ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ኣቱም ወለዲ፡ ንደቅኹም ጓስይዎም

ኣቱም ወለዲ፡ ንደቅኹም ጓስይዎም

“ሃለዋት ኣባጊዕካ ኣጸቢቕካ ፍለጥ።”—ምሳ. 27:23

1, 2. (ሀ) ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ጓሶት እንታይ ሓላፍነት እዩ ነይርዎም፧ (ለ) ወለዲ ልክዕ ከም ጓሶት ዝዀኑ ብኸመይ እዮም፧

ኣብ ጥንታዊት እስራኤል ዝነበሩ ጓሶት፡ ከቢድ ህይወት እዮም ዚነብሩ ነይሮም። ነቲ ዜጋጥሞም ሃሩርን ቍርን ተጻዊሮም ኪነብሩ ነበሮም፣ ኣብ ርእሲኡ እውን፡ ንመጓሰኦም ካብ ኣራዊትን ካብ ሃደንትን ኬዕቍብወን ነበሮም። ነተን ኣባጊዖም ኣዘውቲሮም ይምርምርወን፡ ነተን ዝሓመማ ወይ እተጐድኣ ድማ ይከናኸንወን ነበሩ። ነተን ተነቀፍትን ገና ዘይደልደላን ዕያውቲ ኸኣ፡ ፍሉይ ኣቓልቦ ይገብሩለን ነበሩ።—ዘፍ. 33:13

2 ብእተወሰነ መዳይ፡ ክርስትያን ወለዲ ልክዕ ከም ጓሶት ስለ ዝዀኑ፡ ቃል ብቓሉ ንጓሶት ጠቓሚ ዝዀነ ዓይነት ባህርያት የንጸባርቑ እዮም። ንደቆም “ብተግሳጽን ብምዕዶን የሆዋ” ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣለዎም። (ኤፌ. 6:4) እዚ ቐሊል ሓላፍነት ድዩ፧ ኣይፋልን። ውሉዳት ምስቲ ሰይጣን ዚነዝሖ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳን ምስቲ ዘይፍጹም ዝንባለኦምን ኪቃለሱ ኣለዎም። (2 ጢሞ. 2:22፣ 1 ዮሃ. 2:16) ውሉዳት እንተ ኣልዮምኻ፡ ብኸመይ ኢኻ ኽትሕግዞም እትኽእል፧ ንደቅኻ ንኽትጓስዮም ክትገብሮ እትኽእል ሰለስተ ነገራት እስከ ንርአ፣ ንሱ ኸኣ፡ ንደቅኻ ምፍላጥን ምምጋብን ምምራሕን እዩ።

 ንደቅኻ ፍለጦም

3. ‘ወለዲ ብዛዕባ ሃለዋት ደቆም ኪፈልጡ ኣለዎም’ ኪብሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ፧

3 ንፉዕ ጓሳ ንጥዕና ነፍሲ ወከፍ በጊዑ ተጠንቂቑ ይምርምሮ እዩ። ንስኻ እውን ብምሳልያዊ መገዲ ንደቅኻ ኣጸቢቕካ ኽትፈልጦም ትኽእል ኢኻ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ሃለዋት ኣባጊዕካ ኣጸቢቕካ ፍለጥ” ይብል። (ምሳ. 27:23, 24) ከምኡ ኽትገብር እንተ ደሊኻ፡ ንተግባራትን ንሓሳባትን ንስምዒትን ደቅኻ ኽትፈልጦ ኣሎካ። ብኸመይ ከምኡ ኽትገብር ትኽእል፧ ሓደ መገዲ፡ ምስ ደቅኻ ኣዘውቲርካ ብምዝርራብ እዩ።

4, 5. (ሀ) ውሉዳት ንወለዶም ናይ ልቦም ኣውጺኦም ንኺዛረብዎም ኪሕግዞም ዚኽእል ኣየናይ ግብራዊ ሓሳባት እዩ፧ (ኣብ ገጽ 17 ዘላ ስእሊ ርአ።) (ለ) ደቅኻ ኸይተሰከፉ ምእንቲ ኺዛረቡኻ፡ ብውልቅኻ እንታይ ጌርካ፧

