ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ጥቅምቲ 2014

ፈትዮም ይመጹ—ታይዋን

ፈትዮም ይመጹ—ታይዋን

ኣብ 30ታት ዕድሚኦም ዚርከቡ ቹንግ ክዩንጁሊ ክዩንን ዚብሃሉ ሰብ ሓዳር፡ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ኣውስትራልያ፡ ኣብ ከተማ ሲድኒ ስሩዓት ፈለምቲ ዀይኖም የገልግሉ ነበሩ። ቹንግ ክዩን፡ “ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ እናሰራሕና፡ ምሹእ ናብራ ንነብር ነበርና። ኵነታት ኣየር እቲ እንነብረሉ ዝነበርና ኸባቢ ደስ ዜብል፡ ናብራ ኸኣ ጥዑም እዩ ነይሩ። ጥቓ ስድራ ቤትናን ፈተውትናን ምዃንና እውን የሐጕሰና ነበረ” በለ። ይኹን እምበር፡ ቹንግ ክዩንን ጁሊ ክዩንን ብዛዕባ ሓደ ነገር ሕርኽርኽ ኪብሎም ጀመረ። ስለምንታይ፧ ኵነታቶም ኣብ ኣገልግሎት የሆዋ ዝያዳ ኺገብሩ ኸም ዜፍቅደሎም ይፈልጡ እኳ እንተ ነበሩ፡ ዜድሊ ለውጢ ንምግባር ግና ሰጋእ መጋእ ይብሉ ስለ ዝነበሩ እዩ።

ብ2009 ኣብ እተገብረ ኣኼባ ኣውራጃ ግና፡ ልቦም ዚትንክፍ መደረ ሰምዑ። እቲ ተዛራባይ ኣገልግሎቶም ኬስፍሑ ንዚደልዩ ዘበሉ ኸምዚ በሎም፦ “ብዛዕባ እዚ ኣብነት እዚ እሞ ንሕሰብ፦ ሓደ መራሕ ማኪና ንማኪናኡ ናብ ጸጋም ወይ የማን ኪመርሓ ዚኽእል፡ ማኪናኡ ኽትንቀሳቐስ ድሕሪ ምጅማራ እዩ። ብተመሳሳሊ፡ የሱስ ኣገልግሎትና ንኸነስፍሕ ዚመርሓና፡ ክንንቀሳቐስ፡ ማለት ሸቶና ንምውቃዕ ናይ ሓቂ ጻዕሪ ኽንገብር ድሕሪ ምጅማርና እዩ።” * እቶም ሰብ ሓዳር፡ እቲ ተዛራባይ ብቐጥታ ንዓታቶም ዚዛረቦም ዘሎ ዀይኑ ተሰምዖም። ኣብቲ ኣኼባ ኣውራጃ እቲ፡ ኣብ ታይዋን ዜገልግሉ ሚስዮናውያን ሰብ ሓዳር ቃለ መጠይቕ ተገብረሎም። ንሳቶም ኣብ ኣገልግሎት ብዛዕባ ዝረኸብዎ ሓጐስ ገለጹ፣ ዝያዳ ሓገዝ ከም ዜድሊ እውን ኣጕልሑ። ቹንግ ክዩንን ጁሊ ክዩንን እቲ ቓለ መጠይቕ እውን ንዓታቶም ተባሂሉ እተዳለወ ዀይኑ ተሰምዖም።

