ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ሚያዝያ 2014

 ታሪኽ ህይወት

ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት፡ ናበይ ከም ዝመርሓኒ

ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት፡ ናበይ ከም ዝመርሓኒ

ነቲ ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ዘሕለፍክዎ 65 ዓመት ምልስ ኢለ ኽርእዮ ኸለኹ፡ ህይወተይ ባህ ዜብል ምዃኑ ኣፈይ መሊአ ኽዛረብ እኽእል እየ። እዚ ኽብል ከለኹ ግና፡ ዝጐሃኹሉን ተስፋ ዝቘረጽኩሉን መዓልቲ ኣይነበረን ማለተይ ኣይኰነን። (መዝ. 34:12፣ 94:19) ብሓፈሻ ግና፡ በረኸትን ዕላማን ዘለዎ ህይወት እየ ኣሕሊፈ።

ብ7 መስከረም 1950፡ ኣባል ስድራ ቤት ቤት-ኤል ብሩክሊን ኰንኩ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ኣባላት ስድራ ቤት-ኤል፡ ካብ 19 ኽሳዕ 80 ኣብ ዘሎ ኽሊ ዕድመ ዚርከቡ፡ እተፈላለየ ዜግነት ድማ ዘለዎም፡ 355 ዝዀኑ ኣሕዋትን ኣሓትን እዮም ነይሮም። መብዛሕትኦም ከኣ ቅቡኣት ክርስትያናት እዮም ነይሮም።

ብኸመይ ንየሆዋ ኸገልግሎ ኸም ዝጀመርኩ

ኣብ እተጠመቕኩሉ እዋን፡ ወዲ 10 ዓመት ከለኹ

ነቲ “ሕጉስ ኣምላኽ” ንኸገልግሎ ዝመሃረትኒ ኣደይ እያ። (1 ጢሞ. 1:11) ቈልዓ ኸለኹ ድማ እያ ንየሆዋ ኸተገልግሎ ጀሚራ። ብ1 ሓምለ 1939 ወዲ ዓሰርተ ዓመት ከለኹ፡ ኣብ ኮሎምበስ፡ ነብራሳካ፡ ሕ.መ.ኣ. ኣብ እተገብረ ኣኼባ ወረዳ ተጠመቕኩ። ኣስታት ሚእቲ እንኸውን ኣብ ሓንቲ እተኻረናያ ኣዳራሽ ኴንና፡ ጆሴፍ ራዘርፎርድ ንዘቕረቦ “ፋሽስትነትዶ ናጽነት፧” ዘርእስቱ ብድምጺ ጥራይ እተቐድሐ መደረ ሰማዕና። ነቲ መደረ ፍርቁ ዚኸውን ምስ ሰማዕናዮ፡ ኣብ ወጻኢ እታ ተኣኪብናላ ዝነበርና ንእሽቶ ኣዳራሽ ናዕቢ ተላዕለ። እቶም መናዓብቲ ፈንጺጎም ኣትዮም፡ ንኣኼባና ኣቋረጽዎ፡ ካብታ ኸተማ ድማ ሰጐጉና። ካብታ ኸተማ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ፡ ሓደ ሓው ዚውንኖ ቦታ ሕርሻ ተኣኪብና ኸኣ ነቲ ዝተረፈ ኽፋል እቲ መደብ ሰማዕናዮ። ንእተጠመቕኩላ ዕለት መቸም ፈጺመ ኣይርስዓን እየ።

ኣደይ ኣብ ሓቂ ንኸተዕብየኒ ብዙሕ እያ ጽዒራ። ኣቦይ ንፉዕ ሰብኣይን ንፉዕ ኣቦን እኳ እንተ ነበረ፡ ብሃይማኖት ኰነ ብመንፈሳውነተይ ክሳዕ ክንድቲ ተገዳስነት ኣይነበሮን። ኣደይን እቶም ኣብ ጉባኤ ኦማሃ ዝነበሩ ኻልኦት ናይ የሆዋ መሰኻኽርን ዜድሊ ምትብባዕ ሂቦምኒ እዮም።

ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ብኸመይ ከም ዝመረጽኩ

ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኽውድእ ምስ ቀረብኩ፡ ኣብ ህይወተይ እንታይ ክገብር ከም ዘሎኒ ኽውስን ኣድልዩኒ እዩ። ቤት ትምህርቲ ኺዕጾ ኸሎ፡ ኣብ ክሊ ዕድመይ ምስ ዚርከቡ ኣስፋሕቲ ሓቢረ ሓጋዚ ፈላሚ ዀይነ አገልግል ነበርኩ።

ካብ ሻውዓይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ጊልዓድ እተመረቑ፡ ሓውና ጆን ቺሚክሊስን ሓውና ቴድ ጃራዝን ዚብሃሉ ኽልተ ንጽል መንእሰያት፡ ኣብ ከባቢና ኣብ ዕዮ መገሻ ኼገልግሉ ተመደቡ። እቶም መንእሰያት ኣብ መጀመርታ 20ታት ዕድሚኦም ከም ዝነበሩ ምስ ፈለጥኩ ገሪሙኒ እዩ። ሽዑ ገና ወዲ 18 ዓመት ዝነበርኩሉን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዚውድኣሉን እዋን እዩ ነይሩ። ሓውና ቺሚክሊስ ኣብ ህይወተይ እንታይ ክገብር ከም ዝመረጽኩ ዝሓተተኒ እዋን ክሳዕ ሕጂ እዝክሮ እየ። ምርጫይ እንታይ ምዃኑ ምስ ነገርክዎ፡ “እወ፡ ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት እቶ። እዚ ናበይ ከም  ዝመርሓካ ኣይትፈልጥን ኢኻ” በለኒ። እቲ ምኽሪ እትን ኣብነት እቶም ኣሕዋትን ጦብላሕታ ኣሕዲሩለይ እዩ። ስለዚ፡ ትምህርተይ ምስ ወዳእኩ፡ ብ1948 ፈላሚ ዀይነ ኸገልግል ጀመርኩ።

ብኸመይ ቤት-ኤል ከም ዝኣተኹ

ኣብ ሓምለ 1950፡ ኣነን ወለደይን ናብቲ ኣብ ከተማ ኒው ዮርክ ኣብ ዚርከብ ስታድዩም ያንኪ እተገብረ ኣህጉራዊ ኣኼባ ኸድና። ሽዑ፡ ኣብ ቤት-ኤል ኬገልግሉ ምስ ዚደልዩ ኣብ እተገብረ ኣኼባ ተኻፈልኩ። ኣብ ቤት-ኤል ከገልግል ከም ዝደሊ ዚገልጽ ደብዳበ ጽሒፈ ድማ ለኣኽኩ።

ኣቦይ ፈላሚ ዀይነ እናኣገልገልኩ ኣብ ቤት ክነብር እኳ እንተ ፈቐደለይ፡ ንኽፍለይን ንምግበይን ዚኸውን እተወሰነ ገንዘብ ክኸፍል ከም ዘሎኒ ዀይኑ ተሰምዖ። ስለዚ፡ ሓደ መዓልቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ነሓሰ፡ ስራሕ ክደሊ ክኸይድ ከለኹ፡ ኣብ ሳጹን ቡስጣና ኣላገስኩ። ኣብኡ ኸኣ ካብ ብሩክሊን እተላእከት ደብዳበ ጸንሓትኒ። እታ ደብዳብ፡ ናታን ኖር ዝጸሓፋ እያ ነይራ። ከምዚ ኸኣ ትብል፦ “ኣብ ኣገልግሎት ቤት-ኤል ክትካፈል ንዘቕረብካዮ ሕቶ ተቐቢልናዮ ኣሎና። ምሉእ ህይወትካ ኣብ ቤት-ኤል ከተገልግል ከም እተሰማማዕካ ይርድኣኒ እዩ። ስለዚ፡ ብ7 መስከረም 1950፡ ኣብ 124 ኮሎምብያ ሀይትስ፡ ብሩክሊን፡ ኒው ዮርክ ናብ ዚርከብ ቤት-ኤል ክትመጽእ እደልየካ ኣለኹ።”

