ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ድኽነት

ድኽነት

ሰባት ብጽቡቕ ድራኸ ተላዒሎም ድኽነት ንምጥፋእ እኳ እንተ ጸዓሩ፡ ገና ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ኣብ ድኽነት እዮም ዚነብሩ።

ድኻታት ሕጉሳት ኪዀኑ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ሓያሎ ሰባት፡ ሓጐስን ዕግበትን ብሃብቲ ጥራይ ከም ዚርከብ፡ ናይ ሓቂ ዓወት ድማ ብቐንዱ ኣብቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ መጠን ገንዘብ ከም ዚምርኰስ እዮም ዚኣምኑ። እቶም ኣብ ድኽነት ዚርከቡ ሰባት፡ መሰረታዊ ትምህርትን ጽቡቕ ሕክምናዊ ኽንክንን ካልእ ጥቕምታትን ስለ ዘይረኽቡ፡ ዜሐጕስን ዜዕግብን ህይወት ኪህልዎም ትጽቢት ኣይግበረሎምን እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓቂ ሓጐስ ኣብ ቍጠባዊ ዅነታት ሓደ ሰብ ዘይኰነስ፡ ኣብቲ ሓደ ሰብ ምስ ፈጣሪ ዘለዎ ርክብ ከም ዚምርኰስ እዩ ዚምህር። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “መንፈሳውነት ዚሃርፉ፡ . . . ሕጉሳት እዮም” ይብል። (ማቴዎስ 5:3) እቶም መንፈሳውነት ዚሃርፉ ሰባት፡ ቍጠባዊ ዅነታቶም ብዘየገድስ፡ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ እተፈላለየ ጕዳያት ዘለዎ ኣተሓሳስባ ኺፈልጡ ስለ ዚድረኹ፡ ንሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ኪመሃሩ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ድማ ናይ ሓቂ ምጽንናዕን ናይ ኣእምሮ ሰላምን እዩ ዜምጽኣሎም።

እቶም ንምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርድእዎን ዚስዕብዎን፡ ንድኽነት ኪዋጽእሉ ዝያዳ ድሉዋት እዮም። ንኣብነት፡ ምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰባት ካብ ከም ምትካኽ ሽጋራን ምብዛሕ ኣልኮላዊ መስተን ዝኣመሰለ ጐዳኢ ልምድታት ኪርሕቁ ሓጊዝዎም እዩ። ከምዚ ዓይነት ልምድታት ገንዘብ ዜባኽን፡ ኣብ መወዳእታኡ ድማ ብዙሕ ወጻኢታት ዚሓትት ሕክምናዊ ኽንክን ዜድልዮ ሕማም ኬስዕብ ይኽእል እዩ።—ምሳሌ 20:1፣ 2 ቈረንቶስ 7:1

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ስስዐን ፍቕረ ንዋይን ጐዳኢ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ እውን የጠንቅቕ እዩ። (ማርቆስ 4:19፣ ኤፌሶን 5:3) ከምዚ ዝኣመሰለ ምዕዶ፡ ሓደ ሰብ ገንዘቡ ኣብ ጠላዕ ንኸየጥፍኦ ወይ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ “ሱር ኵሉ ዓይነት ክፍኣት” ኢሉ ዚገልጾ “ፍቕሪ ገንዘብ” ንኸየማዕብል ይሕግዞ እዩ። (1 ጢሞቴዎስ 6:10) ቅዱሳት ጽሑፋት፡ “ሰብ ብዙሕ እኳ እንተ ኣለዎ፡ ብገንዘቡ ህይወት ኣይረክብን እዩ” ብምባል የጠንቅቐና። (ሉቃስ 12:15) ብሓጺሩ፡ ዝዀነ ይኹን መጠን ገንዘብ ህይወት ኪዕድግ ኣይክእልን እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ግና ምስቲ ጥበባዊ ምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ተሰማሚዕካ ምምልላስ፡ ትርጉም ዘለዎ ህይወትን ናይ ሓቂ ሓጐስን ዜምጽእ እዩ።