ጁሊ፡ “ደድሕሪ እቲ ኣኼባ፡ ናብ ታይዋን ንምግዓዝ ስጕምቲ ንኽንወስድ ትብዓት ኪህበና ናብ የሆዋ ጸለና” በለት። ኣስዕብ ኣቢላ ኸኣ፡ “ግናኸ ፈሪህና ነበርና። ንመጀመርታ ግዜና ናብ ውሽጢ ጋብላ ዘሊልና እንኣቱ ዘሎና ዀይኑ እዩ ተሰሚዑና” በለት። ተቢዖም ‘ንኺዘሉ’ ዝሓገዘቶም ጥቕሲ፡ መክብብ 11:4 እያ፣ እታ ጥቕሲ፡ “ንንፋስ ዚምልከት ኣይዘርእን፡ ንደበና ዚጥምት ድማ ኣይዐጽድን እዩ” ትብል። ቹንግ ክዩን ከኣ፡  “‘ምምልካትን ምጥማትን’ ገዲፍና፡ ‘ምዝራእን ምዕጻድን’ ክንጅምር ወሰንና” በለ። ብዛዕባ እቲ ጕዳይ ደጋጊሞም ጸለዩ፡ ታሪኽ ህይወት ሚስዮናውያን ኣንበቡ፡ ምስቶም ኣብ ታይዋን ኬገልግሉ ዚኸዱ ኣስፋሕቲ ኺጸሓሓፉ ጀመሩ፡ ማኪናኦምን ኣቓሑኦምን ሸጡ፡ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኸኣ ናብ ታይዋን ገዓዙ።

ብስብከት ዚርከብ ሓጐስ

ኣብዚ እዋን እዚ፡ ካብ ወጻእ ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 100 ዝዀኑ ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ኣብ ታይዋን ኣብቲ ዝያዳ ኣስፋሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዜድልዩሉ ቦታ የገልግሉ ኣለዉ። እዚኣቶም ካብ ኣውስትራልያ፡ ብሪጣንያ፡ ካናዳ፡ ፈረንሳ፡ ጃፓን፡ ኮሪያ፡ ስጳኛ፡ ከምኡ እውን ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዝመጹ ዀይኖም፡ ካብ 21 ክሳዕ 73 ኣብ ዘሎ ኽሊ ዕድመ ዚርከቡ እዮም። ልዕሊ 50 ዝዀና ንጽል ኣሓት ከኣ ይርከባኦም። ነዞም ቀናኣት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኰይኖም ኣገልግሎቶም ንኺፍጽሙ ዝሓገዞም እንታይ እዩ፧ ቀጺልና ንርአ።

ሎራ

ሎራ ዝስማ ኻብ ካናዳ ዝዀነት ንጽል ሓብቲ፡ ኣብ ምዕራባዊ ታይዋን ፈላሚት ኰይና ተገልግል ኣላ። ይኹን እምበር፡ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ኣቢሉ፡ ዕዮ ስብከት ኣይፍተዋን እዩ ነይሩ። “ኣገልግሎት ንማለቱ ኢለ ጥራይ እወጽእ ስለ ዝነበርኩ፡ ኣይፈትዎን እየ ነይረ” ብምባል ከኣ ትገልጽ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ካናዳ ዝነበራ ፈተውታ፡ ንሓደ ወርሒ ዚኣክል ምስኣተን ናብ መክሲኮ ኸይዳ ኸተገልግል ተወከሳኣ። ኣስዒባ ድማ፡ “ንመጀመርታ ግዜይ ኣብ ኣገልግሎት ንብዙሕ ሰዓታት ኣሕለፍኩ፣ ብሓቂ ኸኣ ተሓጒሰሉ እየ” በለት።

ሎራ በዚ ባህ ዜብል ተመክሮ እዚ ተደሪኻ፡ ኣብ ካናዳ፡ ቋንቋ ወጻኢ ናብ ዚዝረበሉ ጉባኤ ኽትግዕዝ ሓሰበት። ኣብ ትምህርቲ ቛንቋ ቻይንኛ ተመዝገበት፡ ምስ ጕጅለ ቛንቋ ቻይንኛ ኣገልገለት፡ ናብ ታይዋን ክትግዕዝ ከኣ ሸቶ ገበረት፣ ኣብ መስከረም 2008 ድማ ገዓዘት። “ነዚ ሓድሽ ከባቢ ንኽለምዶ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ወሲዱለይ እዩ፣ ሕጂ ግና ናብ ካናዳ ኺምለስ እውን ኣይሓስቦን እየ” በለት። ብዛዕባ ዕዮ ስብከትከ እንታይ እዩ ዚስምዓ፧ “ሕጂ ብሓቂ እየ ዝሕጐሰሉ። ተመሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ንየሆዋ ፈሊጦም ህይወቶም ኪቕይሩ ኸለዉ ኸም ምርኣይ ገይሩ ዜሐጕስ ነገር የለን። ኣብ ታይዋን ምግልጋለይ፡ ነዚ ሓጐስ እዚ ብዙሕ ሳዕ ንኼስተማቕሮ ኣጋጣሚ ኸፊቱለይ እዩ” በለት።