ኣብታ መዓልቲ እቲኣ፡ ኣቦይ ካብ ስራሕ ምስ ተመልሰ፡ ስራሕ ከም ዝረኸብኩ ነገርክዎ። ንሱ ኸኣ፡ “ጽቡቕ፡ ኣበይ ኢኻ ኽትሰርሕ፧” በለኒ። ኣነ ድማ፡ “ኣብ ወርሒ 10 ዶላር እናተዋህበኒ፡ ኣብ ብሩክሊን ቤት-ኤል” ኢለ መለስኩሉ። እዚ ቝሩብ እኳ እንተ ኣሰምበዶ፡ ምርጫይ እንተ ዀይኑ፡ ነቲ ዕዮ እቲ ኣጥቢቐ ንኽሕዞ ኽጽዕር ከም ዘሎኒ ነገረኒ። ብድሕሪኡ፡ ነዊሕ ከይጸንሐ ብ1953 ኣብ ስታድዩም ያንኪ ኣብ እተገብረ ኣህጉራዊ ኣኼባ ተጠምቀ።

ምስ መገላግልተይ ኣልፍሬድ ናስራላ

እቲ ዜሐጕስ ከኣ፡ እቲ ፈላሚ ዝነበረ ኣልፍሬድ ናስራላ ዝስሙ መገላግልተይ እውን ኣብ ቤት-ኤል ኬገልግል ምሳይ ተጸዊዑ ስለ ዝነበረ፡ ብሓንሳእ ከድና። ኣልፍሬድ ጸኒሑ ስለ እተመርዓወ፡ ንሱን ጆኣን ሰበይቱን ናብ ጊልዓድ ከዱ እሞ ሚስዮናውያን ኰይኖም ኣብ ሊባኖስ ኬገልግሉ ተመደቡ፣ ጸኒሖም ከኣ ኣብ ዕዮ መገሻ ንኼገልግሉ ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ተመልሱ።

ዕዮ ቤት-ኤል

ኣብ ቤት-ኤል መጀመርታ እተመደብኩሉ ዕዮ፡ መጻሕፍቲ እናሰፈኻ ምጥራዝ እዩ ነይሩ። እታ መጀመርታ ዝዓየኹላ ሕታም፡ ዋት ሃዝ ረልጅን ዳን ፎር ማንካይንድ፧ (ሃይማኖት ንደቅሰብ እንታይ ገይራትሎም፧) ዘርእስታ መጽሓፍ እያ ነይራ። ኣብ ዕዮ ምጥራዝ ሸሞንተ ወርሒ ምስ ዓየኹ፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሓውና ቶማስ ሱሊቫን ብምዃን ኣብ ክፍሊ ኣገልግሎት ክዓዪ ተመደብኩ። ምስኡ እናዓየኹ ኻብቲ ኣብ ውድብ የሆዋ ንዓመታት ዘዋህለሎ ጥበብን ምስትውዓልን ክጥቀም ምኽኣለይ ዜሐጕስ እዩ ነይሩ።

ኣብ ክፍሊ ኣገልግሎት ዳርጋ ንሰለስተ ዓመት ምስ ኣገልገልኩ፡ እቲ ንፋብሪካ ብሓላፍነት ዚከታተሎ ዝነበረ ሓውና ማክስ ላርሰን፡ ሓውና ኖር ኪረኽበኒ ኸም ዚደሊ ነገረኒ። ‘እንታይ ጌጋ ኰን እየ ገይረ፧’ ኢለ ሓሰብኩ። ሓውና ኖር፡ ድሕሪ ቐረባ ግዜ ኻብ ቤት-ኤል ክወጽእ መደብ እንተ ኣልዩኒ ኺፈልጥ ከም ዚደሊ ምስ ነገረኒ፡ እፎይታ ተሰምዓኒ። ንግዜኡ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዜገልግል ሓው ስለ ዘድለዮ፡ ነቲ ዕዮ እቲ ኽዓምሞ ዝኽእል እንተ ዀይነ ኺፈልጥ እዩ ደልዩ ነይሩ። ካብ ቤት-ኤል ክወጽእ መደብ ከም ዘይብለይ ከኣ ነገርክዎ። ካብ ሽዑ ጀሚረ ድማ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ን20 ዓመት ናይ ምግልጋል ፍሉይ መሰል ረኺበ እየ።

