ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ጥሪ 2014

ክፉእ መዓልትታት ከይመጸ ንየሆዋ ኣገልግሎ

ክፉእ መዓልትታት ከይመጸ ንየሆዋ ኣገልግሎ

“ንፈጣሪኻ ዘክሮ።”መክ. 12:1

1, 2. (ሀ) ሰሎሞን ንመንእሰያት እንታይ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ምኽሪ እዩ ሂብዎም፧ (ለ) ምኽሪ ሰሎሞን ነቶም ኣብ 50ታት ዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕልን ዚርከቡ ክርስትያናት ዚጠቕሞም ስለምንታይ እዩ፧

ንጉስ ሰሎሞን ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኹ ንመንእሰያት፡ “ክፉእ መዓልትታት ከይመጸ፡ . . . ብመዓልትታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ” በሎም። እቲ “ኽፉእ መዓልትታት” እንታይ እዩ፧ ሰሎሞን ነቲ ምስ እርጋን ተተሓሒዙ ዚመጽእ ክፉእ መዓልትታት ብስእላዊ ኣዘራርባ ገይሩ ገሊጽዎ ነበረ፣ ኣእዳው ከም ዜንቀጥቅጣ፡ ኣብራኽ ራዕራዕ ከም ዚብላ፡ ኣስናን ከም ዚረግፍ፡ ኣዒንቲ ኸም ዚጽልምታ፡ ኣእዛን ከም ዚደኽማ፡ ጸጕሪ ኸም ዚሽይብ፡ ሕቘ ድማ ከም ዚጕብጥ ጠቒሱ ኣሎ። ዝዀነ ይኹን ሰብ ንየሆዋ ንኼገልግሎ፡ ክሳዕ እቲ ዕድመ እቲ ኺጸንሕ ኣየድልዮን እዩ።መክብብ 12:1-5 ኣንብብ።

2 ኣብ 50ታት ዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕልን ዚርከቡ ብዙሓት ክርስትያናት፡ ገና ሓይሎም ኣይጽንቀቕን እዩ። ዋላ እኳ እንተ ሸየቡ፡ ከምቲ ሰሎሞን ዝገለጾ ዓይነት ጸገም ጥዕና ግና ከይህልዎም ይኽእል እዩ። እሞኸ እዞም ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት እዚኦም፡ ካብቲ ንመንእሰያት እተዋህበ፡ “ንፈጣሪኻ ዘክሮ” ዚብል መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ምኽሪ ኺጥቀሙ ይኽእሉ ድዮም፧ ትርጕም እቲ ምኽሪ እንታይ እዩ፧

3. ንፈጣሪና ምዝካር እንታይ የጠቓልል፧

 3 ንየሆዋ ንብዙሕ ዓመታት እኳ እንተ ኣገልገልናዮ፡ ሓድሓደ እዋን፡ ፈጣሪና ኽሳዕ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ብሞሳ ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ። ህይወት ንባዕሉ ዜደንቕ ደይኰነን፧ እቲ ኣብ ህይወት ዚርአ እተሓላለኸ ንድፊ፡ ካብቲ ኽንሓስቦ እንኽእል ንላዕሊ እዩ። መሰናድዎታት የሆዋ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝዀነ፡ ብህይወት ንኽንሕጐስ ዜኽእለና ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎና። ብዛዕባ ፍጥረት የሆዋ ኽንሓስብ ከለና፡ ንፍቕሩን ንጥበቡን ንሓይሉን ዘሎና ሞሳ ይሕደስ እዩ። (መዝ. 143:5) ኰይኑ ግና፡ ንፈጣሪና ምዝካር ኪብሃል ከሎ፡ ብዛዕባ ግዴታና ምሕሳብ እውን ዜጠቓልል እዩ። ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ምስትንታንና ድማ፡ ብህይወት ክሳዕ ዘለና ንፈጣሪና ምሉእ ብምሉእ ብምግልጋል ሞሳና ንኸነርኢ እዩ ዚድርኸና።—መክ. 12:13

ዕድመ ምስ ደፋእካ ዚመጽእ ፍሉይ ኣጋጣሚ

4. ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ዘለዎም ክርስትያናት፡ ንርእሶም እንታይ ኢሎም እዮም ኪሓትትዋ ዚኽእሉ፧ ስለምንታይከ፧

