“ንሰብ ትዕቢቱ የዋርዶ፡ ብመንፈሱ ትሑት ዝዀነ ግና ክብረት ይረክብ።”—ምሳ. 29:23

1, 2. (ሀ) እተን ኣብቲ በዅሪ ቛንቋ፡ “ክብረት” ወይ “ክብሪ” ዚትርጐማ ቓላት እንታይ የመልክታ፧ (ለ) ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ እንታይ ሕቶታት ኢና ኽንምርምር፧

“ክብረት” እትብል ቃል ክትሰምዕ ከለኻ፡ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ እዩ ዚመጸካ፧ እቲ ዜንጸባርቕ ግርማዊ ፍጥረት ድዩ፧ (መዝ. 19:1) እቲ ፍሉይ ሃብቲ፡ ጥበብ፡ ወይ ክእለት ንዘለዎም ሰባት ዚውሃብ ውዳሰን ክብርን ድዩ፧ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት፡ እተን “ክብረት” ወይ “ክብሪ” ዚትርጐማ ቓላት፡ ኣብቲ በዅሪ ቛንቋ፡ ንኽብደት እየን ዜመልክታ። ኣብቲ ገንዘብ ካብ ክቡር ብረት ዚስርሓሉ ዝነበረ ዘመነ ጥንቲ፡ እቲ ዝያዳ ኽብደት ዝነበሮ ሰልዲ፡ ዝያዳ ዋጋ ነበሮ። ስለዚ ድማ፡ ክብደት ንምግላጽ ዚዝውተር ቃላት፡ ብምሳልያዊ መገዲ ኽቡር፡ ዓብዪ፡ ወይ ማራኺ ንዝዀነ ነገር ንምምልካት እውን ኪውዕል ጀመረ።

2 ደቂ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ስልጣን፡ ሓላፍነት፡ ወይ ተፈላጥነት ዘለዎም ሰባት ዜኽብርዎም እኳ እንተ ዀኑ፡ ኣምላኽ ግና ንመን እዩ ዜኽብሮ፧ ቅዱሳት ጽሑፋት፡ ኣምላኽ ንመን ከም ዜኽብሮ ይገልጽ እዩ። ንኣብነት፡ ምሳሌ 22:4፡ “ዓስቢ ትሕትናን ፍርሃት እግዚኣብሄርንሲ ሃብትን ክብረትን ህይወትን እዩ” ትብል። ወደ መዝሙር ያእቆብ ከኣ፡ “ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ትሕት በሉ፡ ንሱውን ልዕል ኬብለኩም እዩ” ኢሉ ጸሓፈ። (ያእ. 4:10) የሆዋ ንሰባት እንታይ ዓይነት ክብሪ እዩ ዚህቦም፧ ነዚ ኽብሪ እዚ ንኸይንረኽቦ ኺዓግተና ዚኽእል እንታይ እዩ፧ ሰባት ነዚ ኽብሪ እዚ ንኺረኽብዎኸ ብኸመይ ክንሕግዞም ንኽእል፧

3-5. የሆዋ ብኸመይ እዩ ዜኽብረና፧

3 ሓደ ኻብቶም ጸሓፍቲ መዝሙር፡ የሆዋ ብየማናይ ኢዱ ሒዙ፡ ናብ ናይ ሓቂ ኽብሪ ኸም ዚመርሖ ብምትእምማን ገሊጹ ኣሎ። (መዝሙር 73:23, 24 ኣንብብ።) የሆዋ ብኸመይ እዩ ኸምኡ ዚገብር፧ ነቶም ትሑታት ኣገልገልቱ ናብ ክብሪ ዚመርሖም፡ ብእተፈላለየ መገድታት ሞገሱ ብምሃብ እዩ። ንኣብነት፡ ፍቓዱ እንታይ ምዃኑ ኸም ዚርድኡ ብምግባር ይባርኾም እዩ። (1 ቈረ. 2:7) ነቶም ቃሉ ብምስማዕ ዚእዘዝዎ ሰባት ምስኡ  ጥብቂ ርክብ ንኺምስርቱ ብምፍቃድ እውን የኽብሮም እዩ።—ያእ. 4:8

