“ንስኻትኩም እዚ ዅሉ ምስ ረኣኹም፡ ንሱ ናብ ኣፍ ደገ ምቕራቡ ፍለጡ።”—ማቴ. 24:33

1, 2. (ሀ) ነቲ እንርእዮ ነገራት ኪጸልዎ ዚኽእል እንታይ እዩ፧ (ለ) ንመንግስቲ ኣምላኽ ብዚምልከት፡ ብዛዕባ እንታይ ኢና ርግጸኛታት ክንከውን እንኽእል፧

ንሓደ ፍጻመ ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ ነቲ ዝርዝር ጕዳያት ብእተፈላለየ መገዲ ኸም ዚዝክርዎ ኣስተብሂልካ ትኸውን ኢኻ። ብተመሳሳሊ፡ ሓደ ሰብ ናብ ሓኪም ከይዱ ምስ ተመርመረ፡ ነቲ እተነግሮ ነገራት ብዝርዝር ኣይዝክሮን ይኸውን። ወይ ከኣ ሓደ ሰብ ነቲ ኣብ ጥቓኡ ዘሎ መፍትሕ ወይ መነጸር ንኺረክብ ሃለው ይብል ይኸውን። ተመራመርቲ ነዚ እተጠቕሰ ዅነታት፡ ንሓደ ነገር ብዘይምስትብሃል ወይ ከኣ ኣቓልቦኻ ስለ እተሰርቀ ንሓደ ነገር ብምርሳዕ ምስ ዜጋጥም ዓይነት ዑረት እዮም ዜተሓሕዝዎ። ከምኡ ዜጋጥም፡ ሓንጎልና ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ኬተኵር ስለ ዚኽእል እዩ።

2 ሎሚ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት፡ ንፍጻመታት ዓለምና ብዚምልከት ኣብ ምሳልያዊ ዑረት እዮም ዘለዉ። ካብ 1914 ንነጀው ዓለምና ብሰፊሑ ኸም እተቐየረት እኳ እንተ ተገንዘቡ፡ ንኣገዳስነት እቲ ፍጻመታት ኣየስተውዕሉሉን እዮም። ንሕና ግና ተመሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝዀንና፡ ብ1914 የሱስ ኣብ ሰማይ ንጉስ ምስ ኰነ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝቘመት ንፈልጥ ኢና። ብዘይካዚ፡ እታ፡ “መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን” እትብል ጸሎት፡ ገና ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይተፈጸመት ንፈልጥ ኢና። (ማቴ. 6:10) ብንጹር እምበኣር፡ እታ ጸሎት ምሉእ ብምሉእ እትፍጸም፡ እዚ ሕጂ ዘሎ እኩይ ስርዓት ምስ ጠፍአ እዩ። ሽዑ፡  ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ኪኸውን እዩ።

3. ቃል ኣምላኽ ብምጽናዕና እንታይ ኢና ኽንርዳእ ክኢልና፧

3 ኣዘውቲርና ንቓል ኣምላኽ ስለ እነጽንዖ፡ ኣብዚ እዋንና ትንቢታት ይፍጸም ከም ዘሎ ኽንግንዘብ ንኽእል ኢና። ካብ መብዛሕትኦም ደቂ ሰብ ዚፈልየና ድማ እዚ እዩ። ንሳቶም ሃሞምን ቀልቦምን ብናብራኦም ስለ እተወስደ፡ ክርስቶስ ካብ 1914 ኣትሒዙ ኺገዝእ ከም ዝጀመረን ድሕሪ ሓጺር እዋን ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዚፍጽምን ንዚገልጽ ንጹር መርትዖ ኣይግንዘብዎን እዮም። ይኹን እምበር፡ ንኣምላኽ ንነዊሕ ዓመታት ከተገልግሎ እንተ ጸኒሕካ፡ ሕጂ እውን እንተ ዀነ፡ መወዳእታ ኣዝዩ ኸም ዝቐረበን እዚ ዘለናሉ እዋን ነዚ ዜረጋግጽ ከም ዝዀነን ትኣምን ዲኻ፧ ዋላ እውን ናይ የሆዋ ምስክር ካብ እትኸውን ነዊሕ እንተ ዘይገበርካ፡ ኣቓልቦኻ ኣበይ ዘተኰረ እዩ፧ እቲ እትህቦ መልሲ ብዘየገድስ፡ ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ኺፍጸም፡ እቲ ብኣምላኽ እተቐብአ ንጉስ ተወሳኺ ስጕምቲ ኸም ዚወስድ ዜረጋግጸልና ሰለስተ ኣገደስቲ ምኽንያት እስከ ንመርምር።

