ብ1947 ኣብ ሳንታ ኣና፡ ኤል ሳልቫዶር ዝነበሩ ኻህናት ካቶሊክ፡ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ኪርብሽዎም ፈተኑ። እቶም ኣሕዋት ሰሙናዊ መጽናዕቲ ግምቢ ዘብዐኛ ኺገብሩ ኸለዉ፡ እተወሰኑ ንኣሽቱ ኣወዳት ናብቲ ጋህ ኢሉ ዝነበረ መንበሪ ሚስዮናውያን ዓበይቲ ኣእማን ኪድርብዩ ጀመሩ። ድሕሪኡ፡ በቶም ካህናት ዚምርሑ ጕጅለ ሰባት መጹ። ገሊኣቶም ሽግ፡ ገሊኣቶም ከኣ ምስሊ ሒዞም ነበሩ። ንኽልተ ሰዓት ድማ፡ ናብ መንበሪ እቶም ሚስዮናውያን ኣእማን ይስንድዉን “ድንግል ንዘለኣለም ትንበር!” “የሆዋ ይሙት!” እናበሉ ዓው ኢሎም ይጭድሩን ነበሩ። እቶም ሚስዮናውያን በዚ ፈሪሆም ካብታ ኸተማ ዚወጹ እዩ መሲልዎም ነይሩ። ከምኡ ኸም ዝሓሰቡ ኽፈልጥ ዝኸኣልኩ፡ ሓንቲ ኻብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሚስዮናውያን ስለ ዝነበርኩ እየ፣ እዚ ድማ ቅድሚ 67 ዓመት ዘጋጠመ እዩ። *

እቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ፍጻመ ቕድሚ ምግጣሙ ኽልተ ዓመት ይገብር፡ ኣነን ኤቨሊን ትሬበርት ዝስማ ሚስዮናዊት መገላግልተይን፡ ካብቲ ሽዑ ኣብ ኢታካ፡ ኒው ዮርክ ዝነበረ ናይ ጊልዓድ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ግምቢ ዘብዐኛ፡ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ተመረቕና። ኣብ ሳንታ ኣና ኸነገልግል ድማ ተመደብና። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣገልግሎት ሚስዮናውነት ዘሕለፍክዎ ዳርጋ 29 ዓመት ኣሕጽር ኣቢለ ቕድሚ ምዝንታወይ፡ ነቲ ዕዮ ኽጅምሮ ስለምንታይ ከም ዝወሰንኩ ኽነግረኩም።

መንፈሳዊ ርስተይ

ብ1923 ኣብ እተወለድኩሉ እዋን፡ እቶም ጆን ኦልሰንን ኢቫ ኦልሰንን ዝስሞም ወለደይ ኣብ ስፖከን፡ ዋሽንግተን፡ ሕ.መ.ኣ. እዮም ዚነብሩ ነይሮም። ሉተራውያን እኳ እንተ ነበሩ፡ እቲ ቤተ ክርስትያን እትምህሮ ብዛዕባ ገሃነም እሳት ዚገልጽ ትምህርቲ ምስቲ ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃኑ ዚገልጽ እምነቶም ስለ ዘይቃዶ፡ ነቲ ትምህርቲ ኣይቅበልዎን እዮም ነይሮም። (1 ዮሃ. 4:8) ኣቦይ ኣብ እንዳ ባኒ እዩ ዚሰርሕ ነይሩ፣ ሓደ ምሸት፡ መሳርሕቱ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንገሃነም ከም መሳቐዪ ቦታ ገይሩ ኸም ዘይገልጾ ኣረጋገጸሉ። ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ወለደይ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኬጽንዑ ጀመሩ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ብሓቂ እንታይ ከም ዚምህር ድማ ፈለጡ።

