ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! መስከረም 2015

ብዛዕባ ገንዘብ ሚዛናዊ ኣረኣእያ ይሃሉኻ

ብዛዕባ ገንዘብ እተዛብዐ ኣረኣእያ ምስ ዚህልወካ፡ ባህርያትካ ኺልወጥ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ገንዘብ ሚዛናዊ ኣረኣእያ ይሃሉኻ

ሸውዓተ ሕቶታት ብምሕታት ርእስኻ ምምርማር፡ ብዛዕባ ገንዘብ እተዛብዐ ኣረኣእያ እንተ ኣልዩካ ንኽትምርምር ኪሕግዘካ እዩ።

ኣትኵሮ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ

ብጥንታውነቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዚስራዕ ስልጣነታት እተፈጸመ ፍጻመታት፡ ልክዕነት መጽሓፍ ቅዱስ ዜረጋግጽ እዩ።

ይቕረታ ብኸመይ ክትሓትት ትኽእል፧

ምሉእ ብምሉእ ጌገኛ እንተ ዘይኰንኩኸ፧

ሄሮዶተስ

ኣቦ ታሪኽ ተባሂሉ ስለ ተጸውዐ፡ ምሉእ ህይወቱ ነዛ እንኮ መጽሓፍ ንምድላው ዘሕለፎ እዩ ዚመስል።

ናብ ኒከራግዋ እተገብረ ምብጻሕ

ቀላይ ኒከራግዋ ንኸም ከልቢ ዓሳን ስዎርድፊሽን ታርፖንን ዝኣመሰሉ ኣብ ውቅያኖስ ዚነብሩ ዓይነት ዓሳ ዝሓዘ ጨዋም ዘይኰነ እንኮ ቐላይ እዩ።

ድኽነት

ኣዝዮም ድኻታት ሰባት ሕጉሳት ኪዀኑ ይኽእሉ ድዮም፧

ነዳዲ ዘይቲ ዜሕቅቑ ደቀቕቲ ተህዋስያን

ደቀቕቲ ተህዋስያን ካብ ዘመናዊ ተክኖሎጂ ንላዕሊ ንዝፈሰሰ ነዳዲ ዘይቲ ብዝበለጸ መገዲ ኼጽርዩ ይኽእሉ ድዮም፧