ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ሕዳር 2015

 ቃለ መጠይቕ | ዶክተር ጂን ህዋንግ

ክኢላ ስነ ሕሳብ ብዛዕባ እምነቱ ዝገለጾ

ክኢላ ስነ ሕሳብ ብዛዕባ እምነቱ ዝገለጾ

ዶክተር ጂን ህዋንግ ብ1950 ኣብታ ኣብ ታይዋን እትርከብ ከተማ ታይናን እዩ ተወሊዱ። ሕጂ ድማ ካብቲ ፕሮፌሰር ስነ ሕሳብ ኰይኑ ዜገልግለሉ ዝነበረ ኣብ ታይዋን ዚርከብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ቹንግ ቸንግ ጡረታ ወጺኡ ኣሎ። ኣብቲ ብዛዕባ ስታቲስቲክስን ፕሮባብሊቲን ዝመሃረሉን ምርምር ዝገበረሉን ኣብ ሕ.መ.ኣ. ዚርከብ ዩኒቨርሲቲ ኮርነል እውን ፕሮፌሰር ኰይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ እዩ። ንሓያሎ ዓመታት፡ ሓደ ኻብቶም ብዛዕባ ስታቲስቲክስ ብዙሕ ዘሕተመ ምሁራት እዩ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ኣብቲ ዓውዲ እቲ ይነጥፍ ኣሎ። ብግዜ ንእስነቱ፡ ህይወት ብዘገምታዊ መስርሕ ፍልቀት ከም ዝመጸ ይኣምን ነይሩ። ደሓር ግና ኣረኣእያኡ ቐዪሩ እዩ። መጽሔት ንቕሑ! ብዛዕባ ዕዮኡን ሃይማኖታዊ እምነቱን ቃለ መጠይቕ ገይራትሉ ኣላ።

ብግዜ ንእስነትካ እንታይ ትምህርትታት ተማሂርካ፧

ኣብ ቤት ትምህርትና ኽልሰ ሓሳብ ፍልቀት ከም ትምህርቲ ይውሃብ ነይሩ፣ ህይወት ከመይ ኢሉ ኸም ዝጀመረ ግና ዝገለጸልና ኣይነበረን። ወለደይ ሰዓብቲ እምነት ታኦነት ምስ ኰኑ፡ ንሃይማኖታዊ ትምህርቶም እሰምዕን ብዙሕ ሕቶታት እሓትቶምን ነይረ። ኰይኑ ግና፡ ብዙሕ ዜዕግበኒ መልስታት ኣይረኸብኩን።

ስለምንታይ ኢኻ ኽኢላ ስነ ሕሳብ ኴንካ፧

ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኸለኹ፡ ሕሳብ ይምስጠኒ ነይሩ። ክሳዕ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተኹሉ እዋን እውን ይምስጠኒ ነይሩ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸኣ ትምህርቲ ሕሳብን ፕሮባቢሊቲን እፈትዎ ነይረ። ንዓይ ሓጺር መርትዖ ሕሳብ ጽቡቕን ምዕሩግን ኰይኑ እዩ ዚርኣየኒ።

ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ደኣ ኸመይ ኢልካ ተገዳስነት ኣሕዲርካ፧

ብ1978 ብዓልቲ ቤተይ ጂንግህዋይ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኰይና መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ጀሚራ፣ ኣነ ድማ ሳሕቲ ኣብቲ ምይይጥ እሳተፍ ነይረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ኢና እንነብር ኔርና። ጂንግህዋይ ኣጋ ሽዑ ኣቢላ ብፊዚክስ መዓርግ ዶክተርነት ረኺባ ነይራ፣ ኣነ ድማ ኣብቲ ኣብ ኢንድያና ዚርከብ ዩኒቨርሲቲ ፐርድዩ፡ ስታቲስቲክስ አጽንዕ ነይረ።