ሽዑ ጓል ትሽዓተ ዓመት ጥራይ እኳ እንተ ነበርኩ፡ ወለደይ ብዛዕባ እቲ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኸብዎ ሓድሽ ሓቅታት ብውዕዉዕ ስምዒት ኪዛረቡ ኸለዉ ትዝ ይብለኒ እዩ። እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ፡ ስሙ የሆዋ ምዃኑ ምስ ፈለጡን ካብቲ ዜደናግር ሰረተ እምነት ስላሴ ናጻ ምስ ኰኑን እሞ ኸኣ፡ እቲ ዝነበሮም ውዕዉዕ ስምዒት ብዝያዳ ወሰኸ። ኣነ እውን እንተ ዀንኩ፡  ነቲ ዜደንቕ ቅዱስ ጽሑፋዊ ትምህርትታት ልክዕ ከም ሰፍነግ ክመጽዮ፡ ‘ነታ ሓራ እተውጽእ ሓቂ’ ድማ ክፈልጣ ጀመርኩ። (ዮሃ. 8:32) በዚ ምኽንያት እዚ፡ ንመጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዜሰልኪ ገይረ ኣይርእዮን እየ፣ ንቓል ኣምላኽ ምምርማር ኵሉ ሳዕ እዩ ዜሐጕሰኒ። ሓፋር እኳ እንተ ነበርኩ፡ ምስ ወለደይ ኰይነ ናብ ዕዮ ስብከት እኸይድ ነይረ እየ። ንሳቶም ብ1934 እዮም ተጠሚቖም። ኣነ ኸኣ ብ1939 ጓል 16 ዓመት ከለኹ፡ ኣሰሮም ብምስዓብ፡ እተጠምቀት ኣገልጋሊት የሆዋ ዀንኩ።

ብ1941 ኣብቲ ኣብ ሰይንት ልዊስ፡ ሚዙሪ እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ ምስ ኣቦይን ኣደይን ከለኹ

ብ1940 ኣብ ዝነበረ እዋን ክረምቲ፡ ወለደይ ንቤቶም ሸጥዎ፣ ሰለስቴና ዄንና ድማ ኣብ ኮር ድሌይን፡ ኣይዳሆ፡ ፈለምቲ ብምዃን ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ጀመርና። ኣብ ልዕሊ ሓደ ጋራዥ ኣብ ዝነበረ ኣፓርታማ ተኻሪና ኢና እንነብር ኔርና። ቤትና፡ መአከቢ እውን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ዝነበረን ጉባኤታት ሒደት ስለ ዝነበራ፡ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ወይ ኣብ እተኻረይዎ ኽፍልታት እዮም ዚእከቡ ነይሮም።

ብ1941 ኣነን ወለደይን ኣብቲ ኣብ ሰይንት ልዊስ፡ ሚዙሪ እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ ተኣከብና። ሰንበት፡ “መዓልቲ ቘልዑ” ስለ ዝነበረት፡ እቶም ካብ 5 ኽሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ፡ ኣብ ቅድሚ እቲ መድረኽ ኮፍ ኢሎም ነበሩ። ሓውና ጆሴፍ ኤፍ. ራዘርፎርድ ኣብ መደምደምታ መደረኡ፡ ነቶም ቈልዑ ዘበልና፡ ‘ኣቱም ንኣምላኽን ንንጉሱን ክትእዘዙ እተሰማማዕኩም ቈልዑ፡ በጃኹም ኵላትኩም ደው በሉ!’ በለና። ንሕና ድማ ደው በልና። ድሕሪኡ፡ ሓውና ራዘርፎርድ፡ “ነዞም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ እተወሰኹ ልዕሊ 15,000 ዚዀኑ ሓደስቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር እሞ ርኣይዎም” ብምባል ዓው ኢሉ ተዛረበ። እቲ ፍጻመ፡ ነቲ ንፈላምነት ሞያ ህይወተይ ክገብሮ ዝወሰድክዎ ውሳነ ብዝያዳ እዩ ኣደልዲሉለይ።

ስድራ ቤትና ዘገልገለትሉ ቦታታት

ካብቲ ኣብ ሰይንት ልዊስ እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ እተወሰነ ኣዋርሕ ጸኒሑ፡ ስድራ ቤትና ናብ ደቡባዊ ካሊፎርንያ ገዓዘት። ኣብ ከተማ ኦክስናርድ፡ ሓዳስ ጉባኤ ኽንምስርት ድማ ተመደብና። ሓንቲ ዓራት ጥራይ ኣብ ዝነበረታ ብማኪና እትጕተት ንእሽቶ ቤት ንነብር ነበርና። ኣነ በብምሸቱ ኣብ ልዕሊ እቲ እንምገበሉ ሰደቓ ኣንጺፈ እድቅስ ነበርኩ፣ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ገዛእ ርእሰይ መደቀሲ ኽፍሊ ዝውንነሉ ዝነበርኩ እዋን ኣዝዩ እተፈልየ እዩ ነይሩ።

