነ ዘዋህለልክዎ ገንዘብ እኳ እንተ ነበረኒ፡ ኣብቲ ዝዓበኹሉ ሚሽጋን ዚብሃል ክፍለ ሃገር እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ ንሒደት መዓልትታት ኣብ ማኪናይ ክሓድር  ጀመርኩ። ኣብቲ ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ዝነበረ ሽቓቕ ድማ ጭሕመይ እላጸን እሕጸብን ነበርኩ።

ኣብቲ ኣብ ማኪናይ ዝሓድረሉ ዝነበርኩ እዋን፡ ሓደ መዓልቲ ናብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እተወሰነ ሰዓታት ኣቐዲመ በጻሕኩ፣ ናብ ኣገልግሎት ወፍሪ ዚኸዱ ኣሕዋትን ኣሓትን ገና ኣይመጹን ነይሮም። ኣብ ሆስፒታል ስራሐይ ወዲአ እየ መጺአ። ንበይነይ ኣብ ድሕሪ እቲ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኮፍ ኢለ ኸለኹ፡ ተዘክሮታት ቬትናም፡ ማለት ጨና ዝነደደ ሰብነት ሰብን ዛሕዛሕ ዚብል ደምን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ቅጅል በለ። ኣብ ኣእምሮይ ንድምጺ እቶም “ብህይወት ዝተርፍዶ ይመስለካ፧” ዚብሉኒ ዝነበሩ መንእሰያት ክሰምዖን ንገጾም ክርእዮን ጀመርኩ። ከም ዚሞቱ እፈልጥ እኳ እንተ ነበርኩ፡ ኣብ ገጸይ ከየንብብዎ እናተጠንቀቕኩ፡ ብዚከኣለኒ ዓቕሚ ኸጸናንዖም እጽዕር ነይረ። ኣብ ድሕሪ እቲ ኣዳራሽ ኮፍ ኢለ ኸለኹ ድማ፡ ነዚ ዅሉ ዘኪረ ውሽጠይ ኣዝዩ ተረበሸ።

ብፍላይ ፈተናታትን ጸገማትን ኬጋጥመኒ ኸሎ፡ ነታ ንየሆዋ ዘላትኒ ፍቕሪ ኸይሓድጋ ዚከኣለኒ ጽዒረ እየ

ኣብ ምዕጕርተይ ንብዓት እናወሓዘ፡ ናብ የሆዋ ጸለኹ። (መዝ. 56:8) ብዛዕባ ተስፋ ትንሳኤ ድማ ኣዕሚቘ ኽሓስብ ጀመርኩ። ሽዑ ዅሉ ነጸረለይ፦ የሆዋ ኣምላኽ ብትንሳኤ ኣቢሉ ንዅሉ እቲ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ዜስካሕክሕ ህልቂትን ነቲ ንዓይ ኰነ ንብዙሓት ካልኦት ሰባት ዚስምዖም ስምዒታዊ ስቓይን ኬወግዶ እዩ። ነቶም ዝሞቱ መንእሰያት ድማ ኬተንስኦም እዩ፣ ብዛዕባኡ እቲ ሓቂ ንኺፈልጡ ኸኣ ኣጋጣሚ ኺረኽቡ እዮም። (ግብ. 24:15) ኣብታ ህሞት እቲኣ፡ ልበይ በታ ንየሆዋ ዘላትኒ ፍቕሪ መሊኡ ስለ ዝጀርበበ፡ ውሽጠይ ኣዝዩ ተተንከፈ። እታ መዓልቲ እቲኣ፡ ክሳዕ ሎሚ ንዓይ ፍልይቲ እያ። ካብቲ እዋን እቲ ኣትሒዘ፡ ብፍላይ ፈተናታትን ጸገማትን ኬጋጥመኒ ኸሎ፡ ነታ ንየሆዋ ዘላትኒ ፍቕሪ ኸይሓድጋ ብዚከኣለኒ ጽዒረ እየ።