4 ናይ ብዙሕ ዓመታት ጽቡቕ ተመክሮ እንተ ኣልዩካ፡ ‘ሕጂ እተወሰነ ጕልበትን ብርታዐን ከለኒ፡ ንህይወተይ ኣብ ምንታይ መዓላ ኸውዕላ እየ፧’ ኢልካ ንርእስኻ ኽትሓትታ ትኽእል ኢኻ። ምኩር ክርስትያን ከም ምዃንካ መጠን፡ ካልኦት ዘይብሎም ኣጋጣሚታት ኣሎካ። ነቲ ኻብ የሆዋ እተማሃርካዮ ነገራት ንመንእሰያት ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝረኸብካዮ ተመክሮ ንኻልኦት ብምንጋር ከተተባብዖም ትኽእል ኢኻ። ንጉስ ዳዊት ከምኡ ንኺገብር ዜኽእሎ ኣጋጣሚ ምእንቲ ኺረክብ ጸልዩ እዩ። “ዎ ኣምላኽ፡ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሀርካኒ፡ . . . ነዚ ወለዶዚ ቕልጽምካ፡ ነቲ ዚመጽእውን ስልጣንካ ኽሳዕ ዘበስሮምሲ፡ ዎ ኣምላኽ፡ ብእርግናይ ምስ ሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ” ኢሉ ጸሓፈ።—መዝ. 71:17, 18

5. ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት፡ ብዛዕባ እቲ እተማህርዎ ነገራት ንኻልኦት ኬካፍልዎም ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧

5 ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘጥረኻዮ ጥበብ፡ ንኻልኦት ከተካፍሎም እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧ ምስ መንእሰያት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ዚሃንጽ ግዜ ምእንቲ ኸተሕልፉ፡ ናብ ቤትካ ኽትዕድሞም ትኽእልዶ፧ ምሳኻ ናብ ክርስትያናዊ ኣገልግሎት ንኪኸዱ ብምሕታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣገልግሎት የሆዋ ዝረኸብካዮ ሓጐስ ክትነግሮም ትኽእልዶ፧ እቲ ጥንቲ ዝነበረ ኤሊሁ፡ “እተን መዓልትታት ይዛረባ፡ ብዝሒ ዓመታት ከኣ ጥበብ የፍልጥ” ኢሉ ነበረ። (እዮ. 32:7) ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ንምኩራት ክርስትያን ኣንስቲ፡ ብቓለንን ብኣብነተንን ንኻልኦት ኬተባብዓ ተማሕጺንወን ነበረ። “ኣረገውቲ ኣንስቲ . . . መሃርቲ ሰናይ ይኹና” ድማ በለ።—ቲቶ. 2:3

ንኻልኦት ክትሕግዘሉ እትኽእል መገድታት

6. ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ክርስትያናት ዜድልዩና ስለምንታይ እዮም፧

6 ምኩር ክርስትያን እንተ ዄንካ፡ ንኻልኦት ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እቲ ቕድሚ 30 ወይ 40 ዓመት ዘይትፈልጦ ዝነበርካ፡ ሕጂ ግና እትፈልጦ ነገራት እሞ ሕሰብ! ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ብውሕልነት ክትትግብሮ ትኽእል ኢኻ። ንሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒምካ ንልቢ ኻልኦት ሰባት ክትትንክፍ ከም እትኽእል እውን ዜጠራጥር ኣይኰነን። ሽማግለ እንተ ዄንካ፡ ንዝሰሓቱ ኣሕዋትን ኣሓትን ብኸመይ ከም እትሕግዞም ትፈልጥ ኢኻ። (ገላ. 6:1) ምናልባት እውን ንንጥፈታት ጉባኤ፡ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባ ንዚህሉ ኽፍልታት፡ ወይ ከኣ ንህንጸት ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ብኸመይ ብሓላፍነት ከም እተካይዶ ትፈልጥ ትኸውን። ብዘይካዚ፡ ንሓካይም ብዘይ ደም ንኺሕክሙ ናይ ምትብባዕ ክእለት ኪህልወካ ይኽእል እዩ። ዋላ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ሓቂ ዝፈለጥካ ኹን፡ ክቡር ናይ ህይወት ተመክሮ ኣሎካ። ንኣብነት፡ ቈልዑ ዘዕበኻ እንተ ዄንካ፡ ብዙሕ ግብራዊ ጥበብ ኣጥሪኻ ኢኻ። ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት ንኣሕዋትን ንኣሓትን ኪምህርዎምን ኪመርሕዎምን ኬበራትዕዎምን ስለ ዚኽእሉ፡ ንህዝቢ የሆዋ ምንጪ ምትብባዕ እዮም።እዮብ 12:12 ኣንብብ።

7. ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት ንመንእሰያት ብኸመይ እዮም ኬሰልጥንዎም ዚኽእሉ፧

7 ንኻልኦት ምሉእ ብምሉእ ክትሕግዞም እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧ ምናልባት ንመንእሰያት ብኸመይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዜጀምሩን ከም ዚመርሑን ከተርእዮም ትኽእል ኢኻ። ሓብቲ  እንተ ዄንኪ፡ ነተን ብዕድመ ንኣሽቱ ዝዀና ኣዴታት፡ ንኣሽቱ ቘልዑ እናተኸናኸና ብኸመይ መንፈሳዊ ንጥፈታት ኬካይዳ ኸም ዚኽእላ ኽትነግርየን ትኽእሊዶ፧ ሓው እንተ ዄንካ፡ ንመንእሰያት ኣሕዋት ብውዕዉዕ ስምዒት መደረ ንኬቕርቡን ኣብ ዕዮ ስብከት ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ውጽኢታውያን ንኪዀኑን ክትምህሮም ትኽእልዶ፧ ብዘይካዚ፡ ንመንእሰያት፡ ንኣረጋውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ብመንፈሳዊ መዳይ ንኸተተባብዖም ብኸመይ ከም እትበጽሖም ከተርእዮም ትኽእልዶ፧ ሕጂ እቲ ቐደም ዝነበረካ ኣካላዊ ብርታዐ እኳ እንተ ዘይብልካ፡ ንመንእሰያት ከተሰልጥነሉ እትኽእል ዝበለጸ ኣጋጣሚ ግና ኣሎካ። ቃል ኣምላኽ፡ “ሓይሊ ንመንእሰይ ክብረቱ እዩ፡ ንኣረገውቲ ኸኣ ሽበቶም ስልማቶም እዩ” ይብል።—ምሳ. 20:29

ኣብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ምግልጋል

8. ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግዜ እርጋኑ እውን እንተ ዀነ፡ እንታይ እዩ ገይሩ፧

8 ሃዋርያ ጳውሎስ ብዕድመ ምስ ደፍአ እውን እንተ ዀነ፡ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ትሑዝ ነበረ። ኣብ ከባቢ 61 ድ.ክ. ኣብ ሮሜ ኻብ ማእሰርቲ ኣብ እተፈትሓሉ እዋን፡ ሚስዮናዊ ዀይኑ ብዙሕ ስለ ዘገልገለ፡ ኣብ ሮሜ ዀይኑ ኺሰብኽ ይኽእል ነበረ። (2 ቈረ. 11:23-27) እቶም ኣብታ ዓባይ ከተማ ሮሜ ዝነበሩ ኣሕዋት እውን፡ በቲ ቐጻሊ ደገፉ ኺጥቀሙ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ኰይኑ ግና፡ ጳውሎስ፡ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝያዳ ዓየይቲ ኸም ዜድልዩ ተገንዚቡ ነበረ። ስለዚ፡ ምስ ጢሞቴዎስን ቲቶስን ኰይኑ፡ ናብ ኤፌሶንን ቅሬጥስን፡ ምናልባት እውን ናብ መቄዶንያ ብምኻድ ሚስዮናዊ ንጥፈቱ ቀጸለ። (1 ጢሞ. 1:3፣ ቲቶ. 1:5) ናብ ስጳኛ ኸም ዝኸደ ርግጸኛታት እኳ እንተ ዘይኰንና፡ ኪኸይድ ግና ሓሲቡ ነይሩ እዩ።—ሮሜ 15:24, 28