ናብ ካሊፎርንያ ቐቅድሚ ምምጻእና፡ ጃፓን ነቲ ኣብ ሃዋይ ዝነበረ ፐርል ሃርበር ብ7 ታሕሳስ 1941 መጥቃዕቲ ኣውረደትሉ። ንጽብሒቱ፡ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ተጸምበረት። እቶም ሰበ ስልጣን፡ ኵሉ መብራህቲ ኺጠፍእ ስለ ዝኣዘዙ፡ ምሸት ንዅሉ መብራህቲ ነጥፍኦ ነበርና። ናይ ጃፓን ሳብማሪን፡ ንገማግም ካሊፎርንያ ይዞራኦ ስለ ዝነበራ፡ ኣብ ልዕሊ ገሊኡ ቦታታት መጥቃዕቲ ምእንቲ ኸየውርዳ፡ ኵሉ ነገር ኪጽልምት ነበሮ።

እተወሰነ ኣዋርሕ ጸኒሑ፡ ኣብ መስከረም 1942 ኣብቲ ኣብ ክሊቭላንድ፡ ኦሃዮ እተገብረ “ቲኦክራስያዊት ሓዳስ ዓለም” ዘርእስቱ ዓብዪ ኣኼባ ተኣከብና። ኣብኡ ድማ ነቲ ሓውና ናታን ኖር ዘቕረቦ፡ “ሰላም ንሓዋሩ ኪቕጽል ይኽእል ድዩ፧” ዘርእስቱ መደረ ሰማዕና። ሓውና ኖር ኣብ መደረኡ፡ ብዛዕባ ራእይ ምዕራፍ 17 ገለጸ፣ ኣብታ ጥቕሲ፡ ብዛዕባ ሓደ “ኣራዊት፡” “ነበረ፡ የሎን ከኣ፡ ካብ መዓሙቝ ድማ ኪወጽእ [እዩ]” ተባሂሉ ኣሎ። (ራእ. 17:8, 11) ሓውና ኖር፡ እቲ “ኣራዊት፡” ነቲ ብ1939 ንጥፈታቱ ዘቋረጸ ውድብ፡ ማለት ንእተኣሳሰራ መንግስትታት ከም ዜመልክት ሓበረ። ኰይኑ ግና፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ እቲ ውድብ ብኻልእ ከም ዚትካእን እዚ ድማ ናብ ተዛማዲ ሰላም ከም ዚመርሕን ይንበ እዩ። ከም መፈጸምታ እዚ ትንቢት እዚ ኸኣ፡ ብ1945 ካልኣይ ውግእ ዓለም ተዛዘመ፣ ድሕሪኡ፡ እቲ “ኣራዊት” ከኣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኰይኑ እንደገና ወጸ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንዓለምለኻዊ ዕዮ ስብከቶም ኣስፍሕዎ፣ ካብቲ ግዜ እቲ ንነጀው ድማ፡ ዓብዪ ዕቤት ይርአ ኣሎ።

ኣብ ጊልዓድ እተዋህበኒ ዲፕሎማ

እቲ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዙሕ ዕዮ ኸም ዚጽበየና ንኽግንዘብ ሓጊዙኒ እዩ። ንዓመታኡ ቤት ትምህርቲ ጊልዓድ ከም ዚኽፈት ምስ ተነግረ፡ ሚስዮናዊት ንምዃን ዝነበረኒ ባህጊ ተለዓዓለ። ብ1943 ኣብ ፖርትላንድ፡ ኦሪገን፡ ፈላሚት ኰይነ  ንኸገልግል ተመደብኩ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ንሰብ ቤት ኣብ ኣፍ ደገ ቤቶም ኴንና፡ እተቐድሐ መደረታት ብፎኖግራፍ ነስምዖም ነበርና፣ ድሕሪኡ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚገልጽ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ ንህቦም ነበርና። ኣብታ ዓመት እቲኣ፡ ሚስዮናዊ ምዃን እንተ ዘይኰይኑ፡ ካልእ ሓሳብ ኣይነበረንን።