የሆዋ ሕያውነቱ ኣርእዩኒ

ሰባት ኣብ ውግእ፡ ሕማቕ ነገራት ይገብሩ እዮም። ኣነ እውን ካብኡ እተፈለኹ ኣይኰንኩን። ብዛዕባ እተን ኣዝየ ዝፈትወን ክልተ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስትንታነይ ግና ሓጊዙኒ እዩ። እታ ቐዳመይቲ፡ ራእይ 12:10, 11 እያ፣ እታ ጥቕሲ፡ ድያብሎስ ሳላ ቓል ምስክርና ጥራይ ዘይኰነስ፡ ሳላ ደም እቲ ገንሸል እውን ከም ዚስዓር እያ እትገልጽ። እታ ኻልአይቲ ኸኣ፡ ገላትያ 2:20 እያ። ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ክርስቶስ የሱስ “ምእንታይ” ከም ዝሞተ ኽፈልጥ ክኢለ እየ። የሆዋ ንዓይ ብደም የሱስ ኣቢሉ ስለ ዚርእየኒ፡ ነቲ ዝገበርክዎ ይቕረ ኢሉለይ እዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ምፍላጠይ፡ ጽሩይ ሕልና ንኺህልወኒ ሓጊዙኒ እዩ፣ ብዘይካዚ፡ ንኻልኦት ሰባት ብዛዕባ እቲ መሓሪ ኣምላኽ ዝዀነ የሆዋ እቲ ሓቂ ኺፈልጡ ምእንቲ ኽሕግዞም ደሪኹኒ እዩ።—እብ. 9:14

ብዛዕባ ህይወተይ ምልስ ኢለ ኽሓስብ ከለኹ፡ የሆዋ ወትሩ ስለ እተኸናኸነኒ ኻብ ልበይ እየ ዘመስግኖ። ንኣብነት፡ ጂም፡ ኣብ ማኪናይ እሓድር ከም ዘለኹ ምስ ፈለጠ፡ ውዓል ሕደር ከይበለ ምስ ሓንቲ ዚካረ ቤት ዝነበራ ሓብቲ ኣራኸበኒ። የሆዋ ብጂምን በታ ፍቕርቲ ሓብትን ተጠቒሙ፡ ዝነብረሉ ቤት ከም ዝሃበኒ እየ ዝኣምን። የሆዋ ኣዝዩ ሕያዋይ እዩ። ንእሙናት ኣምለኽቱ ኸኣ ይከናኸኖም እዩ።

ቅንኣትን ሜላን ብሚዛናዊ መገዲ

ኣብ ግንቦት 1971 ብገለ ጕዳይ ናብ ሚሺጋን ክኸይድ ነበረኒ። ካብታ ኣብ ፍሎሪዳ ዝነበረት ደልረይ ቢች እትብሃል ጉባኤ ቕድሚ ምኻደይ፡ ንማኪናይ ብጽሑፋት መላእኩዋ፣ በቲ ኢንተርስቴት 75 ዚብሃል ዓብዪ መገዲ ገይረ ድማ ንሸነኽ ሰሜን ተጓዓዝኩ። ገና ኻብታ ኣብ ጥቓ ፍሎሪዳ ዝነበረት ጆርጅያ እትብሃል ክፍለ ሃገር ከይወጻእኩ ድማ እቲ ጽሑፋት ተወድአ። ኣብ ኵሉ ቦታ፡ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ብቕንኣት ሰቢኸ እየ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ፡ ሕሉፍ ሓሊፈ እውን ነቶም ናብ ሽቓቕ ዚኣትዉ ሰብኡት ትራክት ኣበርኪተሎም እየ። እቲ ሽዑ ዝዘራእክዎ ዘርኢ በቚሉ እንተ ዀይኑ፡ ክሳዕ ሎሚ እሓስብ እየ።—1 ቈረ. 3:6, 7