ፈረሰኛታት ኪጋልቡ ጀሚሮም

4, 5. (ሀ) የሱስ ካብ 1914 ንነጀው እንታይ እዩ ዚገብር ዘሎ፧ (ኣብ ገጽ 27 ዘላ ስእሊ ርአ።) (ለ) እቶም ኪጋልቡ ዝጀመሩ ሰለስተ ፈረሰኛታት እንታይ እዮም ዜመልክቱ፧ እቲ ብዛዕባኦም እተነግረ ትንቢትከ ብኸመይ እዩ ዚፍጸም ዘሎ፧

4 ብ1914 እቲ ኣብ ኣምበላይ ፈረስ ከም እተወጥሐ ጌርካ ተገሊጹ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ፡ ሰማያዊ ኣኽሊል ተዋህቦ። ብኡብኡ ድማ፡ ነዚ እኩይ ስርዓት ሰይጣን ንኺስዕሮ ወጸ። (ራእይ 6:1, 2 ኣንብብ።) እቲ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 6 ዚርከብ ትንቢት፡ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ተመስረተት፡ ኵነታት ዓለም ከም ዜንቈልቍል፡ ማለት ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ውግእን ሕጽረት ምግብን ለብዕን ካልእ ጠንቂ ሞትን ከም ዚህሉ ይገልጽ እዩ። እዚ ምዕባለታት እዚ፡ በቶም ንየሱስ ክርስቶስ ስዒቦም ኪጋልቡ ዝጀመሩ ሰለስተ ፈረሰኛታት ተመሲሉ ኣሎ።—ራእ. 6:3-8

5 ደቂ ሰብ ዓለምለኻዊ ምትሕብባርን ዲፕሎማስን ከም ዚሰፍን እኳ እንተ ተመባጽዑ፡ ከምቲ ብትንቢት እተነግረ፡ ሰላም ‘ካብ ምድሪ ርሒቓ እያ።’ ቀዳማይ ውግእ ዓለም፡ ናይቲ ስዒቡ ዘጋጠመ ኣዕናዊ ውግኣት መጀመርታ ጥራይ እዩ ነይሩ፣ እዚ ኸኣ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ምዕባለታት ዓለም ተራእዩ እዩ። ብዘይካዚ፡ ካብ 1914 ንነጀው ብዙሕ ቍጠባውን ስነ ፍልጠታውን ዕቤት እኳ እንተ ተራእየ፡ ሕጽረት ምግቢ ንድሕንነት ዓለምና ኣስጋኢ ገይርዎ ኣሎ። በብዓመቱ ድማ ህይወት ሚልዮናት ሰባት ብሰንኪ ለብዕታትን ባህርያዊ ሓደጋታትን ካልእ “መቕዘፍትን” ይቕንጸል ኣሎ። እቲ ፍጻመታት ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ፡ ብዅሉ መዳያቱ ብዝያዳ እናኸፍአ እዩ ዚኸይድ ዘሎ። እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ተረዲኡካዶ፧

እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ይጋልቡ ስለ ዘለዉ፡ ኵነታት ዓለም እናገደደ ይኸይድ ኣሎ (ሕጡብ ጽሑፍ 4, 5 ርአ)

6. ንፍጻመ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ብንቕሓት ዚጽበይዎ ዝነበሩ መን እዮም፧ እዚኸ እንታይ ንኺገብሩ እዩ ደሪኽዎም፧