ኵሉ ሳዕ ዝብሎ ነገር ኣሎ። ነቲ ምስ ሓውና ሱሊቫንን ምስ ሓውና ኖርን ኰነ ኸም ሚልተን ሄንሸልን ክላውስ ጀንሰንን ማክስ ላርሰንን ሁጎ ሪመርን ግራንት ሱተርን ምስ ዝኣመሰሉ ኻልኦት ኣብ ቤት-ኤል ዝነበሩ ኣሕዋት ኰይነ ብምዕያይ ዝረኸብክዎ ትምህርቲ ብገንዘብ እንተ ዚትመን ነይሩ፡ ፈጺመ ክኸፍሎ ኣይምኸኣልኩን። *

እቶም መገላግልተይ ዝነበሩ ኣሕዋት፡ ኣብቲ ምእንቲ ውድብ  የሆዋ ኢሎም ዚዓይዎ ዕዮ ብግቡእ እተወደቡ እዮም ነይሮም። ሓውና ኖር ንጥፈታት መንግስቲ ኣምላኽ ብእተኻእለ መጠን ኪዓቢ ዚደሊ ህርኩት ሰብ እዩ ነይሩ። ምቕሉል ስለ ዝነበረ፡ እቶም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ እነገልግል ዝነበርና ሰባት፡ ንኽንዛረቦ ኣይከብደናን እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ሓደ ጕዳይ እተፈላለየ ኣረኣእያ ኺህልወና ኸሎ እውን ከይተረፈ፡ ሓሳባትና ኸይተሰከፍና ኽንገልጽ ንኽእል ነበርና፣ ኣብቲ ዅነታት እቲ እውን ሓውና ኖር ከም ቀደሙ ይተኣማመነልና እዩ ነይሩ።

ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ፡ ሓውና ኖር ንኣሽቱ ንዚመስል ነገራት ተኸታቲልካ ምዕያይ ብዛዕባ ዘለዎ ኣገዳስነት ተዛረበኒ። ነዚ ንኼረድኣኒ ኢሉ ነዚ ዚስዕብ ኣብነት ነገረኒ፦ ኣብ ፋብሪካ ብሓላፍነት ኣብ ዚከታተለሉ ዝነበረ እዋን፡ ሓውና ራዘርፎርድ ተሌፎን ደዊሉ፡ “ሓውና ኖር፡ ካብ ፋብሪካ ንምሳሕ ክትመጽእ ከለኻ እተወሰነ መደምሰስ ተማልኣለይ። ኣብ ሰደቓይ ክዓይየሉ የድልየኒ እዩ” ይብሎ ነበረ። ሓውና ኖር ከም ዝገለጸለይ፡ መጀመርታ ዚገብሮ ነገር ናብቲ መቐመጢ ኣቕሑ ኸይዱ፡ እተወሰነ መደምሰስ ኣልዒሉ፡ ኣብ ጁባኡ የቐምጦ ነበረ። ድሕሪኡ፡ ኣብ እዋን ምሳሕ ናብ ቤት ጽሕፈት ራዘርፎርድ ከይዱ የብጽሓሉ ነበረ። ንእሽቶ ነገር እኳ እንተ ነበረ፡ ንሓውና ራዘርፎርድ ግና ጠቓሚ እዩ ነይሩ። ሓውና ኖር ኣስዕብ ኣቢሉ፡ “ኣብ ሰደቓይ እተጸርበ ርሳስ ክህልወኒ እደሊ እየ። ስለዚ፡ በጃኻ ንግሆ ንግሆ ኣቐምጠለይ” በለኒ። ንሓያሎ ዓመታት፡ ርሳስ ጸሪበ አቐምጠሉ ነበርኩ።