ይኹን እምበር፡ ሓቂ ኣብ ዝፈለጥኩሉ እዋን፡ ብፍላይ ምስ ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ቤተይ ክዘራረብ ከለኹ፡ ብዙሕ ሜላ ኣይነበረንን። እታ ንየሆዋ ዝነበረትኒ ቐዳመይቲ ፍቕሪ ገሃጽሃጽ ኢላ ትነድድ ስለ ዝነበረት፡ ነቶም ኣባላት ስድራ ቤተይ ብትብዓት ግናኸ ሜላ ብዝጐደሎ መገዲ እሰብከሎም ነበርኩ። ነቶም ጆንን ሮንን ዝስሞም ኣሕዋተይ ኣዝየ እፈትዎም ስለ ዝነበርኩ፡ ሓቂ ኪቕበሉ አገድዶም ነበርኩ። ጸኒሐ ግና ስለቲ ትሪ ዝመልኦ ኣዘራርባይ ይቕረታ ሓተትክዎም። ንሓቂ ኪቕበሉ ኻብ ምጽላይ ግና ዓዲ ውዒለ ኣይፈልጥን እየ። ካብቲ እዋን እቲ ንነጀው፡  የሆዋ ምሂሩኒ እዩ፣ ሕጂ ንኻልኦት ክሰብኽን ክምህርን ከለኹ ብዝያዳ እጥንቀቕ እየ።—ቈሎ. 4:6

ኣብ ህይወተይ ዝረኸብክዎ ኻልእ ፍቕሪ

ነታ ንየሆዋ ዝነበረትኒ ቐዳመይቲ ፍቕሪ ብርግጽ እዝክራ እኳ እንተ ዀንኩ፡ ነቲ ኣብ ህይወተይ ዝረኸብክዎ ኻልእ ፍቕሪ እውን ኣይርስዖን እየ። ካብ የሆዋ ቐጺለ ዘፍቅራ፡ እታ ኽብርቲ ብዓልቲ ቤተይ ሱዛን እያ። ዕዮ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምዕያይ ክትሕግዘኒ እትኽእል መጻምድቲ ኸም እተድልየኒ እፈልጥ ነይረ እየ። ሱዛን ድማ ብመንፈሳዊ መዳይ ድልድልቲ ሰበይቲ እያ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ወረዘ ኸለና፡ ክበጽሓ ናብ ገዝኣ ኸድኩ። ሱዛን ኣብቲ ኣብ ክራንስቶን፡ ሮድ ኣይላንድ ዚርከብ ገዛ ወለዳ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ኾፍ ኢላ ነበረት። ግምቢ ዘብዐኛን መጽሓፍ ቅዱስን ድማ ተንብብ ነበረት። እቲ ዘደነቐኒ ግና፡ እቲ እተንብቦ ዝነበረት ዓንቀጽ፡ ዓንቀጽ መጽናዕቲ ዘይኰነ ኽነሱ፡ ነቲ ኣብኡ እተጠቕሰ ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱሳ እናገንጸለት እያ እተንብቦ ነይራ። “እዚኣስ ናይ ብሓቂ መንፈሳዊት ሰበይቲ እያ” ኢለ ድማ ሓሰብኩ። ኣብ ታሕሳስ 1971 ተመርዓና፣ ካብቲ እዋን እቲ ንነጀው ኣብ ጐድነይ ኰይና ስለ ዝደገፈትኒ ኣዝየ እየ ዘመስግና። ካብ ኵሉ ንላዕሊ ዝፈትወላ፡ ካብ ንዓይ ንየሆዋ ዝያዳ እተፍቅሮ ምዃና እዩ።

ምስ ሱዛን ሰበይተይን ምስቶም ፖልን ጀሲን ዝስሞም ደቀይን

ኣነን ሱዛንን፡ ጀሲን ፖልን ዝስሞም ክልተ ቘልዑ ወሊድና ኢና። ኪዓብዩ ኸለዉ፡ የሆዋ ምሳታቶም ነበረ። (1 ሳሙ. 3:19) ንሓቂ ናታቶም ስለ ዝገበሩዋ፡ ንዓይን ንሱዛንን ኣኽቢሮምና እዮም። ነታ ንየሆዋ ዝነበረቶም ቀዳመይቲ ፍቕሪ ስለ ዚዝክሩዋ፡ ክሳዕ ሎሚ ንየሆዋ የገልግልዎ ኣለዉ። ነፍሲ ወከፎም  ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ኣሕሊፎም እዮም። በተን ስቴፋኒን ራኬልን ዝስመን ክልተ ምጩዋት ኣንስቲ ደቀይ እውን እዀርዕ እየ፣ ልክዕ ከም ደቀይ ገይረ ድማ እየ ዝርእየን። ክልቲኦም ደቀይ፡ ብምሉእ ልበንን ብምሉእ ነፍሰንን ንየሆዋ ኣምላኽ ዜፍቅራኦ መንፈሳውያን ኣንስቲ እዮም ተመርዕዮም።—ኤፌ. 6:6