4 ብዘይካዚ፡ የሆዋ ንባሮቱ ነቲ ኽቡር ክርስትያናዊ ኣገልግሎት ኪፍጽሙ ሕድሪ ሂብዎም እዩ። (2 ቈረ. 4:1, 7) እዚ ኣገልግሎት እዚ ኸኣ ናብ ክብሪ እዩ ዚመርሓና። የሆዋ ነቶም ንኣገልግሎቶም ንዕኡ ንምውዳስን ንሰባት ንምርባሕን ዚጥቀሙሉ ሰባት፡ “ነቶም ዜኽ[ብ]ሩኒ ኤኽብሮም” ብምባል ተመባጺዑሎም ኣሎ። (1 ሳሙ. 2:30) ነዞም ሰባት እዚኦም፡ ጽቡቕ ስም ብምሃብ የኽብሮም እዩ። ካልኦት ኣገልገልቲ ኣምላኽ እውን ብዛዕባኦም ጽቡቕ እዮም ዚዛረቡ።—ምሳ. 11:16፣ 22:1

5 እቶም ‘ንየሆዋ ዚጽበይዎ፡ መገዱውን ዚሕልዉ’ ሰባት እንታይ ተስፋ ኣለዎም፧ “ንሃገር ምእንቲ ኽትወርሳ ልዕል ኬብለካ እዩ፡ ረሲኣን ኪጸንቱ ኸለዉ ኽትርኢ ኢኻ” ዚብል መብጽዓ ተዋሂብዎም ኣሎ። (መዝ. 37:34) እወ፡ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኽብሪ፡ ማለት ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪረኽቡ ተስፋ ኣለዎም።—መዝ. 37:29

“ካብ ሰብ ክብሪ ኣይቅበልን እየ”

6, 7. ሓያሎ ሰባት ብየሱስ ኪኣምኑ ዘይደለዩ ስለምንታይ እዮም፧

6 ካብ የሆዋ ኽብሪ ንኸይንቕበል ኪዓግተና ዚኽእል እንታይ እዩ፧ ሓደ ኻብኡ፡ ነቲ እቶም ምስ የሆዋ ጽቡቕ ርክብ ዘይብሎም ሰባት ዚህብዎ ርእይቶ፡ ክብ ኣቢልካ ምርኣይ እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ ብዛዕባ እቶም ኣብ ግዜ የሱስ ስልጣን ዝነበሮም ሰባት እንታይ ከም ዝበለ እሞ ንርአ፦ “ብዙሓት ካብ ኣሕሉቕ እኳ ብእኡ ኣመኑ፣ ግናኸ፡ ካብ ምኵራብ ምእንቲ ኸይስጐጉ፡ ብሰንኪ ፈሪሳውያን ኣይተኣመኑሉን፣ ከመይሲ፡ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ዝያዳ ፈተዉ።” (ዮሃ. 12:42, 43) እቶም ኣሕሉቕ ንሓሳባት ፈሪሳውያን ክብ ኣቢሎም ኪርእይዎ ኣይነበሮምን።

7 የሱስ ሓያሎ ሰባት ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልዎን ከም ዘይኣመንዎን ኣነጺሩ ገሊጹ ኣሎ። (ዮሃንስ 5:39-44 ኣንብብ።) ህዝቢ እስራኤል ነቲ መሲሕ ዚመጸሉ እዋን ንዘመናት ዚኣክል ተጸብዮምዎ እዮም። የሱስ ኪምህር ምስ ጀመረ፡ ገሊኦም ውልቀ ሰባት እቲ ክርስቶስ ዚመጸሉ ምዱብ ግዜ ኸም ዝኣኸለ ኻብ ትንቢት ዳንኤል ኣስተውዒሎምዎ ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ካብቲ ግዜ እቲ ኣዋርሕ ኣቐዲሙ፡ ዮሃንስ መጥምቕ ኪሰብኽ ከሎ፡ ሓያሎ ሰባት፡ “ክርስቶስ ደዀን ይኸውን፧” ይብሉ ነበሩ። (ሉቃ. 3:15) እቲ ኻብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ዚጽበይዎ ዝነበሩ መሲሕ፡ ኣብ ማእከሎም ኪምህር ምስ ጀመረ ግና፡ እቶም ፈለጥቲ ሕጊ ኣይተቐበልዎን። የሱስ፡ “ካብ ንሓድሕድኩም ክብሪ እናተቐበልኩምን ነቲ ኻብ ሓደ ኣምላኽ ዚርከብ ክብሪ ኸይደለኹምን፡ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ትኽእሉ፧” ብምባል እቲ ቐንዲ ሽግሮም እንታይ ምዃኑ ጠቒስዎ ኣሎ።