ብ1944 ምስታ ኤቨሊን ትሬበርት ዝስማ ዝፈትዋ መሓዛይ ኴንና ናብ ጊልዓድ ምስ ተዓደምና፡ ኣዝየ እየ ተሓጒሰ። ንሓሙሽተ ወርሒ፡ ካብቲ እንገብሮ ዝነበርና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ሓጐስ ክንረክብ ከም እንኽእል፡ መምህራንና ኣርኣዩና። ትሕትናኦም ኣዝዩ እዩ ኣደኒቑና። ሓድሓደ እዋን፡ ንሕና ኽንበልዕ ከለና፡ እቶም ኣሕዋት ኣሳሰይቲ ዀይኖም ነበሩ። ብ22 ጥሪ 1945 ድማ ተመረቕና።

ሚስዮናዊት ኰይነ እተመደብኩሉ ቦታ

ኣነን ኤቨሊንን ምስ ሊዮ ማሃንን ኤስተር ማሃንን ኴንና፡ ኣብ ሰነ 1946 ኣብታ እተመደብናላ ቦታ፡ ማለት ኣብ ኤል ሳልቫዶር ኣተና። ኣብኡ ምስ በጻሕና፡ ‘ግራውቲ ንዓጺድ ጻዕድዩ’ ጸንሓና። (ዮሃ. 4:35) እቲ ኣብ መእተዊ እተጠቕሰ ፍጻመ፡ እቶም ካህናት ክሳዕ ክንደይ ሓሪቖም ከም ዝነበሩ ዜርኢ እዩ። ሓደ ሰሙን ኣቐዲሙ፡ ኣብ ሳንታ ኣና ናይ መጀመርታ ኣኼባ ወረዳ ጌርና ነበርና። ነቲ ህዝባዊ መደረ ብሰፊሑ ኣፋሊጥናዮ ስለ ዝነበርና፡ ዳርጋ 500 ዚዀኑ ሰባት ኣብቲ ኣኼባ ምስ ተኣከቡ፡ ኣዚና ተሓጐስና። እቶም ካህናት፡ ፈሪህና ኻብታ ኸተማ እንወጽእ እኳ እንተ መሰሎም፡ ብዝያዳ ኸም እንጸንዕን ነቶም ቅኑዕ ዝልቦም ሰባት ከም እንሕግዞምን እዩ ገይሩና። እቶም ካህናት ነቲ ህዝቢ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንኸየንብብ እኳ እንተ ኣጠንቀቕዎ፡ ብዙሓት ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ኪዕድጉ ዘይክእሉ ድኻታት እኳ እንተ ነበሩ፡ ሓቂ ዝጠመዩ ብዙሓት ሰባት ነይሮም እዮም። ነቲ ንዓታቶም ብዛዕባ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝዀነ የሆዋን ብዛዕባ እቲ ንምድሪ ናብ ገነት ከም ዚቕይራ ዝኣተዎ ዜደንቕ መብጽዓን ምእንቲ ኽንምህሮም ኢልና ስጳንኛ ንኽንለምድ እንገብሮ ዝነበርና ጻዕሪ የማስዉሉ ነበሩ።

ካብቶም ደቂ ኽፍለይ ዝነበሩ ሚስዮናውያን፡ ሓሙሽቴና ናብ ኤል ሳልቫዶር ተመደብና። ካብ ጸጋም ንየማን፦ ኤቨሊን ትሬበርት፡ ሚሊ ብሬዥር፡ ኤስተር ማሃን፡ ሊዮ ማሃን

ሮሳ ኣሰንስዮ፡ ሓንቲ ኻብተን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕኩለን ናይ መጀመርታ ተመሃሮ እያ ነይራ። መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ጀመረት፡ ካብቲ ምስኣ ዚነብር ዝነበረ ሰብኣይ ተፈልየት። ጸኒሑ፡ ንሱ እውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጀመረ። ክልቲኦም ድማ ድሕሪ መርዓኦም ተጠምቁ፣ ቅንኣት ዘለዎም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከኣ ኰኑ። ሮሳ ኣብ ሳንታ ኣና ናይ መጀመርታ ፈላሚት እያ ነይራ። *

