ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ (ሕታም መጽናዕቲ)  |  ጥቅምቲ 2013

“ንየሆዋ ተገዝእዎ”

“ንየሆዋ ተገዝእዎ”

“ትግሁ፡ ኣይትተሃከዩ። . . . ንየሆዋ ተገዝእዎ።”—ሮሜ 12:11

1. እቲ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ባርነት ዘለዎም ኣረኣእያ፡ ምስቲ ኣብ ሮሜ 12:11 ተገሊጹ ዘሎ ብኸመይ ከም ዚፈላለ ግለጽ።

ክርስትያናዊ መግዛእቲ ወይ ባርነት፡ ካብቲ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባኡ ዘለዎም ኣረኣእያ ኣዝዩ እተፈልየ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ባርነት ኪሓስቡ ኸለዉ፡ ጭቈናን ግፍዕን ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛን እዩ ኣብ ኣእምሮኦም ዚመጾም። እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝነፈሶ ቓል ኣምላኽ እውን ብዛዕባ ባርነት ይዛረብ እዩ፣ ኰይኑ ግና፡ እቲ ባርነት፡ ንጐይታኻ ብዘሎካ ፍቕሪ ተደሪኽካ ብፍታው ዚግበር እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበሩ ክርስትያናት፡ ‘ንየሆዋ ንኺግዝእዎ’ ኺምሕጸኖም ከሎ፡ ብፍቕሪ ኣምላኽ ተደሪኾም ቅዱስ ኣገልግሎት ኬቕርቡ እዩ ዜተባብዖም ነይሩ። (ሮሜ 12:11) እዚ መግዛእቲ ወይ ባርነት እዚ እንታይ እዩ ዜጠቓልል፧ ባሮት ሰይጣንን እዛ ብእኡ እትግዛእ ዓለምን ንኸይንኸውን ክንጥንቀቕ እንኽእል ብኸመይ ኢና፧ ከም ባሮት የሆዋ መጠን ብተኣማንነት ምግልጋልና እንታይ ዓስቢ እዩ ዘለዎ፧

‘ንጐይታይ እፈትዎ እየ’

2. (ሀ) ሓደ እስራኤላዊ ባርያ፡ ነቲ ሓራ ናይ ምዃን ኣጋጣሚኡ ንኺሓድጎ ዚድርኾ እንታይ እዩ፧ (ለ) ንእዝኒ ሓደ ብፍታው ባርያ ኪኸውን ዝደለየ ሰብ ምንኳል እንታይ ኣገዳስነት እዩ ነይርዎ፧

2 እቲ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዝሃቦም ሕጊ፡ ብዛዕባ እቲ የሆዋ ኻባና ዚጽበዮ ዓይነት ባርነት ንኽንፈልጥ ኪሕግዘና ይኽእል እዩ። ሓደ እብራዊ ባርያ፡ ኣብ ሻብዐይቲ ዓመት ባርነቱ ሓራ ይወጽእ ነበረ። (ዘጸ. 21:2) ይኹን እምበር፡ እቲ ባርያ ንጐይታኡ ስለ ዚፈትዎ፡ ብባርነት ኪቕጽል እንተ ደልዩ፡ የሆዋ ዜደንቕ መሰናድዎ ገይሩ ነበረ። ጐይታኡ ኣብ ማዕጾ ወይ ኣብ ልዳት ማዕጾ ኣቕሪቡ፡ እዝኑ ብመስፈ ኼንኵሎ ነበሮ። (ዘጸ. 21:5, 6) እዚ ስርዓት እዚ፡ ንእዝኒ ዜጠቓልል ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ። ከመይሲ፡ ብቛንቋ እብራይስጢ፡ ተኣዛዝነት በታ ምስ ምስማዕ እትተሓሓዝ ቃል እዩ ዚግለጽ። እቲ ባርያ ብፍታው ንጐይታኡ ኺእዘዞ ኸም ዚደሊ ዚሕብር ድማ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ፡ እቲ ንየሆዋ ዝገበርናዮ ወፈያ እንታይ ከም ዜጠቓልል ንኽንርዳእ ይሕግዘና እዩ፣ እወ፡ ንኣምላኽ ብፍቕሪ ተደሪኽና ብፍታው ክንእዘዞ ኣሎና።