8, 9. ነቲ ብዛዕባ መብራህቲ እተዋህበ ምሳሌ ተጠቒምካ፡ ናይ ሰብ ክብሪ ነቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ኸም ዘይርአ ኺገብሮ ዚኽእል ብኸመይ ምዃኑ ግለጽ።

8 ክብሪ ምስ መብራህቲ እንተ ኣመሳሲልናዮ፡ ናይ ሰብ ክብሪ ነቲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ኸም ዘይርአ ኺገብሮ ዚኽእል ብኸመይ ምዃኑ ኺርድኣና እዩ። ዩኒቨርስ ብብርሃን ዝመልአ እዩ። ደበና ኣብ ዘይብሉ ለይቲ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪርና ኽንጥምት ከለና፡ ኣሽሓት ከዋኽብቲ ንርኢ ኢና። “ክብሪ ኸዋኽብቲ” ኣዝዩ ዚምስጥ እዩ። (1 ቈረ. 15:40, 41) ብመብራህቲ ኣብ ዝመልአት ከተማ ዄንና ናብ ሰማይ ክንጥምት ከለናኸ እንታይ እዩ ዚርኣየና፧ እቲ መብራህትታት ነቲ ኸዋኽብቲ ኸም ዘይንርእዮ እዩ ዚገብረና። ስለምንታይ፧ እቲ ኣብ ጐደናታትን ስታድዩማትን ህንጻታትን ዘሎ መብራህቲ፡ ካብ ከዋኽብቲ ዝበርትዐ ወይ ዝጸበቐ ስለ ዝዀነ ድዩ፧ ኣይፋሉን! ኣብ ከተማ ዄንና ኸዋኽብቲ ኽንርኢ ዜጸግመና፡ እቲ ኣብ ከተማ ዘሎ መብራህትታት ጥቓና ስለ ዘሎ እዩ። ለይቲ ኸዋኽብቲ ኽንርኢ እንተ ደሊና እምበኣር፡ ካብቲ ኣብ ከተማ ዘሎ መብራህትታት ኣዚና ኽንርሕቕ ኣሎና።

9 ብተመሳሳሊ፡ ነቲ ግጉይ ዓይነት ክብሪ ኣብ ልብና ስፍራ እንተ ሂብናዮ፡ ነቲ የሆዋ ዚህበና ዕዙዝ ክብሪ ዕሽሽ ከም እንብሎ ኺገብረና ይኽእል እዩ። ሓያሎ ሰባት ንኣዕሩኾም ወይ ንኣባላት ስድራ ቤቶም ስለ ዚፈርሁ፡ መልእኽቲ መንግስቲ  ኣምላኽ ኪቕበሉ ኣይደልዩን እዮም። ርእሶም ዝወፈዩ ኣገልገልቲ ኣምላኽከ፡ ናይ ሰብ ክብሪ ጽልዋ ኺገብረሎም ይኽእል ድዩ፧ ንኣብነት፡ ሓደ መንእሰይ፡ ሰባት ኣብ ዜለልዩሉ ኸባቢ ኺሰብኽ ይምደብ ይኸውን። ይኹን እምበር፡ እቶም ሰባት ናይ የሆዋ ምስክር ምዃኑ ኣይፈልጡን ይዀኑ። እሞኸ፡ ፈሪሁ፡ ካብ ምስባኽ ድሕር ኪብል ድዩ፧ ወይ ከኣ፡ ሓደ ቲኦክራስያዊ ሸቶታት ዘለዎ ሰብ ኣደዳ ላግጺ እንተ ዚኸውንከ፧ ነቶም ብሩህ መንፈሳዊ ኣረኣእያ ዘይበሎም ሰባት ኣብ ምርጫኡ ጽልዋ ኺገብሩሉ ኺፈቕደሎም ድዩ፧ ወይ ድማ፡ ሓደ ክርስትያን ከቢድ ሓጢኣት ፈጺሙ ንበል። ኣብ ጉባኤ ዘለዎ መሰል ምእንቲ ኸይትንከፍ ወይ ከኣ ንዜፍቅሮም ሰባት ምእንቲ ኸየጕህዮም፡ ኣበሳኡ ኺሓብእ ድዩ፧ ዝያዳ ዜተሓሳስቦ፡ ምስ የሆዋ ዘለዎ ርክብ ንምዕራይ እንተ ዀይኑ፡ ሓገዝ ንኺውሃቦ፡ ‘ሽማግለታት ጉባኤ ኺጽውዕ እዩ።’—ያእቆብ 5:14-16 ኣንብብ።