ሓውና ኖር ሓደ ዕዮ ንኽንዓዪ ኽንሕተት ከለና ተጠንቂቕና ኽንሰምዕ ከም ዜድሊ ብዙሕ ሳዕ ይነግረኒ ነበረ። ሓደ መዓልቲ፡ ንሓደ ጕዳይ ብኸመይ ክሕዞ ኸም ዘሎኒ ንጹር መምርሒ ሃበኒ፣ ኣነ ግና ጽቡቕ ገይረ ኣይሰማዕክዎን። ብሰንከይ ከኣ ሓፊሩ እዩ። ኣዝየ ስለ ዝጐሃኹ ድማ፡ ንእሽቶ ደብዳበ ጽሒፈ፡ በቲ ዝገበርክዎ ኣዝየ ኸም እተጠዓስኩ እሞ ኻብ ቤት ጽሕፈቱ ናብ ካልእ ቦታ ክቕየር ዝሓሸ ዀይኑ ኸም ዚስምዓኒ ገለጽኩሉ። ጸኒሑ፡ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ፡ ናባይ መጺኡ፡ “ሮበርት፡ ደብዳበኻ ኣንቢበዮ እየ። ተጋጊኻ ኢኻ። ብዛዕባኡ ተዛሪበካ እየ፡ ኣብ ዚመጽእ ኣዚኻ ኸም እትጥንቀቕ ከኣ ርግጸኛ እየ። ሕጂ ስራሕና ንቐጽል” በለኒ። ንተገዳስነቱ ኣዝየ እየ ዘማስወሉ።

ክምርዖ ደለኹ

ኣብ ቤት-ኤል ንሸሞንተ ዓመት ምስ ኣገልገልኩ፡ ኣብ ኣገልግሎት ቤት-ኤል ክቕጽል እንተ ዘይኰይኑ፡ ካልእ መደብ ኣይነበረንን። ይኹን እምበር፡ እዚ ተቐዪሩ እዩ። ብ1958 ኣብ ስታድዩም ያንኪን ኣብ ፖሎ ግራውንድስን ኣህጉራዊ ኣኼባ ኣብ እተገብረሉ እዋን፡ ንሎረይን ብሩክስ ረኣኽዋ፣ ምስዛ ሓብቲ እዚኣ ብመጀመርታ እተራኸብና፡ ብ1955 ኣብ ሞንትርያል፡ ካናዳ ፈላሚት ኰይና ኣብ እተገልግለሉ ዝነበረት እዋን እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ብዝነበራ ኣረኣእያን ውድብ የሆዋ ኣብ ዝለኣኻ ዘበለ ቦታ ኸተገልግል ፍቓደኛ ብምንባራን ተመሲጠ እየ። ሎረይን ናብ ቤት ትምህርቲ ጊልዓድ ክትከይድ ሸቶ ነበራ። ብ1956፡ ጓል 22 ዓመት ምስ ኰነት፡ ኣብ መበል 27 ክፍሊ ጊልዓድ ኣትያ ኸተገልግል ተቐባልነት ረኸበት። ካብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመረቐት፡ ኣብ ብራዚል ሚስዮናዊት ኰይና ንኸተገልግል ተመደበት። ኣነን ሎረይንን ብ1958 ነቲ ዝነበረና ርክብ እንደገና ኣደልደልናዮ፣ ክምርዓዋ ኸም ዝደሊ ምስ ነገርክዋ ኸኣ ተሰማምዐት። ኣብቲ ዚቕጽል ዓመት ንኽንምርዖ መደብ ብምግባር፡ ሓቢርና ኣብ ኣገልግሎት ሚስዮናውነት ክንኣቱ ተስፋ ገበርና።