3. ኣብ ምንታይ ተመስሪትና ኢና ገዛእ ርእስና ንኣምላኽ እንውፊ፧

3 ገዛእ ርእስና ንክርስትያናዊ ጥምቀት ኣብ ዘቕረብናሉ እዋን፡  ኣቐዲምና ንየሆዋ ኸም ባሮት ኴንና ኸነገልግሎ ወሲንና ኢና። ወፈያና ድማ ካብቲ ንየሆዋ ንኽንእዘዞን ፍቓዱ ንኽንገብርን ዘሎና ድሌት ዝመንጨወ እዩ። ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣየገደደናን። ንኣሽቱ እውን እንተ ዀኑ፡ ገዛእ ርእሶም ንየሆዋ ምስ ወፈዩ ደኣ እዮም ዚጥመቑ እምበር፡ ንወለዶም ኬሐጕሱ ኢሎም ኣይኰኑን ከምኡ ዚገብሩ። ክርስትያናዊ ወፈያ፡ ኣብታ ንሰማያዊ ጐይታና የሆዋ ዘላትና ፍቕሪ እተመስረተ እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ፡ “ፍቕሪ ኣምላኽ ከኣ ትእዛዛቱ ኽንሕሉ እዩ” ኢሉ ጸሓፈ።—1 ዮሃ. 5:3

ሓራ ግናኸ ባሮት

4. “ባሮት ጽድቂ” ንኽንከውን እንታይ ክንገብር ኣሎና፧

4 የሆዋ ባሮቱ ኽንከውን ስለ ዝፈቐደልና፡ ክሳዕ ክንደይ ኰን ኢና ኸነመስግኖ ዚግብኣና! ኣብቲ መስዋእታዊ በጃ ክርስቶስ ዘላትና እምነት፡ ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ትገብረና እያ። ፍጹማት እኳ እንተ ዘይኰንና፡ ብፍታው ንየሆዋን ንየሱስን ንግዝኦም ኢና። ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ እዚ፡ ኣብ ሓንቲ ኻብተን ንሱ ዝጸሓፈን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሰን መልእኽትታት ገሊጽዎ ነበረ፣ “ንሓጢኣት ምዉታት ከም ዝዀንኩም፡ ንኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ህያዋን ከም ዝዀንኩም ጌርኩም ርእስኹም ቍጸሩ” ኢሉ ነበረ። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ከምዚ ዚብል መጠንቀቕታ ሃበ፦ “ነቲ ኽትእዘዝዎ ኸም ባሮት ጌርኩም ርእስኹም እተቕርቡሉ ዘበለ፡ ስለ እትእዘዝዎ፡ ባሮቱ ኸም ዝዀንኩምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ንሓጢኣት እንተ ዀይኑ፡ ናብ ሞት፡ ንተኣዛዝነት እንተ ዀይኑ ኸኣ፡ ናብ ጽድቂ እዩ ዚመርሓኩም። ግናኸ፡ ቀደም ባሮት ሓጢኣት ኔርኩምሲ፡ ነቲ እተዋህበኩም ምሳሌ ትምህርቲ ኻብ ልቢ ስለ እተኣዘዝኩምዎ፡ ኣምላኽ ይመስገን። እወ፡ ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻእኩም፡ ባሮት ጽድቂ ዄንኩም ኢኹም።” (ሮሜ 6:11, 16-18) ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ‘ካብ ልቢ ብዛዕባ ምእዛዝ’ ከም ዝጠቐሰ ኣስተብህል። ስለዚ እምበኣር፡ እቲ ንየሆዋ እንገብሮ ወፈያ፡ “ባሮት ጽድቂ” እዩ ዚገብረና።

