ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ጥሪ 2013

ፈትዮም ይመጹ ኖርወይ

ፈትዮም ይመጹ ኖርወይ

ሒደት ዓመታት ይገብር፡ ኣብ መወዳእታ 40ታት ዕድሚኦም ዚርከቡ ዝነበሩ ሮኣልድኤልሳቤጥን ዝስሞም ሰብ ሓዳር፡ ኣብታ ኣብ ኖርወይ እትርከብ ብስፍሓት ካልአይቲ ዝዀነት ከተማ በርገን ብምሾት ይነብሩ ነበሩ። ምስ ኢሳቤል ጓሎምን ፋብያን ወዶምን ድማ ኣብ ጉባኤ ብተኣማንነት ይዓይዩ ነበሩ። ሮኣልድ ሽማግለ ዀይኑ የገልግል ነበረ፣ ኤልሳቤጥ ከኣ ፈላሚት ኰይና ተገልግል ነበረት። ኢሳቤልን ፋብያንን ከኣ ኣስፋሕቲ ዀይኖም ብንጥፈት ይዓይዩ ነበሩ።

ይኹን እምበር፡ ኣብ መስከረም 2009፡ እታ ስድራ ቤት እተፈልየ ነገር ክትገብር፡ ማለት ኣብ እተገለለ ቦታ ኸይዳ ንሓደ ሰሙን ክትሰብኽ ወሰነት። ስለዚ፡ ሮኣልድን ኤልሳቤጥን ምስቲ ሽዑ ወዲ 18 ዓመት ዝነበረ ፋብያን ወዶም፡ ልዕሊ ኣርክቲካዊ ዓንኬል ናብ እትርከብ ሓውሲ ደሴት ዝዀነት ሃገር ፊንማርክ ተጓዕዙ። ኣብታ ሃገር፡ ኾልፍጁር ኣብ እትብሃል ቍሸት ድማ ምስቶም ኣብታ ግልልቲ ቦታ ኺሰብኩ ዚመጹ ኻልኦት ኣሕዋትን ኣሓትን ኰይኖም ኪሰብኩ ጀመሩ። ሮኣልድ፡ “ኣብ መጀመርታ እታ ሰሙን፡ ንምሉእ ሰሙን ኣብዚ ፍሉይ ዕዮ እዚ ንኺካፈል መደባተይ ከተዓራሪ ብምኽኣለይ ዕግበት ተሰምዓኒ” በለ። ኰይኑ ግና፡ ጸኒሑ ኣብታ ሰሙን እቲኣ ተረበሸ። እንታይ ኰን እዩ ኣጋጢምዎ፧

ዘይተሓስበ ሕቶ

ሮኣልድ፡ “ኣብ ፊንማርክ ዜገልግል ማሪዮ ዝስሙ ፈላሚ፡ 23 ኣስፋሕቲ ዘለውዋ ጉባኤ ንኽንሕግዝ፡ ላክሰልቭ ናብ እትብሃል ከተማ ኽንግዕዝ ፍቓደኛታት እንተ ዄንና፡ ዘይተሓስበ ሕቶ ሓተተና” በለ። ሮኣልድ እዚ ሕቶ እዚ ኣተሓሳሰቦ። ኣስዒቡ እውን፡ “ኣነን ኤልሳቤጥን ኣብቲ ዝያዳ ኣስፋሕቲ ዜድልዩሉ ኸባቢ ኸነገልግል ንኽእል እንተ ዄንና ሓሲብናሉ ኔርና ኢና፣ ይኹን እምበር፡ ደቅና ርእሶም ክኢሎም ካብ ቤት ምስ ወጹ ኽንከይድ ኢና እንደሊ ኔርና” ብምባል ይገልጽ። ኰይኑ ግና፡ ኣብዛ ግልልቲ ቦታ እዚኣ ኣብ ዘገልገለሉ ሒደት መዓልትታት፡ ሰባት ብዛዕባ የሆዋ ኺመሃሩ ፍቓደኛታት ከም ዚዀኑ እውን ኬስተብህል ክኢሉ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም፡ ሽዑ እዩ ሓገዝ ዜድልዮም ነይሩ። ሮኣልድ፡ “እታ ሕቶ ኣብ ኣእምሮይ ትመላለስ ስለ ዝነበረት፡ ከይደቀስኩ እየ ዝሓድር ነይረ” በለ። ድሕሪኡ፡ ማርዮ ንሮኣልድ ምስ ስድራ ቤቱ ናብታ ኻብ ኾልፍጁር 240 ኪ.ሜ. ርሒቓ እትርከብ ላክሰልቭ ብማኪናኡ ወሰዶ። ነታ ንእሽቶ ጉባኤ ባዕሎም ኪርእይዋ ስለ ዝደለየ ድማ እዩ ኸምኡ ገይሩ።