4 ገሊኦም ወለዲ፡ ደቆም ኣብ ብጽሕና/ጕርዝውና ምስ በጽሑ፡ ምሳታቶም ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ብዝያዳ ኣጸጋሚ ኸም ዚኸውን ይገልጹ እዮም፣ ከመይሲ፡ እቶም ደቆም ንበይኖም ኪዀኑ ይመርጹ፡ ብዛዕባ ሓሳባቶምን ስምዒቶምን ምዝራብ ድማ ይኸብዶም ይኸውን። ደቅኻ እውን ከምኡ ዚስምዖም እንተ ዀይኑ፡ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ንወድኻ ወይ ንጓልካ ምሳኻ ንነዊሕ ሰዓታት ረዚን ዕላል ንኼዕልል ኣብ ክንዲ እተገድዶ፡ ብወዝቢ ኸተዕልሎ ፈትን። (ዘዳ. 6:6, 7) ብሓባር ግዜ ምእንቲ ኸተሕልፉ፡ ዝያዳ ጻዕሪ ኽትገብር የድልየካ ይኸውን። ብሓባር ኴንኩም ብእግርኹም ወይ ብማኪና ኽትከዱ፡ ጸወታ ኽትጻወቱ፡ ወይ ከኣ ኣብ ቤትኩም ብሓባር ክትዓይዩ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ኸምዚ ብሓባር ግዜ ተሕልፉ እንተ ዄንኩም፡ ውሉድካ ፍዅስ ኢልዎ ናይ ልቡ ኣውጺኡ ኼዕልለካ ይኽእል እዩ።

5 እዚ ዅሉ ጽዒርካ፡ ውሉድካ ምሳኻ ኺዘራረብ እንተ ዘይደልዩኸ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ካልእ መገዲ ኽትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ ንጓልካ ኸመይ ከም ዝወዓለት ኣብ ክንዲ እትሓትታ፡ ንስኻ ኸመይ ከም ዝወዓልካ ንገራ። ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ንሳ እውን ከመይ ከም ዝወዓለት ትነግረካ ትኸውን። ወይ ከኣ ብዛዕባ ሓደ ጕዳይ ዘለዋ ርእይቶ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ክንዲ ንዓኣ እተዋጥራ፡ ብዝያዳ ኣብቲ ጕዳይ ኣተኵር። ሓንቲ ኻብ መሓዙታ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ እንታይ ከም ዚስምዓን ነቲ ጕዳይ ብዚምልከት ንመሓዛኣ እንታይ ኢላ ኽትመኽራ ኸም እትኽእልን ክትሓትታ ትኽእል ኢኻ።

6. ምስ ደቅኻ ግዜ ምሕላፍን ተቐራቢ ምዃንን ኪብሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ፧

6 ሓቂ እዩ፡ ደቅኻ ናይ ልቦም ኣውጺኦም ኪዛረቡኻ እንተ ደሊኻ፡ ምሳታቶም ግዜ ኸተሕልፍን ተቐራቢ ኽትከውንን ኣሎካ። ወለዲ ዅሉ ሳዕ ብስራሕ ትሑዛት ዚመስሉ እንተ ዀይኖም፡ መንእሰያት ንጸገማቶም ኣብ ውሽጦም ሒዞምዎ እዮም ዚነብሩ። ተቐራቢ ብዛዕባ ምዃንከ እንታይ ኪብሃል ይከኣል፧ “ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ከተዘራርበኒ ትኽእል ኢኻ” ኢልካ ምዝራብ ጥራይ ኣኻሊ ኣይኰነን። ውሉድካ፡ ንጸገማቱ ኣቕሊልካ ኸም ዘይትርእዮ ወይ ከኣ ከም ዘይትቝጥዖ ኺፈልጥ ኣለዎ። ኣብዚ መዳይ እዚ፡ ብዙሓት ወለዲ ጽቡቕ ኣብነት እዮም ዚዀኑ። ኬላ ዝስማ ጓል ዓሰርተው ትሽዓተ ዓመት ጐርዞ፡ “ንባባ ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን ጕዳይ ከዕልሎ እኽእል እየ። ዘረባይ ኣይኰልፈንን እዩ፣ ከይነቐፈ ድማ ጽን ኢሉ ይሰምዓኒ እዩ። ድሕሪኡ፡ ዝበለጸ ምኽሪ እዩ ዚህበኒ” በለት።

