ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ሓምለ 2015

ንህይወትካ ኽትቈጻጸራ ትኽእል ዲኻ፧

ንህይወትካ ኽትቈጻጸራ ዘይትኽእል ኰይኑ ይስምዓካ ድዩ፧ ኣብ ጕዕዞ ህይወት ሚዛንካ ሓሊኻ ብኸመይ ክትቅጽል ከም እትኽእል ርአ።

ንህይወትካ ኽትቈጻጸራ ትኽእል ዲኻ፧

ዘይተሓስበ ጸገማት ንህይወትካ ንሓዋሩ ኼጸልምታ የብሉን።

ጸገም፦ዘይቅየር ኵነታት

ህይወትካ ኻብ ቍጽጽርካ ወጻኢ ብዝዀነ ዅነታት ከም እተዓብለለት ኰይኑ እንተ ተሰሚዑ፡ ነዚ ንኽትዋጽኣሉ ኺሕግዘካ ዚኽእል ኣርባዕተ ነጥብታት ኣሎ።

ጸገም፦ ብዙሕ ወጣጢ ዘለዎ ናብራ

ንዅሉ ነገራት ክትፍጽም ትፍትን እንተ ዄንካ፡ ምንም ነገር ከይፈጸምካ ኽትተርፍ ኢኻ። ንውጥረትካ ብኸመይ ክትንክዮ ትኽእል፧

ጸገም፦ ኣሉታዊ ስምዒት

ከም ጭንቀትን ሕርቃንን ጓህን ዝኣመሰለ ኣሉታዊ ስምዒታት ዝዓብለለካ ዀይኑ ይስምዓካ ድዩ፧ ነዚ ንኽትዋጽኣሉ ኺሕግዘካ ዚኽእል ገለ ግብራዊ ስጕምታት ኣሎ።

ንህይወትካ ኽትቈጻጸራ ትኽእል ዲኻ፧

ንህይወትካ ምቍጽጻር ካብቲ እትግምቶ ንላዕሊ ዝቐለለ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ናብ ሞንጎልያ እተገብረ ምብጻሕ

እዛ “ምድሪ ሰማያዊ ሰማይ” ተባሂላ እትጽዋዕ ሃገር፡ መንበሪ እቶም ፍሉይ ኣቀባብላ ኣጋይሽ ዘለዎም ናብራ ዘላን ዚነብሩ ሰባት እያ።

ወረዘ ኼቋርጽ ከሎ

ምስ ተፈላለኻ ብኸመይ ናብ ንቡር ክትምለስ ከም እትኽእል፧

ስራሕ

እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም እትሰርሕ የገድስ ድዩ፧

ብዛዕባ ዓሶ ኽትፈልጦ ዘሎካ

ዓሶ ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ ሃገር ትነብር እንተ ዄንካ፡ ወይ ናብታ ሃገር ክትገይሽ ትሓስብ እንተ ዄንካ፡ ዓሶ ንኸይሕዘካ ኽትከላኸል ትኽእል ኢኻ።

ምንጋጋ ሓርገጽ

ናይ ምንካስ ሓይሉ፡ ካብ ኣንበሳ ወይ ነብሪ ዳርጋ ብሰለስተ ዕጽፊ ይበልጽ፣ ኰይኑ ግና፡ ኪትንከፍ ከሎ፡ ካብ ኣጻብዕቲ ሰብ ንላዕሊ ብቕልጡፍ እዩ ዚስምዖ። ብኸመይ፧