ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ጥቅምቲ 2015

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ፍልቀት

ፍልቀት

ገሊኦም ሰባት ህይወት ብፍልቀት ከም ዝመጸት እዮም ዚዛረቡ። ካልኦት ከኣ፡ ኣምላኽ ኪፈጥር እኳ እንተ ጀመረ፡ ብድሕሪኡ መስርሕ ፍልቀት ኪቕጽል ከም ዝፈቐደ ይማጐቱ። መጽሓፍ ቅዱስከ እንታይ ይብል፧

እቲ ብዛዕባ ፍጥረት ዚገልጽ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ዩኒቨርስ ብዘጋጠመ ዓብዪ ንትጓ ጀሚሩ ኪኸውን ከም ዚኽእል ንዚገልጽ ሓሳብ ይነጽጎ ድዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ” ጥራይ እዩ ዚብል። (ዘፍጥረት 1:1) ኣምላኽ ንዅሉ ነገራት ብኸመይ ከም ዝፈጠሮ ግና ብዝርዝር ኣይገልጸልናን እዩ። ስለዚ፡ ዋላ እውን ዩኒቨርስና ብንትጓ እንተ ተፈጥረ፡ ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ ኣይጋጮን እዩ። ኣብ ክንዳኡስ፡ ዘፍጥረት 1:1፡ ‘ነዚ ዓብዪ ንትጓ እዚ ዝገበሮ መን እዩ፧’ ንዚብል ሕቶ ትምልሰልና።

ብዙሓት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ እዚ ፍኑውን ሃንደበታውን ዓብዪ ንትጓ እዚ፡ ነገራት ባዕሉ ንባዕሉ ኸም ዚተዓራረ ብምግባር፡ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናብ ከዋኽብትን ፕላነታትን ከም ዝማዕበለ እዮም ዚኣምኑ። መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ኣመለኻኽታ እዚ ኣይድግፎን እዩ። ኣብ ክንዳኡስ፡ ንትጓ ወይ ካልእ ናይ ምፍጣር ኣገባብ ይጠቐም ብዘየገድስ፡ ኣምላኽ ንዩኒቨርስ ብቐጥታ ኸም ዝገበሮ እዩ ዚገልጽ።

“ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ።”ዘፍጥረት 1:1

ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህያዋን ፍጥረታት ምስ ግዜ ኸም ዚልወጡ ንዚገልጽ ሓሳብ ይድግፎ ድዩ፧

እወ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ንህያዋን ፍጥረታት፡ “በብዓይነቱ” ገይሩ ኸም ዝፈጠሮም እዩ ዚነግረና። (ዘፍጥረት 1:11, 12, 21, 24, 25) ኣብ መንጎ ሓደ ዓይነት ፍጥረት፡ ፍልልይ ኪህሉ ይኽእል ድዩ፧ እወ። ኰይኑ ግና፡ ሓደ ዓይነት ፍጥረት ምስ ከባቢኡ ምውህሃዱ፡ ናብ ሓዲሽ ዓይነት ህይወት ኪፈልቕ ከም ዚኽእል ዜርኢ ድዩ፧ ኣይፋሉን።