ኣብ ላክሰልቭ፡ ኣንድርያስ ዝስሙ ሓደ ኻብቶም ኣብታ ጉባኤ ዝነበሩ ኽልተ ሽማግለታት፡ ነቲ ኸባብን ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽን ኣርኣዮም። ኣባላት እታ ጉባኤ ጽቡቕ ገይሮም ተቐበልዎም፡ ንሮኣልድን ንኤልሳቤጥን ከኣ ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዚግበር ዕዮ መንግስቲ ኣምላኽ ንምድጋፍ ኢሎም ምስ ስድራ ቤቶም እንተ ግዒዞም፡ ነቲ ኽሊ ኸም ዚፈትውዎ ነገርዎም። ኣንድርያስ ፍሽኽ እናበለ፡ ንሮኣልድን ንፋብያንን ናይ ስራሕ ቃለ መጠይቕ ንኺገብሩ መሰናድዎ ኸም ዝገበረሎም ነገሮም። እቶም በጻሕቲ እንታይ ወሰኑ፧

እንታይ መረጹ፧

ፋብያን፡ “ናብዚ ቦታ እዚ ኽንግዕዝ ድሌት ኣይነበረንን” ብምባል፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ፈለማ እተሰምዖ ስምዒት ገሊጹ ኣሎ። ነቶም ኣባላት ጉባኤኡን መተዓብይቱን ዝነበሩ ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቱ ገዲፉ፡ ኣብ ሓንቲ ንእሽቱ ኸተማ ኺነብር ባህ ኣይበሎን ነይሩ። ብዘይካዚ፡ ነቲ ዚወስዶ ዝነበረ ስልጠና ኤሌክትሪክ ኣይወድኦን ነይሩ። እታ ሽዑ ጓል 21 ዓመት ዝነበረት ኢሳቤል ብዛዕባ ምግዓዝ እንታይ ስምዒት ከም ዝነበራ ኽትገልጽ ምስ ተሓትተት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ፡ “ወትሩ ኸምኡ እየ ኽገብር ዝደሊ ነይረ” በለት። ኣስዕብ ኣቢላ ግና፡ “ብዛዕባኡ ዝያዳ ምስ ሓሰብኩሉ፡ ‘እዝስ ብሓቂ ጽቡቕ ሓሳብ ድዩ፧ ንመሓዙተይ እናፍቐን ደዀን እኸውን፧ ኣብዛ ምሾትን ተስፋታትን ኣብ ዘለዎ ቦታ እትርከብ ጉባኤና ኽጸንሕዶ ይሕሸኒ፧’ እናበልኩ እሓስብ ነበርኩ” በለት። ኤልሳቤጥከ እንታይ በለት፧ “የሆዋ ንስድራ ቤትና ሓደ መዝነት ከም ዝሃበና ዀይኑ እኳ እንተ ተሰማዓኒ፡ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘሐደስናዮ ገዛናን እቲ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ዘጥረናዮ ኣቕሑን እውን ኣተሓሳሲቡኒ ነይሩ እዩ” በለት።