ሮሳ ንእሽቶ ድኳን ነበረታ። ናብ ኣገልግሎት ክትከይድ ከላ ድማ፡ የሆዋ ዜድልያ ነገራት ከም ዜማልኣላ ብምትእምማን፡ ነቲ ድኳን ዓጽያቶ ትኸይድ ነበረት። ክትከፍቶ ኸላ ግና፡ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት፡ ዓማዊል ናብቲ ድኳን ይውሕዙ ነበሩ። ንሓቅነት እቲ ኣብ ማቴዎስ 6:33 ዚርከብ ቃላት ተመኪራቶ እያ፣ ክሳዕ ዕለት ሞታ ድማ ብተኣማንነት ቀጸለት።

ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ፡ ሓደ ኻህን ናብቲ ንሽዱሽቴና ሚስዮናውያን ገዛ ኣካርዩና ዝነበረ ሰብኣይ ከይዱ፡ ካብ ቤቱ እንተ ዘይሰጒጉና፡ ንሱን ሰበይቱን ከም ዚውገዙ ኣጠንቀቖ። እቲ ፍሉጥ ነጋዲ ዝነበረ ብዓል ገዛ፡ ድሮ ንኣካይዳ እቶም ካህናት ጸሊእዎ ስለ ዝነበረ፡ ድምብርጽ ኣይበሎን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ነቲ ኻህን፡ ካብታ ቤተ ክርስትያን ይሰጐጕ ኣይሰጐጕ ዋላ ሓንቲ ኸም ዘይግድሶ ነገሮ። ንዓና ድማ፡ ክሳዕ ዝደለናዮ እዋን ኣብ ቤቱ ኽንጸንሕ ከም እንኽእል ኣረጋገጸልና።

ሓደ ሕፉር ሰብኣይ ናይ የሆዋ ምስክር ኰነ

ብ1955 እተሃንጸ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር

ኣብታ ርእሰ ኸተማ ዝዀነት ሳን ሳልቫዶር፡ ካልእ ሚስዮናዊት ምስ ሰበይቲ ሓደ ባልታሳር ፐርላ ዝስሙ መሃንድስ፡ መጽሓፍ  ቅዱስ ተጽንዕ ነበረት። እቲ መሃንድስ ቅኑዕ ልቢ እኳ እንተ ነበሮ፡ ንግብዝና መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ረኣየ ግና፡ ኣብ ኣምላኽ ዝነበረቶ እምነት ጠፊኣ ነበረት። ይኹን እምበር፡ ኣብ ሳን ሳልቫዶር ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ኪህነጽ ምስ ኣድለየ፡ ባልታሳር ኣብ ሓቂ እኳ እንተ ዘይነበረ፡ ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ነቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ኪነድፎን ኪሃንጾን ሓተተ።

ባልታሳር ኣብቲ ህንጸት ምስ ህዝቢ የሆዋ ዘሕለፎ ግዜ፡ ነታ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ከም ዝረኸባ ኣእመኖ። ብ22 ሓምለ 1955 ድማ ተጠምቀ፣ ፓውሊና ሰበይቱ እውን ድሕሪኡ ብዙሕ ከይጸንሐት ተጠምቀት። ክልቲኦም ደቆም ንየሆዋ ብተኣማንነት የገልግልዎ ኣለዉ። ባልታሳር ጁንየር ዝስሙ ወዶም፡ ኣብ ቤት-ኤል ብሩክሊን ን49 ዓመት ኣገልጊሉ እዩ፣ ኣብኡ ዀይኑ ድማ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ዕዮ ስብከት ይድግፎን ኣባል ኮሚተ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዀይኑ የገልግልን ኣሎ። *