5. ኵላትና እንታይ ውሽጣዊ ቓልሲ እዩ ዘሎና፧ ስለምንታይከ፧

5 ይኹን እምበር፡ ምስ ወፈያና ተሰማሚዕና ኽንነብር ከለና፡ ዕንቅፋት ኬጋጥመና ይኽእል እዩ። ክልተ ቓልሲ ድማ እዩ ዘሎና። ቀዳማይ፡ እቲ ንጳውሎስ እውን ዘጋጠሞ ቓልሲ እዩ። ንሱ፡ “ብውሽጠይሲ በቲ ሕጊ ኣምላኽ ባህ ይብለኒ እዩ፣ ግናኸ፡ ኣብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ ኣእምሮይ ዚዋጋእን ናብቲ ኣብ ኣካላተይ ዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ ዚማርኸንን ካልእ ሕጊ እርኢ ኣለኹ” ኢሉ ጸሓፈ። (ሮሜ 7:22, 23) ንሕና እውን ምስቲ ዝወረስናዮ ዘይፍጽምና ንዋጋእ ኢና። በዚ ምኽንያት እዚ፡ ምስ ስጋዊ ዝንባለታትና ብቐጻሊ ኢና እንቃለስ። ሃዋርያ ጴጥሮስ፡ “ከም ሓራ ሰባት፡ ከም ባሮት ኣምላኽ ኩኑ እምበር፡ ንሓርነትኩም ከም መጐልበቢ ኽፍኣት ኣይትግበርዎ” ኢሉ ምዒዱና ኣሎ።—1 ጴጥ. 2:16

6, 7. ሰይጣን ነዛ ዓለም እዚኣ ሰሓቢት ከም እትመስል ዚገብራ ብኸመይ እዩ፧

6 ካልኣይ፡ ምስዛ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኣጋንንቲ ዘላ ዓለም ንቃለስ ኢና። እቲ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዝዀነ ሰይጣን፡ ነቲ ንየሆዋን ንየሱስን ዘሎና ተኣማንነት ምእንቲ ኼበላሽዎ፡ ፍላጻታቱ ናባና ገጹ ዝቐንዐ እዩ። ነቲ ዜበላሹ ጽልዋታቱ ኢድና ምእንቲ ኽንህብ፡ ብፈተናታት ኣቢሉ ባሮቱ ኺገብረና ይጽዕር እዩ። (ኤፌሶን 6:11, 12 ኣንብብ።) ሓደ ኻብቲ ኸምኡ ዚገብረሉ መገድታት፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኸም ሰሓቢትን መህረሪትን ኬምስላ ብምጽዓር እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ፡ “ሓደ እኳ ንዓለም እንተ ፈተዋ፡ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የላን፣ ምኽንያቱ፡ ኵሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ፡ ትምኒት ስጋን ትምኒት ኣዒንትን መነባብሮኻ ርኣዩለይ ምባልን፡ ካብ ዓለም እምበር፡ ካብ ኣቦስ ኣይኰነን” ኢሉ ኣጠንቂቑና ኣሎ።—1 ዮሃ. 2:15, 16

7 ብስጋዊ መዳይ ሃብታም ናይ ምዃን ባህጊ፡ ንዓለም ኣዕለቕሊቕዋ እዩ ዘሎ። ሰይጣን ድማ ንሰባት፡ ገንዘብ ምንጪ ሓጐስ ከም ዝዀነ ኼእምኖም ይጽዕር እዩ። ዓበይቲ ዕዳጋታት እውን የስፋሕፍሕ ኣሎ። መወዓውዒታት ከኣ፡ ኣብ ንብረትን  ኣብ ተድላን ዘተኰረ ናብራ ኺህልወካ እዩ ዜተባብዕ። ወኪላት ጕዕዞ፡ ምስቶም ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ናብ ባህ ዜብል ቦታታት ምኻድ የተባብዑ እዮም። እወ፡ ንናብራና ብስርዓታት ዓለም ጌርና ኸነመሓይሾ ወትሩ ይንገረና እዩ።