 ንናይ ቋንቋ ጸገም ብኸመይ ከም ዝሰገርዎ

ብረይንን ሚሸልን

ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዝዀኑ ኣብ መፋርቕ 30ታት ዕድሚኦም ዚርከቡ ብረይንሚሸልን ዚብሃሉ ሰብ ሓዳር፡ ሸሞንተ ዓመት ይገብር ናብ ታይዋን ገዓዙ። ኣብ ፈለማ እቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘበርክትዎ ተሳትፎ፡ ትርጕም ዘይብሉ ዀይኑ ተሰምዖም። ይኹን እምበር፡ ሓደ ምኩር ሚስዮናዊ ኸምዚ በሎም፦ “ንሓደ ሰብ ሓንቲ ትራክት ጥራይ እኳ ኽትህብዎ እንተ ኽኢልኩም፡ እቲ ሰብ እቲ ብዛዕባ የሆዋ መልእኽቲ እተቐበለ ንመጀመርታ ግዜኡ ኪኸውን ከም ዚኽእል ኣይትረስዑ። በዚ ኸምዚ፡ ኣብ ኣገልግሎት ትርጕም ዘለዎ ተሳትፎ ኢኹም እትገብሩ።” እዚ ዜተባብዕ ሓሳባት እዚ፡ ንብረይንን ንሚሸልን ንኸይሕለሉ ኣጸቢቑ ሓጊዝዎም እዩ። ካልእ ሓው ከኣ፡ “ተስፋ ምእንቲ ኸይትቘርጹ፡ ቻይንኛ ንኽትመሃሩ ዝገበርኩምዎ ዕቤት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣይትለክዕዎ፡ ኣብ ክንዳኡስ፡ ካብ ዝሓለፈ ዓብዪ ኣኼባ እንታይ ዕቤት ከም ዝገበርኩም ሕሰቡ” በሎም። ብርግጽ ከኣ ዕቤት ገይሮም እዮም፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ውጽኢታውያን ፈለምቲ ኸም ዝዀኑ የርእዩ ኣለዉ።

ቋንቋ ወጻኢ ንኽትመሃር እንታይ እዩ ኺድርኸካ ዚኽእል፧ ነታ ኸተገልግለላ እትደልያ ሃገር ክትበጽሓ ፈትን። ናብ ኣኼባታት ኪድ፡ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ተቐራረቦም፡ ኣብ ዕዮ ስብከት እውን ምስኦም ኣገልግል። ብረይን፡ “ሓያሎ ሰባት ንመልእኽቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣወንታዊ ምላሽ ኪህቡ ኸለዉ ምስ ተዓዘብካ፡ ምዉቕ ፍቕሪ ኣሕዋትን ኣሓትን ምስ ረአኻ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንኸተገልግል ክትድረኽ ኢኻ” በለ።

ብዛዕባ ስራሕከ እንታይ ገይሮም፧

ክርስቲንን ሚሸልን

ኣብ ታይዋን ናብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልይሉ ቦታ ዝገዓዙ ሓያሎ ኣሕዋትን ኣሓትን፡ እንግሊዝኛ ብምስትምሃር ርእሶም ክኢሎም ፈለምቲ ዀይኖም የገልግሉ ኣለዉ። ክርስቲንሚሸልን ዓሳ እናሸጡ እዮም ዚናበሩ። ክርስቲን፡ “ቅድሚ ሕጂ ኸምዚ ዓይነት ስራሕ ሰሪሐ ዘይፈልጥ እኳ እንተ ዀንኩ፡ እዚ ስራሕ እዚ፡ ኣብታ ሃገር ንኽነብር ሓጊዙኒ እዩ” በለ። ድሕሪ ግዜ ኸኣ እተወሰኑ ዓማዊል ረኸበ። እዚ ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ እዚ፡ ብገንዘብ ርእሱ ኽኢሉ ንርእሱን ንሰበይቱን ኪናቢ ኣኽኢልዎ እዩ፣ ኣብቲ ቐንዲ ዕዮ፡ ማለት ኣብ ኣገልግሎት ፈላምነት፡ ገፈፍቲ ሰብ ኰይኖም ዜሕልፉሉ እኹል ግዜ ድማ ኣለዎም።