እሞኸ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ረኺብካዮ፧

ምድሪ ንህይወት ሰብ ከም እትዳለወት ዚገልጽ ዛንታ መሲጡኒ እዩ። እቲ ኣብ ዘፍጥረት ዚርከብ ፍጥረታት እተፈጥረሉ ሽድሽተ እዋናት፡ ቀሊል ቋንቋ ዚጥቀም እኳ እንተ ዀነ፡ ዘይከም ጥንታዊ ጽውጽዋያት፡ ምስ ጭቡጥ ሓቅታት ዚቃዶ ዀይኑ እዩ  ተሰሚዑኒ። * ግናኸ፡ ድሕሪኡ እውን ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ፈጣሪ ምሉእ ብምሉእ ኣይኣመንኩን።

ስለምንታይ እዩ እዚ ኣጸጊሙካ፧

ኣብ ፈጣሪ ንምእማን፡ ነቲ ናይ ቍልዕነት ሃይማኖተይ ክሓድጎ ነይሩኒ

ስምዒተይ ክቕበሎ ብዘይምኽኣሉ እዩ። ኣብ ፈጣሪ ንምእማን፡ ነቲ ናይ ቍልዕነት ሃይማኖተይ ክሓድጎ ነይሩኒ፣ ስለምንታይሲ፡ እምነት ታኦነት ብርእሱ ሓሲቡ ዚገብር ኣምላኽ ወይ ፈጣሪ ኸም ዘሎ ኣይምህርን እዩ።

ደሓር ግና ኣረኣእያኻ ተቐዪሩ። ስለምንታይ፧

ብዛዕባ መበቈል ህይወት ብዝያዳ ብዝሓሰብኩ መጠን፡ እቲ ናይ ፈለማ ህያው ነገር ኣዝዩ እተሓላለኸ ነይሩ ኪኸውን ከም ዘለዎ ብዝያዳ ኽኣምን ጀሚረ። ንኣብነት፡ እቲ ህያው ነገር እቲ፡ ናይ ምፍራይ ክእለት ኪህልዎ ነይርዎ፣ እዚ ድማ ጂናዊ ሓበሬታን በቲ ሓበሬታ እቲ ጌርካ ብልክዕ ንምርባሕ ዜኽእል ነገርን የድሊ ማለት እዩ። ብዘይካዚ፡ እታ ዝቐለለት እትብሃል ህያው ዋህዮ እኳ ንዅሉ ኽፋላት እታ ሓዳስ ዋህዮ ንምህናጽ ዜድሊ ሞለክዩላዊ ማሽናት፡ ከምኡ ድማ ጸዓት ንምጥቃምን ንምእላይን ዜኽእላ ነገር የድልያ እዩ። ከምዚ ዝበለ እተሓላለኸ ነገር ካብ ዘይህያው ነገር ከመይ ኢሉ ብሃውሪ ኺገጣጠም ይኽእል፧ ክኢላ ስነ ሕሳብ ብምዃነይ፡ ነቲ ግምት እቲ ክቕበሎ ኣይከኣልኩን። ብሃውሪ ይኸውን ዚብሃል መስርሕ እምብዛ እዩ ዚበዝሖ።

ነቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚምህርዎ ትምህርትታት ብዝያዳ ኽትምርምሮ ዝደረኸካ እንታይ እዩ፧

ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብተደጋጋሚ መጽናዕቲ እጅምርን እቋርጽን ነይረ እየ። ድሕሪኡ፡ ብ1995 ናብ ታይዋን ምስ ከድኩ፡ ሓሚመ ነይረ፡ ሓገዝ እውን የድልየኒ ነይሩ። ሰበይተይ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዀይና፡ ኣብ ታይዋን ንዝነበሩ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ሓቢራቶም። ንሳቶም ከኣ ኣብ ግዳም ሓደ ብምሉኡ ዓራውቱ እተታሕዘ ሆስፒታል ብድኻም ተወዲአ ረኺቦምኒ። ሓደ ኻብቶም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ድማ ምእንቲ ኸዕርፍ ናብ ሆቴል ወሲዱኒ። ብድሕሪኡ ኸኣ እናመጸ ይከታተለኒ ነይሩ፡ ንሕክምና ድማ ናብ ክሊኒክ ወሲዱኒ።