6 ቀዳማይ ውግእ ዓለም ምስ ተባርዐን ናይ ስጳኛ ኢንፍሉወንዛ ምስ ኣጋጠመን፡ ብዙሓት ሰባት ኣቓልቦኦም ተሰሪቑ ነይሩ እዩ። ቅቡኣት ክርስትያናት ግና፡ ዘመናት ኣህዛብ ወይ ከኣ “ምዱብ እዋናት ኣህዛብ” ብ1914 ከም ዚዛዘም ብንቕሓት ይጽበዩ ነይሮም። (ሉቃ. 21:24) እንታይ ከም ዜጋጥም ምሉእ ብምሉእ ርግጸኛታት እኳ እንተ ዘይነበሩ፡ ምስ መለኮታዊ ኣገዛዝኣ ብዚተሓሓዝ፡ 1914 ነጥበ መቐይሮ ኸም እትኸውን ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ከም እተፈጸመ ኻብ ዚግንዘቡ ነዊሕ ከይጸንሑ ድማ፡ ግዝኣት ኣምላኽ ከም ዝጀመረ ብትብዓት ኣዊጆም እዮም። ኰይኑ ግና፡ ብምኽንያት እቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእዋጅ ዚገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ፡ ሓያል መስጐጒቲ ኣጋጠሞም። እዚ መስጐጕቲ እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት የጋጥም ምህላዉ ንባዕሉ፡ ተወሳኺ ፍጻመ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ስዒቡ ዝነበረ ዓመታት፡ ጸላእቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ‘ከም ሕጊ ኢና እናበሉ ዓመጽ ኪገብሩ’ ጀመሩ። ብዘይካዚ፡ ኣካላዊ ማህሰይትን ማእሰርትን ተጠቒሞም እዮም፣ ንኣሕዋትና እውን ሓኒቖም ቀቲሎምዎም፡ ረሺኖምዎም፡ ወይ ሰይፎምዎም እዮም።—መዝ. 94:20፣ ራእ. 12:15

7. መብዛሕትኦም ሰባት ነቲ ናይ ሓቂ ትርጕም ፍጻመታት ዓለም ዘይርድእዎ ስለምንታይ እዮም፧

 7 መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ትገዝእ ከም ዘላ ዚሕብር ብዙሕ መርትዖ እናሃለወ ኽነሱ፡ መብዛሕትኦም ደቂ ሰብ ዘየስተውዕሉሉ ስለምንታይ እዮም፧ ንዅነታት እዛ ዓለም እዚኣ ምስቲ ህዝቢ ኣምላኽ ንነዊሕ እዋን ኪዛረቡሉ ዝጸንሑ ንጹር ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ዘየተሓሕዝዎ ስለምንታይ እዮም፧ ኣብቲ ብዓይኖም ዚርእይዎ ነገራት ጥራይ ስለ ዜተኵሩ ደዀን ይዀኑ፧ (2 ቈረ. 5:7) ኣቓልቦኦም ብማሕበራዊ ጕዳያት ስለ እተሰርቀ፡ ነቲ ኣምላኽ ዚገብሮ ዘሎ ኺግንዘብዎ ስለ ዘይክእሉ ደዀን ይዀኑ፧ (ማቴ. 24:37-39) ገሊኣቶም በቲ ሰይጣን ዚነዝሖ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዚስሓቡ ደዀን ይዀኑ፧ (2 ቈረ. 4:4) ብዛዕባ እቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዜጋጥም ዘሎ ነገራት ንምፍላጥ፡ እምነትን መንፈሳዊ ኣረኣእያን ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ዜጋጥም ዘሎ ነገራት ዕዉራት ዘይምዃንና የሐጕሰና እዩ።

እከይ ናብ ዝገደደ ይበጽሕ ኣሎ

8-10. (ሀ) ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:1-5 እትፍጸም ዘላ ብኸመይ እያ፧ (ለ) እከይ ናብ ዝገደደ ዚበጽሕ ዘሎ ብኸመይ እዩ፧

8 መንግስቲ ኣምላኽ ድሕሪ ሓጺር እዋን ኣብ ምድሪ ኽትገዝእ ከም እትጅምር ዚሕብር ካልኣይ ምኽንያት፡ እቲ ኣብ ማሕበረ ሰብ ዓለም ዚርአ ዘሎ እከይ፡ ናብ ዝገደደ ይበጽሕ ምህላዉ እዩ። ዳርጋ ንሚእቲ ዓመት፡ እቲ ኣብ 2 ጢሞቴዎስ 3:1-5 ተጠቒሱ ዘሎ ዅነታት ብንጹር ይርአ ኣሎ። ብዅሉ ሸነኽ እናሰፍሐ ድማ እዩ ዚኸይድ ዘሎ። ንስኻኸ ኸምኡዶ ይመስለካ፧ ገለ ኣብነት እስከ ንርአ።2 ጢሞቴዎስ 3:1, 13 ኣንብብ።