7. (ሀ) ከም ዓርኪ ምሓዝ ብዛዕባ ዝኣመሰለ ጕዳያት ምስ ውሉዱ ዚዘራረብ ወላዲ፡ ብኸመይ እዩ ሚዛኑ ኺሕሉ ዚኽእል፧ (ለ) ወለዲ ኸይፈለጡ ንደቆም ኬሕርቕዎም ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧

7 ከም ዓርኪ ምሓዝ ብዛዕባ ዝኣመሰለ ተነቃፊ ጕዳያት ክትዘራረቡ ኸለኹም እውን፡ መጠንቀቕታ ኣብ ምሃብ ጥራይ ኣይተተኵር፣ የግዳስ፡ ንውሉድካ፡ ነቲ ጕዳይ ብኸመይ ብግቡእ መገዲ ኺሕዞ ኸም ዚኽእል ምሃሮ። ነዚ ብምሳሌ ንምርዳእ፦ ናብ ሓደ ቤት ምግቢ ኼድካ ንበል፣ እቲ ዝርዝር ዓይነታት ምግቢ ዝሓዘ ሜኑ ግና፡ ብዛዕባ ምምራዝ ምግቢ ጥራይ እዩ ዚገልጽ። ከምኡ እንተ ዚኸውን፡ ካብኡ ወጺእካ ናብ ካልእ ቤት ምግቢ ምኸድካ። ብተመሳሳሊ፡ ደቅኻ ምኽሪ ደልዮም ናባኻ ምስ ዚመጹ እሞ፡ ንስኻ ግና ከቢድ መጠንቀቕታ ጥራይ ትህቦም እንተ ዄንካ፡ ካባኻ ኺርሕቑ ይኽእሉ እዮም። (ቈሎሴ 3:21 ኣንብብ።) ስለዚ፡ ሚዛናዊ ኹን። ኤሚሊ ዝስማ መንእሰይ ሓብቲ፡ “ወለደይ፡ ዓርኪ ብዛዕባ ምሓዝ ኬዘራርቡኒ ኸለዉ፡ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ሒዞም ኣይኰኑን  ዜዘራርቡኒ። ንሓደ ሰብ ምፍላጥን መጻምድቲ ዚዀነካ ሰብ ምርካብን ብዛዕባ ዜምጽኦ ሓጐስ ይነግሩኒ እዮም። እዚ ኸኣ፡ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ ክዛረብ ከለኹ ፍዅስ ከም ዚብለኒ እዩ ዚገብር። ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን ምስ ካልእ ሰብ ዘሎኒ ርክብ ክነግሮም ደኣ እየ ዝደሊ እምበር፡ ካባታቶም ክሓብኦ ኣይደልን እየ” በለት።

8, 9. (ሀ) ጽን ኢልካ ምስማዕ እንታይ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ፧ (ለ) ንደቅኻ ብምስማዕ ዝረኸብካዮ ኣወንታዊ ተመክሮ ኣሎዶ፧

8 ከምቲ ኬላ ዝበለቶ፡ ንደቅኻ ብዓቕሊ ብምስማዕ ተቐራቢ ምዃንካ ኸተርኢ ትኽእል ኢኻ። (ያእቆብ 1:19 ኣንብብ።) ካትያ ዝስማ ንጽል ኣደ፡ “ኣብ ዝሓለፈ እዋናት፡ ንጓለይ ዝሰምዓሉ ዓቕሊ ኣይነበረንን። ዘረባኣ እውን ኣየወድኣን እየ ነይረ። በቲ እትዛረቦ ቕጭ ይመጸኒ ነበረ፡ ወይ ከኣ ክትርብሸኒ ኣይደልን እየ ነይረ። ሕጂ ግና ኣነ ዀንኩ ጓለይ ጠባይና ቐዪርና ኢና። ንሳ እውን ብዝያዳ ብዛዕባ ስምዒታ ኸተዘራርበኒ ጀሚራ ኣላ” በለት።

ንደቅኻ ጽን ኢልካ ብምስማዕ ፍለጦም (ሕጡብ ጽሑፍ 3-9 ርአ)