8, 9. እንታይ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዘሎ፧ ስለምንታይከ፧

8 ጴጥሮስ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ዘመን ኣብ ክርስትያናዊት ጉባኤ ዝነበሩ ዓለማዊ ኣረኣእያ ዝነበሮም ሰባት ብምጥቃስ፡ ከምዚ ዚስዕብ ኢሉ ኣጠንቀቐ፦ “ብቐትሪ እኳ ምሕንቃቕ ከም ተድላ ገይሮም ይርእይዎ እዮም። ምሳኻትኩም ኣብ መኣዲ እናበልዑ፡ ብዜታልል ትምህርቶም ዚፍንጥዙ ርስሓትን ኣበርን እዮም። ከመይሲ፡ ከንቱ ዝዀነ ዘረባ ትዕቢት ይዛረቡ እዮም። ነቶም ካብቶም ብስሕተት ዚነብሩ ሕጂ ንቝሩብ ዘምለጡ ሰባት፡ ብትምኒት ስጋን ብንውርምናን ይሓብሉ እዮም። እተሳዕረ ነቲ ዝሰዓሮ ባርያኡ ይዀኖ እዩ እሞ፡ ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ብልሽውና ኽነሶም፡ ሓርነት የተስፍውዎም ኣለዉ።”—2 ጴጥ. 2:13, 18, 19

9 ን“ትምኒት ኣዒንቲ” ምርዋይ፡ ንሓደ ሰብ ሓራ ኣይገብሮን እዩ። ኣብ ክንዳኡስ፡ ባርያ እቲ ብዓይኒ ዘይርአ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዝዀነ ሰይጣን ድያብሎስ እዩ ዚኸውን። (1 ዮሃ. 5:19) ባርያ ፍቕረ ንዋይ ምዃን፡ ኣመና ሓደገኛ እዩ፣ ከመይሲ፡ ካብኡ ንኽትሃድም ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።

ዜዕግብ ስራሕ

10, 11. ሎሚ ቐንዲ ዒላማ ሰይጣን መን እዮም፧ ናይዛ ዓለም እዚኣ ትምህርቲ ጸገም ዜስዕበሎምከ ብኸመይ እዩ፧

10 ሰይጣን ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤድን ዝገበሮ፡ ሎሚ እውን ነቶም ተመክሮ ዘይብሎም እዩ ዜጥቅዕ። ብቐንዱ ድማ ኣብ መንእሰያት እዩ ዜተኵር። ሓደ መንእሰይ፡ ወይ እውን ዝዀነ ይኹን ሰብ፡ ብፍታዉ ባርያ የሆዋ ኪኸውን ከሎ፡ ሰይጣን ኣይሕጐስን እዩ። የግዳስ፡ ጸላኢ ኣምላኽ ስለ ዝዀነ፡ ኵላቶም ርእሶም ንየሆዋ ዝወፈዩ ሰባት፡ ተወፋይነቶምን ተኣማንነቶምን ኬጥፍኡ እዩ ዚደሊ።

11 ናብቲ ኣቐድም ኣቢልና ርኢናዮ ዝነበርና፡ ብዛዕባ እቲ እዝኑ ኺነኵል ፍቓደኛ ዝዀነ ባርያ ዚገልጽ ኣብነት እስከ ንመለስ። እቲ ባርያ ንግዜኡ ቓንዛ ኺስምዖ ይኽእል ነይሩ እዩ፣ ኰይኑ ግና፡ ኣብ እዝኑ ነባሪ ምልክት ሓዲጉ ቐልጢፉ እዩ ዚሓልፍ። ንሓደ መንእሰይ፡ ካብ ናይ መዛኑኡ ፍልይ ዝበለ መገዲ ምምራጹ፡ ኣጸጋሚ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ዜሳቒ ኪዀኖ ይኽእል እዩ። ሰይጣን፡ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ስራሕ ምሓዝ ዜዕግብ ከም ዝዀነ ዚገልጽ ሓሳብ ንኼስፋሕፍሕ እኳ እንተ ጸዓረ፡ ክርስትያናት ግና ነቲ ብመንፈስ ዜድልየካ ነገራት ምምላእ ካብ ኵሉ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ኺግንዘቡ ኣለዎም። የሱስ፡ “መንፈሳውነት ዚሃርፉ፡ . . . ሕጉሳት እዮም” ኢሉ እዩ ምሂሩ። (ማቴ. 5:3) ርእሶም ንየሆዋ ዚውፍዩ ክርስትያናት፡ ፍቓድ ሰይጣን ዘይኰነስ፡ ፍቓድ ኣምላኽ  እዮም ዚገብሩ። ብሕጊ የሆዋ ይሕጐሱ፡ ለይትን መዓልትን ከኣ የስተንትኑሉ እዮም። (መዝሙር 1:1-3 ኣንብብ።) ይኹን እምበር፡ ሎሚ ዘሎ ዝለዓለ ትምህርቲ፡ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ዜስተንትኑሉን ነቲ ብመንፈሳዊ መዳይ ዜድልዮም ነገራት ዜማልኡሉን ግዜ ኸም ዚስእኑ እዩ ዚገብር።