ንሓውና ኖር ብዛዕባ መደባተይ ምስ ነገርክዎ፡ ንሰለስተ ዓመት ክንጽበ እሞ ድሕሪኡ ኽንምርዖ፡ ኣብ ቤት-ኤል ብሩክሊን ከኣ ከነገልግል ሓሳብ ኣቕረበለይ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡  መጻምድቲ ምስ ተመርዓዉ ኣብ ቤት-ኤል ኬገልግሉ ዚኽእሉ፡ ሓዲኦም ኣብ ቤት-ኤል ንዓሰርተ ዓመት ወይ ንልዕሊኡ፡ ሓዲኦም ከኣ እንተ ወሓደ ሰለስተ ዓመት ዘገልገለ እንተ ዀይኑ እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ ሎረይን ቅድሚ ምምርዓውና፡ ኣብ ቤት-ኤል ብራዚል ንኽልተ ዓመት፡ ኣብ ቤት-ኤል ብሩክሊን ከኣ ንሓደ ዓመት ከተገልግል ተሰማምዐት።

ምስ ተሓጸና ንኽልተ ዓመት ዚኣክል ብደብዳበ ጥራይ ኢና እንራኸብ ኔርና። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ተሌፎን ክትድውል ኣዝዩ ኽቡር እዩ ነይሩ፡ ኢ-መይል ድማ ኣይነበረን። ብ16 መስከረም 1961 ተመርዓና፣ መደረ መርዓና ዘቕረበልና ሓውና ኖር ብምዃኑ ድማ ተሓጒስና ኢና። እተን ሒደት ዓመታት ነዊሐናና እኳ እንተ ነበራ፡ ነቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ዘሕለፍናዮ ሓዳር ምልስ ኢልና ኽንርእዮ ኸለና፡ ዕግበትን ሓጐስን ዝመልኦ ዓመታት ብምዃኑ፡ እቲ ዝገበርናዮ ውሳነ የሐጕስና እዩ።

ኣብ መዓልቲ መርዓና። ካብ ጸጋም፦ ናታን ኖር፡ ባትሪሽያ ብሩክስ (ሓብቲ ሎረይን)፡ ሎረይንን ኣነን፡ ካርቲስ ጆንሰን ፈይ ዋለንን ሮይ ዋለንን (ወለደይ)

ፍሉይ መሰላት ኣገልግሎት

ብ1964፡ ሓላው ዞን ኰይነ ሃገራት ንኽበጽሕ ፍሉይ መሰል ተዋህበኒ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ኣብዚ ናይ መገሻ ዕዮ እዚ፡ ኣሓት ንሰብኡተን ኣሰንየናኦም ኪኸዳ ኣይምደባን እየን ነይረን። ብ1977 ግና ምትዕርራይ ስለ እተገበረ፡ ኣሓት ምስ ሰብኡተን ኪገሻ ጀመራ። ኣብታ ዓመት እቲኣ፡ ኣነን ሎረይንን ንግራንት ሱተርን ንኢዲት ሱተርን ኣሰኒናዮም ናብ ኣብያተ ጽሕፈት ጨንፈር ጀርመንን ኦስትርያን ግሪኽን ቆጵሮስን ቱርኪን እስራኤልን ክንበጽሕ ከድና። ብጠቕላላ፡ ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት 70 ዝዀና ሃገራት በጺሐ እየ።

ብ1980፡ ሓደ ኻብቲ ናብ ብራዚል ዝገበርናዮ ምብጻሕ፡ ኣብ ቅናት ምድሪ ኣብ እትርከብ ከተማ በለም እዩ ነይሩ። ሎረይን ኣብ ዕዮ ሚስዮናውነት ከላ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ኣገልጊላ እያ። ብዘይካዚ፡ ነቶም ኣብ ማኑስ ዚርከቡ ኣሕዋት እውን በጺሕናዮም ኢና። ብራዚላውያን ኣንስቲ ኺሰዓዓማ፡ ኣሕዋት ከኣ ንሓድሕዶም ኪጨባበጡ ልሙድ እኳ እንተ ዀነ፡ ኣብ ስታድዩም ኣብ ዘቕረብክዎ ሓደ መደረ ግና፡ ነዚ ልማድ እዚ ዘይገብሩ፡ ንበይኖም ኮፍ ዝበሉ ጕጅለ ረኣና። ስለምንታይ እዮም ተፈልዮም፧

