ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ተነዲፉ ድዩ፧

ኣትክልቲ ዘለዎም ሕሳብ ናይ ምቕማር ክእለት

ኣትክልቲ ዘለዎም ሕሳብ ናይ ምቕማር ክእለት

ትክልቲ ኻብ ብርሃን ጸሓይ ጸዓት ወሲዶም ምግቢ ዚሰርሑሉ ፎቶሲንተሲስ ዚብሃል እተሓላለኸ መስርሕ ኣለዎም። ኣብ ገሊኡ ጅር እተገብረ መጽናዕቲ ድማ፡ ካልእ ዜደንቕ ነገር እውን ከም ዚገብሩ ይገልጽ እዩ፣ እወ፡ ነቲ ምግቢ ኣብ ምሉእ ለይቲ ዚመጽዩሉ ብሉጽ መጠን ይቕምሩ እዮም።

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ ኣብ መዓልቲ፡ ኣትክልቲ ነቲ ኣብ ኣየር ዚርከብ ካርቦን ዳዮክሳይድ ናብ ስታርችን ሽኮርን ይቕይርዎ እዮም። ኣብ ለይቲ ድማ፡ መብዛሕትኦም ጅራት ነቲ ኣብ መዓልቲ እተዓቝረ ስታርች የህልኽዎ እዮም፣ በዚ ኸምዚ ኸኣ ንሳቶም ኣይጠምዩን፡ ፍርያምነቶምን ዕቤቶምን እውን ይቕጽል። ብዘይካዚ፡ ነቲ እተዋህለለ ስታርች እምብዛ ብቕልጡፍ ወይ ብዘገምታ ዘይኰነስ፡ ብልክዕ መጠን እዮም ዚጥቀሙሉ፣ ስለዚ፡ ኣብ ወጋሕታ ተወሳኺ ስታርች ምድላው ኣብ ዚጅምሩሉ እዋን ዳርጋ 95 ሚእታዊት እቲ ስታርች ብለይቲ ተጠቒሞምሉ ይጸንሑ እዮም።

እቲ ርኽበታት ኣብ ኣራቢዶፕሲስ ታሊያና ዚብሃል ዓሌት ተኽሊ ኣድሪ ኣብ እተገብረ ምርምር እተመስረተ እዩ። እዚ ተኽሊ እዚ፡ ክሳዕ ወጋሕታ ዘሎ ንውሓት ግዜ 8፡ 12፡ ወይ 16 ሰዓት ይኹን ብዘየገድስ፡ ንዕቑር ምግቡ ንምሉእ ለይቲ ኸም ዜሕድሮ ገይሩ ተጠንቂቑ ኸም ዜካውኖ፡ ተመራመርቲ ተገንዚቦም ኣለዉ። እቲ ተኽሊ ነቲ ዝተረፈ ስታርች ብንውሓት እቲ ኽሳዕ ወጋሕታ ዝተረፈ ግዜ የካፍሎ ኪኸውን ኣለዎ፣ በዚ ኸምዚ ኽንደይ መጠን ኬህልኽ ከም ዘለዎ ይውስን።

እሞኸ ኣትክልቲ ነቲ ዕቑር ስታርች ከመይ ገይሮም እዮም ብልክዕ ዚፈልጥዎ፧ ግዜኸ ኸመይ ጌይሮም እዮም ዚልክዑ፧ ነቲ ሕሳብ ንምቕማርከ እንታይ መስርሕ እዮም ዚጥቀሙ፧ ነዚ ሕቶታት እዚ መልሲ ንምርካብ ተወሳኺ ምርምር ኬድሊ እዩ።

እንታይ ይመስለካ፧ እቲ ኣትክልቲ ዘለዎም ሕሳብ ናይ ምቕማር ክእለት ብፍልቀት ድዩ መጺኡ፡ ወይስ ተነዲፉ እዩ፧