12. ሎሚ ንብዙሓት መንእሰያት እንታይ ምርጫ እዩ ዚቐርበሎም፧

12 ሓደ ዓለማዊ ጐይታ፡ ንህይወት ሓደ ክርስትያን ባርያ ኣጸጋሚት ኪገብራ ይኽእል እዩ። ጳውሎስ ኣብታ ናብ ሰብ ቈረንቶስ ዝለኣኻ ቐዳመይቲ መልእኽቲ፡ “ባርያ ኸለኻ ዲኻ ተጸዊዕካ፧” ዚብል ሕቶ ኣቕረበ። ድሕሪኡ፡ “በዚ ኣይትጨነቕ፣ ሓራ ኽትወጽእ ትኽእል እንተ ዄንካ ግና፡ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቐመሉ” ዚብል ምኽሪ ሃበ። (1 ቈረ. 7:21) ካብ ባርነት ሓራ ምውጻእ፡ ተመራጺ እዩ። ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት፡ ክሳዕ እተወሰነ ዕድመ ኽትምሃር ናይ ግድን እዩ። ድሕሪኡ፡ ተመሃሮ ምርጫ እዩ ዚቐርበሎም። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ስራሕ ንምርካብ ኢልካ ዝለዓለ ትምህርቲ ምምራጽ፡ ነቲ ሓደ ሰብ ናብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ንኺኣቱ ዜኽእሎ ናጽነት ይዓግቶ እዩ።—1 ቈረንቶስ 7:23 ኣንብብ።

ነየናይ ጐይታ ኢኻ ኸተገልግል፧

ዝለዓለ ትምህርቲዶ ወይስ ዝበለጸ ትምህርቲ፧

13. እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ንኣገልገልቲ የሆዋ ብዝያዳ ዚጠቕሞም፧

13 ጳውሎስ ነቶም ኣብ ቈሎሴ ዝነበሩ ክርስትያናት፡ “ኣብ ክርስቶስ ዘይኰነስ፡ በቲ ኣብ ስርዓት ሰብን ኣብ መባእታዊ ነገራት ዓለምን እተመስረተ ፍልስፍናን ከንቱ ጥበራን ሓደ እኳ ኸይማርኸኩምሲ፡ ተጠንቀቑ” በሎም። (ቈሎ. 2:8) ብዙሓት ምሁራት፡ ‘ስርዓት ሰብን ፍልስፍናን ከንቱ ጥበራን’ ዚንጸባረቖ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ኸም ዜስፋሕፍሕ እዮም ዚገብሩ ዘለዉ። እቲ ኣብ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ጥራይ ዜተኵር ዝለዓለ ትምህርቲ፡ ንተመሃሮ ብዙሕ ግብራዊ ኽእለት ስለ ዘየቕስሞም፡ ነቲ ኣብ ህይወት ዜጋጥሞም ነገራት ኣየዳልዎምን እዩ። ብኣንጻሩ ግና፡ ኣገልገልቲ የሆዋ ነቲ ኣገዳሲ ኽእለታት ንኼጥርዩ ዚሕግዞም ትምህርቲ ስለ ዚመርጹ፡ ንኣምላኽ እናኣገልገሉ ቐሊል ህይወት ኪነብሩ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝሃቦ ምኽሪ፡ የቕልቡሉ እዮም፣ ንሱ፡ “ብዘሎና እንተ ዓጊብናስ፡ ኣምላኻዊ ተወፋይነት ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። ምግብን ክዳንን መጽለልን እንተ ኣሎናስ፡ በዚ ዕጉባት ንኹን” በለ። (1 ጢሞ. 6:6, 8) ናይ ሓቂ ክርስትያናት ዓለማዊ ዲግሪታትን መዓርጋትን ኪረኽቡ ዘይኰነስ፡ ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ ምሉእ ብምሉእ ብምክፋል፡ ንኻልኦት ሰባት ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ኪዀኑ ኣብ ምሕጋዝ እዮም ዜተኵሩ።—2 ቈረንቶስ 3:1-3 ኣንብብ።

