ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ጥቅምቲ 2015

ሰባት ንኣምላኽ ኪሓትትዎ ዚደልዩ 3 ሕቶታት

ብዙሓት ሰባት ብሃይማኖት ይጠራጠሩ እዮም፣ እቲ ሃይማኖታት ንህይወት ዚምልከት ከበድቲ ሕቶታት ዚህባኦ መልሲ ኸኣ ኣየዕግቦምን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ግና ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዚሓትትዎ ሕቶታት ዜዕግም መልሲ ይህበሉ እዩ።

ሰባት ንኣምላኽ ኪሓትትዎ ዚደልዩ ሰለስተ ሕቶታት

ስለምንታይ ኢና ተፈጢርና፧ ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ መከራ ኺህሉ ፈቒዱ፧ ስለምንታይ እዩ ሃይማኖት ብግብዝና መሊኡ፧

ጠሊ ዚስሕብ ቈርበት ጠበቕ ቶርኒ ዴቭል

እዚ ጠበቕ እዚ፡ ንማይ ብኣእጋሩ ገይሩ ናብ ኣፉ ኺስሕቦ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ፍልቀት

ብዛዕባ ፍጥረት ዚገልጽ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ስነ ፍልጠት ዚጋጮ ድዩ፧

ናብ ኡዝበኪስታን እተገብረ ምብጻሕ

ብዛዕባ ኡዝበኪስታንን ታሪኽ እቲ ኣብ ፊደላት ኡዝበክ እተገብረ ለውጥን ዝያዳ ፍለጥ።

ናብ ቤት ክትምለስ ምስ ዜድልየካ

ካብ ቤት ወጺእካ፡ ርእስኻ ኽኢልካ ኽትነብር ምስ ፈተንካ፡ ናይ ገንዘብ ጸገም ኣጋጢሙካ ድዩ፧ ነዚ ግብራዊ ምኽሪ እዚ ተጠቒምካ፡ ብቝጠባ ርእስኻ ኽኣል።

እተፍቅሮ ሰብ ምስ ዚሓምም

ቈጸራታት ሕክምና ወይ ኣብ ሆስፒታል እትጸንሓሉ እዋን ኣዝዩ ዜጨንቕ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ንፈታዊኻ ወይ ዘመድካ ኣብ ከቢድ ኵነታት እውን ከይተረፈ ዚከኣሎ ንኺገብር ክትሕግዞ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

ኣትኵሮ ኣብ ስድራ ቤት

ገለ ኻብቲ ንስድራ ቤታት ዜጋጥመን ዘሎ ልሙድ ጸገማት እንታይ እዩ፧ ኪሕግዘን ዚኽእል ግብራዊ ምኽሪኸ ኣበይ ኪረኽባ ይኽእላ፧