9. ጴጥሮስ ናብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ግዒዙ ኪኸውን ዚኽእል መዓስ እዩ፧ (ኣብ ገጽ 22 ዘላ ስእሊ ርአ።)

9 ሃዋርያ ጴጥሮስ ናብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ኺግዕዝ ከሎ፡ ዕድሚኡ ልዕሊ 50 ዓመት ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ብኸመይ ንፈልጥ፧ መሰታ የሱስ ስለ ዝነበረ ወይ ከኣ ቍሩብ ይዓብዮ ነይሩ ኪኸውን ስለ ዚኽእል፡ ኣብ ከባቢ 49 ድ.ክ. ኣብ የሩሳሌም ምስ ካልኦት ሃዋርያት ኣብ እተራኽበሉ እዋን፡ ከባቢ ወዲ 50 ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። (ግብ. 15:7) ድሕሪ እቲ ኣኼባ እተወሰነ እዋን ጸኒሑ፡ ጴጥሮስ ነቶም ኣብ ባቢሎን ዝነበሩ ብዙሕ ዝቝጽሮም ኣይሁድ ምእንቲ ኺሰብከሎም፡ ናብኡ ግዒዙ እዩ። (ገላ. 2:9) ነታ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሳ ቐዳመይቲ መልእኽቱ፡ ኣብ ከባቢ 62 ድ.ክ. ኣብ ባቢሎን ኰይኑ እዩ ጽሒፍዋ። (1 ጴጥ. 5:13) ኣብ ወጻኢ ሃገር ምንባር ከቢድ እኳ እንተ ዀነ፡ ጴጥሮስ ግና እርጋኑ ኻብቲ ንየሆዋ ምሉእ ብምሉእ ብምግልጋል ዚርከብ ሓጐስ ኪዓግቶ ኣይፈቐደን።

10, 11. ብዕድመ ምስ ደፍኡ ናብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ብዛዕባ ዝገዓዙ ኣሕዋትን ኣሓትን ዚገልጽ ተመክሮ ኣዘንቱ።

10 ሎሚ ኣብ 50ታት ዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕልን ዚርከቡ ብዙሓት ክርስትያናት፡ ኵነታቶም ስለ እተቐየረ፡ ንየሆዋ ብሓድሽ መገዲ ኼገልግልዎ ኽኢሎም እዮም። ገሊኣቶም ናብቲ ዝያዳ ዓየይቲ ዜድልዩሉ ቦታ ግዒዞም እዮም። ንኣብነት፡ ሮበርት ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ፦ “ኣነን ሰበይተይን ኣብ መፋርቕ 50ታት ዕድሜና ኸለና፡ ንየሆዋ ንኸነገልግሎ ዜኽእለና ኣጋጣሚታት ከም ዘሎና ተገንዚብና። እቲ ሓደ ወድና ርእሱ ኽኢሉ ኻብ ቤት ወጺኡ ነይሩ፣ ብዕድመ ዝደፍኡ እንከናኸኖም ወለዲ እውን ኣይነበሩናን፣ ብዘይካዚ፡ ካብ ወለድና ንእሽቶ ርስቲ ወሪስና ኔርና ኢና። ንቤትና ሼጥና፡ በቲ ገንዘብ ነቲ ናይ ገዛና ዕዳ ኽንከፍል ከም እንኽእልን ናይ ጡረታ ገንዘብ ክሳዕ ዚኽፈለኒ ኼጻንሓና ኸም ዚኽእልን ተገንዚበ። ኣብ ቦሊቭያ፡ ቍጽሪ እቶም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚጅምሩ ሰባት ብዙሕ ከም ዝዀነ፡ ናብራ ድማ ሕሱር ከም ዝዀነ ሰሚዕና ኔርና። ስለዚ፡ ናብኡ ኽንግዕዝ ወሲንና። ነቲ ኸባቢ ኽንለምዶ ኸቢዱና ነይሩ። ኵሉ ነገር ካብቲ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝለመድናዮ እተፈልየ እዩ ነይሩ። ፍረ ጻማና ግና ረኺብና ኢና።”