14. ብመሰረት ፊልጲ 3:8፡ ጳውሎስ ነቲ ባርያ ኣምላኽን ክርስቶስን ብምዃን ዝረኸቦ ፍሉይ መሰል ብኸመይ ይርእዮ ነበረ፧

14 ንሃዋርያ ጳውሎስ እስከ ኸም ኣብነት ንውሰድ።  ኣብ እግሪ እቲ ኣይሁዳዊ መምህር ሕጊ ዝነበረ ገማልኤል እዩ ተማሂሩ። እቲ ዝረኸቦ ትምህርቲ፡ ምስቲ ሎሚ ዘሎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኺወዳደር ይኽእል እዩ። ኰይኑ ግና፡ ጳውሎስ ነዚ ትምህርቲ እዚ ምስቲ ባርያ ኣምላኽን ክርስቶስን ብምዃን ዝረኸቦ ፍሉይ መሰል ኬወዳድሮ ኸሎ፡ ብኸመይ እዩ ርእይዎ፧ “ስለቲ ብሉጽ ፍልጠት ክርስቶስ የሱስ ጐይታይ ኢለ፡ ኵሉ ኸም ክሳራ ቘጸርክዎ” በለ። ኣስዕብ ኣቢሉ ኸኣ፡ “ስሊኡ ዅሉ ኸሰርኩ፡ ከም ጐሓፍ ድማ ቈጸርክዎ፣ እዚ ዝገበርኩ ኸኣ፡ ንክርስቶስ ምእንቲ ኽረብሕ” በለ። (ፊል. 3:8) እዚ ሓሳብ እዚ፡ ንመንእሰያትን ነቶም ንኣምላኽ ዚፈርሁ ወለድን፡ ምስ ትምህርቲ ብዚተሓሓዝ ጥበባዊ ምርጫ ንኺገብሩ ኺሕግዞም ይኽእል እዩ። (ስእሊ ርአ።)

ካብቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ተጠቐም

15, 16. ውድብ የሆዋ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ዚህብ፧ ኣትኵሮኡኸ እንታይ እዩ፧

15 ኣብ መብዛሕትአን ዝለዓለ ትምህርቲ ዚውሃበለን ትካላት፡ እንታይ ዓይነት ሃዋህው እዩ ዘሎ፧ ሓድሓደ ግዜ፡ ቀንዲ ምንጪ ፖለቲካውን ማሕበራውን ናዕቢ ደይኰናን፧ (ኤፌ. 2:2) ብኣንጻሩ ግና፡ ውድብ የሆዋ ኣብታ ሰላም ዝሰፈና ክርስትያናዊት ጉባኤ፡ ዝበለጸ ትምህርቲ ይምህር ኣሎ። ነፍሲ ወከፍና ኻብቲ ሰሙናዊ ዚቐርብ ቤት ትምህርቲ ቲኦክራስያዊ ኣገልግሎት ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣብ ርእሲኡ እውን፡ ፈለምቲ ንዝዀኑ ንጽል ኣሕዋትን (ንንጽል ኣሕዋት ዚኸውን ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ) ፈለምቲ ንዝዀኑ ሰብ ሓዳርን (ንክርስትያን ሰብ ሓዳር ዚኸውን ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ) ዚውሃብ ስልጠና ኣሎ። ከምዚ ዝበለ ቲኦክራስያዊ ትምህርቲ፡ ነቲ ሰማያዊ ጐይታና ዝዀነ የሆዋ ንኽንእዘዞ ይሕግዘና እዩ።