ኣብ ዕዮ መገሻ፡ ኣኼባ ኣገልግሎት ወፍሪ ኽመርሕ ከለኹ

ድሕሪ ጥምቀተይ ን16 ዓመት ኣብ ሮድ ኣይላንድ ኣገልጊለ እየ፣ ኣብኡ ኸኣ ክቡር ዕርክነት መስሪተ እየ። ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣዝዮም ንፉዓት ሽማግለታት፡ ባህ ዜብል ተዘክሮታት ኣሎኒ። ብዘይካዚ፡ ነቶም ጽቡቕ ጽልዋ ዝገበሩለይ ብዙሓት ገየሽቲ ሓለውቲ ኣዝየ እየ ዘመስግኖም። ምስቶም ንየሆዋ ዝነበረቶም ቀዳመይቲ ፍቕሪ ዓቂቦም ዚመላለሱ ዘለዉ ሰብኡት ምዕያይ፡ ዓብዪ መሰል እዩ። ብ1987 ኣብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ምእንቲ ኸነገልግል፡ ናብ ኖርዝ ካሮላይና ገዓዝና፣ ኣብኡ እውን ክቡር ዕርክነት መስሪትና ኢና። *

ብስድራ ቤት ኴንና ኣብቲ ብዙሕ ዘይተዓይየ ኽሊ ምግልጋል የሐጕሰና ነበረ

ኣብ ነሓሰ 2002 ኣነን ሱዛንን ኣባላት እቲ ኣብ ፓተርሰን ዘሎ ስድራ ቤት-ኤል ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ኽንከውን ንዝቐረበልና ዕድመ ተቐበልናዮ። ኣነ ኣብ ክፍሊ ኣገልግሎት፡ ሱዛን ከኣ ኣብ ቤት ሕጽቦ ነገልግል ነበርና። ሱዛን ኣብ ቤት ሕጽቦ ምዕያይ ኣዝያ እያ እትፈትዎ። ድሕሪኡ፡ ኣብ ነሓሰ 2005፡ ኣባል ኣመሓዳሪ ኣካል ኰይነ ኸገልግል ፍሉይ መሰል ተዋህበኒ። ነቲ ዕዮ ዝኽእሎ ዀይኑ ኣይተሰምዓንን ነይሩ። እታ ፍትውቲ ሰበይተይ እውን፡ እቲ ሓላፍነትን እቲ ዕዮን እቲ ምስኡ ተተሓሒዙ ዚመጽእ መገሻን ከቢድዋ ነበረ። ብነፋሪት ምጕዓዝ ዘይትፈቱ ኽነሳ፡ ብዙሕ ግዜ ግና ተጓዒዝና ኢና። ሱዛን፡ ካልኦት ኣንስቲ ኣባላት ኣመሓዳሪ ኣካል ብፍቕራዊ መገዲ ዚህባኣ ርእይቶ፡ ብዚከኣላ ዓቕሚ ንዓይ ንምድጋፍ ክትቈርጽ ከም ዝሓገዛ ትዛረብ እያ። ከምኡ ድማ እያ ገይራ፣ በዚ ኸኣ ኣዝየ እየ ዘፍቅራ።

ኣብ ቤት ጽሕፈተይ፡ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ሓያሎ ስእልታት ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍክዎ ጽቡቕ ህይወት የዘኻኽረኒ እዩ። ነታ ንየሆዋ ዝነበረትኒ ቐዳመይቲ ፍቕሪ ንምዝካር ብዚከኣለኒ ስለ ዝጸዓርኩ፡ ድሮ ብዙሕ ዜደንቕ በረኸት ረኺበ እየ።

ምስ ስድራ ቤተይ ግዜ ምሕላፍ የሐጕሰኒ እዩ

^ ሕ.ጽ. 31 ብዛዕባ እቲ ሓውና ሞሪስ ዘሕለፎ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ዚገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ናይ 15 መጋቢት 2006 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ፡ ኣብ ገጽ 26 ርአ።