9 ሮናልድ ዝስሙ ኣቦ እውን እንተ ዀነ፡ ምስታ ጐርዞ ዝዀነት ጓሉ ተመሳሳሊ ተመክሮ ኣሕሊፉ እዩ። ከምዚ በለ፦ “ምስ ሓደ ወዲ ትምህርታ ፍቕሪ ኸም ዝሓዛ ምስ ነገረትኒ፡ ኣብ ፈለማ ኣመና ሓረቕኩ። ይኹን እምበር፡ የሆዋ ምስ ኣገልገልቱ ኣብ ዘለዎ ርክብ ዕጉስን ሚዛናውን ምዃኑ ምስ ሓሰብኩ፡ ንጓለይ ክእርማ ቕድሚ ምጽዓረይ፡ ስምዒታ ንኽትገልጽ ኣጋጣሚ ኽህባ ኸም ዘሎኒ ተገንዘብኩ። ከምኡ ምግባረይ ድማ የሐጕሰኒ እዩ። ከመይሲ፡ ንፈለማ እዋን ንስምዒት ጓለይ ክርድኦ ኽኢለ እየ። ዘረባኣ ምስ ወድአት፡ ብፍቕራዊ መገዲ ንኽዛረባ ቐሊል ኰነለይ። እቲ ዜገርም ድማ፡ ነቲ ዝሃብኩዋ ምኽሪ ተቐበለቶ። ጠባያ ኽትቅይር ከም እትደሊ ኸኣ ካብ ልባ ገለጸትለይ።” ምስ ደቅኻ ኣዘውቲርካ እሂን ምሂን ምብህሃል፡ ንሓሳቦምን ንስምዒቶምን ንኽትፈልጦ ኣጋጣሚ ኪኸፍተልካ እዩ። እዚ ኸኣ፡ ኣብቲ ኣብ ህይወቶም ዚገብርዎ ውሳነ ዓብዪ ጽልዋ ንኸተሕድር ኪሕግዘካ እዩ። *

ንደቅኻ መግቦም

10, 11. ደቅኻ ቐስ ብቐስ ካብ ሓቂ ምእንቲ ኸይርሕቑ፡ ብኸመይ ክትሕግዞም ትኽእል፧

10 ንፉዕ ጓሳ፡ ሓንቲ በጊዕ ካብተን መጓሰ ተፈልያ መገዳ ኽትስሕት ከም እትኽእል ይፈልጥ እዩ። ምናልባት ኣብ ቀረባ ብዘሎ ሳዕሪ ተሳሒባ ኽትከውን ትኽእል እያ፣ ድሕሪኡ ድማ፡ ቀስ ብቐስ ኣዝያ እናረሓቐት ካብተን መጓሰ ኽትፍለ ትኽእል እያ። ብተመሳሳሊ፡ ሓደ ውሉድ ብሰንኪ ጐዳኢ ምሕዝነት ወይ ብሰንኪ ሕሱር መዘናግዒ፡ ብመንፈሳዊ መዳይ ሓደገኛ ኣብ ዝዀነ መገዲ ብምእታው እናረሓቐ ኪኸይድ ይኽእል  እዩ። (ምሳሌ 13:20) ውሉድካ ኻብዚ ምእንቲ ኺስተር ብኸመይ ክትሕግዞ ትኽእል፧

11 ንደቅኻ ኽትምህሮም ከለኻ፡ ብገለ መዳይ ድኽመት እንተ ኣስተብሂልካ፡ ቅልጡፍ ስጕምቲ ውሰድ። እቲ ደቅኻ ዘለዎም ክርስትያናዊ ባህርያት ብዝያዳ ኸም ዚድልድል ግበር። (2 ጴጥሮስ 1:5-8) ኣብቲ ኣምልኾ ስድራ ቤት ብስሩዕ እትገብሩሉ እዋን ከምኡ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ። ናይ ጥቅምቲ 2008 ናይ መንግስቲ ኣገልግሎትና ብዛዕባ ኣምልኾ ስድራ ቤት ክትገልጽ ከላ፡ “ርእስታት ስድራ ቤት፡ ትርጕም ዘለዎን ስሩዕን መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ስድራ ቤት ንኺግበር ኣብ ቅድሚ የሆዋ ዘለዎም ሓላፍነት ንኺስከሙ ምትብባዕ ተዋሂብዎም ኣሎ” በለት። እሞኸ ነዚ ፍቕራዊ መሰናድዎ እዚ ምሉእ ብምሉእ ብምጥቃም ንደቅኻ ትጓስዮምዶ ኣለኻ፧ ደቅኻ፡ ነቲ ብመንፈሳዊ መዳይ ዜድልዮም ነገራት ቀዳምነት ንምሃብ እትገብሮ ጻዕሪ ኸም ዜማስዉሉ ተኣማመን።—ማቴዎስ 5:3፣ ፊልጲ 1:10