ንኣገልግሎቶም ተሓጒሶምሉ

ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዝዀኑ ዊልያምጀኒፈር ሰበይቱን፡ ናብ ታይዋን ካብ ዝኸዱ ኣስታት ሸውዓተ ዓመት ገይሮም ኣለዉ። ዊልያም፡ “ቋንቋ ምምሃርን ፈላሚ ዄንካ ምግልጋልን ንጉባኤ ምሕላይን ገንዘብ ክትርከብ ምጽዓርን ሓድሓደ ግዜ የድክመካ እዩ” በለ። እሞኸ፡ ንዕኡን ንሰበይቱን ንኺዕወቱን ሕጉሳት ኰይኖም ንኪቕጽሉን እንታይ እዩ ሓጊዝዎም፧ ሚዛናዊ ዝዀነ ሸቶታት ኬውጽኡ ምጽዓሮም እዩ። ንኣብነት፡ ቻንይኛ ኺመሃሩ ኸለዉ፡ ካብ ገዛእ ርእሶም ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዘይጽበዩ፡ ቅልጡፍ ዕቤት እንተ ዘይገይሮም እምብዛ ተስፋ ኣይቈርጹን ነበሩ።

ዊልያምን ጀኒፈርን

መንፈሳዊ ሸቶታት ምስ ገበርና፡ ንዅሉ እቲ ኣብ ሸቶና ንኽንበጽሕ እንወስዶ ስጕምታት ክንሕጐሰሉ ኸም ዚግባእ፡ ሓደ ገያሺ ሓላዊ ንዊልያም ገሊጹሉ ነበረ። ዊልያምን ሰበይቱን ነዚ ምኽሪ እዚ ኣብ ግብሪ ብምውዓሎም ተዓጻጸፍቲ ንኪዀኑን ንምኽሪ እቶም ሓላፍነት ዘለዎም ኣሕዋት ንኺሰምዑን ኣገልግሎቶም ምእንቲ ኺሰልጦም ዚዓይዩሉ መገዲ ንኼተዓራርዩን ሓጊዝዎም እዩ። ዊልያም ኣስዒቡ፡ “ንተፈጥሮኣዊ ጽባቐ እታ እተመደብናላ ደሴት ምእንቲ ኽንሕጐሰሉ ግዜ ኽንምድብ ከም ዘሎና እውን ኣዘኻኺሩና እዩ” በለ።

ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዝዀነት ማጋን ዝስማ ንጽል ሓብቲ፡ ቻይንኛ ኣጽርያ ንኽትዛረብ ዘወጽኣት ሸቶ ንኽትወቅዕ እናጸዓረት፡ ከም ዊልያምን ጀኒፈርን ‘ነቲ ጕዕዞ ትሕጐሰሉ’ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ሰሙን ባህ ኣብ ዜብል ክሊ፡ ማለት ኣብታ ዝዓበየት ወደብ ታይዋን ዝዀነት ወደብ ካውሽዩን ምስ ዜገልግሉ ጕጅለ ኣስፋሕቲ ዀይና ተገልግል እያ። ማጋን ካብ መርከብ ናብ መርከብ እናተጓዕዘት ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከተበስርን ካብ ባንግላደሽን ህንድን ኢንዶነዥያን ፊሊፒንስን ታይላንድን ቫኑዋቱን ንዝመጹ ገፈፍቲ ዓሳ ኽትሰብከሎምን ክኢላ እያ። ከምዚ ኸኣ በለት፦ “እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ወደብ ንሓጺር ግዜ ጥራይ ስለ ዚጸንሑ፡ ሽዑሽዑ ኢና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንጅምረሎም። ንዅሎም ምእንቲ ኽበጽሖም  ኢለ፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ብሓንሳእ ምስ ኣርባዕተ ወይ ምስ ሓሙሽተ ሰባት እየ ዘጽንዕ” በለት። ኣብ ቋንቋ ቻይንኛ ዘለዋ ፍልጠትከ ኽሳዕ ክንደይ እዩ ዚውስኽ ዘሎ፧ ማጋን፡ “ቀልጢፈ ኽፈልጥ እንተ ዚኽእል ጽቡቕ ነይሩ፣ ግናኸ ነቲ ሓደ ሓው፡ ‘ዝከኣለኪ ግበሪ፡ ነቲ ዝተረፈ የሆዋ ኺሓልዮ እዩ’ ብምባል እተዛረበኒ ቓላት ኣይርስዖን እየ” በለት።