9 ነቲ ኣብ 1940ታትን 1950ታትን ኣብ ቦታታት ስራሕን ኣብ መዘናግዕን ኣብ ስፖርትን ኣብ ፋሽንን ከም ነውሪ ጌርካ ዚርአ ዝነበረ ነገራት፡ ምስዚ ሕጂ ዘሎ ዅነታት እስከ ነረኣእዮ። ሎሚ ዓመጻን ርኽሰትን ልሙድ ኰይኑ ኣሎ። ሰባት ከም ሓራቓት፡ ከም ብዕሉጋት፡ ወይ ከኣ ከም ጨካናት ኰይኖም ንኺረኣዩ ሒዅ ይብሉ። ኣብ 1950ታት ከም ሕማቕ ጌርካ ዚርአ ዝነበረ መደባት ተለቪዥን፡ ሎሚ ንስድራ ቤት ዚኸውን ጽቡቕ መዘናግዒ ከም ዝዀነ ጌርካ ይርአ ኣሎ። ብዘይካዚ፡ ግብረ ሶዶም ዚገብሩ ሰባት ኣብ ዓውዲ መዘናግዕን ፋሽንን ብዙሕ ኣቓልቦ ይግበረሎም ኣሎ፣ ኣብ ቅድሚ ሰባት ቀሪቦም ድማ ኣነባብራኦም የተባብዑ ኣለዉ። ንሕና ግና ንኣረኣእያ ኣምላኽ እንፈልጥ ብምዃንና ነመስግን ኢና።ይሁዳ 14, 15 ኣንብብ።

10 ወይ ከኣ ነቲ ኣብ 1950ታት ከም ዕልወት መንእሰያት ጌርካ ዚርአ ዝነበረ፡ ምስቲ ሕጂ  ዜጋጥም ዘሎ እስከ ኣረኣእዮ። ወለዲ፡ ደቆም ሽጋራ የትክኹ፡ ኣልኮላዊ መስተ ይሰትዩ፡ ወይ ከኣ ሕማቕ ዓይነት ሳዕስዒት ይስዕስዑ እንተ ኣልዮም ይጭነቑ ነይሮም፣ ሓቆም ከኣ እዮም። ሎሚ ግና፡ ዜሰንብድ ጸብጻባት ልሙድ ኰይኑ ኣሎ። ንኣብነት፡ ሓደ ወዲ 15 ዓመት ተመሃራይ፡ ኣብ ልዕሊ መማህርቱ ተዅሲ ብምኽፋት ንኽልተ ቐተሎም፣ ን13 ኸኣ ኣቝሰሎም። ዝሰኸሩ መንእሰያት፡ ንሓንቲ ጓል ትሽዓተ ዓመት ጓል ብጭካነ ድሕሪ ምቕታሎም፡ ንኣቦኣን ንዘመዳን ቀጥቀጥዎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ኣብ ሓንቲ እስያዊት ሃገር ካብ ዘጋጠመ ገበናት እቲ ፍርቂ ብመንእሰያት እዩ ተፈጺሙ። እሞኸ ዅነታት ዓለም ናብ ዝገደደ ይበጽሕ ከም ዘሎ ንጹር ደይኰነን፧

11. ብዙሓት ሰባት፡ ኵነታት ዓለም ናብ ዝገደደ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘየስተውዕሉ ስለምንታይ እዮም፧