16 ኣብቲ ዎች ታወር ፓብሊኬሽንስ ኢንደክስ ዚብሃል መሐበሪ ጽሑፋት ግምቢ ዘብዐኛ፡ ከምኡውን ኣብ ዎች ታወር ላይብረሪ ኣብ ሲዲ-ሮም ብምዅዓት፡ ብዙሕ መንፈሳዊ መዝገብ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ቀንዲ ኣትኵሮ እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ፡ ኣምልኾ የሆዋ እዩ። ንኻልኦት ሰባት ምስ ኣምላኽ ንኺዕረቑ ብኸመይ ክንሕግዞም ከም እንኽእል ድማ እዩ ዚምህረና። (2 ቈረ. 5:20) እዚ ኸኣ ነቶም ሰባት፡ ንሳቶም እውን ንኻልኦት ብኸመይ ከም ዚምህሩ የሰልጥኖም።—2 ጢሞ. 2:2

ዓስቢ ባርያ

17. ነቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ምምራጽ እንታይ ዓስቢ ኣለዎ፧

17 ኣብቲ የሱስ ብዛዕባ ታለንት ዝሃቦ ምሳሌ፡ እቶም ክልተ እሙናት ባሮት፡ ተናኢዶም ከምኡውን ዝያዳ ዕዮ ስለ እተዋህቦም ተኻፈልቲ ሓጐስ ጐይታኦም ኰይኖም እዮም። (ማቴዎስ 25:21, 23 ኣንብብ።) ሎሚ ነቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ምምራጽ፡ ሓጐስ የምጽእ እዩ፣ ዓስቢ ድማ ኣለዎ። ንማይክል እስከ ኸም ኣብነት ንውሰድ። ኣብ ትምህርቱ ንፉዕ ስለ ዝነበረ፡ መምህራኑ ተኣኪቦም፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኺኣቱ ብዛዕባ ዘለዎ ኣጋጣሚ ኣዘራረብዎ። ማይክል ግና፡ ሓጺር ናይ ሞያ ስልጠና ኺወስድ ከም ዚደሊ፡ እዚ ኸኣ ጸኒሑ ስሩዕ ፈላሚ ምስ ኰነ ንገዛእ ርእሱ ንኺድግፍ ከም ዜኽእሎ ገለጸሎም። እሞኸ እዚ የጣዕሶ ድዩ፧ ብዛዕባ እዚ ኺገልጽ ከሎ፡ “እቲ ኸም ፈላሚ—ሕጂ ኸኣ ከም ሽማግለ ጉባኤ—መጠን ዝረኸብክዎ ቲኦክራስያዊ ትምህርቲ፡ ብዋጋ ዘይሽነን እዩ። እቲ ዝረኸብክዎ በረኸትን ፍሉይ መሰልን ካብቲ ኽረኽቦ ዝኽእል ዝነበርኩ ገንዘብ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ። ዝለዓለ ትምህርቲ ኽምሃር ብዘይምምራጸይ ሕጉስ እየ” በለ።

18. ነቲ ዝበለጸ ትምህርቲ ንኽትመርጽ ዚድርኸካ እንታይ እዩ፧

18 እቲ ዝበለጸ ትምህርቲ፡ ፍቓድ ኣምላኽ ንኽንገብር ይምህረናን ንየሆዋ ኸም ባሮት ንኸነገልግሎ ይሕግዘናን እዩ። ብዘይካዚ፡ ‘ካብ ባርነት ምብስባስ ሓራ ኸም እንወጽእን ክቡር ሓርነት ደቂ ኣምላኽ ከም ዚህልወናን’ ተስፋ ይህበና እዩ። (ሮሜ 8:21) ልዕሊ ዅሉ ግና፡ ነቲ ሰማያዊ ጐይታና ዝዀነ የሆዋ ዘላትና ፍቕሪ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኸነርእያ ኸም እንኽእል ይምህረና እዩ።—ዘጸ. 21:5