ማጋን

ውሑስን ቀሊልን ባህ ዜብልን

ካብ ብሪጣንያ ዝዀነት ካቲ ናብ ወጻኢ ሃገር ቅድሚ ምኻዳ፡ ንሓንቲ ንጽል ሓብቲ ዚኸውን ውሑስ ቦታ ኽትረክብ ደለየት። ብዛዕባ ሻቕሎታ ንየሆዋ ብጸሎት ነገረቶ፡ ናብ እተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት ጨንፈር ደብዳበ ጽሒፋ ኸኣ፡ ንንጽል ኣሓት ኬስዕበለን ብዛዕባ ዚኽእል ሓደጋታት ሓተተት። ነቲ እተዋህባ መልስታት ብጥንቃቐ ምስ መርመረቶ፡ ንዓኣ ዝሓሸት ቦታ፡ ታይዋን ከም ዝዀነት ወሰነት።

ብ2004 ካቲ ኣብ 31 ዓመት ዕድሚኣ፡ ቀሊል ናብራ ኽትነብረሉ ናብ እትኽእል ሃገር፡ ማለት ናብ ታይዋን ገዓዘት። ከምዚ ብምባል ከኣ ትገልጽ፦ ንኣሕዋትን ኣሓትን፡ ፍረታትን ኣትክልትን ብሕሱር ዋጋ ኽዕድገሉ ዝኽእል ዝሓሸ ቦታ እንተ ኣልዩ ኽነግሩኒ ሓተትክዎም። እቲ ዝሃቡኒ ጽቡቕ ምኽሪ፡ ነቲ ዘዋህለልክዎ ገንዘብ ንነዊሕ እዋን ንኽጥቀመሉ ሓጊዙኒ እዩ።” ቀሊል ናብራ ንኽትነብር ዝሓገዛ እንታይ እዩ፧ ካቲ፡ “በቲ ዝበልዖ ቐሊል ምግብን በቲ ዝኽደኖ ዘይተጋነነ ኽዳንን ዓጊበ ምእንቲ ኽነብር፡ የሆዋ ንኺሕግዘኒ ወትሩ እየ ዝጽሊ። የሆዋ ዜድልየኒ ነገራት እንታይ ምዃኑ ብምስትምሃርን ዝደልዮ ነገራት ብዘይምርካበይ ንኸየስቈርቍርን ብምሕጋዝ፡ ጸሎተይ ዝመለሰለይ ኰይኑ እዩ ዚስምዓኒ” በለት። ኣስዕብ ኣቢላ እውን፡ “ቀሊል ናብራ ምንባረይ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ንኸተኵር ስለ ዚሕግዘኒ፡ እሕጐሰሉ እየ” በለት።