11 ሃዋርያ ጴጥሮስ፡ “ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ከም ትምኒቶም ዚመላለሱ መላገጽቲ ምስ ላግጾም ከም ዚመጹ፡ ቅድሚ ዅሉ እዚ ፍለጡ። ንሳቶም ከኣ፡ ‘እቲ ንሱ ኣብዚ ኸም ዚህሉ እተተስፈወ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧ ካብታ ኣቦታትና ዝዓረፉላ መዓልቲ፡ ኵሉ ኸምቲ ኻብ መጀመርታ ፍጥረት ዝነበሮ እዩ ዘሎ’ ኺብሉ እዮም” በለ። (2 ጴጥ. 3:3, 4) ገሊኦም ሰባት ከምቲ ጴጥሮስ ዝገለጾ ዚስምዖም ስለምንታይ እዩ፧ ሓደ ዅነታት ብዝያዳ እንተ ተለሚዱ፡ ሰባት ኣቓልቦ ስለ ዘይገብሩሉ እዩ። ናይ ቀረባ ፈታዊና ጠባዩ ብሃንደበት እንተ ተቐዪሩ፡ የሰምብደና ይኸውን፣ እቲ ኣብ ሕብረተ ሰብ ዚርአ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት፡ ንነዊሕ እዋን በብቝሩብ እናተበላሸወ እንተ ኸይዱ ግና፡ ብዙሕ ኣየሰምብደናን ይኸውን። ኰይኑ ግና፡ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት በብቝሩብ እናተበላሸወ ምኻዱ፡ ሓደገኛ እዩ።

12, 13. (ሀ) በቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዚርአ ዘሎ ምዕባለታት ተስፋ ኽንቈርጽ ዘይብልና ስለምንታይ ኢና፧ (ለ) ብዛዕባ እንታይ ምዝካርና እዩ ነዚ “ጽንኩር ግዜ” ንኽንጻወሮ ኺሕግዘና ዚኽእል፧

12 ሃዋርያ ጳውሎስ፡ “ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ጽንኩር ግዜ ኸም ዚመጽእ” ኣጠንቂቑና ነይሩ እዩ። (2 ጢሞ. 3:1) ፈጺምካ ዘይከኣል ግዜ እዩ ማለት ስለ ዘይኰነ ግና፡ ካብ ዓለም ክንሕባእ ኣየድልየናን እዩ። ብሓገዝ የሆዋን መንፈሱን ክርስትያናዊት ጉባኤን፡ ንዝዀነ ይኹን ጓሂ ወይ ፍርሂ ኽንዋጽኣሉ ንኽእል ኢና። እሙናት እውን ክንከውን ንኽእል ኢና። ከመይሲ፡ “እቲ ኻብ ንቡር ዝሓለፈ ሓይሊ ኻብ ኣምላኽ እምበር፡” ካባና ኣይኰነን።—2 ቈረ. 4:7-10

13 ጳውሎስ ኣብቲ ብዛዕባ ዳሕሮት መዓልትታት ዚገልጽ ትንቢት፡ “እዚ ፍለጥ” ከም ዝበለ ኣስተብህል። እዘን ቃላት እዚአን፡ እቲ ድሕሪኡ እተነግረ ነገራት ብርግጽ ከም ዚፍጸም ዜረጋግጻ እየን። እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ሕብረተ ሰብ፡ ክሳዕ የሆዋ ኢዱ ኣእትዩ ስጕምቲ ዚወስድ፡ ናብ ዝገደደ ኺበጽሕ እዩ። ኣብ ታሪኽ ከም እተራእየ፡ ናይ ገሊኡ ሕብረተ ሰብ ወይ ሃገር ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኪበላሾ ኸሎ፡ እቲ ሕብረተ ሰብ ወይ እታ ሃገር ምውዳቖም ኣይተርፍን እዩ። ኰይኑ ግና፡ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ፡ ናይ መላእ ዓለም ስነ ምግባራዊ ስርዓት ኣመና ይበላሾ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ሰባት፡ እዚ ዅነታት ዓለም እዚ እንታይ ትርጕም ከም ዘለዎ እኳ እንተ ዘይተረድኡ፡ እቲ ኻብ 1914 ንነጀው ኣትሒዙ ዚርአ ዘሎ ፍሉይ ምዕባለ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ድሕሪ ሓጺር እዋን ስጕምቲ ኸም እትወስድ ዜረጋግጸልና ንጹር መርትዖ እዩ።