ኣብ ሳን ሳልቫዶር ዓበይቲ ኣኼባ ኽንገብር ምስ ጀመርና፡ ሓውና ፐርላ ኣብ ሓደ ዓብዪ ጂምናዝዩም ንኽንእከብ ሓገዘና። ኣብ ፈለማ፡ ንእተወሰነ ኽፋል እቲ ጂምናዝዩም ጥራይ ኢና እንጥቀመሉ ነይርና፣ ጸኒሑ ግና፡ ሳላ በረኸት የሆዋ፡ ቍጽርና በብዓመቱ እናወሰኸ ስለ ዝኸደ፡ ነቲ ጂምናዝዩም ክንመልኦ ጀመርና፣ አረ ኺጸበና እውን ጀሚሩ ነበረ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዜሐጕስ ፍጻመታት፡ ምስቶም ቀደም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕኩሎም ሰባት እራኸብ ነበርኩ። እቶም ቀደም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕኩሎም፡ ምስ “ደቂ ደቀይ፡” ማለት ምስቶም ንሳቶም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመርሑሎም ሓደስቲ ተጠመቕቲ ኼፋልጡኒ ኸለዉ፡ ኣዝየ እሕጐስ ነበርኩ።

ሓውና ፍራንዝ ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ንሚስዮናውያን ኪዛረቦም ከሎ

ኣብ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ፡ ሓደ ሓው ናባይ መጺኡ፡ ሓጢኣቱ ኺናዘዝ ከም ዚደሊ ነገረኒ። መን ምዃኑ ኣየለለኽዎን፡ ዚብሎ ኽሰምዕ ከኣ ተሃንጠኹ። እቲ ሓው፡ “ኣነ ሓደ ኻብቶም ኣብ ሳንታ ኣና እምኒ ዝደርበዩልኩም ንኣሽቱ ኣወዳት እየ” በለኒ። ሕጂ ግና ምሳይ ኰይኑ ንየሆዋ የገልግሎ ኣሎ። ነዚ ምስ ሰማዕኩ፡ ልበይ ብሓጐስ መልአ። እዚ ዕላል እዚ፡ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ካብ ዝዀነ ይኹን ሞያ ንላዕሊ ጻማ ዘለዎ ዕዮ ምዃኑ ኣረጋገጸለይ።

ኣብ ኤል ሳልቫዶር ዝገበርናዮ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ወረዳ

ዜዕግብ ምርጫ

ንኣስታት 29 ዓመት፡ ኣብ ኤል ሳልቫዶር ሚስዮናዊት ኰይነ ኣገልገልኩ፣ ፈለማ ኣብ ከተማ ሳንታ ኣና፣ ድሕሪኡ ኣብ ሶንሶናቴ፣ ካብኡ ቐጺሉ ኣብ ሳንታ ቴክላ፣ ኣብ መወዳእታኡ ድማ፡ ኣብ ሳን ሳልቫዶር። ብ1975 ንነዊሕ እዋን ብጸሎት  ምስ ሓሰብኩሉ፡ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ዝነበሩ እሙናት ወለደይ ሓገዘይ የድልዮም ስለ ዝነበረ፡ ንሚስዮናውነት ኣቋሪጸ ናብ ስፖከን ክምለስ ወሰንኩ።

ኣቦይ ብ1979 ምስ ሞተ፡ ነታ በብእዋኑ እናደኸመት እትኸይድ ዝነበረት ኣደይ እከናኸና ነበርኩ። ንሳ እውን ድሕሪ ሸሞንተ ዓመት፡ ኣብ 94 ዓመት ዕድሚኣ ሞተት። ኣብቲ ኣጸጋሚ እዋን፡ ብኣካላውን ብስምዒታውን መዳይ ሓይለይ ተጸንቀቐ። ብሰንኪ እቲ ዝነበረኒ ውጥረት ድማ፡ ኣመና ዜሳቒ ሕማም ቈርበት ሓዘኒ። ኰይኑ ግና፡ ሳላ ጸሎትን ሳላ እቲ ዜተባብዓኒ ፍቕራዊ ኣእዳው የሆዋን፡ ነቲ ፈተና ኽጻወሮ ኽኢለ እየ። እዚ ኸኣ ምስቲ የሆዋ ዝበሎ ዚሰማማዕ እዩ፣ ንሱ፡ “ክሳዕ . . . እትሽይቡ ክፆረኩም እየ፥ . . . ዝድግፈኩምን ዝፆረኩምን ዘድኅነኩምን ኣነ እየ” ኢሉ ኣሎ።—ኢሳ. 46:4፡ ትርጕም 1990።