11 ሮበርት ኣስዕብ ኣቢሉ ኸምዚ በለ፦ “ሕጂ ምሉእ ህይወትና ኣብ ንጥፈታት ጉባኤ ዘተኰረ እዩ። ገለ ኻብቶም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕናሎም ሰባት ተጠሚቖም እዮም። ሓንቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንመርሓላ ዝነበርና ስድራ ቤት፡ ብዙሕ ኪሎ ሜተር ርሒቑ ኣብ ዚርከብ ቍሸት እትነብር ድኻ ስድራ ቤት እያ ነይራ። ነፍሲ ወከፍ  ሰሙን ግና፡ ኣባላት እታ ስድራ ቤት ኣጸጋሚ ጕዕዞ ተጓዒዞም ናብ ኣኼባታት ይመጹ ነይሮም። እታ ስድራ ቤት ዕቤት ብምግባራን እቲ በዅሪ ውሉድ ፈላሚ ብምዃኑን እተሰምዓና ሓጐስ እሞ ሕስብ ኣብልዎ!”

ኣብ ክሊ ቛንቋ ወጻኢ ምግልጋል

12, 13. ኣብቲ ጡረታ ዚውጽኣሉ ዕድመ ምስ በጽሐ፡ ንየሆዋ ብሓድሽ መገዲ ኼገልግሎ ብዛዕባ ዝጀመረ ክርስትያን ዚገልጽ ተመክሮ ኣዘንቱ።

12 ብቛንቋ ወጻኢ ዚጥቀማ ጉባኤታትን ጕጅለታትን፡ ካብ ኣብነት እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣሕዋትን ኣሓትን ኪጥቀማ ይኽእላ እየን። ኣብ ክሊ ቛንቋ ወጻኢ ምግልጋል ዜሐጕስ እዩ። ንኣብነት፡ ብራያን ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ፦ “ኣነን ሰበይተይን ኣብቲ ኣብ ብሪጣንያ ጡረታ ዚውጽኣሉ 65 ዓመት ዕድሜና ምስ በጻሕና፡ ህይወትና ኻብ ሃታሃታ ናጻ እያ ዀይና። ደቅና ርእሶም ክኢሎም ካብ ቤት ወጺኦም ነይሮም፣ ሳሕቲ ጥራይ እንተ ዘይኰይኑ ድማ፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንመርሓሎም እንኽእል ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት ኣይንረክብን ኢና ኔርና። ድሕሪኡ፡ ኣብ ከባቢና ኣብ ዚርከብ ዩኒቨርሲቲ ምርምር ምስ ዚገብር ቻይናዊ መንእሰይ ተራኺበ። ናብ ኣኼባታትና ኺመጽእ ድማ ተሰማሚዑ፣ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ጀሚረሉ። ድሕሪ ሒደት ሰሙናት፡ ንሓደ ቻይናዊ መሳርሕቱ ሒዝዎ ኺመጽእ ጀሚሩ። ድሕሪ ኽልተ ሰሙን፡ ሳልሳይ ርእሱ፡ ጸኒሑ ኸኣ ራብዓይ ርእሱ መጺኡ።

13 “ሓደ ሓምሻይ ቻይናዊ፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክመርሓሉ ኣብ ዝሓተተኒ እዋን ኣቢሉ፡ ‘ወዲ 65 ስለ ዝዀንኩ፡ ካብ ኣገልግሎት የሆዋ ጡረታ ወጺአ ማለት ኣይኰነን’ ኢለ ሓሲበ። ነታ ኻባይ ብኽልተ ዓመት እትንእስ ሰበይተይ ድማ፡ ቻይንኛ ኽትምሃር ትደሊ እንተ ዀይና ሓቲተያ። ብድምጺ እተቐድሐ ናይ ቋንቋ ስልጠና ኢና እንጥቀም ኔርና። እዚ ቕድሚ ዓሰርተ ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቛንቋ ወጻኢ ዚዝረበሉ ኽሊ ምስባኽ፡ መንእሰያት ኰይኑ ኸም ዚስምዓና እዩ ገይሩና። ክሳዕ እዚ እዋን እዚ፡ ን112 ቻይናውያን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ መሪሕናሎም ኣለና። መብዛሕትኦም ከኣ ናብ ኣኼባታት ይመጹ እዮም። ሓደ ኻባታቶም ፈላሚ ዀይኑ የገልግል ኣሎ።”