እዚ ወለዶ እዚ ኣይኪሓልፍን እዩ

14-16. መንግስቲ ኣምላኽ ድሕሪ ሓጺር እዋን ከም ‘እትመጽእ’ ዚሕብር ሳልሳይ ምኽንያት እንታይ እዩ፧

14 ከም እንተኣማመን ዚገብረና ሳልሳይ ምኽንያት ኣሎ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ እተራእየ ምዕባለ፡ መወዳእታ ኸም ዝቐረበ ዚሕብር እዩ። ንኣብነት፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ቅድሚ ምምስራታ፡ ሓንቲ ጕጅለ እሙናት ቅቡኣት ክርስትያናት ንኣምላኽ ተገልግሎ ነበረት። ኣባላት እታ ጕጅለ፡ እቲ ብ1914 ኪፍጸም ዚጽበይዎ ዝነበሩ ትጽቢታቶም ከይተፈጸመ ምስ ተረፈ፡ እንታይ ገይሮም፧ መብዛሕትኦም ፈተናን መስጐጕትን እናኣጋጠሞም ክነሱ፡ ንጽህናኦም ሓልዮምን ንየሆዋ ምግልጋሎም ቀጺሎምን እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ መብዛሕትኦም፡ ምናልባት እውን ኵሎም ቅቡኣት፡ ምድራዊ ህይወቶም ብተኣማንነት ወዲኦም እዮም።

 15 ኣብቲ የሱስ ብዛዕባ መደምደምታ እዚ ስርዓት ዓለም እዚ ዝሃቦ ሰፊሕ ትንቢት፡ “እዚ ዅሉ ኽሳዕ ዚኸውን፡ እዚ ወለዶ እዚ ኸቶ ኣይኪሓልፍን እዩ” በለ። (ማቴዎስ 24:33-35 ኣንብብ።) የሱስ፡ “እዚ ወለዶ እዚ” ኺብል ከሎ፡ ንኽልተ ጕጅለ ቕቡኣት ክርስትያናት የመልክት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ኣባላት እታ ቐዳመይቲ ጕጅለ፡ ብ1914 ዝነበሩን ነቲ ክርስቶስ ኣብዚ ምሳና ምህላዉ ዚገልጽ ኣብታ ዓመት እቲኣ እተራእየ ምልክት ዘስተውዓሉን እዮም። እቶም ነታ ጕጅለ ዜቝሙ ክርስትያናት፡ ብ1914 ብህይወት ዝነበሩ ጥራይ ዘይኰኑስ፡ ኣብታ ዓመት እቲኣ ወይ ከኣ ቅድሚኡ ኸም ደቂ ኣምላኽ ኰይኖም ብመንፈስ እተቐብኡ ክርስትያናት እዮም ነይሮም።—ሮሜ 8:14-17

16 ኣባላት እታ ኣብቲ “ወለዶ” እተጠቓለለት ኻልአይቲ ጕጅለ፡ ምስ ኣባላት እታ ቐዳመይቲ ጕጅለ ብሓደ ዝነበሩሉ ግዜ ነይሩ እዩ። ኣባላት እታ ኻልአይቲ ጕጅለ፡ እቶም ኣባላት እታ ቐዳመይቲ ጕጅለ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብህይወት ዝነበሩ ጥራይ ዘይኰኑስ፡ ኣባላት እታ ቐዳመይቲ ጕጅለ ኣብ ምድሪ ኸለዉ ብመንፈስ ቅዱስ እተቐብኡ እዮም። ስለዚ፡ ሎሚ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ቅቡእ ኣብቲ የሱስ እተዛረበሉ “ወለዶ” ይጠቓለል እዩ ማለት ኣይኰነን። ሎሚ እቶም ኣብታ ኻልአይቲ ጕጅለ ዚጠቓለሉ ቕቡኣት፡ ብዕድመ ይደፍኡ ኣለዉ። ኰይኑ ግና፡ እቲ ኣብ ማቴዎስ 24:34 ዚርከብ ቃላት የሱስ የጸናንዓና እዩ፣ ከመይሲ፡ ገሊኦም ኣባላት “እዚ ወለዶ እዚ፡” ንምጅማር እቲ ብርቱዕ ጸበባ ኸይረኣዩ ‘ኸቶ ኣይኪሓልፉን እዮም።’ እዚ ነጥቢ እዚ፡ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ነቶም እኩያት ብምጥፋእ፡ ጽድቂ ዚነብረላ ሓዳስ ዓለም ንኼምጽእ ሒደት ግዜ ኸም ዝተረፎ እዩ ዜረጋግጸልና።—2 ጴጥ. 3:13

