ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ጥቅምቲ 2015

 ተነዲፉ ድዩ፧

ጠሊ ዚስሕብ ቈርበት ጠበቕ ቶርኒ ዴቭል

ጠሊ ዚስሕብ ቈርበት ጠበቕ ቶርኒ ዴቭል

ኣብ ኣውስትራልያ ዚርከብ ቶርኒ ዴቭል ዚብሃል ዓይነት ጠበቕ (ሞሎኽ ሆሪዳስ) ካብ ግመን ኣውልን ጥሉል ሑጻን ጠሊ ይስሕብ፡ ነቲ ማይ ናብ ኣፉ ብምምሕልላፍ ድማ ይሰትዮ። ነዚ ብኸመይ እዩ ዚገብሮ፧ መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ፡ ኣብቲ ዜደንቕ ቈርበት እዚ ጠበቕ እዚ ኺርከብ ይከኣል እዩ።

ማይ ናብ ኣፍ ቶርኒ ዴቭል ምእንቲ ኺሓልፍ፡ እቲ ኣብ ዝባን ቈርበት ዚርከብ ሃጓፋት ምስቲ ኣብ ትሕቲ ቈርበት ዚርከብ መትረባት እተራኸበ እዩ

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ ቈርበት ጠበቕ ቶርኒ ዴቭል ብቕርፍቲ እተሸፈነ እዩ። ገሊኦም ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ቕርፍቲ እተኣከበ ጠሊ ወይ ዛዕዛዕታ በቲ ሓርፋፍ ቈርበት ሓሊፉ፡ ናብቲ ኣብ መንጎ እቲ ቕርፍቲ ዚርከብ ፍርቁ ኸፋት ዝዀነ መትረባት ወይ ሃጓፋት እቲ ቘርበት ከም ዚኣቱ እዮም ዚእምቱ። እዞም መትረባት እዚኦም፡ ንሓድሕዶም እተራኸቡ ዀይኖም ናብ ኣፍ ቶርኒ ዴቭል ዜምርሑ እዮም።

እዚ ጠበቕ እዚ፡ ንማይ ብኣእጋሩ ገይሩ ናብ ኣካላቱ ኣሕሊፉ ኣብ ኣፉ ኸም ዚበጽሕ ንምግባር፡ ኣንጻር ስሕበት ኪስሕቦ ዚኽእል ግና ብኸመይ እዩ፧ ከብዱ ኣብ ልዕሊ ጥሉል መሬት ብምፍሕፋሕ ጠሊ ኺስሕብ ዚኽእልከ ብኸመይ እዩ፧

ኣብዚ ቐረባ ግዜ፡ ተመራመርቲ ንምስጢር ቶርኒ ዴቭል ኣግሂዶምዎ እዮም። እቲ ኣብ ዝባን ቈርበት እቲ ጠበቕ ዚርከብ መትረባት፡ ምስ ካልእ ኣብ ውሽጢ ቘርበቱ ዚርከብ መትረባት ብቱቦታት እተራኸበ እዩ። ቅርጺ እቲ መትረባት ምንቅስቓስ ካፒላሪ ንኺገብር ዜኽእሎ እዩ፣ እዚ ኸኣ፡ ማይ ኣንጻር ስሕበት እውን እንተዀነ፡ ናብ ጸቢብ ቦታ ዚስሓበሉ መስርሕ እዩ። በዚ ኸምዚ፡ ቈርበት ጠበቕ ከም ሰፍነግ ኰይኑ የገልግል።

ጃኒን በንያስ እትብሃል ፕረዚደንት ትካል ባዮሚሚክሪ፡ ነዚ ጠሊ ዚስሕብ ቈርበት እተነድፈሉ መገዲ ምቕዳሕ፡ ንመሃንድሳት ኣብቲ ጠሊ ናይ ምስሓብ ተክኖሎጂ፡ ማለት ካብ ኣየር ራህዲ ብምውጻእ ብውጽኢታዊ መገዲ ህንጻታት ንምዝሓልን ዚስተ ማይ ንምርካብን ኣብ ዚገብርዎ ንድፍታት ኪሕግዞም ከም ዚኽእል ገለጸት።

እንታይ ይመስለካ፧ ጠሊ ዚስሕብ ቈርበት ጠበቕ ቶርኒ ዴቭል ብፍልቀት ድዩ መጺኡ፡ ወይስ ተነዲፉ እዩ፧