ኤልሳቤጥን ኢሳቤልን

እታ ፍልይቲ ሰሙን ምስ ተወድአት፡ ሮኣልድን ስድራ ቤቱን ናብ በርገን እኳ እንተ ተመልሱ፡ ብዛዕባ እቶም 2,100 ኪ.ሜ. ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ላክሰልቭ ዚነብሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ካብ ምሕሳብ ግና ኣየቋረጹን። ኤልሳቤጥ፡ “ናብ የሆዋ ደጋጊመ እጽሊ ነበርኩ፣ ምስቶም ኣብኡ እተላለናዮም ፈተውትና ስእልታት ብምልእኣኽን ተመክሮታት ብምንግጋርን ድማ ርክብና ኸም ዚቕጽል ገበርኩ” በለት። ሮኣልድ፡ “እቲ ምግዓዝ ዚብልዎ ሓሳብ ንኺውሓጠለይ ግዜ ወሲዱለይ እዩ። ብዘይካዚ፡ ብሓቂ ንኽእሎ እንተ ዄንና እውን ሓሲበሉ እየ። ከመይ ጌርና ኢና ርእስና ኽንክእል፧ እናበልኩ እሓስብ ነበርኩ። ብዙሕ ሳዕ ናብ የሆዋ ጸለኹ፡ ምስ ስድራ ቤተይን ምስ ምኩራት ኣሕዋትን እውን ተመያየጥኩ” በለ። ፋብያን ከኣ፡ “ነቲ ጕዳይ በብግዜኡ ምስ ሓሰብኩሉ፡ ዘይቅበለሉ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘይብለይ ዝያዳ ኽንጽረለይ ጀመረ። ወትሩ ናብ የሆዋ እጽሊ ነበርኩ፡ ንኽግዕዝ ዝነበረኒ ድሌት ከኣ በብቝሩብ እናወሰኸ ኸደ” በለ። ኢሳቤልከ፧ ተዳልያ ንኽትጸንሕ ኢላ፡ ኣብ ጉባኤኣ ፈላሚት ኰይና ኸተገልግል ጀመረት። ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዚኣክል ፈላሚት ኰይና እናኣገልገለት፡ ኣብ ብሕታዊ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ተሕልፍ ነበረት። ድሕሪኡ፡ ክትግዕዝ ከም እትኽእል ኰይኑ ተሰምዓ።

ሸቶኦም ንኺወቕዑ ስጕምትታት ወሰዱ

ኣባላት እታ ስድራ ቤት ኣብቲ ዝያዳ ኣስፋሕቲ ዜድልይሉ ቦታ ኸይዶም ንኼገልግሉ ዝነበሮም ድሌት እናወሰኸ ምስ ከደ፡ ሸቶኦም ንኺወቕዑ ስጕምትታት ወሰዱ። ሮኣልድ ብዙሕ ደሞዝ ዚረኽበሉ ዚፈትዎ ስራሕ እኳ እንተ ነበሮ፡ ንሓደ ዓመት ዚኣክል ኣቋሪጹ ንኺምለስ ፍቓድ ኪውሃቦ ሓተተ። ኣስራሒኡ ግና፡ ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ ንኺሰርሕ፡ ማለት ክልተ ሰሙን ሰሪሑ፡ ሽዱሽተ ሰሙን ከኣ ኬዕርፍ ሓተቶ። ሮኣልድ፡ “እቶተይ ኣዝዩ እኳ እንተ ነከየ፡ ዜዋጽእ እዩ ነይሩ” በለ።

ኤልሳቤጥ፡ “ብዓል ቤተይ ኣብ ላክሰልቭ ቤት ከነናዲ፡ ነቲ ኣብ በርገን ዚርከብ ቤትና ድማ ከነካርዮ ሓሳብ ኣቕረበለይ። ብዙሕ ግዜን ጻዕርን ዚሓትት እኳ እንተ ነበረ፡ ተዓዊትና ኢና። ድሕሪ ገለ ግዜ፡ ደቅና ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ ረኸቡ፡ ወጻኢታት ምግብን መጓዓዝያን ብምሽፋን ከኣ ይሕግዙና እዮም” በለት።

ኢሳቤል፡ “እታ ዝገዓዝናላ ኸተማ ንእሽቶ ስለ ዝዀነት፡ እቲ ዝያዳ በዳሂ ዀይኑኒ ዝነበረ፡ ፈላሚት ኰይነ እናኣገልገልኩ ርእሰይ ክኢለ ንኽነብር ዚሕግዘኒ ስራሕ ምርካብ እዩ ነይሩ። ሓድሓደ ግዜ፡ ስራሕ ምርካብ ዘይከኣል እዩ ዚመስል ነይሩ” በለት።  ምስናይዚ ግና፡ ኣብ እተፈላለየ ቦታ ሒደት ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ እናሰርሐት፡ ወጻኢታታ ኽትሽፍን ክኢላ እያ። ኣብታ ቐዳመይቲ ዓመት ጥራይ ትሽዓተ ዚኸውን እተፈላለየ ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ ሰሪሓ እያ። ፋብያንከ እንታይ ገበረ፧ “እቲ ዝወስዶ ዝነበርኩ ትምህርቲ ኤሌክትሪክ ንኽውድእ፡ ተልመዴን ኰይነ ኽዓዪ ነበረኒ። ነዚ ኸኣ ኣብ ላክሰልቭ ኰይነ ተኸታተልክዎ። ድሕሪኡ፡ ፈተና ወሲደ ሓለፍኩ፡ ናይ ኤሌክትሪክ ሞያተኛ ብምዃን ዝዓየሉ ናይ ክፍለ ግዜ ስራሕ ከኣ ረኸብኩ” በለ።