ካቲ፡ ቀሊል ናብራ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ባህ ዜብል ህይወት እውን ትነብር ኣላ። ምስጢሩኸ እንታይ እዩ፧ ንሳ ኸምዚ ብምባል ትገልጽ፦ “ኣብቲ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ዚቕበሉ ሓያሎ ሰባት ዚነብሩሉ ኸባቢ ኽሰብኽ ክኢለ እየ። እዚ ብሓቂ ዜሐጕስ እዩ።” ንፈለማ ግዜ ኣብ ታይዋን ክትበጽሕ ከላ፡ ኣብታ ፈላሚት ኰይና ዘገልገለትላ ኸተማ፡ ቻይንኛ ዚዝረበለን ጉባኤታት፡ ክልተ ጥራይ እየን ነይረን፣ ሎሚ ግና ሸውዓተ ጉባኤ ኣለዋ። ካቲ፡ “ነዚ ዜደንቕ ዕቤት እዚ ብኣዒንተይ ብምርኣየይን ኣብቲ ምህርቲ ኺካፈል ብምኽኣለይን ህይወተይ ባህ ዜብል ኪኸውን ክኢሉ እዩ” በለት።

“ኣነ እውን ኣድለኽዎም”

እቶም ኣብ መእተዊ እተጠቕሱ ቹንግ ክዩንን ጁሊ ክዩንንከ እንታይ ኣጋጠሞም፧ ቹንግ ክዩን ፈለማ ቻይንኛ ጽቡቕ ገይሩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ፡ ነታ ጉባኤ ብዙሕ ከም ዘይጠቕማ ዀይኑ ተሰሚዕዎ ነይሩ እዩ። እቶም ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ኣሕዋት ግና እተፈልየ ስምዒት እዩ ነይርዎም። ቹንግ ክዩን፡ “ጉባኤና ኣብ ክልተ ምስ ተመቕለት፡ ኣገልጋሊ ጉባኤ ዀይነ ዝዓይዮ ሓያሎ ተወሳኺ ሓላፍነታት ተዋህበኒ” በለ። ኣስዒቡ እውን፡ “ኣብታ ህሞት እቲኣ፡ ኣብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ዀይነ አገልግል ከም ዘሎኹ ተሰምዓኒ” ድሕሪ ምባሉ፡ ፍሽኽ እናበለ፡ “ዘገርም እዩ ኣነ እውን ኣድለኽዎም!” በለ። ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ሽማግለ ዀይኑ የገልግል ኣሎ። ጁሊ ኸኣ፡ “ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑና ዘይፍለጥ፡ ኣብ ዕዮና ዕግበትን ሓጐስን ኣሎና። ኣብዚ ኽንሕግዝ ኢና መጺእና፡ ይኹን እምበር፡ በዚ ባህ ዜብል ተመክሮ እዚ ንሕና እተሓገዝና ዀይኑ እዩ ዚስምዓና። የሆዋ ኣብዚ ንኸነገልግል ስለ ዝፈቐደልና ነመስግኖ ኢና።”

ኣብ ሓያሎ ሃገራት፡ ኣብ መንፈሳዊ ምህርቲ ዝያዳ ዓየይቲ ይድለዩ ኣለዉ። ትምህርቲ ትውድእ እንተ ኣሊኻ፡ ህይወትካ ኣብ ምንታይ መዓላ ኸም እተውዕላ የተሓሳስበካ ድዩ፧ ንጽል እንተ ዄንካ፡ ኣብ ውድብ የሆዋ ብዝያዳ ኸተገልግል ትምነ ዲኻ፧ ንስድራ ቤትካ መንፈሳዊ ርስቲ ኸተወርሶም ትደሊ ዲኻ፧ ጡረታ ዝወጻእካ እንተ ዄንካ ኸኣ፡ ነቲ ኣብ ህይወትካ ዝቐሰምካዮ ተመክሮ ንኻልኦት ከተካፍሎም ትደሊ ዲኻ፧ ኣብቲ ዝያዳ ኣስፋሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዜድልዩሉ ቦታ ኼድካ ብምግልጋል ኣገልግሎትካ ንኸተስፍሕ እንተ ወሲንካ፡ ብዙሕ በረኸት ክትዓጽድ ኢኻ።

^ ሕ.ጽ. 3 ኣብታ ‘ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብእተማልአ መገዲ መስክር’ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 16፡ ሕጡብ ጽሑፍ 5-6 ርአ።