ነዚ ኣብነት እዚ ሕሰበሉ፦ ብ1970ታት፡ ተመራመርቲ ኣብ ደሴታት ጋላፓጎስ ብዛዕባ ፊንች (ዓይነት ንእሽቶ ዑፍ) መጽናዕቲ ምስ ገበሩ፡ እተን ብተዛማዲ ዕብይ ዝበለ መትኮብ ዝነበረን ፊንች ንለውጢ ኽሊማ ተጻዊረን ብህይወት ከም ዝቐጸላ ተዓዘቡ። ገሊኣቶም፡ እዚ ንፍልቀት ዚድግፍ መርትዖ ኸም ዝዀነ ገይሮም ደምደሙ። እዚ ግና ንፍልቀት ዚድግፍ መርትዖ ድዩ፧ ወይስ ምስ ከባቢ ምውህሃድ ጥራይ እዩ፧ ድሕሪ ገለ ዓመታት፡ እተን ንእሽቶ መትኮብ ዝነበረን ፊንች ነተን ዕብይ ዝበለ መትኮብ ዝነበረን ዓብለልአን። እዚ ምከራ እዚ፡ ንፕሮፌሰር ስነ ሰብ ዝዀነ ጀፍሪ ሽዋርትዝ፡ ሓደ እተወሰነ ዘርኢ ምስቲ ኸባቢ ምውህሃዱ ንተለዋዋጢ ዅነታት ተጻዊሩ ብህይወት ኪቕጽል ኪሕግዞ ዚኽእል እኳ እንተዀነ፡ “ካልእ ሓድሽ ነገር ኣይፈጥርን እዩ” ናብ ዚብል መደምደምታ ኸም ዚበጽሕ ገበሮ።

 መጽሓፍ ቅዱስን ክልሰ ሓሳብ ፍልቀትን ንሓድሕዱ ኺሳነ ይኽእል ድዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ‘ኣምላኽ ንዅሉ ኸም ዝፈጠሮ’ እዩ ዚነግረና። (ራእይ 4:11) እቲ ናይ ምፍጣር ዕዮኡ ኽሳዕ ዚፍጸም ከኣ ‘ኣየዕረፈን’። (ዘፍጥረት 2:2) እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ፣ ኣምላኽ ሓደ ቐሊል ህዋስ ብምፍጣር፡ እቲ ህዋስ ኣብ ውሽጢ ሚልዮናት ዓመታት ናብ እተፈላለየ ዓይነት ዓሳ፡ ህበይ ወይ ሰብ ክሳዕ ዚፈልቕ ስቕ ኢሉ ኣይተጸበየን ወይ ኣየዕረፈን። * እዚ ሓሳባት እዚ፡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ “ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ዅሉን ገይሩ እዩ” ብምባል ዝገለጾ ፈጣሪ ዘለዎ ተራ ዚነጽግ ናይ ፍልቀት ሓሳባት እዩ።—ዘጸኣት 20:11፣ ራእይ 10:6

“ኦ የሆዋ ኣምላኽና፡ ንዅሉ ንስኻ ፈጢርካዮ፡ ስለ ፍቓድካ እውን ኰይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ፡ ንስኻ ግርማን ክብርን ሓይልን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ።”ራእይ 4:11

ዝያዳ ንምፍላጥ፦ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “እቲ ብግብሩ ዚፍለጥ ዘይርአ ባህርዩ . . . ካብ ፍጥረት ዓለም ኣትሒዙ ብንጹር ይርአ እዩ” ይብል። (ሮሜ 1:20) ኣምላኽ ንኹሎም እቶም ብሓቂ ዚደልይዎ ሰባት ፍቕራዊ ዕላማ ስለ ዘለዎ፡ ብዛዕባኡ ዝያዳ ምፍላጥ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ንኽትመርሕ ኪሕግዘካ እዩ። (መክብብ 12:13፣ እብራውያን 11:6) ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ www.jw.org ርአ፣ ወይ ምስቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተራኸብ። (ብእንግሊዝኛ ዚርከብ። ኣብ ትሕቲ BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED ርአ)

^ ሕ.ጽ. 12 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነቲ ገሊኦም ብፍጥረት ዚኣምኑ ሰባት፡ ምድሪ ኣብ ነናይ 24 ሰዓት ንውሓት ዘለወን ሽዱሽተ መዓልቲ ኸም እተፈጥረት ንዚምህርዎ ሓሳብ ኣይድግፎን እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት ዎዝ ላይፍ ክሪኤትድ፧ (ህይወት ተፈጢሩ ድዩ፧) ዘርእስታ ብሮሹር፡ ኣብ ገጽ 24-27 ርአ። ካብ www.jw.org ከተራግፋ እውን ትኽእል ኢኻ።