እቲ ልባዊ ተገዳስነት ውሽጠይ ተንክዩኒ እዩ፣ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንስድራ ቤተይ ዝለውሁሉ ኻልእ ኣጋጣሚታት እውን ኣስተንቲነሉ። እምነቶም ፍሉያት ከም ዚገብሮም ድማ ተገንዚበ። ስለዚ፡ ከም ብሓድሽ ምሳታቶም ኰይነ መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕ ጀሚረ። ንዓመታኡ ኸኣ ተጠሚቐ።

እምነትካ ምስ ዓለማዊ መጽናዕትታትካ ይጋጮ ድዩ፧

ፈጺሙ ኣይጋጮን እዩ! ኣብዚ ኣብ ቀረባ ዓመታት፡ ንተግባር ጂን ንዜጽንዑ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ሕሳባዊ ደገፍ ሂበዮም ነይረ። መጽናዕቲ ስነ ጂን ንመስርሕ ህይወት ክትግንዘቦ ይሕግዘካ እዩ፣ እዚ ግንዛበ እዚ ድማ ብጥበብ ፈጣሪ ኸም ዝድነቕ እዩ ገይሩኒ።

ብዛዕባ እቲ ጥበብ እቲ ገለ ኣብነትዶ ምሃብካና፧

ንኣብነት መስርሕ ምፍራይ ንርአ። ከም ኣሜባ ዝኣመሰሉ ገሊኦም ተህዋስያን፡ ተባዕታይን ኣንስተይትን ጾታ የብሎምን። የግዳስ፡ እዞም ብንጽል ዋህዮ ዝቘሙ ተህዋስያን ብቐሊሉ ንጂናዊ ሓበሬታኦም ይቐድሑን ይምቀሉን እዮም፣ እዚ መስርሕ እዚ ጾታ ኣልቦኣዊ ምፍራይ ይብሃል። መብዛሕትኦም እንስሳታትን ኣትክልትን ግና ካብ ተባዕታይን ኣንስተይትን ወለዲ ዚርከብ ጂናዊ ሓበሬታ ብምድማር እዮም ብጾታዊ መገዲ ዚፋረዩ። ጾታዊ ምፍራይ ዜገርም ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

ሕስብ እንተ ኣቢልናዮ፡ ሓደ ብቐሊሉ ናብ ክልተ እናተመቕለ ዚራባሕ ዝነበረ እሞ ነዚ ድማ ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ዚገብሮ ዝነበረ ተህዋስ፡ ነቲ ዚስዕቦ ዝነበረ ስርዓት ምፍራይ ሓዲጉ፡ ስለምንታይ እዩ ኽልተ ተዋሂዶም ሓደ ዜቝሙሉ ስርዓት ዜማዕብል፧ ፍርቂ ጂናዊ ሓበሬታ ኻብ ተባዕታይ፡ ፍርቁ ድማ ካብ ኣንስተይቲ ንምውሳድ ዜኽእል መስርሕ ኣዝዩ እተሓላለኸ ስለ ዝዀነ፡ ነቶም ኣብ ፍልቀት ዚኣምኑ ተመራመርቲ ስነ ህይወት ከቢድ ጸገም እዩ ዜጋጥሞም። ብኣረኣእያይ እንተ ዀይኑ፡ ኣብ ጾታ እተመስረተ መስርሕ ምፍራይ ሓሳብ ኣምላኽ ከም ዝዀነ ብዘየማትእ መገዲ የረጋግጽ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 11 ብዛዕባ ፍጥረት እተፈጥረሉ እዋናት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት ዎዝ ላይፍ ክሪኤትድ፧ ዘርእስታ ብሮሹር ርአ። እዛ ብሮሹር፡ ኣብ www.jw.org ትርከብ እያ።