መንእሰይ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን፡ ሸቶታትካ እንታይ እዩ ነይሩ፧ ምናልባት፡ ክትምርዖ፡ ንሓደ ዓይነት ክእለት ምሉእ ብምሉእ ክትመልኮ፡ ወይ ከኣ ባህ ዜብለካ ሞያ ኸተማዕብል ድሌት ነይሩካ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ግናኸ፡ ህይወት ከምቲ ዝወጠንናዮ እትዀነልና፡ ኵሉ ሳዕ ኣይኰነን። ዘይተሓስበ ጸገማት፡ ንመደባትና ምሉእ ብምሉእ ኪቕይሮ ይኽእል እዩ። ንኣንያን ንደሊናን ንግሪጎሪን ከምኡ እዩ ኣጋጢምዎም።

  • ኣብ ጀርመን እትነብር ኣንያ፡ ኣብ 21 ዓመት ዕድሚኣ፡ መንሽሮ ኸም ዘለዋ ተፈልጠ፣ ሕጂ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ዓዲ ውዒል ኰይና እያ።

  • ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ እትነብር ደሊና፡ ምስ ስነ መትኒ እተተሓሓዘ ሕማም ኣለዋ።

  • ብዘይካዚ፡ ንሰለስተ ስንኩላን ኣሕዋታ ትኣሊ እያ። ኣብ ካናዳ ዚነብር ግሪጎሪ፡ ብጭንቀት ይሳቐ እዩ።

ይኹን እምበር፡ ኣንያን ደሊናን ግሪጎሪን ንህይወቶም ኪቈጻጸርዋ ኽኢሎም እዮም። ብኸመይ፧

ሓደ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ፡ “ብመዓልቲ መከራ እንተ ተሐለልካ፡ ሓይልኻ ቕሩብ እዩ” ይብል። (ምሳሌ 24:10) እዚ ኸኣ፡ ‘ኣመለኻኽታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ’ ዚብል ንጹር መልእኽቲ እዩ ዜመሓላልፍ። ኣብ ኣሉታዊ ነገራት ዜተኵሩ ሰባት፡ ርእሶም ኪቈጻጸሩ የጸግሞም እዩ፣ እቶም ኣብ ኣወንታዊ ነገራት ዜተኵሩ ሰባት ግና ከምዚ ምግባር ኣይጽግሞምን እዩ።

ኣንያን ደሊናን ግሪጎሪን ኣብ ኣወንታዊ ነገራት ብምትኳሮም ብኸመይ ርእሶም ኪቈጻጸሩ ኸም ዝኸኣሉ ንርአ።