ኣብ ድኽነት ዚነብሩ ሰባት፡ ምግብን ክዳንን መጽለልን ንምርካብ ኪጽዕሩ ዜድልዮም እኳ እንተ ዀነ፡ በቲ ዘለዎም ብምዕጋብን ህይወቶም ንፈጣሪኦም ኣብ ምሕጓስ ከም እተተኵር ብምግባርን ምስ ፍቓዱ ተሰማሚዖም ብምንባርን ብዙሕ ሓጐስ ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ንሓቅነት እቲ “በረኸት እግዚኣብሄር የሀብትም፡ ሽጋርውን ገለ ኣይውስኸሉን” ዚብል መብጽዓ መጽሓፍ ቅዱስ የስተውዕልዎ እዮም።—ምሳሌ 10:22

ቀንዲ ጥቕሲ፦ “መንፈሳውነት ዚሃርፉ፡ . . . ሕጉሳት እዮም።”ማቴዎስ 5:3

 ድኽነት ዜኽትመሉ እዋን ይመጽእ ደዀን ይኸውን፧

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ዋላ እኳ ሰባት ረድኤት ንምሃብ ዚገብርዎ ጻዕርታት፡ ድኽነት ኣብ ምቍጽጻር እንተ ዘይተዓወተ፡ ኣብቲ ግቡእ ግዜኡ፡ ኣምላኽ ኣቓልቦኡ ኣብቶም ሱር እቲ ጸገም ኰይኖም ዘለዉ ኣብ ጥቕሚ ርእሶም ጥራይ ዜተኵሩ ስሱዓት ሰባትን መንግስትታትን ኪገብር እዩ። (መክብብ 8:9) ፈጣሪና ንስሱዓት ሰብኣውያን መንግስትታት ኬጥፍአን እዩ። እታ ሰማያዊት መንግስቱ ንዅሎም ተቐማጦ ምድሪ ብዘይ ኣፈላላይ፡ ዜድልዮም ዘበለ ብልግሲ ኸተማልኣሎም እያ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ብርሕራሐ ተደሪኹ ንድኻታት፡ ዜድልዮም ነገራት ከም ዜማልኣሎም ብንጹር ይገልጽ እዩ። “ነቲ ዚጠርዕ ድኻ  . . ኬናግፎ እዩ። ንመሳኺንን ንድኻታትን ኪድንግጸሎም፡ ንነፍሲ ድኻታት ከኣ ኬድሕን እዩ።”—መዝሙር 72:12-14

ምድሪ ገነት ክትከውን እያ፣ ሽዑ ንዅሉ ዚኣክል ኣባይትን ምግብን ኪህሉ፡ ድኽነት ድማ ነበረያ ነበረ ኪኸውን እዩ። ኣብታ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዀነት ትንቢት ኢሳይያስ፡ ኣምላኽ ብዛዕባ ህዝቡ፡ “ኣባይቲ ኺሰርሑን ኪነብሩለንን እዮም፡ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺተኽሉ፡ ፍሬኡውን ኪበልዑ እዮም። . . . ሕሩያተይ ድማ ጻማ ግብሪ ኣእዳዎም ኪበልዑ እዮም” ብምባል ኣተስፍዩ ኣሎ። (ኢሳይያስ 65:21, 22) ድራር ዕለቶም ንምርካብ ኣብ ክንዲ ዚሽገሩ፡ ኵሎም ሰባት በቲ የሆዋ ዘዳለዎ “ምሳሕ ብስቡሕ ብልዒ” ኸምኡ እውን ካልእ ጽቡቕ ነገራት ባህ ኪብሎም እዩ።—ኢሳይያስ 25:6

ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

ብዛዕባ እታ ኣምላኽ ዘተስፈዋ ድኽነት ዘይብላ ዓለም ምስትንታን፡ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኵነታት ዚነብሩ ሰባት፡ ኣምላኽ ከም ዚሓልየሎምን ኵሉ ሽግራቶም ዜብቅዓሉ እዋን ኣዝዩ ቐረባ ኸም ዝዀነን የረጋግጸሎም። ሓደ ሰብ፡ ኣትኵሮኡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተስፋ ምስ ዚገብር፡ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኸቢድ ኵነታት ንኺዋጽኣሉ ሓይሊ ኺረክብ ይኽእል እዩ።

ቀንዲ ጥቕሲ፦ “ነቲ ዚጠርዕ ድኻ . . . ኬናግፎ እዩ። ንመሳኺንን ንድኻታትን ኪድንግጸሎም፡ ንነፍሲ ድኻታት ከኣ ኬድሕን እዩ።”መዝሙር 72:12, 13