ብዚግባእ መግቦም (ሕጡብ ጽሑፍ 10-12 ርአ)

12. (ሀ) መንእሰያት ካብ ስሩዕ ኣምልኾ ስድራ ቤት ዚጥቀሙ ብኸመይ እዮም፧ (“ የማስዋሉ እየን” ዘርእስታ ሳጹን እውን ርአ።) (ለ) ካብ ኣምልኾ ስድራ ቤት ብውልቅኻ እተጠቐምካ ብኸመይ ኢኻ፧

12 ካሪሳ ዝስማ ጐርዞ፡ ኣምልኾ ስድራ ቤት ንስድራ ቤታ ብኸመይ ከም ዝጠቐማ ኽትገልጽ ከላ፦ “ኵላትና ብሓባር ኮፍ ኢልና ኸነዕልል ምኽኣልና ኣዝዩ እዩ ዜሐጕሰኒ። እዚ ኸኣ ንሓድሕድና ብዝያዳ ኸም እንቀራረብ እዩ ዚገብረና፣ ዘይርሳዕ ጦብላሕታ ድማ እዩ ዚሓድገልና። ባባ ኣዘውቲርና ኣምልኾ ስድራ ቤት ንኽንገብር ይጽዕር እዩ። ኣርዚኑ ዚርእዮ ምዃኑ ዜተባብዕ እዩ፣ እዚ ኸኣ፡ ኣነ እውን ንኣምልኾ ስድራ ቤት ኣርዚነ ኸም ዝርእዮ እዩ ገይሩኒ። ከም ኣቦይን መንፈሳዊ ርእሲ ስድራ ቤትናን መጠን ድማ፡ ብዝያዳ ኸም ዘኽብሮ እዩ ገይሩኒ” በለት። ብሪታኒ ዝስማ መንእሰይ ዝዀነት ሓብቲ እውን፡ “ኣምልኾ ስድራ ቤት ምስ ወለደይ ከም ዝቀራረብ ገይሩኒ እዩ። ብዛዕባ ጸገማተይ ንኺሰምዑ ፍቓደኛታት ምዃኖምን ከም ዚሓልዩለይን እዩ ኣረጋጊጹለይ። ኣምልኾ ስድራ ቤት፡ ስድራ ቤትና ድልድልትን ሕብርትን ንኽትከውን ሓጊዙና እዩ” በለት። ብንጹር እምበኣር፡ ብፍላይ ብኣምልኾ ስድራ ቤት ኣቢልካ ንደቅኻ ብመንፈሳዊ መዳይ ምምጋብ፡ ሓደ ኻብቲ ንፉዕ ጓሳ ኽትከውን እትኽእለሉ ቐንዲ መገዲ እዩ። *

ንደቅኻ ምርሓዮም

13. ሓደ ቘልዓ ንየሆዋ ንኼገልግሎ ኺድረኽ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

13 ንፉዕ ጓሳ ንመጓሰኡ ንምምራሕን ንምክልኻልን በትሪ ይጥቀም እዩ። ሓደ ኻብቲ ቐንዲ ሸቶኡ፡ ነተን ኣባጊዑ ናብ “ልሙዕ መጓሰዪ” ንምምራሕ እዩ። (ህዝ. 34:13, 14) ንስኻ እውን ከም ወላዲ መጠን፡ ተመሳሳሊ መንፈሳዊ ሸቶ ደይኰነን ዘሎካ፧ ንደቅኻ፡ ንየሆዋ ምእንቲ ኼገልግልዎ ኽትመርሖም ኣሎካ። ደቅኻ ኸምቲ ሓደ ኻብቶም ጸሓፍቲ መጽሓፍ መዝሙር ዝነበሮ ዓይነት ስምዒት ከም ዚህልዎም ክትገብር ኣሎካ፣ ንሱ፡ “ኣምላኸየ፡ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ አሎኒ፡ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ” ኢሉ ጸሓፈ። (መዝ. 40:8) ከምዚ ዓይነት ሞሳ ዘለዎም መንእሰያት፡ ርእሶም ንየሆዋ ወፍዮም ይጥመቑ እዮም። ሓቂ እዩ፡ ከምኡ ኺገብሩ ዘለዎም፡ ውሳነ ኺገብሩ ኣብ ዚኽእሉሉ ብስለት ምስ በጽሑን ንየሆዋ ናይ ምግልጋል ልባዊ ባህጊ ምስ ኣጥረዩን እዩ።