ካልኦት ኣገልግሎቶም ዜስፍሑሉ መገድታት

ማሬላስን ሰበይቱ ኬስያን ኣብ ኖርወይ ካብ ህዝቢ ሳሚ ንዝዀነት ሰበይቲ ኺሰብኩላ ኸለዉ

ማሬላስን ሰበይቱ ኬስያን ኣብቲ ዝያዳ ኣስፋሕቲ ዜድልዩሉ ቦታ ኸይዶም ኬገልግሉ ይደልዩ ነበሩ። እቲ ሕጂ ወዲ 29 ዓመት ዝዀነ ማሬላስ፡ “እቲ ብዛዕባ ዕዮ ፈላምነት ኣብ ኣኼባ ኣውራጃ ዚቐርብ መደረታትን ቃለ መጠይቓትን ኣገልግሎተይ ዘስፍሓሉ መገድታት ንኽሓስብ ደረኸኒ” በለ። እታ ሕጂ ጓል 26 ዓመት ዝዀነት ኬስያ ግና፡ ካብ ስድራ ቤት ርሒቕካ ምግዓዝ ዚብልዎ ሓሳብ ዕንቅፋት ኰይንዋ ነበረ። “ካብቶም ዜፍቅሮም ሰባት ርሒቐ ኽግዕዝ፡ ክሓስቦ ኸለኹ ጥራይ የጨንቐኒ ነበረ” በለት። ብዘይካዚ፡ ማሬላስ ቤቶም ብትሕጃ ኣትሒዙ ንእተዓደይዎ ገንዘብ ምእንቲ ኺመልስ ምሉእ መዓልቲ ይሰርሕ ነበረ። “ለውጢ ኽንገብር የሆዋ ንኺድግፈና ደጋጊምና ናብኡ ስለ ዝጸለናን ሳላ ዝሓገዘናን፡ ክንግዕዝ ከኣልና” ድማ በለ። መጀመርታ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝያዳ ዜጽንዕሉ ግዜ መደቡ። ድሕሪኡ፡ ቤቶም ሸይጦም፡ ስራሖም ኣቋሪጾም፡ ኣብ ነሓሰ 2011 ናብታ ኣብ ሰሜናዊ ኖርወይ እትርከብ ከተማ ኣልታ ገዓዙ። ኣብኡ ኸኣ፡ ማሬላስ ተቘጻጻሪ ሕሳብ ኰይኑ እናሰርሐ፡ ኬስያ ከኣ ኣብ ድኳን እናዓየየት፡ ፈለምቲ ዀይኖም ርእሶም ክኢሎም ይነብሩ ኣለዉ።

ኣብ መፋርቕ 30ታት ዕድሚኦም ዚርከቡ ሰብ ሓዳር ዝዀኑ ክኑትሊስቤትን፡ እቲ ኣብቲ ዝያዳ ኣስፋሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዜድልዩሉ ቦታታት ከይዶም ብዛዕባ ዜገልግሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ዚገልጽ ኣብ መጽሓፍ ዓመት ዚወጽእ ተመክሮታት ጽልዋ ኣሕደረሎም። ሊስቤት፡ “እዚ ተመክሮታት እዚ ኣብ ወጻእ ሃገር ኬድካ ብዛዕባ ምግልጋል ከም እንሓስብ ገበረና። እንተዀነ ግና፡ ከማይ ዝኣመሰለ ተራ ሰብ ኪገብሮ ኸም ዘይክእል ኰይኑ ስለ እተሰምዓኒ ተጠራጠርኩ” በለት። ይኹን እምበር፡ ሸቶኦም ንኺወቕዑ ስጕምትታት ወሰዱ። ክኑት፡ “ገንዘብ ምእንቲ ኽንቍጥብ፡ ኣፓርታማና ሼጥና ምስ ኣደይ ክንነብር ጀመርና። ጸኒሕና ኸኣ፡ ቋንቋ ወጻኢ ናብ ዚዝረበሉ ሃገር ኬድካ ምግልጋል ዚከኣል እንተ ዀይኑ ንኽንርእዮ፡ ንሓደ ዓመት ዚኸውን ኣብ በርገን ናብ እትርከብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዚዝረበላ ጉባኤ ገዓዝና። ምስ ኣደ ሊስቤት ከኣ ንቕመጥ ነበርና” በለ። ክኑትን ሊስቤትን ነዊሕ ከይጸንሑ፡ ኪግዕዙ ድሉዋት ከም ዝዀኑ ተሰምዖም፣ ናብ ርሑቕ ሃገር፡ ማለት ናብ ኡጋንዳ ኸኣ ገዓዙ። ኣብ ዓመት ክልተ ወርሒ ዚኸውን ንኺሰርሑ ናብ ኖርወይ ይምለሱ እዮም። እኹል ገንዘብ ምስ ሓዙ ኸኣ ናብ ኡጋንዳ ተመሊሶም ኣብቲ ዝተረፈ ዓመት ምሉእ መዓልቲ እናሰበኹ ይነብሩ።