ብ1990 ናብ ኦማክ፡ ዋሽንግተን ገዓዝኩ። ኣብኡ ኸኣ ኣብቲ ስጳንኛ ዚዝረበሉ ኽሊ ኸገልግል ምስ ጀመርኩ፡ የሆዋ እንደገና ኺጥቀመለይ ጀመረ፣ ካብቶም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕኩሎም ሰባት ድማ ሓያሎ ተጠምቁ። ኣብ ሕዳር 2007 ኣብቲ ኣብ ኦማክ ዝነበረ ቤተይ ክነብር ስለ ዝኸበደኒ፡ ኣብ ከተማ ሸላን፡ ዋሽንግተን ናብ ዚርከብ ኣፓርታማ ገዓዝኩ። እታ ኣብዚ ቦታ እዚ እትርከብ ጉባኤ ስጳንኛ፡ ካብቲ ዝገዓዝኩሉ እዋን ኣትሒዛ ብዙሕ እያ ተኸናኺናትኒ፣ ነዚ ኸኣ ኣዝየ እየ ዘማስወሉ። ኣብዚ ቦታ እዚ፡ ብዕድመ ዝደፍአት ናይ የሆዋ ምስክር ኣነ ጥራይ ስለ ዝዀንኩ፡ እቶም ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዓባዮም ገይሮም ብለውሃት “ርዒሞምኒ” ወይ ተቐቢሎምኒ እዮም።

ኣብ ኣገልግሎት ‘ከየስገልኩ’ ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ኸገልግል፡ ንኸይምርዖን ንኸይወልድን ወሲነ እየ፣ ኰይኑ ግና፡ ብዙሓት መንፈሳውያን ደቂ ኣለዉኒ። (1 ቈረ. 7:34, 35) ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህይወት፡ ኵሉ ነገር ክረክብ ከም ዘይክእል እየ ዝሓስብ። ስለዚ፡ ነቲ ቐዳምነት ኪውሃቦ ዚግባእ ቀዳምነት ሂበዮ፡ ማለት ንኣምላኽ ንምግልጋል ብምሉእ ልበይ ህይወተይ ወፍየ እየ። ኣብ ሓዳስ ዓለም፡ ዝደለኽዎ ኽገብረሉ ዝኽእል እኹል ግዜ ኽረክብ እየ። ዝፈትዋ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ መዝሙር 145:16 እያ፣ ኣብኣ ድማ፡ የሆዋ ‘ንህያው ዘበለ ዅሉ ብበረኸት ከም ዜጽግቦ’ መረጋገጺ ተዋሂቡና ኣሎ።

ዕዮ ፈላምነት፡ ብልበይ ገና ጐርዞ ኸም ዝዀንኩ ዀይኑ ኸም ዚስምዓኒ እዩ ዚገብር

ጓል 91 ዓመት እኳ እንተ ዀንኩ፡ ብተዛማዲ ጽቡቕ ጥዕና ስለ ዘሎኒ፡ ፈላሚት ኰይነ አገልግል ኣለኹ። ዕዮ ፈላምነት፡ ብልበይ ገና ጐርዞ ኸም ዝዀንኩ ዀይኑ ኸም ዚስምዓንን ህይወተይ ዕላማ ኸም ዚህልዋን እዩ ዚገብር። ፈለማ ኣብ ኤል ሳልቫዶር ኣብ ዝበጻሕኩሉ እዋን፡ ዕዮ ስብከት ገና ታተ እዩ ዚብል ነይሩ። ይኹን እምበር፡ ዘየቋርጽ ምጽራር ሰይጣን እናሃለወ ኽነሱ፡ ሕጂ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 39,000 ኣስፋሕቲ ኣለዉ። እዚ ኸኣ ንእምነተይ ብሓቂ ኣደልዲሉዋ እዩ። ናይ የሆዋ መንፈስ ቅዱስ ንጻዕርታት ህዝቢ ኣምላኽ ይድግፎ ኸም ዘሎ ኣየጠራጥርን እዩ።

^ ሕ.ጽ. 4 መጽሓፍ ዓመት ናይ የሆዋ መሰኻኽር 1981፡ ኣብ ገጽ 45-46 ርአ።

^ ሕ.ጽ. 19 መጽሓፍ ዓመት 1981፡ ገጽ 41-42።

^ ሕ.ጽ. 24 መጽሓፍ ዓመት 1981፡ ገጽ 66-67፡ 74-75።