ድሕሪ ሓጺር ግዜ፡ ክርስቶስ ኪስዕር እዩ

17. እዚ ኣብ ላዕሊ ዝመርመርናዮ ሰለስተ መርትዖ፡ ኣብ ምንታይ መደምደምታ ኸም እንበጽሕ እዩ ዚገብረና፧

17 እዚ ኣብ ላዕሊ ዝመርመርናዮ ሰለስተ መርትዖ፡ ኣብ ምንታይ መደምደምታ ኸም እንበጽሕ እዩ ዚገብረና፧ የሱስ፡ ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣን እታ ሰዓት እቲኣን ከም ዘይንፈልጥ ገሊጹ ነይሩ እዩ። (ማቴ. 24:36፣ 25:13) ኰይኑ ግና፡ ከምቲ ጳውሎስ ዝሓበሮ፡ ብዛዕባ እዚ ዘለናሉ “እዋን” ክንፈልጥ ንኽእል ኢና፣ ንፈልጥ እውን ኢና። (ሮሜ 13:11 ኣንብብ።) ኣብቲ ጳውሎስ ዝጠቐሶ እዋን፡ ማለት ኣብ ዳሕሮት መዓልትታት ኢና እንነብር ዘለና። ኣብ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስን ኣብቲ የሆዋ ኣምላኽን የሱስ ክርስቶስን ዚገብርዎ ዘለዉ ነገራትን ምሉእ ብምሉእ ነቕልብ እንተ ዄንና፡ ናብ መወዳእታ እዚ ስርዓት ዓለም እዚ ኣዚና ቐሪብና ኸም ዘለና ንኽንርዳእ ዝቐለለ ኪዀነልና እዩ።

18. ነቶም ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘይቅበሉ ሰባት እንታይ እዩ ዚጽበዮም፧

18 እቶም ንዜደንቕ ስልጣን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣምበላይ ፈረስ ኰይኑ ዚጋልብ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ዘይቅበልዎ ሰባት፡ ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ ከይፈተዉ ጌጋኦም ኪቕበሉ እዮም። መውጽኢ እውን ኣይኪህልዎምን እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ብዙሓት ብራዕዲ፡ “መንከ እዩ ደው ኪብል ዚኽእል፧” ኪብሉ እዮም። (ራእ. 6:15-17) እታ ቐጺላ ዘላ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እትርከብ ምዕራፍ፡ ነታ ሕቶ ትምልሰልና እያ። ቅቡኣትን እቶም ምድራዊ ተስፋ ዘለዎም ክርስትያናትን፡ ስምረት ኣምላኽ ስለ ዘለዎም፡ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ “ደው” ኪብሉ እዮም። ድሕሪኡ፡ ካብቶም ካልኦት ኣባጊዕ ዝዀኑ “ብዙሓት ህዝቢ፡” ካብ ብርቱዕ ጸበባ ኺድሕኑ እዮም።—ራእ. 7:9, 13-15

19. ዳሕሮት መዓልትታት ድሕሪ ሓጺር እዋን ከም ዚዛዘማ ብምትእምማን፡ ኣብ መጻኢ እንታይ ኢና እንጽበ፧

19 ነቲ ኣብዚ ዘለናሉ ኣገዳሲ ግዜ ዚፍጸም ዘሎ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ነተኵረሉ እንተ ዄንና፡ ኣቓልቦና ብናይ ሰይጣን ዓለም ኣይኪስረቕን እዩ፣ ንናይ ሓቂ ትርጕም ፍጻመታት ዓለም ድማ ክንርድኦ ኢና። ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ እዚ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ሕብረተ ሰብ ናይ መወዳእታ ጽድቃዊ ውግእ ብምኽፋት ኪስዕር እዩ። (ራእ. 19:11, 19-21) ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚገልጾ ድሕሪ እቲ ውግእ እንረኽቦ ሓጐስ እሞ ሕስብ ኣብል!—ራእ. 20:1-3, 6፣ 21:3, 4