የሆዋ “ሰናይ ምዃኑ ጥዐሙን ርአዩን”

“ስድራ ቤትና ብዝያዳ ተቐራሪባ እያ።”—ሮኣልድ

እዞም ወለንተኛታት ዓየይቲ እዚኦም፡ ኣብቲ ዜገልግልሉ ዘለዉ ቦታ እንታይ ውጽኢት ረኸቡ፧ ሮኣልድ፡ “ኣብዚ ግሉል ቦታ እዚ ብስድራ ቤት ኴንና ኻብቲ ኣብ በርገን እንሕልፎ ዝነበርና ዝበዝሐ ግዜ ኢና እነሕልፍ። ስድራ ቤትና ብዝያዳ ተቐራሪባ እያ። ደቅና መንፈሳዊ ዕቤት ኪገብሩ ኸለዉ ምርኣይ፡ በረኸት እዩ” በለ። ኣስዕብ ኣቢሉ እውን፡ “ሎሚ ብዛዕባ ስጋዊ  ነገራት ክሳዕ ክንድቲ ኣይንጭነቕን ኢና። ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣይኰነን” በለ።

ኤልሳቤጥ ካልእ ቋንቋ ምምሃር ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተገንዘበት። ስለምንታይ፧ ክሊ ጉባኤ ላክሰልቭ፡ ነታ ሕምብርቲ ህዝቢ ሳሚ ዝዀነት ካራስዮክ እውን ዜጠቓልል እዩ። ህዝቢ ሳሚ ደቀባት ሰሜናዊ ኸባቢታት ኖርወይ፡ ስዊድን፡ ፊንላንድ፡ ከምኡውን ሩስያ እዮም። ኤልሳቤጥ ንህዝቢ ሳሚ ብቐሊሉ ምእንቲ ኽትሰብከሎም፡ ቋንቋ ሳሚ ኽትመሃር ጀመረት። ኣብዚ ግዜ እዚ፡ በዚ ቛንቋ እዚ ብመጠኑ ኽትዘራረብ ትኽእል እያ። እሞኸ ነቲ ሓድሽ ክላ ፈትያቶዶ፧ ፍሽኽ እናበለት፡ “ሽዱሽተ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እመርሕ ኣሎኹ። ካብዚ ዚበልጽ እሞ ኣበይ እየ ኽረክብ ዝኽእል፧” በለት።

ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ፈላምን ኣገልጋሊ ጉባኤን ኰይኑ ዜገልግል ዘሎ ፋብያን፡ ንሱን ኢሳቤልን ኣብታ ሓዳስ ጉባኤኦም፡ ኣብ ንጥፈታት ጉባኤ ንኺሳተፉ ምትብባዕ የድልዮም ንዝነበረ ሰለስተ መንእሰያት ከም ዝሓገዙ ገለጸ። ሕጂ ሰለስቲኦም መንእሰያት ኣብ ኣገልግሎት ብንጥፈት ይሳተፉ ኣለዉ። እቶም ክልተ ተጠሚቖም ኣብ መጋቢት 2012 ሓገዝቲ ፈለምቲ ዀይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ሓንቲ ኻብቶም መንእሰያት ካብ ሓቂ ትርሕቕ ስለ ዝነበረት፡ ፋብያንን ኢሳቤልን ኣብ ሓቂ ንኽትመላለስ ምስ ሓገዝዋ ኣመስገነቶም። ፋብያን፡ “ሓሳባታ ምስ ገለጸትልና ብሓቂ እየ ተሓጒሰ። ንሰብ ክትሕግዝ ክንደይ ባህ ዜብል ኰን እዩ!” በለ። ኢሳቤል ከኣ፡ “ኣብዚ ዕዮ እዚ፡ ‘የሆዋ ሰናይ ምዃኑ ጥዒመን ርእየን’ እየ” በለት። (መዝ. 34:8) ኣስዒባ እውን፡ “ኣብዚ ዓዲ እዚ ምግልጋል ብሓቂ ባህ ዜብል እዩ” በለት።

ማሬላስን ኬስያን ካብቲ ናይ ቅድም ናብራኦም ዝተሓተ ግናኸ ዝያዳ በረኸት ዘለዎ ናብራ እዮም ዚነብሩ ዘለዉ። እታ ዝገዓዙላ ኣብ ኣልታ እትርከብ ጉባኤ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ 41 ኣስፋሕቲ ኣለውዋ። ማሬላስ፡ “ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበርናዮ ብምንጽጻር፡ ህይወትና ኽሳዕ ክንደይ ከም እተለወጠት ክንርኢ ኸለና ብሓቂ እዩ ዜተባብዓና። ኣብዚ ዓዲ እዚ ፈለምቲ ዄንና ኸነገልግል ብምኽኣልና ንየሆዋ ነመስግኖ ኢና። ካብዚ ንላዕሊ ዕግበት ኬምጽእ ዚኽእል ዕዮ የለን” በለ። ኬስያ፡ “ኣብ የሆዋ ምሉእ ብምሉእ ክእመን ከም ዘሎኒ ተማሂረ እየ፣ ሓልዮት የሆዋ እውን ኣይተፈልየናን። ካብ ኣዝማደይ ርሒቐ ምንባረይ ነቲ ብሓንሳእ ዘሕለፍናዮ እዋን ብዝያዳ ንኸስተማቕሮ ሓጊዙኒ እዩ። ነቲ ዝገበርናዮ ውሳነ ፈጺመ ኣይጠዓሰሉን እየ” በለት።

ክኑትን ሊስቤትን ኣብ ኡጋንዳ ምስ ሓንቲ ስድራ ቤት ኬጽንዑ ኸለዉ

ክኑትን ሊስቤትንከ ኣብ ኡጋንዳ እንታይ ዓይነት ናብራ የሕልፉ ኣለዉ፧ ክኑት፡ “ነቲ ሓድሽ ከባብን ባህልን ንኽንለምዶ ግዜ ወሲዱልና እዩ። ማይ፡ ኤሌክትሪክ፡ ነድሪ ኸስዐ፡ የሸግረና እኳ እንተ ዀነ፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ድላይና ኢና እንመርሕ” በለ። ሊስቤት፡ “ካብቲ እንነብረሉ ቦታ፡ መገዲ ፍርቂ ሰዓት ዚኸውን ርሕቐት ዘለዎ፡ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ዘይተሰብከሉ ኽልታት ኣሎ። ናብኡ ኽንከይድ ከለና፡ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ እናንበቡ እዮም ዚጸንሑና፡ ክንምህሮም ከኣ ይሓቱና። ነዞም ትሑታት ውልቀ ሰባት እዚኦም መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምህሮም ከለና ዚስምዓና ሓጐስ መወዳድርቲ የብሉን!” በለት።

እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መራሒና ክርስቶስ የሱስ፡ እቲ ኣብ ምድሪ ዝጀመሮ ዕዮ ስብከት፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝያዳ ኽልታት ተዘርጊሑ ኺርእዮ ኸሎስ፡ ኣየ ኽንደይ ኰን እዩ ዚሕጐስ! እወ፡ ኵሎም ህዝቢ ኣምላኽ፡ ነቲ የሱስ “ካብ ኵሎም ኣህዛብ . . . ደቀ መዛሙርቲ ግበሩ” ብምባል ዝሃበና ትእዛዝ ብፍታው ኪፍጽምዎ ኸለዉ የሐጕሶም እዩ።—ማቴ. 28:19, 20

ኾልፍጁር