10. (ሀ) እቲ ኻልኦት ሰባት ብዛዕባና ዚህብዎ ርእይቶ እምብዛ ዜጨንቐና እንተ ዀይኑ፡ እንታይ እዩ ኼጋጥመና ዚኽእል፧ (ለ) ትሕትና እንተ ኣልዩና፡ እንታይ ኢና እንረክብ፧

10 ናብ ክርስትያናዊ ብስለት ንኽንበጽሕ ዕቤት ንገብር እንተ ኣሊና እሞ፡ ሓደ ክርስትያን ብጻይና ምኽሪ እንተ ዚህበናኸ፧ ብትዕቢት ተደሪኽና፡ ጕድለትና ንምሽፋን፡ ወይ ከኣ ንኸነመኻኒ ኢልና እንተ ዘይተኸራኺርና፡ እቲ ብቕንዕና ዚህበና ምኽሪ ኺጠቕመና ይኽእል እዩ። ወይ ድማ፡ ምስ ሓደ ክርስትያን ብጻይካ ዄንካ፡ ሓደ ዕዮ ትዓዪ ኣሎኻ ንበል። ብዛዕባ እቲ ጽቡቕ ርእይቶታትካን ጻዕርታትካን መን ከም ዚነኣድ የተሓሳስበካ ድዩ፧ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ምስ ዜጋጥመካ፡ ነቲ “ብመንፈሱ ትሑት ዝዀነ ግና ክብረት ይረክብ” ዚብል ጥቕሲ ዘክሮ።—ምሳ. 29:23

11. ክንነኣድ ከለና እንታይ እዩ ኺስምዓና ዘለዎ፧ ስለምንታይከ፧

11 ሓለውትን እቶም ሓለውቲ ኪዀኑ ‘ዚመጣጠሩ’ን ካብ ሰብ ክብሪ ንኸይደልዩ ኺጥንቀቑ ኣለዎም። (1 ጢሞ. 3:1፣ 1 ተሰ. 2:6) ሓደ ሓው ብዛዕባ ሓደ ዝፈጸሞ ዕዮ ምስ ዚነኣድ እንታይ ምላሽ እዩ ዚህብ፧ ከም ንጉስ ሳኦል፡ ሓወልቲ ኸም ዘየቕውም ፍሉጥ እዩ። (1 ሳሙ. 15:12) ይኹን እምበር፡ ዕዮታቱ ኺዓምም ዝኸኣለ ብጸጋ የሆዋ ጥራይ ምዃኑ፡ ኣብ ዚመጽእ ኪዕወት ዚኽእል እውን ኣምላኽ እንተ ባሪኽዎን እንተ ሓጊዝዎን ጥራይ ምዃኑ ይግንዘብ ድዩ፧ (1 ጴጥ. 4:11) ካልኦት ሰባት ኪንእዱና ኸለዉ ዚስምዓና ስምዒት፡ እንታይ ዓይነት ክብሪ ኸም እንደሊ ይገልጽ እዩ።—ምሳ. 27:21

“ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ እውን ትደልዩ ኣለኹም”

12. ንገሊኦም ኣይሁድ ንየሱስ ንኸይሰምዕዎ ዝዓገቶም እንታይ እዩ፧

12 ትምኒትና እውን ካብ ኣምላኽ ክብሪ ንኸይንቕበል ኪዓግተና ይኽእል እዩ። ክፉእ ትምኒት ሓቂ ዘበለ ንኸይንሰምዕ ኪዓግተና ይኽእል እዩ። (ዮሃንስ 8:43-47 ኣንብብ።) የሱስ ንገሊኦም ኣይሁድ፡ ንመልእኽቱ ዘይሰምዕዎ፡ ‘ትምኒት ኣቦኦም ድያብሎስ ኪገብሩ ስለ ዝደለዩ’ ምዃኑ ነገሮም።

13, 14. (ሀ) ተመራመርቲ ብዛዕባ እቲ ኣእምሮና ንዘረባ ሰባት ዚሰምዓሉ መገዲ እንታይ እዮም ዚብሉ፧ (ለ) ንመን ከም እንሰምዕ ብኸመይ ክንመርጽ ንኽእል፧

13 ትምኒትና ነቲ እንሰምዖ ነገራት ይጸልዎ እዩ። (2 ጴጥ. 3:5) የሆዋ ንኣእምሮና ንገሊኡ ድምጽታት ዕሽሽ ኪብል ከም ዚኽእል ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። ሓንሳእ ኣዕርፍ ኣብል እሞ፡ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ኽንደይ ድምጺ ኽትሰምዕ ከም እትኽእል ሕሰብ። ኣቕድም ኣቢልካ፡ ንመብዛሕትኡ ድምጽታት ኣየቕለብካሉን ኔርካ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ። ስለምንታይ፧ ኣእምሮኻ ንዅሉ እቲ ድምጽታት እቲ ኺስምዖ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ፡ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ከተተኵር እዩ ዚደልየካ፧ ይኹን እምበር፡ ተመራመርቲ ኸም ዝገለጽዎ፡ እተፈላለዩ ሰባት ኪዛረቡ ኸለዉ ንዅሎም ብሓንሳእ ክትሰምዖም ኣጸጋሚ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ክልተ ሰባት ብሓንሳእ ምስ ዚዛረቡኻ፡ ንሓዲኦም ጥራይ ኢኻ ኸተቕልበሎም እትኽእል። ምርጫኻ ኣብ ድሌትካ እዩ ዚምርኰስ። እቶም ኣብ ግዜ የሱስ ዝነበሩ ኣይሁድ ንየሱስ ዘይሰምዕዎ፡ ትምኒት ኣቦኦም ድያብሎስ ኪገብሩ ስለ ዝደለዩ እዮም።

 14 ካብ ‘ቤት ጥበብ’ ኰነ ኻብ ‘ቤት ዕሽነት’ መልእኽቲ ንቕበል ኢና። (ምሳ. 9:1-5, 13-17) ብምሳልያዊ መገዲ፡ ጥበብን ዕሽነትን ይደሃያና ኣለዋ። እቲ ምርጫ ኸኣ ኣባና እዩ ዚምርኰስ። ናይ መን ዕድመ ኢና ኽንቅበል፧ ፍቓድ መን ኢና ኽንገብር እንደሊ፧ ኣባጊዕ የሱስ ድምጹ ይሰምዓ፡ ይስዕባኦ ድማ እየን። (ዮሃ. 10:16, 27) “ካብ ሓቂ” እየን። (ዮሃ. 18:37) ‘ድምጺ ጓና ኣይፈልጣን’ እየን። (ዮሃ. 10:5) ትሑታት ስለ ዝዀና ኽብረት ይረኽባ እየን።—ምሳ. 3:13, 16፣ 8:1, 18

“እዚ ንዓኻትኩም ክብሪ እዩ”

