ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ (ሕታም መጽናዕቲ)  |  ሕዳር 2013

ሓገዝ ንዜድልዮም ሰባት ብኸመይ ክንድግፎም ንኽእል፧

ሓገዝ ንዜድልዮም ሰባት ብኸመይ ክንድግፎም ንኽእል፧

ኣብ ሓንቲ ኣብ ምምዕባል እትርከብ ሃገር ዚነብር ፍራንስዋ ዝስሙ ሽማግለ፡ “ድሕሪ እቲ እተገብረ ሃገራዊ ምርጫ፡ ዘይምስምማዕ ስለ እተላዕለ፡ ኣሽሓት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ካብ መንበሪኦም ኪሃድሙ ተገዲዶም እዮም። ሕጽረት ምግብን መድሃኒትን ድማ ነበረ፣ እቲ ኺርከብ ዚከኣል ምግብን መድሃኒትን ድማ ኣመና ኽቡር እዩ ነይሩ። ባንክታት ተዓጽወ፡ ናይ ገንዘብ ማሽናት ድማ ስራሑ ኣቋረጸ” በለ።

ኣብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ዝነበሩ ኣሕዋት፡ ነቶም ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ተኣኪቦም ዝነበሩ ኻብ መረበቶም እተመዛበሉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ገንዘባዊ ሓገዝ ኬብጽሑሎም ጀመሩ። እቶም መቐናቕንቲ ሰራዊት ንመገድታት እኳ እንተ ዓጸውዎ፡ ክልቲኦም ወገናት ግና፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ገለልተኛታት ምዃኖም ስለ ዚፈልጡ፡ ነተን ካብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ዚመጻ ዝነበራ ማካይን መብዛሕትኡ እዋን ንኺሓልፋ ይፈቕዱለን ነበሩ።

ፍራንስዋ ኸምዚ በለ፦ “ናብ ሓደ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ክንከይድ ከለና፡ ተዋጋእቲ ናብታ ማኪናና ኺትኵሱ ጀመሩ። እቲ ጠያይቲ ግና ብመንጎና እዩ ዚሓልፍ ነይሩ። ሓደ ወተሃደር ብረት ሒዙ ናባና ገጹ ኺጐዪ ኸሎ ምስ ረኣናዮ፡ ብቕልጡፍ ንድሕሪት ብምኻድ፡ ተጠዊና ናብቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ገጽና ተሓምበብና። ብህይወት ብምትራፍና ንየሆዋ ኣመስጊንናዮ ኢና። ንጽብሒቱ፡ እቶም ኣብቲ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ዝነበሩ 130 ኣሕዋት ናብ ደሓን ዝዀነ ቦታ ኸዱ። ገሊኣቶም ግና ናብቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር መጹ፣ ኣብኡ ኸኣ ክሳዕ እቲ ጽንኩር ኵነታት ዚሓልፍ ብመንፈሳውን ብስጋውን መዳይ ንከናኸኖም ነበርና።”

ፍራንስዋ ኣስዕብ ኣቢሉ፡ “ጸኒሑ ኣብ ኵላ እታ ሃገር ዚነብሩ ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ዓሚቝ ሞሳኦም ንምግላጽ ዝጸሓፍዎ ደብዳበታት፡ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ይመጽእ ነበረ። ኣብ ካልእ ቦታ ዚነብሩ ኣሕዋቶም ኪሕግዝዎም ከለዉ ምርኣዮም፡ ነቲ ኣብ የሆዋ ዝነበሮም ምትእምማን ወሲኹሉ እዩ” በለ።

ባህርያዊ ዀነ ሰብ ዜምጽኦ ሓደጋታት ኬጋጥም ከሎ፡ ነቶም እተሸገሩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን፡ “ሙቑ፡ ጽገቡ” ኣይንብሎምን ኢና። (ያእ. 2:15, 16) የግዳስ፡ ዜድልዮም ነገራት ንኸነማልኣሎም ንጽዕር ኢና። ኣብ ቀዳማይ ዘመን፡ ጥሜት ከም ዜጋጥም መጠንቀቕታ ምስ ተዋህበ፡ “እቶም ደቀ መዛሙርቲ . . . ነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሙ፡ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዚቕመጡ ኣሕዋት ረድኤት ኪሰድዱሎም ወሰኑ።”—ግብ. 11:28-30

ኣገልገልቲ የሆዋ ኸም ምዃንና መጠን፡ ነቶም እተሸገሩ ውልቀ ሰባት ብስጋዊ መዳይ ክንሕግዞም ንህንጠ ኢና። ኰይኑ ግና፡ መንፈሳዊ ሓገዝ እዩ ብዝያዳ ዜድልዮም። (ማቴ. 5:3) የሱስ፡ ሰባት መንፈሳዊ ነገራት ከም ዜድልዮም ምእንቲ ኺፈልጡን ነዚ ምእንቲ ኼማልኡን ኢሉ፡ ንሰዓብቱ ደቀ መዛሙርቲ ኺገብሩ ኣዚዝዎም እዩ። (ማቴ. 28:19, 20) ነፍሲ ወከፍና ኸኣ፡ ነዚ ትእዛዝ እዚ ንምፍጻም፡ ግዜናን ጕልበትናን ሃብትናን ንውፊ ኢና። ብደረጃ ውድብ፡ ንገሊኡ እተወፈየ ገንዘብ ብስጋዊ መዳይ ንምሕጋዝ ንጥቀመሉ እኳ እንተ ዀንና፡ ብቐንዱ ግና ኣብ ረብሓታት መንግስቲ ኣምላኽን ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምዝርጋሕን ኢና እነውዕሎ። በዚ ኸምዚ ድማ፡ ንኣምላኽን ንብጻይናን ከም እነፍቅር ነርኢ።—ማቴ. 22:37-39

እቶም ንዓለምለኻዊ ዕዮ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚድግፉ ኣስፋሕቲ፡ ወፈያኦም ብግቡእን ውጽኢታዊ ብዝዀነ መገድን ኣብ ጥቕሚ ኸም ዚውዕል ርግጸኛታት ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣብ ጸገም ዚርከቡ ኣሕዋትካ ኽትሕግዞም ትኽእልዶ፧ ነቲ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ምግባር ዕዮ ኽትድግፎ ትደሊዶ፧ ትደሊ እንተ ዄንካ፡ “ኢድካ ኽትገብረሉ ዚከአላ እንተ ዀይኑስ፡ ነቲ ዚግብኦ ሰብ ሰናይ ኣይትኽልኣዮ።”—ምሳ. 3:27