ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ታሕሳስ 2015

ኣብ ስድራ ቤትካ ሰላም ምግባር

ንቤትካ ካብ ዓውደ ውግእ ናብ መዕቈቢ ኽትቅይራ ትኽእል ኢኻ

ባእሲ ስድራ ቤት ብኸመይ እዩ ዚልዓል፧

ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ እተገልጸ ባእሲ ልሙድ ድዩ፧

ኣብ ቤትካ ንዚልዓል ባእሲ ብኸመይ ደው ተብሎ፧

ኣብ ቤትካ ኣብ ክንዲ ጽልኢ፡ ሰላም ምእንቲ ኺህሉ ነዚ ዚስዕብ ሽዱሽተ ስጕምታት ውሰድ።

ኣብ ቤትካ ብኸመይ ሰላም ተስፍን፧

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ጥበብ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ቦታ ሰላም ኬስፍን ይኽእልዶ፧ ነዚ ምኽሪ እዚ ኣብ ግብሪ ዘውዓልዎ ሰባት እንታይ ከም ዚብሉ ንርአ።

ንፍልልያት እትሕዘሉ መገዲ

ንስኻን መጻምድትኻን ዘይትቃደዉ ዀይኑ ተሰሚዑካዶ ይፈልጥ፧

ዓሳ ኣንበሪ እነዉ!

ሓደ 80 ቶን ዚምዘን ዓሳ ኣንበሪ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ጭራኡ ንላዕሊ ኣውጺኦም ኪሕንብስ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ነፍሲ

ነፍሲ ዘይትመውት ድያ፧ ካብ ኣካል እተፈልየት ድያ፧

ኣትኵሮ ኣብ ኤውሮጳ

እዚ እዋናዊ ዜና እዚ ኼገርመካ ብዚኽእል መገዲ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይተሓሓዝ እዩ።

መሐበሪ ርእሰ ነገር ንቕሑ! 2015

ብርእሰ ነገር እተሰርዐ መሐበሪ እቲ ኣብ 2015 እተሓትመ ዓንቀጻት ንቕሑ!

ኣካል ደቂ ሰብ ቍስሊ ንምሕዋይ ዘለዎ ኽእለት

ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነዚ ኽእለት እዚ ብምቕዳሕ ኣብ ሓደስቲ ዓይነት ፕላስቲክ ዘተኣታትውዎ ዘለዉ ብኸመይ እዮም፧