15. እቲ ንጳውሎስ ዝበጽሖ ጸበባ ንኻልኦት “ክብሪ” ዝነበረ ብኸመይ እዩ፧

15 ጸኒዕና ፍቓድ ኣምላኽ ምስ እንገብር፡ ንኻልኦት ሰባት እውን ክብረት ንኺረኽቡ ኽንሕግዞም ንኽእል ኢና። ጳውሎስ ነታ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ጉባኤ፡ “እዚ ንዓኻትኩም ክብሪ እዩ እሞ፡ ስለቲ ምእንታኹም ዝበጽሓኒ ጸበባ ኸይትሕለሉ እልምነኩም ኣለኹ” ኢሉ ጸሓፈላ። (ኤፌ. 3:13) እቲ ንጳውሎስ ዝበጽሖ ጸበባ ንሰብ ኤፌሶን “ክብሪ” ዝነበረ ብኸመይ እዩ፧ ጳውሎስ ፈተናታት እናኣጋጠሞ ኽነሱ ንዓታቶም ኬገልግል ፍቓደኛ ምዃኑ፡ እቲ ኸም ክርስትያናት መጠን ዝረኸብዎ መሰላት ኣገዳሲ ኸም ዝነበረ፡ ብሉጽ ዋጋ ድማ ከም ዝነበሮ ዚሕብር እዩ ነይሩ። ጳውሎስ ጸባባ ምስ ኣጋጠሞ እንተ ዚሕለል ነይሩ፡ እቶም ኣሕዋት፡ እቲ ምስ የሆዋ ዝነበሮም ርክብ፡ ኣገልግሎቶም፡ ኰነ ተስፋኦም ክሳዕ ክንድቲ ኣገዳሲ ኸም ዘይኰነ ገይሮም ኣይምሓሰቡንዶ፧ ጳውሎስ ብተጻዋርነቱ፡ ክርስትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ፡ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ኴንካ ንምቕጻል ከኣ ዝዀነ ይኹን መስዋእቲ ኽትከፍለሉ ኸም ዚግባእ ኣርኣየ።

16. ጳውሎስ ኣብ ልስጥራ እንታይ ጸበባ እዩ ኣሕሊፉ፧

16 እቲ ጳውሎስ ዘርኣዮ ቕንኣትን ተጻዋርነትን ነቶም ኣሕዋት እንታይ ጽልዋ ኸም ዘሕደረሎም እሞ ሕሰብ። ግብሪ ሃዋርያት 14:19, 20 ከምዚ ብምባል ትገልጽ፦ “ኣይሁድ ካብ ኣንጾክያን ኢቆንዩምን መጺኦም፡ ነቶም ህዝቢ ሓቢሎም ንጳውሎስ ብዳርባ እምኒ ጨፍጨፍዎ፣ ዝሞተ መሲልዎም ከኣ ካብታ ኸተማ [ልስጥራ] ንወጻኢ ጐተትዎ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ምስ ከበብዎ ግና፡ ተንሲኡ ናብታ ኸተማ ኣተወ። ንጽብሒቱ ድማ፡ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤ ኸደ።” ጳውሎስ ንኺመውት ብእምኒ ተጨፍጪፉ ኽነሱ፡ ንጽብሒቱ ብእግሩ 100 ኪ.ሜ. ኺጓዓዝሲ ኽሳዕ ክንደይ ከቢድ ነይሩ ኪኸውን ከም ዚኽእል እሞ ሕሰብ!

17, 18. (ሀ) ጢሞቴዎስ ነቲ ጳውሎስ ኣብ ልስጥራ ዘሕለፎ መከራ ጠቢቑ ዝሰዓቦ ብኸመይ እዩ፧ (ለ) ተጻዋርነት ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ጽልዋ ኣሕደረሉ፧