14, 15. (ሀ) ክርስትያን ወለዲ እንታይ ሸቶ እዩ ኺህልዎም ዚግባእ፧ (ለ) ሓደ መንእሰይ ብዛዕባ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ዚጠራጠር ስለምንታይ ኪኸውን ይኽእል፧

14 ይኹን እምበር፡ ደቅኻ መንፈሳዊ ዕቤት ዘይገብሩ እንተ ዀይኖም፡ ምናልባት እውን ንእምነቶም ኣብ ሕቶ ዜእትውዎ እንተ ዀይኖም እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ፍቕሪ የሆዋ ኣምላኽ ኣብ ልቦም ንኸተስርጸሎም ክትጽዕር ኣሎካ፣ ብዘይካዚ፡ ንዅሉ እቲ የሆዋ ዚገብሮ ነገራት ንኼማስዉሉ ኽትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። (ራእ. 4:11) ድሕሪኡ፡ ድሉዋት ምስ ኰኑ፡ ንኣምላኽ ንኼምልኽዎ ብውልቆም ኪውስኑ እዮም።

15 ኰይኑ ግና፡ ደቅኻ ጥርጣረታት እንተ ኣልይዎምከ፧ ንየሆዋ ምግልጋል ዝበለጸ መገዲ ህይወት ምዃኑን ነባሪ ሓጐስ ከም ዜምጽኣሎምን ንኺርድኡ ብምሕጋዝ ክትጓስዮም እትኽእል ብኸመይ  ኢኻ፧ ከም ዚጠራጠሩ ዚገብሮም እንታይ ምዃኑ ኽትፈልጥ ጽዓር። ንኣብነት፡ ወድኻ ንትምህርትታት መጽሓፍ ድዩ ዘይሰማምዓሉ፡ ወይስ ንእምነቱ ኣብ ቅድሚ መዛኑኡ ንኽጣበቐሉ ዜኽእሎ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ጐዲልዎ፧ ጓልካ፡ ስርዓታት ኣምላኽ ጥበባዊ ምዃኑ ድያ ዘይትኣምን፡ ወይስ ብጽምዋ ስለ እተበልዐት ወይ ከኣ ካብ ካልኦት እተገለለት ኰይኑ ስለ ዚስምዓ እዩ፧

ኣብ መገዶም ምርሓዮም (ሕጡብ ጽሑፍ 13-18 ርአ)

16, 17. ወለዲ ንደቆም፡ ንሓቂ ናታቶም ንኺገብሩዋ ኺሕግዝዎም ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧

16 እቲ ምኽንያት ብዘየገድስ፡ ውሉድካ ንዝዀነ ይኹን መንፈሳዊ ጥርጣረ ምእንቲ ኼወግዶ ኽትሕግዞ ትኽእል ኢኻ። ብኸመይ፧ ሓደ ኻብቲ ብዙሓት ወለዲ ውጽኢታዊ ዀይኑ ዝረኸብዎ መገዲ፡ ንወድኻ ወይ ንጓልካ ኸምዚ ዚስዕብ ኢልካ ብምሕታት፡ ስምዒቶም ክትፈልጥ ምጽዓር እዩ፦ “ክርስትያን ብዛዕባ ምዃን እንታይ ይስምዓካ፧ ክርስትያን ብምዃንካ እንታይ ጥቕምታት ኢኻ እትረክብ፧ እንታይ ዋጋ እዩኸ ዜኽፍለካ፧ እቲ ዜኽፍለና ዋጋ ኻብቲ ሕጂ ዀነ ኣብ መጻኢ እንረኽቦ ጥቕምታት ዝተሓተ ዀይኑዶ ይስምዓካ፧ ብኸመይ፧” ሓቂ እዩ፡ ነቲ ሕቶታት ከም መርማሪ ዘይኰነስ፡ ብናትካ ቓላት ጌርካ ብለውሃትን ብተገዳስነትን ክትጥቀመሉ ኣሎካ። ምስ ውሉድካ ኽትመያየጡ ኸለኹም፡ ነቲ ኣብ ማርቆስ 10:29, 30 ዘሎ ሓሳብ እውን ክትዘራረቡሉ ትኽእሉ ኢኹም። ገሊኦም መንእሰያት ንሓሳባቶም፡ ክልተ ዓምዲ ኣብ ዘለዎ ወረቐት ይጽሕፍዎ ይዀኑ፣ ብሓደ ወገን ነቲ ዚኸፍልዎ ዋጋ፡ በቲ ኻልእ ወገን ከኣ ነቲ ዚረኽብዎ ጥቕሚ ይጽሕፉ። ነዚ ኣብ ወረቐት ሰፊሩ ምርኣዮም፡ ጸገሞም ንኼለልዩን መፍትሒ ንኼናድዩን ኪሕግዞም ይኽእል እዩ። ነተን መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህርፍቕሪ ኣምላኽን ዚብሃላ መጻሕፍቲ ተጠቒምና ምስ ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ነጽንዕ ካብ ኰንና፡ ምስ ደቅናኸ ብዝያዳ ኸምኡ ኽንገብር ደይኰነን ዚግብኣና፧ እሞኸ ኸምኡ ትገብርዶ ኣለኻ፧

