ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ሓምለ 2015

 ተነዲፉ ድዩ፧

ምንጋጋ ሓርገጽ

ምንጋጋ ሓርገጽ

ሓርገጽ ካብቶም ሕጂ ዘለዉ እንስሳታት ንላዕሊ ሓያል ናይ ምንካስ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ። ንኣብነት፡ መንከስቲ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዚርከብ ጨዋም ማይ ዚነብር ሓርገጽ፡ ካብ ኣንበሳ ወይ ነብሪ ዳርጋ ብሰለስተ ዕጽፊ ይበልጽ። ኰይኑ ግና፡ ምንጋጋ ሓርገጽ፡ ገለ ነገር ኪትንክፎ ኸሎ፡ ካብ ጫፍ ኣጻብዕቲ ሰብ ንላዕሊ ብቐሊሉ እዩ ዚስምዖ። ቈርበት ሓርገጽ ድሩዕ ወይ ኣዝዩ ድልዱል ክነሱ፡ ኣብ ምንጋጋኡ ኺትንከፍ ከሎ ብቕልጡፍ ኪስምዖ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

ምንጋጋ ሓርገጽ ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ናይ ስምዒት ህዋሳት ኣለዎ። ዳንከን ሊች ዝስሙ ተመራማሪ፡ ነቲ ናይ ስምዒት ህዋሳት ምስ መርመሮ፡ “ነፍሲ ወከፍ ጫፍ መትኒ፡ በቲ ኣብ ልዕሊ ሽክና እቲ ሓርገጽ ዚርከብ ቀዳድ ኣቢሉ እዩ ዚወጽእ” በለ። እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ምንጋጋኡ ዚርከብ መትንታት ከይጕዳእ የዕቍቦ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ገለ ነገር ኪትንክፎ ኸሎ ቕልጡፍ ምላሽ ንኺህብ እውን ይሕግዞ እዩ፣ እቲ ዚህቦ ምላሽ ኣዝዩ ቕልጡፍ ካብ ምዃኑ እተላዕለ፡ ብመሳርሒ ኺዕቀን ኣይክእልን እዩ። በዚ ኸምዚ፡ ሓርገጽ፡ ኣብ ኣፉ ዘሎ ነገር፡ ምግቢ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኪፈሊ ይኽእል። ሓንቲ ኣንስተይቲ ሓርገጽ፡ ነቶም እተጫጭሑ ደቃ ኣብ ኣፋ ገይራ ናብ ካልእ ቦታ ኽትወስዶም ከላ ብድንገት ከይትጭፍልቖም ዚሕግዛ፡ እቲ ናይ ስምዒት ህዋሳት እዩ። ብሓቂ እምበኣር፡ ምንጋጋ ሓርገጽ፡ ናይ ምንካስ ሓይሊ ጥራይ ኣይኰነን ዘለዎ፣ ኪትንከፍ ከሎ እውን ብቕልጡፍ ኪስምዖ ይኽእል እዩ።

እንታይ ይመስለካ፧ ምንጋጋ ሓርገጽ ብፍልቀት ድዩ መጺኡ፡ ወይስ ተነዲፉ እዩ፧