17 ጢሞቴዎስ ሓደ ኻብቶም ንጳውሎስ ኪድግፍዎ ኢሎም ዝኸበብዎ፡ “ደቀ መዛሙርቲ” ድዩ ነይሩ፧ እቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ዚርከብ ጸብጻብ ፈልዩ ዘይገልጽ እኳ እንተ ዀነ፡ ሓደ ኻብኦም ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ጳውሎስ ኣብታ ናብ ጢሞቴዎስ ዝጸሓፋ ኻልአይቲ መልእኽቱ እንታይ  ከም ዝበለ ንርአ፦ “ንስኻ ግና ንትምህርተይ፡ ንኣነባብራይ . . . ጠቢቕካ ስዒብካ ኢኻ። ነቲ ኣብ ከም ኣንጾክያን [ካብታ ኸተማ ኺስጐጕ ከሎ] ኢቆንዩምን [ብዳርባ እምኒ ኪቐትልዎ ምስ ደለዩ] ልስጥራን [ብዳርባ እምኒ ምስ ጨፍጨፍዎ] ዝበጽሓኒ መስጐጕትን መከራን እውን ትፈልጦ ኢኻ። እዚ መስጐጕቲ እዚ ተጻወርኩ፡ ጐይታ ድማ ካብዚ ዅሉ ኣናገፈኒ።”—2 ጢሞ. 3:10, 11፣ ግብ. 13:50፣ 14:5, 19

18 ጢሞቴዎስ ነዚ ፍጻመታት እዚ ‘ጠቢቑ ስዒብዎ’ እዩ፣ ንተጻዋርነት ጳውሎስ ድማ ኣጸቢቑ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ስለዚ፡ ካብ ጳውሎስ ብዙሕ ነገራት ተማሂሩ ኪኸውን ኣለዎ። ጳውሎስ ናብ ልስጥራ ኪበጽሕ ምስ ከደ፡ ጢሞቴዎስ “በቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዩምን ዝነበሩ ኣሕዋት ጽቡቕ እተመስከረሉ” ኣብነት ዚኸውን ክርስትያን እዩ ነይሩ። (ግብ. 16:1, 2) ድሕሪ ገለ ግዜ ኸኣ፡ ጢሞቴዎስ ዝያዳ ሓላፍነት ኪቕበል በቕዐ።—ፊል. 2:19, 20፣ 1 ጢሞ. 1:3

19. ተጻዋርነትና ንኻልኦት እንታይ ጽልዋ እዩ ኺገብረሎም ዚኽእል፧

19 ብተጻዋርነት ፍቓድ ኣምላኽ ንገብር እንተ ዄንና፡ ብፍላይ መንእሰያት ኣብነትና ብምስዓብ ኣዝዮም ክቡራት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ንኪዀኑ ኺተባብዑ እዮም። ስለ ዚዕዘቡና ድማ ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ ምሳና ኪኸዱ ኸለዉ ንኣዘራርባናን ክእለትናን ይቐድሕዎ እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ነቲ ኣብ ናብራ ህይወትና ዜጋጥመና ጸገማት ብኸመይ ከም እንሰግሮ ብምርኣይ ኪጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ጳውሎስ፡ ኵሎም እሙናት ሰባት “ድሕነት ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ኺረኽቡ፡” ‘ንዅሉ ተጻዊርዎ እዩ።’—2 ጢሞ. 2:10

መንእሰያት ካብቲ ኣረጋውያን ክርስትያናት ዜርእይዎ ተጻዋርነት ይጥቀሙ እዮም

20. ካብ ኣምላኽ ክብረት ምእንቲ ኽንረክብ፡ ወትሩ ኽንጽዕር ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

20 ስለዚ እምበኣር፡ ነቲ “ኻብ ሓደ ኣምላኽ ዚርከብ ክብሪ” ንኽንረክብ ወትሩ ኽንጽዕርዶ ኣይግብኣናን፧ (ዮሃ. 5:44፣ 7:18) የሆዋ ‘ነቶም ክብሪ ዚደልዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት’ ኪህቦም እዩ። (ሮሜ 2:6, 7 ኣንብብ።) ብዘይካዚ፡ ‘ብተጻዋርነት ሰናይ ንገብር’ እንተ ዄንና፡ ካልኦት ሰባት ንኺጸንዑ ኺተባብዑ እዮም፣ በዚ ኸምዚ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ይረኽቡ። ስለዚ፡ ዝዀነ ይኹን ነገር ካብ ኣምላኽ ክብረት ንኸይትረክብ ኪዓግተካ ኣይትፍቀድ።