ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ንቕሑ! ታሕሳስ 2015 | ኣብ ስድራ ቤትካ ሰላም ምግባር

ንቤትካ ካብ ዓውደ ውግእ ናብ መዕቈቢ ኽትቅይራ ትኽእል ኢኻ

ገበር

ባእሲ ስድራ ቤት ብኸመይ እዩ ዚልዓል፧

ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ እተገልጸ ባእሲ ልሙድ ድዩ፧

ገበር

ኣብ ቤትካ ንዚልዓል ባእሲ ብኸመይ ደው ተብሎ፧

ኣብ ቤትካ ኣብ ክንዲ ጽልኢ፡ ሰላም ምእንቲ ኺህሉ ነዚ ዚስዕብ ሽዱሽተ ስጕምታት ውሰድ።

ገበር

ኣብ ቤትካ ብኸመይ ሰላም ተስፍን፧

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ጥበብ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ቦታ ሰላም ኬስፍን ይኽእልዶ፧ ነዚ ምኽሪ እዚ ኣብ ግብሪ ዘውዓልዎ ሰባት እንታይ ከም ዚብሉ ንርአ።

ንስድራ ቤት

ንፍልልያት እትሕዘሉ መገዲ

ንስኻን መጻምድትኻን ዘይትቃደዉ ዀይኑ ተሰሚዑካዶ ይፈልጥ፧

ዓሳ ኣንበሪ እነዉ!

ሓደ 80 ቶን ዚምዘን ዓሳ ኣንበሪ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ጭራኡ ንላዕሊ ኣውጺኦም ኪሕንብስ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ነፍሲ

ነፍሲ ዘይትመውት ድያ፧ ካብ ኣካል እተፈልየት ድያ፧

ካብ ከባቢ ዓለም

ኣትኵሮ ኣብ ኤውሮጳ

እዚ እዋናዊ ዜና እዚ ኼገርመካ ብዚኽእል መገዲ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይተሓሓዝ እዩ።

መሐበሪ ርእሰ ነገር ንቕሑ! 2015

ብርእሰ ነገር እተሰርዐ መሐበሪ እቲ ኣብ 2015 እተሓትመ ዓንቀጻት ንቕሑ!

ተነዲፉ ድዩ፧

ኣካል ደቂ ሰብ ቍስሊ ንምሕዋይ ዘለዎ ኽእለት

ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነዚ ኽእለት እዚ ብምቕዳሕ ኣብ ሓደስቲ ዓይነት ፕላስቲክ ዘተኣታትውዎ ዘለዉ ብኸመይ እዮም፧

ኣብ ኢንተርነት ዝወጸ ተወሳኺ ዓንቀጻት

ብምድህሳስ ምንባር

ጄምስ ርያን፡ ጽሙም ኰይኑ እተወልደ፡ ጸኒሑ ኸኣ ዓይነ ስዉር ዝዀነ እዩ። ኣብ ህይወቱ ናይ ሓቂ ዕላማ ኺህልዎ ዝሓገዞ እንታይ እዩ፧