17 ደቅኻ ኣብ መወዳእታኡ ንመን ከም ዜገልግሉ ኺውስኑ ኣለዎም። ነቲ ንስኻ እትኣምነሉ ነገራት ንሳቶም እውን ብኡብኡ ኸም ዚኣምኑሉ ጌርካ ኽትሓስብ የብልካን። ንሓቂ ናታቶም ኪገብሩዋ ኣለዎም። (ምሳ. 3:1, 2) ውሉድካ ኸምኡ ምግባር ዜጸግሞ እንተ ዀይኑ፡ ንምንታይ ነቲ መሰረታዊ ትምህርትታት ዘይትምህሮ፧ ነዚ ዚስዕብ ሕቶታት ከም ዚሓስበሉ ግበር፦ “ኣምላኽ ከም ዘሎ ብኸመይ ርግጸኛ ክኸውን እኽእል፧ የሆዋ ኣምላኽ ብሓቂ ኣኽቢሩ ኸም ዚርእየኒ ብኸመይ ከረጋግጽ እኽእል፧ ስርዓታት የሆዋ ንጥቕመይ ምዃኑ ዝኣምን ስለምንታይ እየ፧” ንውሉድካ፡ መገዲ የሆዋ ዝበለጸ መገዲ ህይወት ምዃኑ ምእንቲ ኺኣምነሉ ብትዕግስቲ ብምምራሕ፡ ንፉዕ ጓሳ ምዃንካ ኣርኢ። *ሮሜ 12:2

18. ወለዲ ነቲ ዝዓበየ ጓሳ ዝዀነ የሆዋ ኺመስልዎ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧

18 ኵሎም ናይ ሓቂ ክርስትያናት ነቲ ዝለዓለ ጓሳ ኺመስልዎ ኣለዎም። (ኤፌ. 5:1፣ 1 ጴጥ. 2:25) ብፍላይ ድማ ወለዲ ብዛዕባ ሃለዋት ኣባጊዖም፡ ማለት ብዛዕባ ሃለዋት እቶም ክቡራት ደቆም ኣጸቢቖም ኪፈልጡ ኣለዎም፣ ናብቲ የሆዋ ኣምላኽ ዘዳለወሎም በረኸት ንኺመርሕዎም ድማ ኪጽዕሩ ኣለዎም። ስለዚ፡ ንደቅኻ ወትሩ ኣብ ጐደና ሓቂ ብምዕባይ ጓስዮም።

^ ሕ.ጽ. 9 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ናይ 1 ነሓሰ 2008 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ፡ ኣብ ገጽ 10-12 ርአ።

^ ሕ.ጽ. 12 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ነታ ኣብ ናይ 15 ጥቅምቲ 2009 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ፡ ኣብ ገጽ 29-31 ዝወጸት፡ “ንድሕነት ኣገዳሲ ዝዀነ ብስድራ ቤት ዚግበር ኣምልኾ” ዘርእስታ ዓንቀጽ ርአ።

^ ሕ.ጽ. 17 ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ናይ 1 ለካቲት 2012 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ፡ ኣብ ገጽ 18-21 ርአ።