ዋላ እኳ ዕድመኻ እንተ ደፍአ፡ ኣገልግሎትካ ኸተስፍሕ ትኽእል ኢኻ (ሕጡብ ጽሑፍ 12, 13 ርአ)

ዚከኣለካ ግበር

14. ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትናያት እንታይ ብምፍላጥ እዮም ኪሕጐሱ ዚኽእሉ፧ እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሓደጎ ኣብነት ኬተባብዖም ዚኽእልከ ብኸመይ እዩ፧

14 ኣብ 50ታት ዕድሚኦም ዚርከቡ ብዙሓት  ክርስትያናት፡ ኣብ ኣገልግሎት የሆዋ ብሓድሽ መገዲ ንኺዓይዩ ዜኽእሎም ኣጋጣሚታት እኳ እንተ ኣለዎም፡ ከምኡ ኺገብሩ ዚኽእሉ ግና ኵላቶም ኣይኰኑን። ገሊኣቶም ጥዕና የብሎምን፣ ገሊኣቶም ከኣ ክንክን ዜድልዮም ውሉዳት ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲ ይህልውዎም ይዀኑ። ይኹን እምበር፡ የሆዋ ንዝዀነ ይኹን ንዕኡ ንምግልጋል እትገብሮ ነገራት ከም ዜማስወሉ ብምፍላጥ ክትሕጐስ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ፡ በቲ ኽትገብሮ ዘይትኽእል ነገራት ኣብ ክንዲ እትበሳጮ፡ በቲ ኽትገብሮ እትኽእል ተሓጐስ። ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሓደጎ ኣብነት እሞ ሕሰበሉ። ጳውሎስ ንዓመታት ኣብ ቤት ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ፡ ንሚስዮናዊ ጕዕዞኡ ኪቕጽሎ ኣይከኣለን። ኰይኑ ግና፡ ሰባት ኪበጽሕዎ ኺመጹ ኸለዉ፡ ብዛዕባ ቕዱሳት ጽሑፋት ይዛረቦምን ኣብ እምነት ኪጸንዑ የበራትዖምን ነበረ።—ግብ. 28:16, 30, 31

15. ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት ኣኽቢርካ ዚርኣዩ ስለምንታይ እዮም፧

15 የሆዋ ነቲ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት ኣብ ኣገልግሎቱ ዚገብርዎ ነገራት የማስወሉ እዩ። እቲ ሰሎሞን ዝጠቐሶ ጥዕና እትስእነሉ ኽፉእ መዓልትታት፡ ዝበለጸ ግዜ እኳ እንተ ዘይኰነ፡ የሆዋ ግና ነቲ ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት ንዕኡ ንምውዳስ ዚገብርዎ ጻዕሪ ኣኽቢሩ እዩ ዚርእዮ። (ሉቃ. 21:2-4) ጉባኤታት እውን ነቲ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ዜርእይዎ ሰናይ ኣብነት የማስዋሉ እየን።

16. እታ ኣረጋዊት ዝነበረት ሃና፡ እንታይ ፍሉይ መሰል እያ ዘይረኸበት ክትከውን እትኽእል፧ ግናኸ ኣብ ኣምልኾ የሆዋ እንታይ ክትገብር እያ እትኽእል ነይራ፧

16 መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እታ ኣብ እርጋና ንየሆዋ ኣዘውቲራ እትውድሶ ዝነበረት ሃና ይገልጽ እዩ። የሱስ ኪውለድ ከሎ፡ ሃና ጓል 84 ዓመት እያ ነይራ። ዕድሚኣ ስለ ዝደፍአ፡ ሰዓቢት የሱስ ክትከውን፡ ብመንፈስ ቅዱስ ክትቅባእ፡ ወይ ከኣ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ክትሰብኽ ዜኽእላ ኣጋጣሚ ኣይረኸበትን ነይራ ኽትከውን ትኽእል እያ። ኰይኑ ግና፡ ዚከኣላ ትገብር ነበረት። እወ፡ “ለይትን መዓልትን እናኣገልገለት . . . ካብ ቤተ መቕደስ ኣይትጠፍእን ነበረት።” (ሉቃ. 2:36, 37) እቲ ኻህን፡ ንግሆን ምሸትን ኣብቲ ቤተ መቕደስ ኪዓጥን ከሎ፡ ሃና ምስቶም ኣብቲ ኣጸድ እተኣከቡ ሰባት ኰይና፡ ምናልባት ንፍርቂ ሰዓት ብልባ ትጽሊ ነይራ ኽትኸውን ትኽእል እያ። ነቲ ሕጻን ዝነበረ የሱስ ምስ ረኣየቶ ኸኣ፡ “ንዅሎም እቶም ድሕነት የሩሳሌም ዚጽበዩ . . . ብዛዕባ እቲ ሕጻን ተዛረበቶም።”—ሉቃ. 2:38