እዞም እተፈተዉ ብጾትና ናይ የሆዋ መሰኻኽር እዚኦም፡ ኣባላት እቶም ኣብ ውሽጣዊ ኽፋል ጫካ ኣማዞን ዚነብሩ ማሕበር ድዉያት እዮም ነይሮም። እዞም ኣሕዋት እዚኦም፡ ምእንቲ ድሕንነት እቶም ተኣከብቲ፡ ምስኣቶም ንኸይራኸቡ ወሰኑ። ግናኸ፡ ንልብና ብሓቂ ተንኪፎምዎ እዮም፡ ነቲ ኣብ ገጾም ዚንበብ ዝነበረ ሓጐስ ድማ ፈጺምና ኣይንርስዖን ኢና። እተን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ዚርከባ፡ “ባሮተይ ብሓጐስ ልቢ እልል ኪብሉ” ዚብላ ቓላትሲ ኣየ ኽንደይ ሓቂ ዀን እየን።—ኢሳ. 65:14

በረኸትን ዕላማን ዘለዎ ህይወት

ኣነን ሎረይንን ነቲ ንልዕሊ 60 ዓመት ንየሆዋ ብተወፋይነት ዘቕረብናዮ ኣገልግሎት፡ ኵሉ ሳዕ ኢና እንዝክሮ። የሆዋ ብውድቡ ኣቢሉ ንኺመርሓና ሳላ ዝፈቐድናሉ ብብዙሕ መገድታት ተባሪኽና ኢና። ብዛዕባ እዚ ኽንሓስብ ከለና ኣዚና ኢና እንሕጐስ። ኣብዚ እዋን እዚ፡ ከም ቀደመይ ኣብ እተፈላለየ ሃገራት እናኸድኩ ኺበጽሕ ዘይክእል እኳ እንተ ዀንኩ፡ ነቲ ምስ ኮሚተ ኣተሓባባርን ምስ ኮሚተ ኣገልግሎትን ሓቢረ ብምዕያይ ንኣመሓዳሪ ኣካል ንኺሕግዞ እተዋህበኒ መዓልታዊ ዕዮ ኽዓምሞ እኽእል ኣለኹ። በዚ መገዲ እዚ፡ ዓለምለኻዊ ሕውነትና ንኺድልድል ኣብ ዚግበር ዕዮ፡ ንእሽቶ እጃም ንኸበርክት ፍሉይ መሰል ብምርካበይ ኣዝየ እየ ዘማስወሉ። ከምቲ ኢሳይያስ ዝበሎ “እኔኹ ልአኸኒ” ብምባል ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት እተኻፈሉ ሓያሎ ኣጕባዝን ጐራዙትን ክንርኢ ኸሎና ኵሉ ሳዕ እዩ ዚድንጽወና። (ኢሳ. 6:8) እዞም ማእለያ ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ንሓቅነት እተን፡ “ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት እቶ። እዚ ናበይ ከም ዚመርሓካ ኣይትፈልጥን ኢኻ” ዚብላ ነዊሕ ዓመታት ይገብር ሓላው ወረዳ እተዛረበን ቃላት ዜቃልሑ እዮም።

^ ሕ.ጽ. 20 ናይ ገሊኦም ታሪኽ ህይወት ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ኣብዚ ዚስዕብ ሕታማት ግምቢ ዘብዐኛ (እንግሊዝኛ) ርአ፦ ቶማስ ሱሊቫን (15 ነሓሰ 1965)፣ ክላውስ ጀንሰን (15 ጥቅምቲ 1969)፣ ማክስ ላርሰን (1 መስከረም 1989)፣ ሁጎ ሪመር (15 መስከረም 1964)፣ ግራንት ሱተር (1 መስከረም 1983)።