17. ንኣረጋውያንን ንዝሰንከሉን ክርስትያናት ኣብ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ንኺካፈሉ ኽንሕግዞም እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

17 ሎሚ ንኣረጋውያን ወይ ንዝሰንከሉ ክርስትያናት ክንሕግዞም ኣሎና። ገሊኣቶም ናብ ሰሙናውን ዓበይትን ኣኼባታት ኪመጹ ኣይክእሉን እዮም። ኣብ ገሊኡ ቦታታት ዚርከባ ጉባኤታት፡ እቶም ኣረጋውያን ነቲ ኣኼባ ብተሌፎን ከም ዚሰምዕዎ ይገብራ እየን። ኣብ ካልእ ቦታታት፡ ከምኡ ምግባር ኣይከኣልን ይኸውን። ኰይኑ ግና፡ ኣብ ኣኼባታት ኪእከቡ ዘይክእሉ ክርስትያናት ነቲ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ኺድግፍዎ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፡ ጸሎቶም ኣብ ዕቤት እታ ክርስትያናዊ ጉባኤ ኣበርክቶ ኺህልዎ ይኽእል እዩ።መዝሙር 92:13, 14 ኣንብብ።

18, 19. (ሀ) ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት፡ ንኻልኦት ክሳዕ ክንደይ ከም ዜተባብዕዎም ከይግንዘቡ ዚኽእሉ ስለምንታይ እዮም፧ (ለ) ነቲ፡ “ንፈጣሪኻ ዘክሮ” ዚብል ምኽሪ ኺትግብሮ ዚኽእል መን እዩ፧

18 ብዕድመ ዝደፍኡ ክርስትያናት ንኻልኦት ክሳዕ ክንደይ ከም ዜተባብዕዎም ኣይግንዘቡን ይዀኑ። ንኣብነት፡ ሃና ኣብ ቤተ መቕደስ ንነዊሕ ዓመታት ብተኣማንነት እኳ እንተ ኣገልገለት፡ እቲ ዝሓደገቶ ኣብነት ንዘመናት ጸኒሑ ንኻልኦት ከም ዜተባብዖም ኣይትፈልጥን ነይራ ትኸውን። እታ ንየሆዋ ዝነበረታ ፍቕሪ ግና ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ተጻሒፋ ኣላ። እዚ ኣባኻ እውን ኪውዕል ይኽእል እዩ፣ ከመይሲ፡ እታ ንኣምላኽ ዘላትካ ፍቕሪ፡ ኣብ ልቢ ኣመንቲ ዝዀኑ ብጾትካ ተጻሒፋ ኽትከውን ትኽእል እያ። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ቓል ኣምላኽ፡ “ሸያብ ጸጕሪ ናይ ክብረት ዘውዲ እዩ፡ እዚ ኸኣ ኣብ መገዲ ጽድቂ እዩ ዚርከብ” ዚብል።—ምሳ. 16:31

19 ኵላትና ኣብ ኣገልግሎት የሆዋ ኽንገብሮ እንኽእል ነገራት ውሱን እዩ። ኰይኑ ግና፡ እተወሰነ ብርታዐን ሓይልን ከሎካ፡ ነቲ፡ “ክፉእ መዓልትታት ከይመጸ፡ . . . ንፈጣሪኻ ዘክሮ” ዚብል መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ቓላት ኣብ ልብኻ ኣሕድሮ።—መክ. 12:1